سیصدو هشتاد وهفتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه  

سیصدو هشتاد وهفتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت15/8 صبح روز سه شنبه مورخ30/3/96 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی قبولی طاعات وعبادات مراتب تقدیر و تشکر شورای اسلامی شهر یزد را ازاقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص حمله موشکی به مواضع داعش اعلام نموده و از عامه مردم نیز درخواست نمود که با شایعه پراکنی های بیجا درفضای مجازی موجبات تخریب نیروهای سپاه را  فراهم نسازند.

در ادامه پیرامون اراضی واقع در طرح میدان شهدای محراب (راستگرد بلوار مدرس به خیابان کاشانی) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از بررسی های بعمل آمده و توضیحات اعضای محترم مقرر گردید آقایان شایق ، رادمنش و نیکنام بعنوان نمایندگان این شورا با حضورشهردارمحترم ونماینده حقوقی شهرداری وآقای میروکیلی مالک اراضی درطرح ، جلسه ای مشترک تشکیل و در جهت مختومه شدن پرونده اقدامات ضروری معمول و نتیجه را شهرداری طی لایحه ای جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به شورا ارسال نماید.

 مصوبات :

 

  تأمین اعتبار پروژه کفسازی معابر محدوده باغ بزرگ شهر

 

1- لایحه شماره960013222-28/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000703-28/3/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تأمین اعتبار پروژه کفسازی معابر محدوده باغ بزرگ شهر ، باسلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف   و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 961000551 مورخ9/3/96 آن شورای محترم درخصوص تأمین اعتبارموردنیازجهت تکمیل پروژه محدوده باغ بزرگ شهر،درنظراست جهت تکمیل پروژه ، مبلغ ده میلیارد ریال از اعتبار در اختیار اینجانب کسر و به پروژه مذکور اختصاص یابد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورامطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل  آمده  ازسوی  کمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، ضمن تأکید بر اجرای بند یک صورتجلسه مورخ 23/3/96 این شورا پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.

  طرح توسعه امامزاده جعفر(ع)

 

2- لایحه دوفوریتی شماره960012427-23/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000662-23/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: طرح توسعه امامزاده جعفر(ع)،باسلام وصلوات برمحمدو آل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه كه استحضار داريد برابر قرارداد واگذاري اراضي صياد شيرازي فيمابين شهرداري و اداره كل راه و شهرسازي مقرر شده بخشی از اراضي مذكور به عنوان معوض طرح توسعه امامزاده جعفر اختصاص يابد وشهرداري در اين راستا تعداد24 پلاك در اين طرح خريداري واسنادآن رابه نام خودمنتقل نموده است(فهرست پیوست). باعنايت به مكاتبات و درخواست هاي مديريت محترم آستان حضرت امامزاده جعفرمبني برانتقال اسناد مذكور به نام آستان مقدس، وضرورت تعيين تكليف مالكيت پلاكها، خواهشمند است درصورت صلاحدید ضمن طرح موضوع درشورای اسلامی شهر موافقت فرمایید شهرداري اسناد مالكيت مذكور را به نام آستان امامزاده جعفر منتقل نمايد. ضمناً در صورت نياز اينجانب جهت توضيح در جلسه حاضر خواهم شد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورامطرح  با عنایت به  بررسی های بعمل آمده  ازسوی  کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

  عوارض کسب وپیشه

 

3- درخصوص چگونگی ونحوه وصول اخذ عوارض کسب و پیشه توسط شهرداری در سال 96 مراتب درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   جلسات برگزار شده از سوی کمیسیون برنامه وبودجه با حضور نمایندگان اصناف ومسئولین مربوطه شهرداری و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، موارد بشرح زیر مورد تصویب قرارگرفت :

الف- عوارض کسب و پیشه برای سال 96 بیش ازسه دهم درصد از درآمد مشمول مالیات قطعی قبل از کسر بخشودگی محاسبه نگردد. 

ب- جهت محاسبه عوارض کسب و پیشه ، سال آخرین درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر بخشودگی ، به ازای هر سال 10 درصد به درآمد مشمول اضافه گردد.

ج- اصناف در وصول عوارض با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 11 خاتمه يافت.