سیصدوهفتادو نهمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد


صورتجلسه

سیصدوهفتادونهمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید درساعت7صبح روز سه شنبه مورخ2/3/96 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

    درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و تقدیر وتشکر از حضور حماسی و پرشور ملّت فهیم ایران در پای صندوق های رأی وتجدید بیعت مجدد با آرمانهای شهدای بزرگوار ونظام مقدس جمهوری اسلامی و سرلوحه قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و عرض تبریک به حجه الاسلام دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور وتمامی منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا، از درگاه خداوند متعال برای یکایک آن عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی نمود.

   سپس سایر اعضای شورا هم با عرض تبریک حضور گسترده مردم درعرصه انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا و آرزوی موفقیت وسربلندی برای یکایک منتخبین درجهت خدمت رسانی بیشتربه مردم و خسته نباشید به تمامی دست اندرکاران و مسئولین برگزاری انتخابات، درخصوص مسائل و موارد پیش آمده درتبلیغات و برگزاری انتخابات و نیز ضرورت برنامه ریزی بیشتر و تدوین قوانین و مقررات بهتر برای حضور افرادمستعد و باصلاحیت در انتخابات شوراها ، اسلامی نگه داشتن شوراها و ابراز گلایه ازاداره اجرائیات شهرداری دررابطه با بازنمودن بنرها وعکس های کاندیداها وبرخورد ناصحیح و ناشایست بعضی ازکارکنان آن مجموعه، ایجاد شرایط لازم جهت حضور بانوان درعرصه انتخابات به خصوص نحوه وچگونگی عکس آنان با حجاب اسلامی هنگام تبلیغات و رعایت نمودن شئونات اسلامی و همچنین ضرورت انتشارعملکرد دوره چهارم به مردم ، اجرای کارهای نیمه تمام و عقب افتاده در دوره چهارم با توجه به زمان و فرصت باقی مانده مطالبی را عنوان و بحث وتبادل نظر نمودند.

    درادامه جلسه لوایح شهرداری درخصوص اعلام بدهی شرکت تعاونی مسکن اداره کل راه وشهرسازی وتملک بخشی از اراضی راستگرد خیابان چمران به سلمان متعلق به کارخانه درخشان وتفاهم نامه واگذاری زمین جنب پارک آزادشهر به سازمان پارکها مطرح و پس از بحث وتبادل نظر مقررگردید موضوعات فوق در جلسات آینده شورا مجدداً مطرح ومورد تصمیم گیری قرار گیرد و همچنین لایحه شهرداری بابت قرارداد طراحی هندسی و سازه تقاطع معلم به شهرداری ارجاع تا نسبت به تعیین ردیف اعتباری براساس بودجه سال96 اقدام و نتیجه را طی لایحه مجدد برای هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

مصوبات :

 انتشارعملکرد دوره چهارم شورا

 

1-  با توجه به درخواست تنی چند از اعضاي محترم شورا درخصوص ضرورت گردآوری و انتشار عملکرد و فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر بصورت کتابچه جهت انعکاس به همشهریان گرامی  موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق کلیات آن مورد تصویب قرارگرفت . ضمناً مقررگردید آقایان رادمنش، زارع و سرکارخانم وزیری پیگیریهای لازم جهت انتشار و عقد قرارداد و غیره معمول نمایند.

 معافیت از پرداخت حقوقات آقای علیمحمد دهقانپورفراشاه

 

2- لایحه شماره 960002628-27/1/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000144-27/1/96بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: معافیت ازپرداخت حقوقات، باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماًباستناد ماده71قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره950064793-25/12/95 آقای علیمحمددهقانپورفراشاه درخصوص معافیت از پرداخت جریمه و عوارض شهرداری بابت احداث ساختمان تجاری برروی کدنوسازی3-2-4-24-1 به همراه تاییدیه اداره اوقاف وسایرسوابق ومدارک ارسال می گردد. لذانظربه اینکه ساختمان مذکوربرروی زمین موقوفه احداث و به صورت عام المنفعه استفاده می گردد و برابر تعرفه عوارض و بهای خدمات نیز اینگونه بناها در صورت اخذ مجوز و تا زمان بهره برداری به صورت عام المنفعه ازپرداخت عوارض معاف ودرصورت واگذاری به غیر مشمول عوارض به نرخ روزمی شوند، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمایید شهرداری تازمان بهره برداری ازملک موصوف درراستای اهداف وقف ازدریافت حقوقات خودداری نموده ودر صورت هرگونه بهره برداری خارج ازاهداف وقف حقوقات خودرا براساس ضوابط وشرایط روز دریافت نماید. ضمناً آقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. .عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع    درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس   از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق  بدلیل استفاده آن بصورت تجاری مورد مخالفت قرار گرفت .

 

تملک پلاک متعلق به ورثه مرحوم خداداد ویرابیان

 

 

3-لایحه شماره960005178-11/2/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 961000311-11/2/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی ازپلاک ثبتی3215بخش4 یزد واقع در طرح خیابان آذر یزدی، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره502/950065052-26/12/1395وعطف به نامه شماره961000050-16/1/1396آن شورای محترم در خصوص اصلاح ردیف 11 براساس بودجه مصوب سالجاری ، به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد  در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 3215 بخش 4 يزد به كد نوسازي شماره 8008-23-26-3  متعلق به ورثه مرحوم خدادادویرابیان كه در طرح خيابان آذر يزدي قرار گرفته است بر اساس مفاد لايحه مذكور اقدام نماید. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح  اجازه فرمایید از محل کد 15310200025سایر تملکات منطقه سه اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقايان اهالی و خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده- شهردار یزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده  مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت10 خاتمه يافت.