سیصدوهفتادوسومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه 

سیصدوهفتادوسومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید در ساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 29/1/96 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

    در ابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم آنچه را که وظیفه ما می باشد در راستای    خدمت رسانی به مردم به نحو احسن انجام و موجبات خشنودی پروردگار متعال فراهم آوریم.

    سپس آقای عظیمی زاده شهردار محترم با آرزوی موفقیت درسال جدید ، از اقدامات و برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط آن شهرداری در رابطه با تدوین و تصویب بودجه سال 96 و ابلاغ آن به شهرداریهای مناطق و نواحی جهت اجرا جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

     وی درادامه با توجه به سؤالات مطرح شده از سوی تنی چند از اعضای شورا درارتباط با نحوه و چگونگی عقد قرارداد برای طراحی ، تولید و نصب المان صلح در میدان آزادی، نصب تابلو خیابان تحت عنوان مالیات بدون هماهنگی و اخذ مجوز ازشورا و عدم اجرای طرح جدید از سوی شهرداری از سه راه خیابان خرمشهر تا میدان طلائیه، توضیحات کامل و جامع ارائه نمود که پس از رأی گیری انجام شده مطالب عنوان شده از سوی ایشان ، مورد موافقت شورا قرار گرفت.

    درادامه جلسه نامه شماره 960001436-19/1/96 شهرداری درخصوص ضرورت پیش بینی و جابجایی ردیف های تعیین شده برای بودجه سال96 جهت اجرا توسط حوزه معاونت معماری و شهرسازی با حضور معاونت مربوطه و سایر کارشناسان آن حوزه مطرح ومورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت که موضوع فوق با کلیات آن مورد تصویب شورا قرارگرفت و مقررگردید در جلسات آتی جزئیات آن نیز مورد بررسی وتصمیم گیری نهایی قرارگیرد.

 

مصوبات :

 

طرح اجرایی گذر حدفاصل خیابانهای شهیدان ادهمی ومهدی(عج)  

 

1- نامه شماره950065498-5/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951004740 - 5/1/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: ارسال طرح اجرایی گذرحدفاصل خیابانهای شهید ادهمی وخیابان مهدی، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، احتراماً عطف به نامه شماره 951002223 -24/6/1395آن شورای محترم و با عنایت به درخواستهای مردمی و نامه شماره 950217914-4/9/1395 شهرداری منطقه 2، به پیوست چهارنسخه از نقشه طرح اجرایی متفاوت العرض گذرحد فاصل خیابان شهیدان ادهمی و خیابان مهدی(عج) که بر اساس کلیات و الگوی نقشه طرح تفصیلی بافت فرسوده و تاریخی مصوب و در راستای تسیهل در عبور و مرور و اتصال دو خیابان منتهی به آن تهیه شده است؛ به انضمام  گزارش توجیهی و جانمایی گذر بر روی تصویر ماهواره ای  وcd  ارسال می گردد . مستدعی است پس  از  بررسی و تائید ، نتیجه را به  شهرداری ارسال نمائید . عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

      موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون  عمران و توضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تأیید قرار گرفت.

 

گذر12متری منشعب از خیابان صحرا(کوچه16متری)

2- نامه شماره950056512-18/11/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004102-18/11/95بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع : ارسال نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً عطف به رونوشت بند 4 صورتجلسه مورخ 9/9/1395  آن شورای محترم درخصوص گذر 12 متری منشعب از خیابان صحرا(کوچه 16 صحرا) به پیوست نظریه کارشناسان رسمی درامور ثبتی جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد.عظیمی زاده – شهرداریزد. »

     موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون عمران  و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، مقرر گردید با توجه به درخواست مردمی و نظرات کارشناسان ثبت مبنی بر تعریض گذر از طرفین ،     شهرداری طرح را بر همین اساس اصلاح و نتیجه را مجدداً جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

تخفیفات پرداخت بدهی

3-لایحه شماره950063519-21/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004603-21/12/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تخفیفات پرداخت بدهی ، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله پیروپیشنهادتقدیمی قبلی ومذاکرات صورت

 گرفته درزمان طرح وتصویب تعرفه عوارض ، در جهت تشویق مؤدیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماههای اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته دراعطای تخفیف به شهروندان گرامی، پیشنهاد می گردد از ابتدای سال 96 تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال  گردد :

1-درصورت پرداخت بدهی مودیان طی چهارماهه اول سال  مشمول 15 درصد تخفیف

2-درصورت پرداخت بدهی طی چهارماهه دوم سال  مشمول 10 درصد تخفیف

3-درصورت پرداخت بدهی طی سه ماهه  آذر تا بهمن ماه مشمول 5 درصد تخفیف

ضمناً با اعطای تخفیفات فوق الذکرکه علاوه برمیزان تخفیف اعطایی فعلی(درصورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاهتر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در طول سال ممنوع می باشد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده-شهردار یزد»

     موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده با حضور کارشناسان مربوطه در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، موارد بشرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:

الف- درصورت پرداخت نقدي بدهي مؤديان یا قسمتی از بدهی که بصورت نقدی پرداخت می شود یا باقیمانده بدهی که بصورت نقدی پرداخت می شود (به جز آراء كميسيون ماده 100 و ماده 77 و ماده 14 سازمان پارك‌ها) طي چهار ماهه اول سال به نسبت پرداخت نقدي مشمول 15% تخفيف از عوارض محاسبه شده  طبق تعرفه عوارض بدون احتساب تبصره3 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب.

ب- درصورت پرداخت نقدي بدهي مؤديان یا قسمتی از بدهی که بصورت نقدی پرداخت می شود یا باقیمانده بدهی که بصورت نقدی پرداخت می شود (به جز آراء كميسيون ماده 100 و ماده 77 و ماده 14 سازمان پارك‌ها) طي چهار ماهه دوم سال به نسبت پرداخت نقدي مشمول 10% تخفيف از عوارض محاسبه شده  طبق تعرفه عوارض بدون احتساب تبصره3 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب.

ج- درصورت پرداخت نقدي بدهي مؤديان یا قسمتی از بدهی که بصورت نقدی پرداخت می شود یا باقیمانده بدهی که بصورت نقدی پرداخت می شود (به جز آراء كميسيون ماده 100 و ماده 77 و ماده 14 سازمان پارك‌ها) طي سه ماهه سوم سال به نسبت پرداخت نقدي مشمول 5% تخفيف از عوارض محاسبه شده  طبق تعرفه عوارض بدون احتساب تبصره3 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب.

 

فروش سهام پروژه پیامبر اعظم(ص)

 

 

4- باتوجه به فروش غیرقانونی سهام پروژه پیامبراعظم(ص)توسط شرکت تعاونی وتوسعه عمران شهرستان یزد موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات و اینکه شرکت تعاونی مذکور بدون اطلاع و هیچگونه هماهنگی با شهرداری اقدام به این عمل نموده، مقررگردید شهرداری در اسرع وقت ضمن صدور بیانیه دراین زمینه برای اطلاع و آگاهی شهروندان ، پیگیری های لازم را از طریق مراجع قضایی به عمل آورد.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10خاتمه يافت.