سیصدو هشتاد وهشتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه 

سیصدو هشتاد وهشتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت8 صبح روز شنبه مورخ3/4/96 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوی قبولی طاعات وعبادات ، از حضور حماسی و گسترده ملّت فهیم ایران در راهپیمایی روز قدس و نشان دادن وفاداری خود به این نظام مقدس و تجدید بیعت مجدد با آرمانهای امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری تقدیر وتشکر نمود و از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم پاسدار حرمت خون شهدای بزگوار باشیم و از کیان این نظام و انقلاب دفاع نمائیم.

    سپس آقای کاشفی زاده ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، از اقدامات خوب شهرداری در زمینه بازسازی نمودن وسایل بازی در پارک شادی و پیگیری های صورت گرفته درجهت احداث شهرک بازیافت جنب کارخانه کمپوست و اضافه شدن سرانه فضای سبز شهری که دوره چهارم شورا صورت گرفته خواستار اطلاع رسانی آن موضوعات از سوی شهرداری به شهروندان محترم گردید.

    درادامه آقای عظیمی زاده شهردارمحترم با آرزوی قبولی طاعات ، درخصوص فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام شده ازسوی شهرداری درمناطق شهری وهمچنین برنامه های شهرداری جهت اجرایی نمودن چارت تشکیلاتی شهرداری (ساختار سازمانی) با اضافه شدن سه معاونت اداری ومالی، عمرانی و خدماتی، شهرسازی درمناطق پنجگانه توضیحاتی ارائه نمود سپس ایشان اظهارداشت با توجه به ساختارسازمانی جدید و در راستای ارائه خدمات رسانی هرچه بیشتربه مردم شهرداری در نظر دارد با تأسیس یک ناحیه شهرداری درمنطقه یک ترجیحاً محله امام شهر وهمچنین یک ناحیه شهرداری دیگر درمنطقه دو ترجیحاً حسن آباد تحت نظر شهرداران آن مناطق اقدام نماید که در این زمینه اعضای شورا نقطه نظرات خود را مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر،شوراتأکیدنمودشهرداری برابرضوابط وطبق چارت تشکیلاتی جدید اقدامات لازم بعمل آورد.

   درادامه جلسه باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده قبلی وبا حضورمیهمانان محترم جناب آقای دکتر نصیری زاده ریاست سازمان برنامه وبودجه استان،آقای دکترنقصان محمدی مدیرکل اداره راه و شهرسازی، آقای مهندس شرافت،آقای مندگاری،آقای مسلمان یزدی ، آقای فائزی بعنوان کارشناس وآقای پیوندی مدیر عامل شرکت توسعه عمران وسایرکارشناسان مربوطه، لایحه شهرداری دررابطه با مطالعات امکان سنجی پروژه پیامبر اعظم(ص) مطرح ودرخصوص محاسبات اولیه ، برآورد کلی پروژه ، طرح توجیه اقتصادی آن پروژه ، چگونگی قیمت گذاری سهام وتأمین منابع واعتبارات مالی بدون درنظرگرفتن اعتبارات دولتی ، ایجاد ارزش افزوده ، نحوه تملک وآزادسازی پلاکهای موجود درمسیر ضرورت مطالعات اجتماعی، فرهنگی و در نظرگرفتن بحث صنعت توریسم، سنجش وضع موجود، اهداف کلی پروژه با ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و ترافیک حمل ونقل، نحوه اتصال شبکه معابر و ایجاد دسترسی های مناسب، چگونگی جذب سرمایه گذار، مجوزهای اخذ شده ازکمیسیون ماده پنج ، اجرای کارهای شاخص و الزامات سرمایه گذاری روی آن طرح، برگزاری فراخوان برای گرفتن ایده وطرح ، برگزاری جلسات منظم باحضورکارشناس خبره جهت برطرف نمودن معایب ، برنامه ریزی منظم جهت جلوگیری از هرگونه دوباره کاری و اسراف ، هریک از مدعوین و اعضای شورا دیدگاهها ونظرات خود را مطرح و مورد بررسی وبحث وتبادل نظرقرارگرفت ومقررگردید در جلسات آتی شورا موضوعات مجدداً مورد بررسی و تصمیم گیری قرارگیرد.

مصوبات :

 

  تملک پلاک متعلق به آقای سیروس بنداریان

 

1- لایحه شماره960010789-11/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000571-11/3/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع:اجاره پلاک ثبتی موقوفه 2140بخش8 یزد واقع در بلوار نواب صفوی به منظوراحداث فضای سبز ، باسلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد درنظرداردنسبت به اجاره 99 ساله يك قطعه زمين موقوفه تحت پلاك ثبتي2140بخش8 يزد به كدنوسازي شماره 86-37-1-1 متعلق به آقاي سيروس بنداريان(متولي موقوفه) واقع دربلوارنواب صفوي كوچه رحيم آبادجهت احداث پارك درون محله‌اي وفضاي سبز از طريق ترك تشريفات مزايده اقدام نمايد كه در اين خصوص تفاهم نامه اي  في مابين تنظيم كه در ازاء اجاره  ملك موصوف  از تاريخ 28/6/1395  به مدت 5سال مبلغ ساليانه 000/000/10 ريال وهر 5 سال يك بار اجاره بها بر اساس كارشناسي جديد تعیین ودر وجه متولی  پرداخت خواهد گرديد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرتفاهم نامه منضم به نمايي از مصوبه كميسيون ماده 14 و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد1512204002 اقدامات بعدي معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقايان كشفي و اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.  عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورامطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل  آمده  ازسوی  کمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مشروط براضافه نمودن مبلغ پنج درصد(5%) بعنوان اجاره بها به ازای هرسال بدون انجام کارشناسی ، مورد تصویب قرارگرفت.

 

   تملک پلاک متعلق به خانم فاطمه قادریه محمودآبادی

 

2- لایحه شماره960010800-11/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000573-11/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تملک پلاک ثبتی2529بخش2یزد واقع درطرح پیشنهادی پارکینگ شیخداد، باسلام وصلوات برمحمدو آل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي‌رساند شهرداري يزددرنظردارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي 2529  بخش 2 يزد به كد نوسازي شماره 58-46-1-9 متعلق به خانم فاطمه قادريه محمودآبادي (باوكالت آقاي علي محمد كامران)  كه داراي كاربري مسكوني مي باشدبه منظور تامين پاركينگ خيابان سيد گلسرخ محله شيخداد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/552/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه با درخواست مالك و موافقت اعضاء كميسيون آزادسازي مقررگرديد كه شش دانگ پلاك مذكور به مبلغ000/000/600/2 ريال خريداري شود كه30% اين مبلغ پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري به صورت نقدي و مابقي آن طي سه قسط دروجه ايشان پرداخت گردد.عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200049 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نيازآقايان اهالی و كشفي پور جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.    عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورامطرح  با عنایت به  بررسی های بعمل آمده  ازسوی  کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

 

  مساعدت به مسجد امام عصر(عج)

 

3-لایحه شماره960009492-4/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000506-4/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدو آل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه شماره 951003688 مورخ 23/10/95 آن شورای محترم ، بدینوسیله به پیوست درخواست هیئت امنای مسجد امام عصر(عج) درخصوص تقاضای مساعدت جهت ساخت مسجد ارسال می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) از محل کمک به مؤسسات عام المنفعه (1512417001) ازبودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورامطرح  با عنایت به  بررسی های بعمل آمده  ازسوی  کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت15/ 11 خاتمه يافت.