سیصدوپنجاه وهفتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

 صورتجلسه    

سیصدوپنجاه وهفتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت30/18 روز شنبه مورخ 23/11/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

    درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون برای همکاران ارجمند وعرض تسلیت فرارسیدن سالروزشهادت حضرت فاطمه(س)، از مردم ولایتمدار و ملّت شهیدپرور ایران به پاس حضورحماسی و گسترده درراهپیمایی روز22بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وبیعت مجددباآرمانهای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و پایبندی خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیروتشکر نمود و از خداوند متعال عزت وسربلندی میهن عزیز اسلامی و نابودی تمامی دشمنان اسلام و این نظام مسألت نمود.

    سپس آقای مدرسی درسخنان پیش ازدستور با گرامیداشت ایام فاطمیه و تقدیروتشکر از حضور پرشور مردم درراهپیمایی روز22بهمن،ازشهرداری خواست درخصوص مناسبت ها وایام خاص مذهبی وعزاداریهای ائمه اطهار(ع) بخصوص ایام فاطمیه بانصب پرچم و بنر عزاداری درسطح شهر و میادین اقدام و از هرگونه روشن نمودن نورپردازی خودداری نماید . وی درادامه با توجه به اجرای عملیات پروژه کف سازی خیابان قیام خواستاربازبینی طرح به لحاظ کیفیت در اجرا گردید و از اعضای شورا خواست تا درفرصت باقی مانده از دور چهارم ، عملکرد این دوره  بنحو مقتضی به اطلاع همشهریان رسانده شود.

   درادامه جلسه باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده قبلی آقای دکتر میرجلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی وهمراهان وآقای حفیظی مدیر منطقه دو شهرداری به اتفاق آقای صداقتی معاون آن منطقه در خصوص بررسی موضوع ساختمان احداثی بیمارستان شهید رهنمون درجلسه شورا حضور یافتند که درابتدا ریاست شورا باعرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمند اظهارداشت با توجه به اینکه احداث آن بیمارستان یکی ازمصوبات سفرپرخیروبرکت مقام معظم رهبری به یزدمی باشد که باید در جهت اجرای آن با تعامل وهمکاری بارعایت یکسری ازضوابط ومقررات شهرسازی بخصوص رعایت گذربندی،تأمین پارکینگ و ایجاددسترسی مناسب به لحاظ ظرفیت وگنجایش آن بیمارستان اقدامات اساسی نمودتابه یاری خدا هرچه زودتر آن پروژه به بهره برداری و برای استفاده عموم آماده گردد.

   سپس آقای دکترمیرجلیلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی باگرامیداشت ایام فاطمیه و تقدیر و تشکر از برپایی این جلسه اظهارداشت باتوجه به اینکه قراراست آن بیمارستان در روز هجدهم اسفند ماه سال جاری باحضوررئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری و وزیر محترم بهداشت و درمان افتتاح و مورد بهره برداری قرارگیرد از اعضای شورا درخواست نمود تا در اولین فرصت از اقدامات وفعالیت های عمرانی صورت گرفته درآن مجموعه بازدید تا بتوانند تصمیمات خوبی جهت اجرای ضوابط ومقررات مربوط به شهرسازی با ایجاد دسترسی مناسب وضرورت تأمین پارکینگ با توجه به موقعیت و محل آن بیمارستان اتخاذ نمایند.

    درادامه جلسه آقای حفیظی مدیرمحترم منطقه دوشهرداری ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) درخصوص پروانه صادرشده ازسوی شهرداری برای احداث آن بیمارستان براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج اداره راه وشهرسازی وضرورت عقب نشینی و تأمین پارکینگ مناسب برابر آن مصوبه توضیحاتی ارائه و خواهان همکاری متقابل گردید.

    سپس سایر اعضای شورا هم با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان محترم و با گرامیداشت ایام فاطمیه نقطه نظرات و دیدگاههای خود را درجهت ضرورت ایجاد دسترسی مناسب بدلیل موقعیت آن بیمارستان و تأمین پارکینگ مناسب و رعایت عقب نشینی با توجه به اجرای طرح داروخانه تا داروخانه از سوی شهرداری در سالهای آتی درآن مسیر مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند.

    در ادامه جلسه آقای عظیمی زاده شهردار محترم با عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان ارجمند، ضمن تقدیروتشکر ازآقای میرجلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی به پاس همکاریهای صورت گرفته با شهرداری بخصوص دراجرای تعریض خیابان فضیلت، توضیحاتی رادرخصوص مصوبه کمیسیون ماده پنج جهت احداث بیمارستان شهیدرهنمون ارائه و خواستار تعامل و هرگونه همکاری درجهت اجرای مصوبه سفر پرخیروبرکت مقام معظم رهبری به یزد با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بدلیل موقعیت آن بیمارستان گردید.

