سیصدونودوسومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد


صورتجلسه

سیصدونودوسومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت7 صبح روز    سه شنبه مورخ 20/4/96 با حضورتمامی اعضاء تشكیل گرديد :

    درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وعرض تسلیت بمناسبت سالروزشهادت حضرت حمزه سیدالشهداء(ع) عمومی پیامبر گرامی اسلام در جنگ اُحد، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم آنچه را که وظیفه ما می باشد در راستای خدمت رسانی به مردم به نحو احسن و شایسته انجام و درآخرت محضر خداوند متعال روسفید باشیم.

   سپس باتوجه به حضورآقای شفیعی معاونت امورزیربنایی و حمل ونقل شهرداری درجلسه شورا، ایشان درخصوص برنامه آن شهرداری برای انجام آسفالت و روکش آسفالت خیابان فرخی براساس زمان بندی صورت گرفته جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   درادامه جلسه با عنایت به درخواست اعضای شورا ، آقای سیف الدینی مسئول اداره اجرائیات شهرداری در جلسه شورا حضور یافت و ایشان در رابطه با مصوبه شورا درخصوص نصب بنر و داربست فلزی در سطح شهر درایام های مختلف مذهبی و همچنین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته آن اداره با توجه به نیروهای موجودبرای جلوگیری ازسدمعبر، دست فروشی وجمع آوری متکدیان توضیحاتی ارائه و خواستار تأمین نیروی انسانی درجهت انجام کار بصورت شبانه روز برای برخورد جدی تر با متخلفین گردید.

   سپس با توجه به حضورآقای محمد حسین فهرجی رکوردارروپایی درجهان درجلسه علنی شورا، بر اساس بند پنج صورتجلسه مورخ 6/7/95 از ایشان  بدلیل  برگزاری  مراسم حرکات ورزشی (روپایی) در میدان امیرچقماق مزارشهدای     گمنام بمناسبت  گرامیداشت  شهدای گرانقدر مدافع حرم با اهداء لوح سپاس و هدیه تجلیل وقدردانی به عمل آمد.

   مصوبات :

  افتتاح حساب دربانک قرض الحسنه رسالت

1- نامه شماره 75986- 17/4/96 مدیرکل اداره بازرسی استان ثبت دبیرخانه شورابشماره 962500005-18/4/96 درخصوص افتتاح حساب توسط شهرداری دربانک قرض الحسنه رسالت وانتقال بخشی از حسابهای سپرده پیمانکاران به آن بانک به موجب بند شش صورتجلسه مورخ 9/4/94 این شورا ، مراتب در صحن علنی شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن کان لم یکن نمودن مصوبه قبلی شورا طی بند شش صورتجلسه 9/4/94، مقررگردید شهرداری نسبت به مسدود نمودن حسابها در بانک رسالت و انتقال سپرده ها از آن بانک مطابق نظر سازمان بازرسی کل کشور اقدام و نتیجه را به آن سازمان اعلام نماید.

   طرح پیشنهادی

2- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چند ازاعضای شورا (آقایان زارع، کاشفی زاده، نیکنام ، فقیه خراسانی، رادمنش،شایق وسرکارخانمها وزیری ، امینی) ثبت دبیرخانه شورابشماره 961000886-19/4/96بشرح زیر:

((بدینوسیله امضاءکنندگان ذیل درخواست دارند تا از این زمان تاپایان فعالیت شورای شهردورچهارم،تمامی موارد مطروحه درکمیسیون ماده 14، ابتدا به صحن شورای شهر ارجاع و پس از تصویب شورای شهر، به پیمانکارمربوطه ابلاغ شده وامکان اجرا یابند.»

موضوع درصحن علنی شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق طرح پیشنهادی فوق با حذف عبارت « تا پایان فعالیت شورای شهر دورچهارم» مورد تصویب قرارگرفت.

