سیصدونودوچهارمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد


صورتجلسه

سیصدونودوچهارمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت15/17روزشنبه مورخ 24/4/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

    درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران و عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمان ارجمند آقای مهندس سیدحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، ازایشان به پاس پیگیریهای صورت گرفته واقدامات خوب ومؤثرانجام شده درجهت جهانی شدن شهرتاریخی یزددراجلاس یونسکو وکسب این افتخار بزرگ و به یادماندنی برای مردم انقلابی وولایتمدار دارالعباده یزد تقدیروتشکرنمودوازتمامی مسئولین مربوطه و کسانیکه در این اقدام تحسین برانگیز به نوعی همکاری و تأثیر بسزایی داشتند قدردانی نمود.

   سپس آقای سیدحسینی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری با تقدیر وتشکر از برپایی نشست ، این رویدادبزرگ ومهم رابرای شهریزدوتمامی همشهریان تبریک وتهنیت عرض نمودوازهمّت وتلاش جدی اعضای شوراوشهرداری درطول چندسال گذشته به پاس تعامل و همکاریهای انجام شده درجهت به ثمر نشستن این مهم تقدیروتشکرنمودواظهارداشت این هنوزاول راه است و ادامه این کار خیلی مهم می باشد که ما امیدواریم باهمّت جمعی وهمکاری تمامی مسئولین استان وادارات مربوطه، کارراتکمیل وبه سرانجام برسانند.ایشان درادامه گزارشی ازرونداقدامات صورت گرفته ازروزاول تاکنون وچگونگی مطرح شدن آن موضوع برای ثبت جهانی در اجلاس یونسکو با توجه به ایرادات و اشکالات وارده از سوی اعضای آن اجلاس وبرطرف نمودن آن ایرادات برابر ضوابط و مقررات بافت قدیم و مزیّت های حاصله بدلیل حضور گردشگران خارجی بیشتر در یزد و ضرورت جذب افراد سرمایه گذار برای احداث هتل و رونق بخشیدن به بافت تاریخی با برقراری امنیت وایجادشرایط لازم برای سکونت افراد درآن بافت، جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.

    درادامه جلسه هریک از اعضای شورا ضمن عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمان ارجمند وتقدیر و تشکربه لحاظ همّت، پشتکارواقدامات ارزشمند ومؤثر صورت گرفته وتلاش های چندین ساله برای جهانی شدن شهریزدتوسط ایشان وسایرمسئولین و دست اندرکاران مربوطه، نقطه نظرات ، دیدگاهها وپیشنهادهای خودرادرخصوص ضرورت حفظ ونگهداری بافت قدیم و پیگیریهای لازم از سوی مسئولین کشوری و استان جهت اختصاص بودجه برای رونق بخشیدن واحیای مجدد بافت قدیم جهت سکونت افراد بومی درمحلات قدیم بابرقراری امنیت وایجادشرایط وتسهیلات بهتربرای زندگی،حذف ویاتعدیل نمودن بعضی از ضوابط ومقررات مربوط به ساختمان سازی دربافت قدیم وتشویق مردم جهت ساخت وسازبیشترومرمت وبازسازی منازل قدیمی، افزایش بودجه منطقه ناحیه تاریخی شهرداری، پیگیریهای لازم ازسوی هیأت دولت برای احداث اولین منطقه آزادویژه گردشگری ، تجاری جهت رونق بخشیدن بافت تاریخی درحوزه گردشگری، چگونگی نظارت بیشتربه عملکرداداره میراث فرهنگی دربافت قدیم و شفاف سازی آن موضوع برای مردم ، ایجاد شرایط لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم درجهت حفظ بافت ارزشمند تاریخی یزد، تدابیر لازم برای تردد دربافت قدیم و حتی الامکان استفاده از وسائط نقلیه کوچک ، پیگیری های اساسی درراستای تحقق یافتن مدیریت واحد شهری و درصورت امکان رایگان نمودن تعرفه های مربوط به آب ، گاز وبرق در بافت قدیم، ضرورت انتقال خط دوم آب به یزد بدلیل جهانی شدن مطرح وبحث وتبادل نظر نمودند.

   سپس آقای عظیمی زاده شهردارمحترم باعرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمان  محترم ، از پیگیریهای مجدّانه واقدامات خوب صورت گرفته ازبدو کاروهمکاریهای انجام شده درسطح استانی وملّی توسط ایشان جهت به بارنشستن این افتخار عظیم وبزرگ برای جهانی شدن شهر یزد تقدیر وتشکر نمود وابراز امیدواری نمود تا به یاری خدا آینده شهر یزد به جدی تحت تأثیر و رونق بیشتری به خود بگیرد و مردم شریف یزد باید قدردان زحمات مسئولین باشند.

   سپس درخواست حجة الاسلام غلامرضا فقیه خراسانی یکی ازنوادگان مرحوم آیت ا... حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی ثبت دبیرخانه شورابشماره 961000933-24/4/96 مبنی بر کان لم یکن شدن مصوبه این شورا در رابطه با هزینه های درنظر گرفته شده برای برگزاری کنگره آن عارف بزرگ توسط شهرداری با مشارکت اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی در یزد با حضور میهمانان وهمچنین لایحه دوفوریتی شهرداری درخصوص برگزاری اولین همایش حقوق شهروندی درجهان شهریزد مطرح گردید که پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موضوع به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا ارجاع گردید که ضمن بررسی های لازم نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورا گزارش نمایند.

جلسه با ذكر صلوات درساعت20خاتمه يافت.