سیصدوهفتاد ویکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد


صورتجلسه

سیصدوهفتاد ویکمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید در ساعت16.30روز شنبه مورخ 19/1/96 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

  درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، فرارسیدن میلاد سراسر باسعادت نهمین امام شیعیان حضرت امام جواد(ع) را تبریک و تهنیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست در دنیا زیارت آن حضرت و درآخرت شفاعت ایشان و سایر امامان بزرگوار همه ما را بهره مند گرداند. وی درادامه با ذکر حدیثی از آن امام بدین مضمون (( بردباری و صبوری لباس اهل علم است پس هرگز از این لباس برهنه نباش)) مطالبی را عنوان نمود.

   سپس آقای خباززاده یزدی درسخنان پیش از دستور ضمن عرض تبریک میلاد حضرت امام جواد(ع) ، از شهرداری خواست هرچه زودتر درخصوص ادامه و تکمیل پروژه کف سازی خیابان قیام برابر مصوبه شورا بر اساس شرایط موجود اقدامات لازم بعمل آورند تا به یاری خدا خللی درکارها بوجود نیاید . وی در ادامه با توجه به آتش سوزی صورت گرفته درمجموعه کارخانه کمپوست ، خواستار بررسی آن موضوع از سوی شهرداری گردید.

   درادامه آقای مدرسی درسخنان پیش از دستور با عرض تبریک میلاد حضرت امام جواد(ع) و حضرت علی اصغر(ع) خواستار تعیین تکلیف ادامه کار توسط شهرداری درخیابان قیام گردید. سپس ایشان باتوجه به کسب مقام اولی تیم فوتبال مقاومت گلساپوش یزد در مسابقات باشگاههای جهان ، پیشنهاد نمود شورا با دعوت از دست اندرکاران ، مربیان و بازیکنان آن تیم درجلسه علنی از آنان با اهداء لوح سپاس و هدیه تجلیل به عمل آورد. سپس سایر اعضای شورا هم با عرض تبریک میلاد حضرت امام جواد(ع) و حضرت علی اصغر(ع)، درخصوص ادامه کار وتکمیل پروژه خیابان قیام ، ضرورت تأمین پارکینگ درآن خیابان، زیباسازی زیرگذر میدان ابوذر، هماهنگی های لازم با سازمان آموزش وپرورش جهت بازدید دانش آموزان یزدی از مجموعه رصدخانه دانشگاه آزاد تفت، انعکاس عملکرد شهرداری از رونمایی صورت گرفته ازکارت شهروندی جهت اطلاع عموم مردم ، دراولویت کاری قراردادن وضعیت ترافیکی میدان سیدحسن نصرا... توسط شهرداری مطالبی را عنوان و بحث وتبادل نظر نمودند.

 درادامه آقای عظیمی زاده شهردارمحترم باعرض تبریک ولادت حضرت امام جواد(ع) وحضرت علی اصغر(ع) و تقدیروتشکرازاعضای شورابه پاس همکاری وحمایت های خود از شهرداری به خصوص در پروژه کف سازی خیابان قیام اظهارداشت بایدخودمان حساسیت های ایجاد شده را کاهش دهیم و با توجه به ردیف پیش بینی شده دربودجه سال 96 ، با تشکیل جلسه ای با حضور کارشناسان و متخصصین و استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادهای آنان با هماهنگی شورا کار آن پروژه را با توجه به فرصت کم هرچه زودتر شروع نمائیم .

  سپس ایشان درخصوص بهبود وضعیت ترافیکی در میدان سید حسن نصرا... گفت این موضوع باید با همکاری وانعقاد تفاهم نامه بادانشگاه یزدجهت رعایت عقب نشینی دیوارآن دانشگاه صورت پذیردکه با توجه به پیگیریهای صورت گرفته قرار است آن موضوع با برگزاری جلسه با مسئولین مربوطه حل وفصل گردد.