  طرح تدوین سند توسعه شهر یزد

3- باعنایت به مکاتبه انجام شده با شهرداری طی نامه شماره 961000865-18/4/96 درخصوص ردیف پنج نامه مذکور مبنی بر مطرح شدن طرح تدوین سند توسعه شهر یزد با رویکرد برندسازی شهری توسط شرکت حامی نگارفناورپارسیان درکمیسیون ماده 14و اقدامات صورت گرفته تاکنون توسط شرکت مذکور مراتب درصحن علنی شورا مطرح و با توجه به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت و پیگیری وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مقررگردید شهرداری دراسرع وقت نسبت به متوقف نمودن آن موضوع اقدام وبرابر ضوابط ومقررات فراخوان برگزار و نتیجه را طی لایحه برای هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

   واگذاری یک واحد آپارتمان توسط آقای گل مشکی

4- لایحه شماره960012984-27/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000686-27/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،مساعدت ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، بازگشت به بند سه صورتجلسه مورخ 28/9/94 آن شورای محترم نظر به اينكه آقاي محمود گل مشكي  بابت  تتمه بدهي عوارض كسر پاركينگ و تراكم  وتغيير كاربري  پلاك هاي 2/7752  و

5237/6526 بخش 4 يزدواقعدر حوزه منطقه دووسه شهرداري جمعاًمبلغ610/508/406/6ريال به شهرداري بدهكار ميباشد ومعادل آن چك تحويل شهرداري نموده است، لذا جهت پرداخت بدهي نقدي عوارضات خود در اسفند ماه گذشته ؛ قصد واگذاري يك واحد آپارتمان اداري واقع در مجتمع تجاري اداري ميلاد طبقه اول واحد سه (بلوار امام جعفر صادق(ع)) ؛  به مساحت 90 مترمربع و با كد نوسازي 12-24-9-2 به شهرداري را دارد كه واحد مذكور در حال حاضر به صورت نيمه ساز بوده و نامبرده متعهد است تا پايان سال جاري ؛ بر اساس نقشه و مشخصات ارائه شده نسبت به تكميل و تحويل واحد اقدام نمايد و ضمن انتقال فعلی درقالب مبايعه نامه  ؛ حداكثر سه ماه پس از تكميل نسبت به تفكيك و انتقال رسمي سند  آن  بنام شهرداري اقدام نمايد . لازم به ذكر است بر اساس نظريه هيأت كارشناس رسمي ارزش هر مترمربع از پلاك  000/000/43 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/870/3 ريال برآورد گرديده است كه مقرر گرديده درصورت موافقت آن شورای محترم معادل اين مبلغ از چك هاي ارائه شده کسروبه متقاضی مستردگردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و مرتضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورامطرح  باعنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.

  ابلاغ صورتجلسه شورای ترافیک استان

5-نامه شماره18375-8/4/96معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000785 -8/4/96 درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ30/3/96 شورای هماهنگی ترافیک استان، مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون عمران وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات ، با عنایت به اینکه موارد ذکر شده درصورتجلسه فوق که برعهده شهرداری یزد گذاشته شده ردیفی اعتباری در بودجه شهرداری پیش بینی نشده است و همچنین طرحهای ترافیکی و موضوعات مطرح شده برابر ضوابط ومقررات مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را ندارد. لذا امکان اجرایی برای آنان میسر نمی باشد.

  ایرادات فرمانداری  

6- نامه شماره4387-4/4/96فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورابشماره961000767 -7/4/96 درخصوص ایرادات آن فرمانداری نسبت به بندهای دو و شش صورتجلسه مورخ 16/3/96 بابت ساماندهی سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد و درخواست اهالی محله مصلی عتیق ، موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقررگردید متن ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد :  

الف: ساماندهی سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد : ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد و مقررگردید شهرداری پیشنهادهای خود را دراین زمینه طی لایحه ای برای هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

ب: درخواست اهالی مصلی عتیق : مقررگردید شهرداری اقدامات لازم معمول و پیشنهادهای خود را طی لایحه ای جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت10.30خاتمه يافت.