سیصدوهفتادوششمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه  

سیصدوهفتادوششمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید درساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 12/2/96 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

  درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند ، فرارسیدن سالروزمیلادسراسر باسعادت سومین اخترتابناک آسمان امامت وولایت حضرت امام حسین(ع) - روز پاسدار و چهارمین امام شیعیان حضرت امام سجاد(ع) وحضرت ابوالفضل(ع)- روزجانباز و همچنین  فرا رسیدن روز جهانی کار وکارگر وروز معلّم را بر همگان تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا جزء یاران و پیروان صدیق آن امامان بزرگوار باشیم و بتوانیم آنچه را که وظیفه می باشد در راستای خدمت رسانی صادقانه به مردم به بهترین نحو انجام دهیم.

   درادامه با توجه به دستور کار جلسه و هماهنگی های بعمل آمده قبلی مسئولین، مربیان و بازیکنان تیم فوتبال ساحلی مقاومت گلساپوش یزد در جلسه شورا حضوریافتند که در ابتدا ریاست شورا با عرض تبریک اعیاد شعبانیه وعرض خیر مقدم وخوشامدگویی به میهمانان گرامی و تقدیر وتشکر از مدیرعامل ، کادرفنی و بازیکنان به پاس کسب مقام قهرمانی درمسابقات فوتبال ساحلی باشگاههای جهان اظهارداشت شورای اسلامی شهرباتوجه به وظایف پیش بینی شده درقانون توانسته است تاکنون درراستای ورزش به خصوص درمحلات باهمکاری خوب شهرداری اقداماتی را انجام بدهد که امیدواریم با توجه به بودجه های پیش بینی شده درسال96 ، شهرداری بتواندنسبت به احداث زمینهای ورزشی درسطح محلات برای ورزش جوانان و اوقات فراغت آنان اقداماتی داشته باشد .

   سپس سایراعضای شوراهم ضمن عرض تبریک اعیادشعبانیه،کسب مقام نخست توسط تیم فوتبال ساحلی گلساپوش درمسابقات باشگاههای جهان وافتخارآفرینی آن عزیزان یزدی درعرصه جهانی تبریک عرض نمودند وابرازامیدواری نمودندتاباحمایت تمامی مسئولین مربوطه واستان از تمامی باشگاهها در رشته های مختلف ورزشی بتوانیم در راستای ارتقاء ورزش استان در سطح کشور و بین المللی گامهای مؤثری برداریم.

    درادامه آقای عشقان ملک مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت گلساپوش ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر و تشکر از اعضای شورای اسلامی شهر وآقای عظیمی زاده شهردار یزد به پاس همراهی،حمایت هاوهمکاریهای صورت گرفته به خصوص تکمیل ورزشگاه محمودآباد ونگاه ویژه به ورزش استان اظهارداشت انصافاً شورا در دور چهارم مصوبات خوبی در زمینه ورزش داشته است که امیدواریم سایر مسئولین و دستگاههای مربوطه هم توجه خاصی به ورزش استان داشته باشند.

   وی در ادامه از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط آن باشگاه درجهت کسب مقام قهرمانی باشگاههای جهان و همچنین مسائل ومشکلات به خصوص تکمیل ورزشگاه  محمودآباد و عدم همکاری بعضی از مسئولین و ادارات مربوطه جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   سپس آقای عظیمی زاده شهردار محترم با عرض تبریک اعیاد شعبانیه و کسب مقام اول توسط تیم فوتبال ساحلی مقاومت گلساپوش یزد درمسابقات باشگاههای جهان وآرزوی موفقیت برای مسئولین و کادرفنی و بازیکنان آن تیم، درخصوص اقدامات صورت گرفت و همکاریهای انجام شده از سوی شهرداری و اعتبارات منظور شده دربودجه سال 96 برای احداث زمینهای ورزشی روباز درسطح محلات توضیحاتی ارائه نمود.

    درادامه جلسه لوایح شهرداری درخصوص هرگونه کمک و مساعدت به مدارس ، مؤسسات وغیره مطرح گردید که پس از بحث وتبادل نظر مقررگردیدآن لوایح بعد ازبرگزاری انتخابات مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گیرد و همچنین لایحه شماره 9510002644شهرداری درخصوص تملک بخشی از پلاک متعلق به آقای میروکیلی واقعدر طرح شهدای محراب مطرح وبحث وتبادل نظر گردید. وآقای نیکنام تاکید کرد که باتوجه به اینکه این موضوع بدلایل مختلف مدت طولانی لاینحل مانده و برای شفافیت آن طبق مصوبه قبلی شورا پیگیری گردد.

