سیصد و بیست و هفتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصد و بیست و هفتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزسه شنبه مورخ 11/8/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا   باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمندو عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان محترم جناب آقای دکتر عباسی معاون محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و همراهان وآرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان و سایر مسئولین این نظام اظهار داشت : امیدواریم بتوانیم با نهادینه کردن رعایت حقوق یکدیگر در جامعه و حفظ کرامت اخلاقی انسانها گامهای مؤثر و مثبتی با تلاش و همکاری تمامی دستگاهها برداریم.

سپس آقای دکتر عباسی ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و سایر اعضای شورا جهت برپایی این نشست اظهار داشت حقوق بشر و شهروندی مجموعه ای از ارزشهای فرا روی ما است که ریشه در فرهنگ وتمدن اسلام دارد و اولین منشور حقوق بشر مربوط به ایران باستان است که قرآن کریم به بهترین وجه آموزه های بشری را به تصویر کشیده است و حقوق شهروندی بشر یک بسته سفارش داده شده به انسانها ست و سلب کردنی نیست که در این راستا دولت باید در بحث حقوق شهروندی و احترام به آن قدمهایی بردارد تا این موضوع را به نحو مطلوب و شایسته در سراسر جامعه تعمیم و اجرا نمایند و شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی می توانند با همکاری شهرداریها با برگزاری دوره های آموزشی برای شهروندان بر مسائل و مشکلات امروزی فائق آیند . وی درادامه درخصوص ضرورت همکاری شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها مبنی بر محورهای اصلی جهت هرگونه همکاری درراستای تحقق اهداف و برنامه های تعریف شده برای بهره مند شدن ظرفیت های علمی- پژوهشی درزمینه های ارتقاء حقوق بشر ، حقوق شهروندی و مبارزه با فساد با ایجاد کلینیک های شهروندی درسطح محلات و مساجد با حضور یک نفروکیل دادگستری یک نفر روانشناس و یک نفر مددکاراجتماعی برای آموزش وترویج اخلاق و پیشگیری ازناهنجاریهای اجتماعی توضیحاتی ارائه نمود.

درادامه جلسه سایر اعضای شورا ضمن عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان ارجمند و آرزوی موفقیت برای یکایک آن عزیزان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص حفظ حقوق شهروندی و ارتقاء کرامت انسانها بخصوص دربافت قدیم و تشکیل کارگروه با حضور تمامی دستگاهها، ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای شهروندان ، تأمین اعتبارات لازم دربودجه تمامی شهرداریها برای آموزش شهروندی برای جلوگیری از هرگونه آسیبهای اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد، سرقت، اطلاع رسانی جهت آگاهی مردم از حقوقاتی که درجامعه برخوردارهستند وغیره مطرح وبحث وتبادل نظر نمودند.

سپس آقای عظیمیجزاده شهردارمحترم ضمن عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان گرامی اظهارداشت عملکرد شهرداریها صرفاً فعالیت خدماتی وعمرانی نیست بلکه می توانددرمباحث اجتماعی و فرهنگی اقداماتی را به انجام برساند که دراین زمینه توسط سازمانهای فرهنگی، ورزشی و رفاهی، تفریحی اقداماتی صورت گرفته که با حمایت شورای اسلامی شهر ومکلف کردن شهرداری برای ارتقاء امنیت اجتماعی گام های مؤثری برداشته شده است . وی درادامه خواهان پیگیری لازم از سوی مراجع مربوطه جهت اصلاح ساختار و قوانین و مقررات شهرداری که عمدتاً قدیمی می باشد گردید که این امر می تواند حجم پرونده ها که در حال حاضر در مراجع  قضایی زیاد می باشد کاهش یابد . وی در ادامه با اشاره به سکونتگاه های غیررسمی درحاشیه شهر اظهار داشت عزم راسخ همه دستگاهها را می طلبد که با مشارکت و همکاری یکدیگر با تأمین اعتبارات مالی لازم و با تشکیل دفاتر خدمات اجتماعی در سطح آن سکونتگاهها زیر ساخت ها را آماده تا بتوانیم مشکلات را بررسی ودرجهت کاهش و از بین بردن آن تلاش نمائیم .

درادامه آقای جوادیان زاده مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری ضمن تقدیر وتشکر از برپایی این نشست اظهارداشت : در راستای ارتقاء حقوق شهروندی باید سرمایه های اجتماعی را افزایش داد تا در برابر قانون همه مردم از حقوق مساوی برخوردار باشند و یکی از راهکارهای افزایش حقوق شهروندی، آموزش های عمومی می باشد که این آموزش ها می تواند با همکاری و مشارکت تمام دستگاهها حقوق شهروندی را ارتقاء و گسترش داد .

سپس تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری با شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد در راستای تحقق اهداف برنامه های تعریف شده به منظور توسعه همکاری مشارکت جهت ارتقاء حقوق بشر و شهروندی با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین که در 6 ماده تنظیم گردیده در صحن علنی شورا قرائت و به امضاء طرفین رسید .

