سیصد و بیست و پنجمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصد و بیست و پنجمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 4/8/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، فرارسیدن سالروز شهادت چهارمین امام شیعیان حضرت امام زین العابدین (ع) را تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء محبین و پیروان راستین آن حضرت وسایر ائمه بزرگوار قراردهد وتوفیقی به همه ما بدهد تاآنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن انجام تا بتوانیم دین خود را به مردم ادا نمائیم.

سپس با توجه به ابلاغ صادره از سوی آقای عظیمی زاده شهردارمحترم درخصوص انتصاب آقای پیرنیا بعنوان سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بدلیل اینکه هنوز چارت و اساسنامه آن سازمان به تصویب شورا نرسیده و در حال بررسی می باشد که باید بعد از موافقت شورا طی مراحل قانونی به تأیید وزارت کشور هم برسد تاکنون دراین زمینه هیچگونه اقدامی صورت نگرفته ، مراتب در صحن علنی شورا مطرح گردید که پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقررگردید موضوع طی نامه ای به شهردارمحترم ارسال تانسبت به تصمیم متخذه جهت تجدیدنظر، تدبیرو دوراندیشی بیشتری اعمال گردد.

درادامه با توجه به درخواست و هماهنگی های بعمل آمده آقای حسینی مسئول اجرایی هیأت رزمندگان اسلام یزد و ستاد اربعین به اتفاق همراهان درجلسه شورا حضور یافتند و درخصوص عملکرد آن هیأت درسال گذشته جهت برگزاری مراسم راهپیمایی عظیم پیاده روی اربعین حسینی و نیز اقدامات و              برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری آن مراسم باشکوه در سال جاری و نیازهای آن ستاد جهت پذیرایی و اسکان زائران محترم جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی کامل و جامعی ارائه و خواهان حمایت گسترده از سوی این شورا و مسئولین استان همچون سال گذشته شدند. سپس لایحه شهرداری در خصوص واگذاری یک واحد تجاری متعلق به آقای عابدینی به شهرداری بابت قسمتی از بدهی ثبت دبیرخانه شماره 951002276 مطرح گردید که با توجه به بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و استماع نظرات مقرر گردید موضوع مجدداً از سوی آن کمیسیون بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نمایند.

مصوبات :

    تملک پلاک ثبتی  47/8771 بخش 4 یزد واقعدر طرح 30 متری شهید نقیب زاده    

1- لایحه شماره 950035340-24/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002539-24/7/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک پلاک ثبتی  47/8771 بخش 4 یزد واقعدر طرح 30 متری شهید نقیب زاده ، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماًً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي47/8771  بخش4 يزد واقع در طرح 30  متري شهيد نقيب زاده به كد نوسازي شماره 1-8028-9-25-2  متعلق به وراث آقاي اكبر نقيب زاده  اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ  000/400/382/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد كه مبلغ 000/000/000/1 ريال آن پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و مابقي آن كه مبلغ 000/400/382 ريال مي باشد پس از تحويل ملك (حداكثر بعد از يك ماه) در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200113) تملک خیابان شهید نقیب زاده)  اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقایان رمضانی و اهالی جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفی می گردد.عظیمی زاده  شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه  و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً یادآوری می گردد با عنایت به اینکه مبلغ مذکور جزء اختیارات تفویضی به شهردارمحترم می باشد از ارسال چنین لوایحی اجتناب نمایند.

    ساماندهی اراضی افتاده فاقد حصار، بناهای مخروبه و نیمه ساز    

2- نامه شماره950030834-25/6/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره951002247-25/6/95       بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : ساماندهی اراضی افتاده فاقد حصار، بناهای مخروبه و نیمه ساز، با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص)، احتراماً عطف به نامه شماره 941004972 مورخ 15/12/94، بدینوسیله لایحه اصلاحی پیشنهادی جهت ساماندهی اراضی افتاده در سطح شهر در قالب اصلاح ردیف 44 تعرفه عوارض وبهای خدمات جهت اجرا  از ابتدای سال 96 به شرح ذیل جهت بررسی و تصویب تقدیم می گردد :

اصلاح بند1- کلیه اراضی افتاده فاقد حصار، بناهای مخروبه و خانه های نیمه ساز محدوده سطح شهر که مهلت اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه آنها منقضی شده و یا فاقد پروانه ساخت می­باشند پس از اطلاع رساني عمومی در سطح شهر مشمول پرداخت بهای خدمات ماهیانه معادل یک برابر قیمت منطقه بندی بابت هر متر مربع عرصه می گردد.

اصلاح بند3– اراضي زراعي و باغات داير (وضع موجود به صورت باغ و يا زمين زراعي باشد) در صورتيكه حصاركشي شده و مزاحمتي براي شهروندان نداشته و از نظر سيماي شهري مشكلي نداشته باشد مشمول اين عوارض نمي شوند .

اصلاح بند4 در صورتي كه مالك درخواست پروانه حصاركشي بنمايد و عدم صدور پروانه ناشي از فعل مالك نباشد مشمول عوارض فوق نمي شود .

حذف بندهای 5 و 6 و 7 و تبصره ذیل آن

این ردیف از تعرفه پس از اطلاع رسانی عمومی درسال جاری از ابتدای سال96 قابلیت اجرا داشته و به عنوان بهای خدمات در فیش عوارض نوسازی درج و به همراه عوارض نوسازی به صورت سالیانه وصول خواهد شد.عظیمی زاده  شهردار یزد . »

1

2

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران  و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق با احتساب مبلغ ماهیانه p       از ابتدای سال 1396با الزام به اطلاع رسانی و اعلان عمومی کامل برای شهروندان(بخش دولتی– خصوصی)ونیز نصب تابلو و صدور اخطار کتبی و در صورت عدم مراجعه و بی توجهی مالک و مالکین، شهرداری نسبت به حصارکشی پلاک اقدام و در حسابهای فی مابین منظور نماید و آن دسته از مالکینی که تا پایان سال جاری جهت حصارکشی به شهرداری مراجعه نمایند شهرداری مکلف است به صورت رایگان مجوز را صادرنماید. ضمناً تمامی اراضی و پلاک های حصارکشی شده و ساختمانهای نیمه ساز محصور از این تعرفه عوارض معاف می باشند.

    پاسخ به ایراد فرمانداری  

3- نامه شماره3748- 3/5/95 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951001598-11/5/95 درخصوص ایراد آن فرمانداری نسبت به بند چهار صورتجلسه مورخ15/4/95 این شورا بابت مساعدت به مدرسه ریحانه الرسول ، موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی  و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات، مقرر گردید متن ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد :

« مقرر شد شهرداری از ردیف اعتبارات ماده 17 سهم خود و شورا اقدام نماید.»

    مساعدت مالی هیئت رزمندگان اسلام    

4- نامه شماره 1271-3/8/95 مسئول اجرایی هیأت رزمندگان اسلام یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002659-3/8/95 درخصوص مساعدت و حمایت مالی جهت پذیرایی و اسکان ستاد اربعین استان برای برگزاری مراسم راهپیمایی عظیم پیاده روی اربعین حسینی، موضوع درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگردید شهرداری از ردیف اعتبارات فرهنگی نسبت به پرداخت  مبلغ یک میلیارد ریال (000/000/000/1 ریال ) به آن ستاد اقدام نماید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.