مصوبات :

 

تملک پلاک متعلق به آقای علیرضا شایق و شرکا

 

1- لایحه شماره960002330-26/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000129-26/1/96بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: درخصوص پلاک مشاعی 977 بخش8 یزد واقع در طرح بلوار علامه جعفری و12متری منشعب ازآن، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، احتراماًباستناد ماده71قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند باعنايت به صورتجلسات كميسيون موارد خاص به شماره هاي6737 مورخ 31/4/94 و950216422 مورخ 15/8/95 و950222563مورخ4/11/95واستعلام هاي انجام شده ونظريه كارشناس رسمي دادگستري در امور ثبتي و همچنين نقشه تاييد شده باقيمانده پلاك مشاعي977بخش8 يزد(به كدنوسازي8009-65-36-2) توسط شهرداري ؛ كه متعلق به آقاي عليرضا شايق وشركا مي باشدمشخص گرديد5/139 مترمربع از سهم ايشان از پلاك  مذكور در طرح بلوار علامه جعفري و 12 متري منشعب از آن قرار گرفته است و ايشان نسبت به اصلاح سند باقيمانده پلاك اقدام نموده و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاًمبلغ 000/250/209 ريال بابت غرامت  متراژ واقع شده در مسير برآورد گرديد كه پس از كسر حق تشرف باقيمانده پلاك به مبلغ 000/350/182 ريال (به نسبت سهم ايشان) ؛ مبلغ000/900/26ريال بستانكاري مالكين ازشهرداري مي باشد كه باتوجه به اينكه در سال1378 شهرداري بابت حق دسترنج 69 مترمربع مبلغ000/345 ريال به مستاجرين پرداخت نموده است ، لذا مالكين موافقت و رضايت خود را از عدم دريافت مبلغ مذكور اعلام مي نمايند و شهرداري بابت مابه التفاوت غرامت و حق تشرف مبلغي به  ايشان پرداخت نخواهد نمود . علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم  به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه  كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ،

خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200024 سایر تملکات منطقه دو اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقايان  اهالی وحفيظي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده  مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک پلاک متعلق به آقای سید مهدی حیدری وشرکا

2- لایحه شماره960002619-27/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000143-27/1/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی ازپلاک مشاعی 523 بخش 5 یزد واقع در طرح18متری انتهای خاتم به صحرا ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً پيرو لايحه شماره 502/950061475مورخ11/12/1395وعطف بنامه شماره 961000050 مورخ 16/1/1396و باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، در خصوص پلاك مشاعي 523 بخش 5 يزد به كد نوسازي شماره 8033-51-6-2  متعلق به آقاي سيد مهدي حيدري و شركا ، كه قسمتي از پلاك مذكور در طرح 18 متري انتهاي خاتم به صحرا قرار گرفته است به استحضار مي‌رساند كه  شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك قسمت در مسير بر اساس مفاد لايحه قبلي اقدام نمايد لذا پیشنهاد می شود  از محل كد 15310200005  تملک وآزاد سازی بلوار خاتم  تأمين اعتبار شود. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و حفيظي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي گردند. عظیمی زاده – شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مشروط به اخذتعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک پلاک متعلق به خانم گلچهر بهروز

 

3- لایحه شماره960003478-31/1/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000194-31/1/96بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی ازپلاک ثبتی 3601بخش5 یزد واقع در طرح توسعه ترمینال(پردیس فرهنگی) ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً پيرو لايحه شماره 502/950064872مورخ 26/12/1395 وعطف به نامه شماره961000050 مورخ16/1/1396 باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن،  به استحضار ميرساند شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي 3601 بخش 5  يزد به كد نوسازي شماره 31-7-26-3  متعلق به خانم گلچهر بهروز واقع در طرح توسعه ترمينال(پرديس فرهنگي)براساس مفادلايحه مذكور اقدام نمايد لذا مقرر شد از محل كد 15310200029تملک وآزادسازی بلوارکوثرمبلغ8.000.000.000 ریال ومبلغ 2.397.561.50ریال از محل کد 15310200025سایر تملکات منطقه سه تأمين اعتبار گردد لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت  اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده – شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

