سیصدوهشتادوچهارمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه 

سیصدوهشتادوچهارمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت17 روز شنبه مورخ20/3/96 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) و باآرزوی قبولی طاعات وعبادات و عرض تبریک بمناسبت فرارسیدن میلاد سراسر با سعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) ، شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیز درحادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به سرکردگی گروه داعش را به خانواده محترم آن شهدای بزرگوار و ملّت شهید پرور ایران تسلیت عرض نمود و ابراز امیدواری نمود تا بتوانیم با وحدت و اتحاد درمقابل دشمنان بایستیم و ازکیان این نظام و خون شهداء پاسداری و امنیت را برای مردم به ارمغان بیاوریم.

   سپس سرکارخانم وزیری با عرض تبریک میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) و عرض تسلیت بمناسبت حادثه تروریستی در تهران، از شهرداری خواست تا درخصوص تأمین روشنایی لازم در زیرگذرحکیمیان ، آزادسازی پلاکهای موجود در میدان ابوذر جهت تعریض آن مسیر برای کاهش در روان سازی ترافیک، تعویض و استاندارد نمودن وسایل بازی کودکان درتمامی پارکها به خصوص شهر شادی، احداث آبنماهای بیشتر در سطح شهر، شروع بکار پروژه خیابان شهید نقیب زاده (داروخانه تا داروخانه) ، تهیه و اجرای طرح روگذر میدانهای معلّم ومهدیه اقدامات اساسی بعمل آورند.

    درادامه آقای مدرسی در سخنان پیش از دستور با عرض تبریک میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و عرض تسلیت اتفاقات ناگوار حادثه تروریستی در تهران ، ضمن قدردانی از نیروهای اطلاعات ، سپاه و نیروی انتظامی درجهت کنترل نمودن آن حادثه و به هلاکت رساندن تروریست ها و برقراری امنیت و آسایش برای مردم ابراز امیدواری نمود تا تمامی مسئولین نظام با مشارکت مردم بتوانند در راستای ارتقاء امنیت کشور تمهیدات لازم را درنظر بگیرند تا انشاءا... دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم. سپس ایشان از شهرداری خواست تا براساس مصوبه شورا درخصوص استرداد پول تیم فولاد یزد رأس موعد مقرر ذکر شده برابر ضمانتنامه اخذ شده اقدام نماید.

   درادامه جلسه آقای عظیمی زاده با عرض تبریک میلاد باسعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و عرض شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی ، گزارشی از همایش برگزار شده از سوی شهرداری با حضور نامزدهای انتخاباتی دوره پنجم شورای اسلامی شهر و ارائه عملکرد شهرداری در دوره چهارم شورا جهت استحضار اعضاء ارائه نمود. سپس ایشان از اقدامات شهرداری درخصوص خرید چند دستگاه اتوبوس واحد شهری برای بهبود وضعیت حمل و نقل شهری و استفاده از آنان در مسیرهای پرتردد ، پیگیری ضمانتنامه اخذ شده از تیم فوتبال فولاد بابت کمک به آن تیم ، ضرورت احداث آبنمای بیشتر در سطح شهر، آسفالت و روکش آسفالت در معابر شهری، خرید ساعت برای نصب در تقاطعات اصلی شهر، توافقات صورت گرفته جهت تملک پلاکهای باقیمانده درمیدان ابوذر ، بدنه سازی پروژه پل شهید قهاری سعید، تکمیل پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی ، پیگیری های صورت گرفته جهت تحویل نردبان 56 متری   آتش نشانی از گمرک توضیحاتی ارائه نمود.

مصوبات :

  تملک پلاک متعلق به آقای سیدعلی اصغر کمالیان

 

1- لایحه شماره960006030- 16/2/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000349-16/2/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تملک پلاک ثبتی 32/3586 بخش2 یزد واقع در طرح پارکینگ درون محله ای ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي32/3586 بخش 2 يزد با كاربري مسكوني جهت تامين پاركينگ درون محله اي واقع در خيابان شهيد رجايي  به كد نوسازي شماره 1-24-5-5-1 متعلق به آقاي سيد علي اصغر كماليان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/050/136/3 ريال بابت غرامت ملك موردنظرتعيين ومقرر شده در ازاي اين بستانكاري قطعات شماره 937 و938 و940 واقع درامامشهرجمعاً  به مبلغ 000/000/299/3  ريال به وی واگذار ومابه التفاوت آن كه مبلغ 000/950/162 ريال بستانكاري شهرداري مي باشد ، نقدا توسط مالك در وجه شهرداري پرداخت گردد و مالك ملزم به تخریب، تحويل وانتقال پلاك به نام شهرداري مي باشد . علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمنداست موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل 15310200046تملک وآزادسازی پارکینگ های منطقه یک اقدامات بعدی معمول گردد . ضمناً در صورت نيازآقايان كشفي واهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده- شهردار یزد.»

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

 

  طرح اجرایی شبکه16متری سردوراه منشعب ازبلوارسید رضا پاکنژاد

 

2- نامه شماره960009363-3/3/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000505-3/3/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: طرح اجرایی شبکه 16متری سردوراه منشعب از بلوار سید رضا پاکنژاد به بلوارشهید سیدمحمد پاکنژاد ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، احتراماً به پیوست چهارنسخه از طرح اجرایی شبکه 16متری سر دوراه منشعب از بلوار سیدرضا پاکنژاد به بلوار شهید سیدمحمد پاکنژاد به انضمام گزارش توجیهی و نقشه موقعیت وضع موجودِ محدوده وcd  طرح و درخواست مردمی به شماره 950048407مورخ5/10/1395 ارسال می گردد. مستدعی است پس از بررسی و تایید نتیجه را به شهرداری اعلام فرمائید. عظیمی زاده- شهردار یزد.»

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل  آمده  از سوی   کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، طرح اجرایی فوق مورد تأیید قرارگرفت .

 

  اصلاح طرح اجرایی18متری منشعب ازبلوار24متری منشعب ازبلوار استقلال

 

 

 

3- نامه شماره950062149-15/12/95شهرداری  ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951004518-16/12/95بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال اصلاح طرح اجرایی18متری منشعب ازبلوار 24 متری منشعب از بلوار استقلال، باسلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً با عنایت به نامه شماره  12/28217 اداره کل24/9/1395 به پیوست چهارنسخه از اصلاح طرح اجرايي 18 متري منشعب از بلوار 24متري منشعب از بلوار استقلال به انضمام گزارش توجیهی وCD شامل طرح اجرایی و نقشه موقعیت وضع موجود محدوده، ارسال می گردد. مستدعی است پس از بررسی و تایید نتیجه را به شهرداری اعلام فرمایید. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل  آمده  از سوی   کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، طرح اجرایی فوق مورد تأیید قرارگرفت .

 

  تکمیل پروژه فرهنگسرای بهمن

 

4- با عنایت به درخواست آقای عظیمی زاده شهردارمحترم ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000633-20/3/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، با سلام ، نظر به ضرورت تکمیل ساختمان فرهنگسرای کوثر و پیگیریهای پیمانکار مبنی بر تعیین تکلیف اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه ، خواهشمند است موافقت فرمائید مبلغ سه میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی دراختیار شهردار به منظور ادامه عملیات اجرایی فرهنگسرا تأمین گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با توجه به بازدید صورت گرفته و نیز بررسی های انجام شده قبلی از سوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت30/19 خاتمه يافت.