سیصد و بیست و هشتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصد و بیست و هشتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 روز شنبه مورخ 15/8/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند فرارسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (س) را به همگان تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست شر دشمنان اسلام به خصوص تکفیریها و سلفی ها را از سرمسلمین رفع و آنها را نابود نماید و نیز زیارت آن حضرت و سایرائمه بزرگوار (ع) را دردنیا و شفاعت آنان را درآخرت نصیب همه ما بگرداند. وی درادامه به همین مناسبت ذکرمصیبتی نمود.

سپس آقای شایق از شهرداری خواست با توجه به ساخت وساز بدون مجوز در حال حاضر جنب سالن وحدت واقع در محله سردوراه نسبت به جلوگیری آن اقدام و پرونده ها را جهت بررسی و صدورآراء به کمیسیون ماده صد ارجاع نماید . وی در ادامه درخصوص طرح بلوار جانباز که در کمیسیون عمران با حضور کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته جهت استحضار اعضاء توضیحاتی ارائه که در نهایت مقرر گردید کمیسیون عمران با حضور کارشناسان حوزه ترافیک، معماری و شهرسازی و مشاور آن طرح موضوع را مجدداً بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نماید.

در ادامه جلسه آقای عظیمی زاده شهردار محترم با عرض تسلیت شهادت حضرت رقیه (س) و ابرازگلایه از سازمان بازرسی به دلیل بعضی از مسائل و مشکلات پیش آمده برای بکارگیری واستفاده از نیروهای موجود درشهرداری خواهان پیگیری این موضوع از سوی شورا گردید.

سپس ایشان از رایزنی های صورت گرفته از طریق سازمان شهرداریها جهت اخذ وام به مبلغ یکصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه کارخانه جنوب توضیحاتی را ارائه نمود که اعضای شورا هم به پاس اقدامات و پیگیریهای مؤثر انجام شده از سوی ایشان جهت اخذ وام تقدیر و تشکر نمودند .

در ادامه جلسه با توجه به اتفاقات ناگوار صورت گرفته در شب شهادت حضرت رقیه (س) توسط عده ای از جوانان ناباب در منطقه کویرنوردی شهر یزد در مجاورت میدان دروازه قرآن، اعضای شورا ضمن تأسف و تأثر از این حادثه ناخوشایند ، مقرر گردید کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا این موضوع را با حضور مسئولین استان مورد بررسی تا از سوی مراجه مربوطه با خاطیان برابر ضوابط و مقررات برخورد لازم صورت تا به یاری خدا دیگر شاهد چنین اقدامات ناپسند در شهر دارالعباده یزد نباشیم .  

مصوبات :

    خرید 10 دستگاه اتوبوس و مینی بوس

1- لایحه دوفوریتی شماره950038555-25/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002827-15/8/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : اخذ مجوز شورا درخصوص خرید10دستگاه اتوبوس دوطرف درب  BRTو10دستگاه مینی بوس دودرب شهری ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماًً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، بدینوسیله به پیوست درخواست معاونت حمل و نقل و ترافیک به شماره 9500039004 مورخ 13/8/95 با موضوع تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس و مینی بوس جهت استحضار ارسال می گردد . با عنایت به درخواست مذکور، پیشنهاد می نماید اجازه فرمایید اعتبار لازم که بالغ بر هفتاد میلیارد ریال برآورد گردیده، از محل در اختیار شهردار تأمین و مراتب متعاقباً دراصلاحیه بودجه منظور گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای مهندس شفیعی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.عظیمی زاده  شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا با حضور شهردار محترم مطرح، با عنایت به توضیحات ایشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

    پاسخ به ایراد فرمانداری  

2- نامه شماره7556- 11/8/95 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002777-11/8/95 درخصوص ایراد آن فرمانداری نسبت به بندهای سه و هفت صورتجلسه مورخ13/7/95 این شورا بابت طرح پیشنهادی اعضاء جهت حمایت از قصابانی که با کشتارگاه یزد همکاری می کنند و مساعدت مالی به ستاد امربه معروف و نهی از منکرو مؤسسه صدو ده فاطمه الزهرا(س)، موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گردید متن ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد :

« الف : بند 3- شورا بر مصوبه خود تأکید و اصرار دارد

 ب : بند 7- شورا بر مصوبه خود تأکید و اصرار دارد.»

 

    پاسخ به ایراد فرمانداری  

3- نامه شماره7557- 11/8/95 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002778-11/8/95 درخصوص ایراد آن فرمانداری نسبت به بند شش صورتجلسه مورخ17/7/95 این شورا درخصوص مساعدت مالی به هیأت امناء مساجد، مؤسسات و غیره ، موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقرر گردید متن ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد :

« الف : ردیف6- شورا بر مصوبه خود تأکید و اصرار دارد.»

