سیصدو هجدهمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصدو هجدهمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7روز سه شنبه مورخ 6/7/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد وخاطره شهدای گرانقدرهشت سال جنگ تحمیلی و سالروز شکست حصرآبادان ، فرارسیدن روز آتش نشانی و ایمنی را به مدیریت و کارکنان سختکوش وزحمتکش سازمان آتش نشانی شهرداری تبریک عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم درراستای خدمت رسانی به مردم و آنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن انجام تا مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد. وی درادامه از اعضای شورا خواست با توجه به فرارسیدن روز آتش نشانی درراستای گرامیداشت خدمات ارزشمند مرحوم تیموری با خانواده آن ملاقات داشته باشند.

درادامه جلسه درخصوص اقدامات و فعالیتهای فرهنگی فاخر انجام شده از سوی ستاد مبشر غدیر به مناسبت دهه ولایت و عید سعید غدیرخم در سطح محلات شهر یزد به صورت مصور پخش گردید که در این زمینه اعضای شورا ضمن تقدیر و تشکر از عوامل مؤثر و تمامی دست اندرکاران آن ستاد و همکاری خوب سازمان فرهنگی ورزشی،از آقای عظیمی زاده شهردار محترم به پاس همکاری و اقدامات ارزنده صورت گرفته با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.  

سپس لایحه شهرداری درخصوص احداث ایستگاه آتش نشانی در شهرک مهرآوران مطرح گردید که با توجه به بررسیهای انجام شده از سوی کمیسیون خدمات شهری و توضیحات ریاست آن کمیسیون مقرر شد کمیسیون عمران موضوع را مجدداً مورد بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نمایند و همچنین درخصوص مسائل و مشکلات کارخانه کمپوست با توجه به توضیحات ریاست کمیسیون خدمات شهری مقرر گردید مراتب طی نامه ای به شهرداری جهت هرگونه اقدام ارسال شود ودر ادامه نامه شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951001761 در رابطه با تجدید نظر بابت سهامداری سازمان فاوا در شرکت بنیان سافا مطرح گردید که مقرر شد شهردار محترم موضوع را پیگیری و در صورت نیاز تفاهم نامه جدید منعقد و نتیجه را طی لایحه ای جهت تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

مصوبات :

    پاسخ به ایراد فرمانداری        

1- نامه شماره 5802- 25/6/95 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002311-1/7/95 درخصوص ایراد آن فرمانداری نسبت به بند6صورتجلسه مورخ 9/6/95 این شورا بابت تعیین ردیف اعتبارات مربوط به حق مسکن کارکنان شهرداری ، موضوع مجدداً در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید موارد به شرح زیر به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد: 

« مقررشد موضوع به شهرداری ارجاع تا نسبت به تعیین ردیف اعتباری مورد نظر اقدام ونتیجه را به شورا گزارش نمایند. »

    تملک قسمتی از پلاک  واقعدر طرح راستگرد خیابان معراج به بلوارآزادگان

2-لایحه شماره950027571-6/6/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001977- 6/6/95 بشرح ذیل :

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : تملک قسمتی از پلاک ثبتی 9946/46/1488 بخش 4 واقعدر طرح راستگرد خیابان معراج به بلوارآزادگان، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراما ًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن  و با عنايت به بررسي سوابق پرونده غرامتي پلاك 9946/46/1488 بخش 4 يزد به كدنوسازي  8015 26 7 3  متعلق به آقاي يحيي حسين زاده با وكالت آقای محمد كاظم ديبا به استحضار ميرساند كه بر اساس توافقنامه شماره 913 /  910319494  مورخ 25/8/91  متراژ  35 متر مربع از عرصه پلاك مذكور در مسير راستگرد خيابان معراج به بلوار آزادگان قرار گرفته و مساحت 40 متر مربع به عنوان باقيمانده آن در نظر گرفته شده و بر اساس ارزيابي صورت گرفته و پس از كسر حق تشرف از غرامت؛ مالك مبلغ 000/000/260 ريال بستانكار شهرداري گرديده ومقررشده معادل اين بستانكاري به حساب بخشي از هزينه هاي تغيير كاربري و عوارض و غيره جهت باقيمانده پلاك محاسبه و كسر و پاياپاي گردد و مابه التفاوت احتمالی نيز  به ذينفع پرداخت گردد و ملك در مسير نیز در همان موقع به تصرف شهرداري در آمده و مالك ملزم به اصلاح سند پلاك خود گرديده است، ولیکن بدليل اطاله جريان ثبتي مالک اخیرا موفق به اصلاح سند پلاك خود گرديده و با مراجعه به شهرداري درخواست اجراي مفاد توافقنامه بر اساس سال 91 را نموده است. ضمناً طبق سند مالكيت اصلاحي شماره پلاك تغيير و مساحت باقيمانده پلاك 71/3  متر مربع بيشتر از مساحت باقيمانده درج شده در توافقنامه گرديده كه مالك حاضر به خريد ميزان مازادبر اساس بند 3 صورتجلسه مورخ 11/07/1394 آن شوراي محترم ميباشد.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15390100001 دیون حاصل از پروژه های تملکی اقدامات بعدي معمول شود. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید شهرداری بر اساس بند پنج ذیل فرم توافقنامه مربوطه اقدامات لازم معمول نماید. 

    احداث سه باب پلاتو تئاتر

3- نامه شماره10200/95-18/6/95 مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ثبت دبیرخانه شورا به شماره951002189-21/6/95 درخصوص تأمین هزینه ها جهت احداث حداقل 3 باب پلاتو در پارکهای موجود سطح شهرویا املاک متعلق به آن اداره کل، موضوع درصحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق وبا توجه به کمبود اعتبارات لازم مقرر گردید شهرداری نسبت به تبدیل سالن روباز سینما پارک هفتم تیر به سالن نمایش اقدام و در مواقع نیاز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن استفاده نماید.

    احداث پل عابرپیاده مکانیزه

4- نامه شماره950032642-6/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002375-6/7/95 بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : احداث پل عابرپیاده مکانیزه در محل ورودی امامزاده سید جعفر محمد (ع) واقعدر بلوار جمهوری اسلامی ، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص)، احتراماً احتراماً نظر به درخواستهای متعدد مردمی مبنی بر احداث پل عابر پیاده مکانیزه درمحل ورودی امامزاده سیدجعفر محمد (ع) واقعدر بلوار جمهوری اسلامی خواهشمند است موافقت فرمائید مبلغ پانزده میلیارد ریال از محل دراختیار شهردار جهت احداث یک دستگاه پل تمام مکانیزه توسط شهرداری تخصیص یابد.عظیمی زاده  شهردار یزد . »

موضوع درصحن علنی شورا با حضور شهردار محترم مطرح و با عنایت به توضیحات ایشان و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق ضمن موافقت با پیشنهاد فوق مقرر گردید شهرداری نسبت به انجام مراحل قانونی جهت ابطال قرارداد مشارکت پیمانکارقبلی و همچنین بهره برداری آن پل تا پایان سال جاری اقدامات لازم به عمل آورد .

    مساعدت و همکاری    

5- درخصوص هرگونه همکاری و مساعدت مالی جهت برگزاری مراسم حرکات ورزشی (روپایی زدن با توپ) توسط آقای حسینی فهرجی به مناسبت گرامیداشت شهدای مدافعان حرم در میدان امیرچقماق در جوار گلزار مطهر شهدای گمنام، مراتب در صحن علنی شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گردید شورا نسبت به اهداء یک عدد سکه کامل بهار آزادی به نامبرده اقدام نماید. 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.