 تملک پلاک متعلق به آقایان محسن سرداری و علی برادران

 

4- لایحه شماره960003294-30/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000182-30/1/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی ازپلاک ثبتی2273/6319بخش8یزدواقع در طرح 18متری نگاران، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به استحضارمي رساند شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 2273/6319 بخش 8  يزد به كد نوسازي شماره 8011-5-32-1 متعلق به آقايان محسن سرداري و علي برادران كه در طرح اجرايي 18 متري نگاران قرار گرفته اقدام نمايد، لذا دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/847  ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسرعوارض حق تشرف به مبلغ000/000/931ريال؛ مالكين مبلغ000/000/84 ريال به شهرداري بدهكار مي شوند ومقرر شد مبلغ مذكور را در 4  قسط در وجه شهرداري پرداخت نمايند .ضمناً  ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك  مي باشند.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200023سایر تملکات در سطح منطقه یک اقدامات بعدي معمول گردد .ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و كشفي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده – شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک پلاک متعلق به آقای خسروی وشرکا

 

5- لایحه شماره960003293-30/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000183-30/1/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی ازپلاک 6073و6074 بخش 4 یزد واقع در طرح پارکینگ و مسیر 12متری پشت قلعه قاسم آباد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 6073  و 6074 بخش 4 يزد به كد نوسازي شماره 9004-35 -35-3متعلق به آقاي شاپور خسروي وشركا با وكالت آقاي بهنام پور يزدگردي كه در طرح 12 متري پشت قلعه قاسم آباد و پاركينگ قرار گرفته است اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً  مبلغ 000/250/509/4  ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد مبلغ  مذكور از ابتداي سال 1396 طي سه قسط مساوي به صورت ماهيانه در وجه مالكين يا وكيل قانوني آنها پرداخت گردد و ايشان  ملزم به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشند. ضمناً باقيمانده پلاك در حد شمال حق دسترسي به پاركينگ متصل به خيابان 12 متري را ندارد و در صورتي كه مالكين درخواست دسترسي  نمودند ؛ حق تشرف به نرخ روز محاسبه و از ايشان اخذ خواهد گرديد .علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200025سایر تملکات منطقه سه اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی وخواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردند.عظیمی زاده – شهرداریزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مشروط به اخذتعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

جابجایی ملک متعلق به آقای بابایی

 

 

6-لایحه شماره950048250-7/10/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951003430-7/10/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخصوص جابجایی ملک واقع درپروژه مشارکتی مجتمع اداری، تجاری بلوارآیت الله طالقانی، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله باستحضارمی رساندشهرداري يزددرنظردارد بموجب صورتجلسه توافق پیوست وبه منظور  افزایش کارایی وتامین بیشتر منافع طرفین در پروژه مشاركتي" مجتمع اداری، تجاری بلوار آیت ا... طالقانی" نسبت به جابجايي قطعه شماره 2 به مساحت 92/101 مترمربع از اراضي تجاري بلوار طالقاني متعلق به آقاي بابايي (که قبلا ازطریق شرکت درمزایده شهرداری نسبت به خریداری آن اقدام نموده) وهم اكنون در مجاورت محل احداث پروژه مشارکتی شهرداری قرارگرفته به ارزش 000/200/211/11 ريال، با قطعه هاي شماره30و31(به ترتیب باکدنوسازی 166-2-25-2 به مساحت 70/67 مترمربع و کدنوسازی167-2-25-2 بمساحت97/69مترمربع)جمعاًبه ارزش 000/800/273/19 ريال اقدام نمايد و مابه­التفاوت مبالغ فوق به مبلغ 000/600/062/8 ريال كه بستانكاري شهرداري يزد مي باشد توسط آقاي بابايي(مبلغ000/550/852/3ريال) به صورت 30 درصد نقد و الباقي طي اقساط يكساله و مابقی نیز به مبلغ 000/050/210/4 ريال توسط شركت حكيمان آينده ساز پارس طي يك فقره چك به تاريخ 15/11/1395 پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان مهندس مشتاقیون و صلواتی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

    موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیونهای برنامه وبودجه و عمران وتوضیحات رؤسای آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهادفوق مشروط برپرداخت بدهی توسط آقای بابایی وشرکت حکیمان آینده پارس بصورت نقدی به شهرداری مورد تصویب قرارگرفت.