    درادامه جلسه با توجه به دعوتنامه ارسالی از سوی شورا جهت حضور آقای سالاری فرماندار محترم درجلسه شورا برای بررسی مسائل ومشکلات شهری وشهرداری ، بدلیل عدم حضورایشان بخاطر تلاقی با جلسه استانداری مقررشد مجدداً ازایشان دریکی از جلسات آتی شورا دعوت بعمل آید.

مصوبات :

 

   واگذاری پلاک بخش2 یزد به سازمان تأمین اجتماعی

 

1-لایحه شماره 950054120-6/11/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003959-7/11/95 بشرح ذیل :

  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: واگذاری پلاک91/8/5428 بخش 2یزد به سازمان تأمین اجتماعی، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله  به پيوست  تصوير صورتجلسه مورخ 25/10/95 با موضوع تعيين تكليف مطالبات فیمابین شهرداري و تامين اجتماعي ارسال وباستحضار می رساند با توجه به سوابق پیگیری امر،به موجب صورتجلسه مذكور مقرر گرديده شهرداري يزد بابت كليه بدهكاري خود و سازمان هاي تابعه به سازمان تامین اجتماعی ، نسبت به واگذاري یک طبقه پارکینگ تحت  پلاك ثبتي 91 فرعي از 5428 اصلي مفروز از8 فرعي بخش2 يزد (قطعه 81 تفكيكي) به كد نوسازي شماره 1-77-6-9  متعلق به خود، به آن سازمان اقدام نمايد که موضوع جهت  ارزيابي به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع وایشان ارزش هرمترمربع پاركينگ مذكور را 000/000/22 ريال  جمعاَ به مبلغ 000/280/127/45ريال کارشناسی نموده اند. ضمناًمقررشددرصورت بستانكار شدن شهرداري بابت واگذاري ساختمان پاركينگ فوق الذكر، پيگيري لازم جهت تهاترمبلغ اضافه پاركينگ وسايرمطالبات شهرداري از طريق تامين اجتماعي انجام پذيرد. عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویری از برگ ارزيابي خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح واجازه فرمائيد از محل افزایش كد 1511102009 پس اندازحق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری وافزایش15542102001 فروش اموال غیرمنقول اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناًدرصورت نيازآقايان دشتکی واهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده – شهرداریزد))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهادفوق مشروط به اینکه شهرداری تاشعاع پانصدمتر(500متر)نسبت به تأمین پارکینگ به مبلغ ذکرشده اقدام نماید مورد تصویب قرارگرفت.

 

 تملک پلاک بخش8یزد واقع درطرح بلوار ولایت

2-لایحه شماره950050689-19/10/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003643-19/10/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تملک پلاک ثبتی576/14259بخش8 یزدواقع درطرح بلوار ولایت ، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)،احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار        مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي576/14259بخش8 يزدواقع در طرح بلوارولايت به كدنوسازي شماره 9026 -210 -60 -1  متعلق به آقاي محمد حسين دري و شركا  اقدام نمايد كه بر اساس ارزيابي انجام شده بابت شش دانگ  پلاك فوق ؛ بستانكاري ايشان مبلغ000/000/402/12  ريال مي باشد كه قرار شد در ازاي اين بستانكاري؛  قطعات واقع در شهرك رزمندگان به شماره های878  و 934 و231 و240 و 85  به مساحت كل 20/933  متر مربع و به قيمت كارشناسي000/240/358/11  ريال  به ايشان واگذارومابه التفاوت آن به مبلغ000/760/043/1ريال باموافقت و رضايت مالك به مبلغ 000/000/000/1 ريال تقليل و نقداً پس از انتقال و تحويل پلاك در وجه مالك پرداخت گردد .علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200022(تملک بلوارولایت) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و كشفي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده- شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

معافیت از پرداخت عوارض  

3-لایحه شماره 950053422-4/11/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003919-4/11/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: معافیت ازپرداخت عوارض، باسلام وصلوات برمحمدوآل جمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 182-23/09/95 متولی موقوفات مسجدجامع کبیریزددرخصوص معافیت ازجریمه وعوارض شهرداری بابت احداث ساختمان تجاری بدون پروانه برروی کدنوسازی1-120-4-2-1 برابر فرم محاسباتی ضمیمه ارسال می گردد. نظر به اینکه ساختمان مذکور  بر روی زمین موقوفه مسجد جامع کبیر احداث و به صورت عام المنفعه استفاده می گرددوبرابرتعرفه عوارض وبهای خدمات نیز اینگونه بناها در صورت اخذ مجوز و تا زمان بهره برداری به صورت عام المنفعه ازپرداخت عوارض معاف و در صورت واگذاری به غیر مشمول عوارض به نرخ روز می گردند،خواهشمنداست موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهردار یزد.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 22 خاتمه يافت.