سیصدوپنجاه وهشتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد


صورتجلسه

 سیصدوپنجاه وهشتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت7صبح روز سه شنبه مورخ 26/11/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

    درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون برای همکاران ارجمند وبا گرامیداشت ایام فاطمیه، از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در جهت خدمت رسانی به مردم به نحو احسن انجام وظیفه و تصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگارمتعال وهمشهریان عزیز قرارگیرد. سپس با توجه به حضور آقای عظیمی زاده شهردار محترم، نمایندگان محترم بازاریان یزد، موضوع اصلاح ومرمت پروژه کف سازی خیابان قیام توسط شهرداری مطرح ودرخصوص ضرورت یکسان سازی و یکنواخت نمودن تمامی مسیر بصورت سنگ فرش بدلیل مسائل ومشکلات وترافیک زیادآن مسیر و عدم خدمات رسانی درهنگام هرگونه حادثه برای بازار و ساکنین آن منطقه، ایجاد دسترسی های مناسب و تأمین پارکینگ ، احداث سرویس بهداشتی مطرح وبحث و تبادل نظر گردید.

مصوبات :

   طرح کف سازی خیابان قیام

1- در راستاي ضرورت ساماندهي ، مرمت و بازسازي طرح كفسازي در حال اجرا از سوي شهرداري در خيابان قيام، موضوع در صحن علني شورا باحضورشهردارمحترم و نمايندگان محترم كسبه بازار مطرح كه پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق، مخالف مقرر گرديد شهرداري در جهت همسان سازي و يكنواختي تمامي مسيرخيابان قيام بصورت سنگ فرش از 15 فروردين ماه سال 96 در بازه‌ي زماني تعيين شده دو ماهه اقدام نمايد و همچنين بدليل اهميت و نياز مقرر شد شهرداري نسبت به نصب دوربين مدار بسته دربازار و نيز پي‌گيريهاي لازم درجهت تملك پلاك هاي موردنظربراي احداث پاركينگ جهت بازار و خيابان قيام و هم چنين ضرورت نصب شير آتش نشاني به تعداد مورد نياز و درختكاري در آن خيابان اقدام نمايد. بديهي است درجهت ايجاد دسترسي موقت در وسط معبر، مقرر شد شهرداري با هماهنگي كسبه محترم موضوع را بررسي و نتيجه را تا روز شنبه مورخ 30/11/95 به شورا گزارش تا بعد از تصويب آن توسط شهرداري كار عملياتي و اجرايي آن آغاز گردد.

مراکزشارژ کپسولهای آتش نشانی

2-نامه شماره950023962-17/5/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951001713-19/5/95 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: مراکز شارژ کپسولهای آتش نشانی، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً نظر به اینکه شناسایی وساماندهی مراکز شارژ کپسولهای آتش نشانی در سطح شهر یزد در دستور کار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی این شهرداری قرار دارد به پیوست دستورالعمل و آیین نامه انضباطی مراکز مذکور که توسط آن سازمان تدوین شده است ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی و تاییدیه نهایی را جهت اجرا به این شهرداری ابلاغ نمایند. عظیمی زاده- شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون خدمات شهری با حضور کارشناسان مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق، کلیات آن موردتصویب قرارگرفت و مقررشد طبق استاندارد نسبت به آن اقدام گردد.

  مساعدت جهت مسجدحضرت امام سجاد(ع)

3- لایحه شماره 950054126-6/11/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003963-7/11/95بشرح ذیل :

  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخصوص مسجدحضرت امام سجاد(ع) ، باسلام و صلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،عطف به نامه شماره951003509-12/10/95 آن شوراي محترم درخصوص رديف1مربوط به مسجدحضرت امام سجاد(ع) مبنی برمساعدت جهت پرداخت هزینه های انجام شده توسط مسجد مزبور از محل اعتبارات سازمان فرهنگی ورزشی طبق مدارك پیوست به مبلغ 444.196.000 ریال ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهرداریزد))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون فرهنگی و اجتماعی وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.