سیصدوهشتادوسومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصدوهشتادوسومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت40/8 صبح روز سه شنبه مورخ16/3/96 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

  درابتداریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی قبولی طاعات وعبادات، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم از فیوضات معنوی این ماه بزرگ بهره مند گردیم و در زمان باقی مانده دوره چهارم آنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن و شایسته انجام دهیم و تصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیز قرارگیرد.

مصوبات :

  مساعدت به کانون فرهنگی هنری کوثر مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

 

1- لایحه شماره960007916- 25/2/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000446-25/2/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: مساعدت،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 951004376 مورخ 7/12/95 آن شورای محترم ، بدینوسیله به پیوست درخواست کانون فرهنگی هنری کوثرمسجد حضرت ابوالفضل(ع) درخصوص تقاضای مساعدت جهت تکمیل طبقه فوقانی مسجد به منظور تشکیل کلاسهای مذهبی ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال (پنجاه میلیون ریال) ازمحل ردیف کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص از بودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد.عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبررسي وبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

 

  ساماندهی سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد

 

2- با عنایت به بازدید انجام شده از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورا از سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد واقع در بلوار شهید عابدی و در راستای ضرورت ساماندهی آن سالن، مراتب در صحن علني شورا مطرح  و با توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق، مقررگردیدسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از بودجه خود نسبت به تکمیل، تجهیز و راه اندازی آن سالن ورزشی برای استفاده کارکنان شهرداری ظرف مدت بیست روز اقدامات لازم و اساسی بعمل آورد.

 

  تعرفه خدماتی سازمان آتش نشانی

 

 

 

3- نامه شماره 960003673- 2/2/96 شهرداری  ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000204 - 2/2/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تعرفه های خدماتی سازمان آتش نشانی، باسلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً با عنایت به بررسی و تایید نرخ تعرفه های خدماتی سال 1396 سازمان آتش نشانی در جلسه هیئت مدیره و شورای سازمان ، لطفا دستور فرمائید اقدامات لازم جهت بررسی و تایید نرخ تعرفه های فوق مطابق دفترچه پیوست توسط آن شورای محترم را معمول نمایند. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبررسي وبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق و با عنایت به مذاکرات شفاهی از سوی مدیرعامل محترم آن سازمان مبنی بر تغییر نیافتن آن تعرفه نسبت به سال 95 ، مقررگردید آن سازمان براساس مصوبه سال95 اقدام نماید.

 

  بخشودگی عوارض مسجد وحسینیه قمربنی هاشم(ع)

 

 

 

4- لایحه شماره 960006892-19/2/96شهرداری  ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000414-20/2/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: بخشودگی، باسلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست هیات امنا و فرم محاسبات بدهی ساختمانی وسایرسوابق مربوط به احداث مسجدوحسینیه قمربنی هاشم (ع)  واقع در بلوار امام رضا(ع) ، کوچه گلستان(تصاویرپیوست) ارسال می گردد .باعنایت  به اینکه ساختمان موردنظر به صورت حسینیه و مسجد ودارای وقف نامه خاص می باشد، پیشنهاد می گردد موضوع معافیت عوارض وحقوقات ساختمانی و پارکینگ طبق ریز محاسبات پیوست را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب نتیجه را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي حفیظی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبررسي وبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق به غیر از پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد به مبلغ سی وپنج میلیون ریال (35.000.000ریال) بقیه موارد ذکرشده طبق لیست محاسبات پیوست معاف می باشند.

 

  تخفیف به شرکت تعاونی مسکن کاشی کویر

 

 

 

5- لایحه شماره 960006318-17/2/96شهرداری  ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000374-17/2/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: واگذاری املاک شهرداری بصورت مزایده ، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 950906445 6/11/95 ناحیه تاریخی ثبت در دبیرخانه شهرداری به شماره 950056253 مورخ 17/11/95 ( تصویر پیوست ) دررابطه با پلاک ثبتی 1460 الی 1466 اصلی بخش یک یزدبه انضمام فرم اخذ مجوز کمیسیون تعدیل ناحیه تاریخی در خصوص پذیرش حیاط موجود در همکف به عنوان قسمتی از فضای باز مجموعه آپارتمان مسکونی شرکت تعاونی مسکن کاشی کویر جهت استحضار و هرگونه تصمیم شایسته ارسال می گردد.خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي کشفی پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. .عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبررسي وبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، جهت تشویق سرمایه گذاری دربافت تاریخی پیشنهاد فوق با 50% تخفیف بابت متراژ کسری فضای باز مورد تصویب قرارگرفت.

  درخواست اهالی محله مصلی عتیق

 

 

6- لایحه شماره 960006322-17/2/96شهرداری  ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000379-17/2/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخواست اهالی محله مصلی عتیق ، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 950906432 مورخ5/11/95 ناحیه تاریخی شهرداری درخصوص ساماندهی محله مصلی عتیق منضم به  درخواست هیئت امنای محله مصلی عتیق ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ  فرمائيد. ضمناً آقاي مهندس کشفی پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبررسي وبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، بنابه پیشنهادشهردارمحترم مقررگردیدشهرداری جهت تجهیزات سرویس بهداشتی و همچنین خرید خانه متناسب برای تأمین پارکینگ برای آن مسجد از ردیف بودجه شهرداری ناحیه تاریخی تا سقف مبلغ بیست میلیارد ریال (20.000.000.000ریال) اقدام نماید.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت40/10 خاتمه يافت.