 

    پاسخ به ایراد فرمانداری  

4- نامه شماره7564- 11/8/95 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002779-11/8/95 درخصوص ایراد آن فرمانداری نسبت به بندهای دو و سه صورتجلسه مورخ27/7/95 این شورا بابت  مساعدت مالی به مؤسسه فرهنگی، هنری کریاس و هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان ، موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گردید متن ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد :

« شورا بر مصوبه خود تأکید و اصرار دارد.»

 

 

 

    نحوه محاسبه عوارض زیربنای صدور پروانه مسکونی   

5- نامه شماره950036998-3/8/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002656-3/8/95 بشرح ذیل:

 «ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : نحوه محاسبه عوارض زیربنای صدور پروانه مسکونی با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد (ص) ، احتراماً عطف به نامه951002412 مورخ 10/07/1395در خصوص نحوه محاسبه عوارض زيربنای صدور پروانه مسکونی بر روی قطعات واگذاری از طرف اداره راه و شهرسازی به دو نفر و نظر به اینکه پروانه ساختمانی به صورت دو واحدی صادر می گردد، لذا در جهت مساعدت پيشنهاد مي گردد در چنين مواردی در زمان صدور پروانه، ضمن رعایت سایر ضوابط، عوارض زيربنا برابر تعرفه عوارض مسکونی تک واحدی محاسبه و به ازای هر متر مربع واحد مسکونی نيزمعادل 15 محاسبه و دریافت گردد.عظیمی زاده - شهردار یزد »

  موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور کارشناسان مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مبنی بر محاسبه عوارض بر اساس p15حذف گردید و مقرر شد شهرداری بر اساس مصوبه شورا( بند 4 صورتجلسه28/9/94) بابت معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی تا زیربنای 400 متر محاسبه و منظورنماید .

 

    تأمین اعتبار بدنه سازی و تکمیل رواقهای مجموعه شاه طهماسب   

 

6-لایحه شماره950037388-4/8/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002687-5/8/95 بشرح ذیل:

 «ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تأمین اعتبار بدنه سازی و تکمیل رواقهای مجموعه شاه طهماسب، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست حوزه معاونت فنی و عمرانی ( تصویر پیوست) تقدیم وپیشنهاد می نماید جهت  تأمین جاعتبار بدنه سازی و تکمیل رواقهای مجموعه شاه طهماسب سمت خیابان سید گل سرخ مبلغ 7.000.000.000ريال اعتبارازردیف15331200004(ساماندهی میدان بعثت)ومابقی از ردیف15330800027 (ایجاد پیاده راه از مسجد جامع به امیر چخماق و چهارراه بعثت) تخصیص ومراتب در اصلاح ومتمم بودجه پایدار گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي طهماسبی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي می گردد. عظیمی زاده  شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مشروط بر واگذاری کار به سازمان عمران مورد تصویب قرار گرفت. 

 

    قطعات واگذار شده به شرکت جهاد نصر واقعدر بلوار طالقانی   

 

7-لایحه شماره950034594-18/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002499-18/7/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : قطعات واگذارشده به شرکت جهاد نصر واقعدر بلوار طالقانی، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به استحضار ميرساند در سال92 تعداد 9  قطعه مسكوني ( قطعات يك تا نه ) از پلاك باقيمانده 8763 و8764 و8765 بخش 4 يزد جمعاً  به  مساحت 68/3644  مترمربع بر اساس نقشه تفكيكي و از طريق مزايده به شركت جهاد نصر واگذار گرديده است.نظر به اينكه هم اكنون سند هاي مالكيت تمام قطعات مذكور صادر و شهرداري درصدد انتقال رسمي اسناد آن  بنام شركت جهاد نصر ميباشد و مشخص گرديده مساحت قطعات طبق سند هاي مالكيت صادر شده  جمعاً 90/3679  مترمربع می باشد و شركت جهاد نصر ميبايست  قيمت 22/35 مترمربع زمين  را به عنوان مابه التفاوت به شهرداري پرداخت نمايد، لذا موضوع جهت كارشناسي به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و ارزش هرمترمربع از زمين معادل000/000/16ريال جمعاً به مبلغ 000/520/563 ريال ارزیابی شده است. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ ارزيابي و مبايعه نامه هاي قطعات  مذكور خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد ضمن دریافت ما به التفاوت فوق الذکر از محل كد15542102001 فروش اموال غیرمنقول اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ( كدهاي نوسازي شماره 29 و 158  الي 151  - 2 25-2).عظیمی زاده  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت. 

 

 مساعدت مالی انجمن حامی هنر        

8- نامه شماره620218-5/7/95 مدیرکل انجمن حامی هنر ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002364-5/7/95 درخصوص اختصاص مکانی جهت دفتر آن انجمن و درخواست مالی برای انجام هزینه های اولیه آن دفتر، موضوع درصحن علنی آن شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگردید شهرداری (سازمان فرهنگی، ورزشی) با انعقاد قراردادی هرگونه مساعدت های لازم معمول نماید .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.