 

انتخاب مدیرمالی سازمان آتش نشانی

 

 

7- نامه شماره950060225-4/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004360-5/12/95بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً با توجه به تبصره بند6ماده 11 اساسنامه جدیدسازمان درخصوص تائیدمدیرمالی سازمان توسط آن شورای محترم ، نظر به اینکه موضوع درجلسه هیئت مدیره وشورای سازمان مورخ3/12/1395مطرح وآقای محمدحسین صادقی دهشیری بعنوان مدیرمالی سازمان مورد تائید قرارگرفته است لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و تائیدیه نهایی را جهت اقدامات بعدی به این شهرداری اعلام نمایند. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

انتخاب مدیرمالی سازمان آرامستانها

 

 

8- نامه شماره961200250-27/1/96 مدیرعامل سازمان آرامستانها  ثبت دبیرخانه شورابه شماره961000140-27/1/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، سلام علیکم، احتراماً باستناد تبصره یک ماده 11 اساسنامه، معاون اداری و مالی سازمان خانم سیده آزاده پورالحسینی به عنوان ذیحساب معرفی می گردد. لازم به ذکر است این پیشنهاد به تصویب هیئت مدیره وشورای سازمان رسیده است. خواهشمند است مجوزلازم صادر فرمایید. علی زارع- مدیرعامل سازمان آرامستانها. »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

انتخاب مدیرمالی سازمان فاوا

 

 

9- نامه شماره950060542-7/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004387-7/12/95بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً با عنایت به لزوم معرفی فردی برای مسئول امورمالی فاوا ، طبق بند 6 ماده 11 اساسنامه جدید این سازمان ، بدينوسيله خانم حدیثه محمدی صالح آباد بعنوان مدیر مالی سازمان فاوا شهرداری یزد معرفی می گردد، لذا خواهشمند است نسبت طرح موضوع و تصویب آن دستور لازم را مبذول فرمائید. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

انتخاب مدیرمالی سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری 

 

 

10- نامه شماره950060228-4/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004362-5/12/95بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً با توجه به بند2 صورتجلسه شورا و هیئت مدیره سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری یزد درمورخ 1/12/95 آقای سید علیرضا هوشمند را بعنوان مدیرامورمالی انتخاب نموده اند لذا خواهشمند است باستناد تبصره بند 6 ماده11 اساسنامه سازمان فوق الذکر دستور فرمائید موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

انتخاب مدیرمالی سازمان مدیریت پسماند 

 

 

11- لایحه شماره960002925-28/1/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره961000157-28/1/96بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره950064057 مورخ 22/12/95 سازمان مدیریت پسماند مبنی بر اینکه  با عنایت به بند 6 ماده 11 اساسنامه سازمان و بر اساس بند1صورتجلسه مورخ 10/12/95  شورای سازمان موصوف (تصاویر پیوست)، خانم مرجان داودی زاده به عنوان مسئول مالی سازمان مذکور پیشنهاد گردیده ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي حمیدرضا رحیم دل به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

انتخاب مدیرمالی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

 

 

12- نامه شماره963400322-29/1/96سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  ثبت دبیرخانه شورا به شماره 961000179- 30/1/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، سلام علیکم، با صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستحضار می رساندپیرونامه شماره 950058551-27/11/1395مبنی برمعرفی مدیرمالی، جناب آقای حجت ابولی پناه به عنوان مدیرمالی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی حضورتان معرفی می گردد. محمدرضا پیرنیا- سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد. »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

انتخاب مدیرمالی سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی

 

 

13- لایحه شماره960002924-28/1/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره961000169-29/1/96بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 950063893 مورخ 22/12/95 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی که  با عنایت به بند 6 ماده 11 اساسنامه سازمان ومصوبه بند 3 صورتجلسه مورخ 17/12/95 شورای سازمان موصوف آقای مصطفی معراج را به عنوان مسئول مالی سازمان پیشنهادنموده ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابوالقاسم ابوالحسنی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.