در ادامه جلسه ابلاغیه دادرس شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای1 و4 ردیف 28 و قمست های 12-28 و13-28 تعرفه عوارض شهرداری یزد در سال90 مصوب 12/11/89 شورای اسلامی شهر قرائت گردید و مقررشد موضوع طی نامه ای با قید فوریت به شهرداری ارجاع تا ضمن بررسی های لازم نتیجه را در اسرع وقت به شورا گزارش نماید .

مصوبات :

    پرداختخسارت به مرکز حوزه علمیه

1- نامه شماره085/3286-16/6/95 مدیرحوزه علمیه استان یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002421-10/7/95 با موضوع بروزحادثه برقی وخسارات ناشی از عملیات عمرانی پروژه بهسازی خیابان مسجد جامع کبیر به آن حوزه علمیه ( تصویر پیوست) ، مراتب درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگردید شهرداری در جهت جبران خسارت وارده ضمن بررسی های لازم و برآورد آن، نسبت به پرداخت زیان وارده از ردیف ماده 16 اقدام نماید.

 

   تملک پلاک ثبتی واقعدر طرح ورودی پارک خیابان سید گلسرخ

2- لایحه شماره 950035351-24/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002540-25/7/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک پلاک ثبتی 2/2070 بخش 3 یزد واقعدر طرح ورودی پارک خیابان سید گلسرخ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماًً باستناد ماده71           قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار میجرساند شهرداري يزد در نظردارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي2/2070 بخش 3  يزد واقع در طرح ورودي پارك خيابان سيد گلسرخ به كد نوسازي شماره 20-86-1-9متعلق به آقاي محمد حسين الفت بنادكي  اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/600/605/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه مالک پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص    گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيداز محل کد15310200049                   (تملک وآزادسازی پارکینگ در سطح ناحیه تاریخی) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفی می گردد.عظیمی زاده  شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

     معافیت از پرداخت عوارض صدور پروانه

3- لایحه شماره 950035727-26/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002571-26/7/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : معافیت از پرداخت عوارض صدور پروانه، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماًً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به پیوست  درخواست شرکت تعاونی مسکن کاشی کویر ( تصویر پیوست) ارسال و با عنایت به داشتن پروانه قبلی که درراستای حمایت و ایجاد رونق در ساخت و ساز در بافت قدیم براساس تعرفه مصوبه شورای اسلامی شهر ازپرداخت عوارض صدور پروانه نیز معاف بوده است ، لذا پیشنهادمی نمایدباعنایت به سوابق واظهارات شرکت متقاضی طی نامه فوق ،علیرغم رای صادره کمیسیون ماده صد درجهت مساعدت مجدد،شرکت مذکوردر حد متراژ پروانه قبلی کماکان از معافیت پرداخت عوارض صدور پروانه (کد نوسازی ب29-77-5-9) برخوردار و درخصوص متراژ مازاد بر پروانه برابر ضوابط و تعرفه مصوب نسبت به دریافت حقوقات وعوارض زیر بنا اقدام لازم بعمل آید.

خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقايان کشفی پور و مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي          مي شوند.عظیمی زاده  شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پیشنهادفوق درجهت حمایت ازبهسازی و نوسازی در بافت قدیم، مورد تصویب قرار گرفت.

 

    درخواست تجهیزات آموزشگاه جسمی حرکتی ضرابی یزد      

4- نامه شماره46/2018-26/7/95 مدیر آموزشگاه جسمی حرکتی ضرابی ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002588-26/7/95 با موضوع درخواست تجهیزات جهت احداث سایبان ، مراتب درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگردید شهرداری از محل اموال منقول میدان مرکزی میوه و تره بار سابق هرگونه کمک و مساعدت لازم به عمل آورد .

 

    درخواست جمعیت خیریه آغازدیگر

5- نامه شماره161/100-25/6/95 مدیر عامل جمعیت خیریه آغاز دیگر یزد ( کمپ نوین) ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002319-1/7/95 بابت اختصاص قطعه زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع به آن مرکز ، موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگردید درجهت کمک به آن مرکز شهرداری یکی از قطعات اراضی بلوارکوثر واقعدر دروازه قرآن (چنانچه سهمی داشته باشد) با کاربری آموزشی برای واگذاری، موضوع را طی لایحه ای جهت بررسی و هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید .

 

   مساعدت به خانم شهناز فلکیان       

6- پیرو بند هشت صورتجلسه مورخ 6/6/95 شورا در خصوص مساعدت مالی به آقای فلکیان به دلیل داشتن بیماری سرطان جهت مداوا ، موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای به عمل آمده و اینکه نامبرده متوفی گردیده و تمامی هزینه و نگهداری آن مرحوم به عهده خواهرشان بنام شهناز فلکیان بوده مقررگردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) از ردیف اعتبارات ماده 17 سهم خود به ایشان و همچنین نامبرده را جهت اخذ وام به مبلغ یکصد میلیون ریال ( 000/000/100 ریال) به بانک قرض الحسنه رسالت معرفی نماید.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/10 خاتمه يافت.