   درادامه جلسه طرح پیشنهادی اعضای شورا درخصوص رفع سدمعبرتوسط اداره اجرائیات بابت چیدمان اجناس و دادن تذکرشفاهی ونیزجمع آوری نمودن به طرزصحیح با دادن رسیدوهمچنین درخواست آقای حامد دهقان درخصوص اخذ جریمه سدمعبرتوسط شهرداری مطرح، که مقرر گردید موضوعات فوق طی نامه ای به شهرداری ارسال گردد و نیز رونوشت نامه انجمن هیأت مدیره شرکت فرآوری مواد پروتئینی در خصوص تسهیلات بانکی دریافت شده بابت کشتارگاه قرائت شد.

مصوبات :

   تجلیل از تیم مقاومت گلساپوش یزد

1- باعنایت به کسب مقام نخست مسابقات فوتبال ساحلی باشگاههای جهان توسط تیم مقاومت گلساپوش یزد و در راستای تجلیل از زحمات ارزشمند مسئولین، کادرفنی و بازیکنان آن تیم موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق، مقررگردید شهرداری نسبت به خرید یک عدد سکه کامل بهارآزادی جهت اهداء به هر یک ازآنان جمعاً به تعداد 20نفر از ردیف ماده 17 سهم خود اقدام نماید.

مساعدت به  پیش دبستانی غیردولتی پریا

2- لایحه شماره950054864-10/11/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951003996-10/11/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : کمک ، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست پیش دبستانی غیردولتی پریا مبنی بر مساعدت جهت پرداخت هزینه مسقف نمودن حیاط مدرسه به مبلغ سی میلیون ریال  ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. عظیمی زاده – شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون فرهنگی واجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون  و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.

تعیین بودجه شورا سال96

3- درخصوص تدوین وتعیین بودجه شورای اسلامی شهر برای سال96 ، مراتب درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی خزانه دار شورا و توضیحات ایشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، بودجه سال 96 شورا به مبلغ نه میلیارد ریال (طبق تصویرپیوست)مورد تصویب قرارگرفت .

حق الزحمه ذیحساب

4- لایحه شماره950059346-1/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004332-3/12/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:پیشنهادحق الزحمه ذیحساب، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)،احتراماًًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به پیوست تصویرنامه شماره 4/1025/م مورخ 01/02/89 معاونت محترم امورعمرانی استانداری ارسال می گردد. به منظورجبران زحمات ذیحساب شهرداری                (آقاي سيدجعفردشتكي) که علاوه برپست سازمانی خود امور ذیحسابی تملک دارائیهای سرمایه ای شهرداری را نیزانجام می دهد، شهرداری در نظر دارد با عنایت به بند 2 نامه فوق الذکر حق الزحمه ای از محل اعتبار ردیف1511417002 (هدایا و پرداختهای تشویقی) بودجه سال جاری  برای ایشان منظور و پرداخت نماید. مستدعی است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت تصویب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي سید جعفر دشتکی به عنوان نماینده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

      موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال به آقای عظیمی زاده شهردار محترم و مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای سیدجعفر دشتکی به عنوان  ذیحساب اقدام نماید.

معرفی  عضو شورا درسازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

5- نامه شماره 960000480-9/1/96 شهرداری  ثبت  دبیرخانه شورا به شماره 961000015- 9/1/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : معرفی عضوناظر درشورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، با سلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، با احترام به استناد مفاد تبصره يك از ماده 5 فصل سوم اساسنامه سازمان سرمايه­گذاري و مشاركت­هاي مردمي شهرداري يزد، يكي از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا مي­بايست براي مدت دو سال به عنوان عضو ناظر در جلسات شوراي سازمان معرفي گردد. لذا خواهشمند است دستورات مقتضي در اين مورد صادر فرماييد. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، آقایان شایق و خباززاده یزدی بعنوان نمایندگان شورا دراین زمینه تعیین و انتخاب شدند.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 19/15خاتمه يافت.