سیصدوشصت ویکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه  

سیصدوشصت ویکمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت 30/18روز شنبه مورخ 7/12/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وباگرامیداشت ایام فاطمیه، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در جهت خدمت رسانی صادقانه به مردم به نحو احسن انجام وظیفه وتصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیزقرارگیرد.

    سپس ایشان باتوجه به مکاتبه صورت گرفته از سوی رئیس اتاق اصناف استان با شورا بابت جلوگیری از اجرای احکام عوارض تابلو مطالبی را عنوان و خواستار پیگیری این موضوع از سوی اعضای شورا گردید.

   درادامه جلسه باتوجه به سؤال تنی چندازاعضای شورا ازآقای عظیمی زاده شهردارمحترم درخصوص نحوه وچگونگی نصب المان باعنوان صلح جهانی بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از سوی شورا که طی نامه شماره951004283-28/11/95به ایشان ابلاغ گردیده بودمطرح، که شهردارمحترم دراین زمینه توضیحاتی را درخصوص چگونگی ونحوه انعقاد قرارداد با پیمانکار موردنظر واقدامات صورت گرفته جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود که مقررگردید درجلسه آتی شورا طراح المان فوق جهت توضیحات تکمیلی درشورا حضور تا تصمیم نهائی اتخاذ گردد.

    سپس آقای رادمنش در سخنان پیش از دستوربااشاره به سخن گهربارحضرت امام محمدباقر(ع) بدین مضمون: از کسی که از روی خیرخواهی، با یادآوری عیب هایت، تو را به گریه درآورد پیروی کن! واگر کسی از روی ناخالصی ، تورا به خنده وا می دارد، متابعت مکن. شما، همگی به زودی برخدا وارد خواهید شد آنگاه است که حقیقت را می یابند. اظهار داشت در طی سه سال ونیم گذشته با همکاری اعضای شورا به متراژ11000مترمربع دربافت قدیم پارکینگ تملک واحداث گردیده است.

     وی در ادامه با توجه به بند5 اساسنامه سازمان سیما ومنظروفضای سبز شهری ، از شهرداری خواست کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی شاغل و نظایرآن به این سازمان اختصاص داده شود درصورتیکه برخلاف اساسنامه درحال حاضر موضوع به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری داده شده است. سپس ایشان در رابطه با اقدامات انجام شده توسط شهرداری درخصوص کف سازی خیابان قیام اظهار داشت اگر قرارباشد هرکس به نفع خودش مصاحبه کند همانند کشتی می باشد که سوراخ شده وهمه غرق شوند     (یوم تبلی السرائر). هرچند که خیابان قیام مصوبه کمیسیون ماده 5 وشورای ترافیک نداشته است.

وی درپایان اعلام نمود با عنایت به اینکه شهرداری براساس پیگیری های صورت گرفته ازسوی کمیسیون نظارت وپیگیری تاکنون درخصوص برخی مصوبات وطرح های پیشنهادی اعضاء پاسخ نداده اند خواستار بررسی موضوع فوق درجلسه آتی شورا با حضور شهردارمحترم گردید و همچنین ازشورا درخواست نمود بدلیل اینکه اداره کل ثبت احوال استان درجهت صدورکارت ملی هوشمند برای هر نفرمبلغ سی ودوهزارتومان وجه دریافت می نمایند طی مکاتبه ای با آن اداره کل دلائل اخذ وجه را جویا شوند.

   درادامه جلسه آقای فقیه خراسانی باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی اعضای کمیسیون تحول اداری واملاک درخصوص تجلیل از زحمات وخدمات ارزنده آن دسته از کارکنان شهرداری که درسال 95 به افتخاربازنشستگی نائل آمدند، پیشنهاد نمود شهرداری درسال آینده ودراولین فرصت طی مراسمی باحضور کارکنان بازنشسته وخانواده محترم آنان از زحمات بی دریغ آنان در سی سال خدمت قدردانی نماید که موردتصویب شورا قرارگرفت.

    سپس ایشان خواستارپیگیری افزایش نمایندگان مردم درشورای شهر باتوجه به افزایش جمعیت ازسوی فرمانداری و نیز انعکاس عملکرد دوره چهارم به مردم، تعیین تکلیف پروژه مربوط به زمین متعلق به آقای میروکیلی واقع در طرح میدان شهدای محراب گردید.

   درادامه آقای مطهریان باعنایت به انتشاربخشی از عملکرد شورا در روزنامه بشارت یزد خواستار توزیع مناسب آن بین شهروندان گردید . سپس ایشان از شهرداری خواست باتوجه به مکاتبه صورت گرفته از سوی شورابابت درخواست مدیرعامل شرکت آسیا مهندسین یزد مبنی بر ساخت سرعت گیر هوشمند، هرچه سریعتر ضمن بررسی های لازم ، درصورت نیازنتیجه را طی لایحه ای به شورا جهت هرگونه تصمیم گیری گزارش نماید.

  درادامه سرکارخانم یادگارضمن آرزوی موفقیت وانجام کارهای عقب افتاده ونیمه تمام در زمان باقی مانده ازدور چهارم، خواهان انتشارعملکردشورادرطی چهارسال گذشته جهت انعکاس به شهروندان محترم گردید.

   درادامه سرکارخانم امینی، از شهرداری خواست در جهت زیبایی سیما و منظر شهری   باتعامل وهمکاری تمامی دستگاههای مرتبط و اطلاع رسانی مناسب بین شهروندان جهت ارائه طرحها و ایده ها در این زمینه نسبت به برگزاری مسابقه اقدام نماید. وی در ادامه با توجه به دادن اطلاعات نادرست و اشتباه به مردم توسط عده ای ناشناس که قصد تخریب اعضای شورا را دارند به خصوص درفضای مجازی از شورا خواست موضوع را پیگیری نماید.

مصوبات :

 

نامگذاری معابر

1- لایحه شماره950055737-14/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 951004058-14/11/95بشرح ذیل :  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: نامگذاری معابر،باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد (ص) ، احتراماً باستناد ماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به پیوست یک نسخه صورتجلسه مورخ 10/8/95 کمیته نامگذاری معابرسازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزدشامل یک ردیف معابربیش از12 مترارسال می گردد. لذا خواهشمند است موضوع درشورای محترم اسلامی شهرمطرح ودرصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.ضمناً درصورت نياز آقاي ادهمی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده-شهردار یزد. ))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت :

 

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»

« صورتجلسه مورخ 10/8/95 »

 

رديف

 واقع در کوي (محله)

  نام قبلي

نام دقيق پيشنهادي

نام مصوب

1

  بلوارآزادگان فرعی خیابان63

     فاقد نام

1- علامه ملاعبدالله بهابادی

2- امیرسرتیپ شهیدمحمد جلیلی بهابادی

  امیرسرتیپ شهیدمحمد جلیلی بهابادی

 

 

 

 

تملک پلاک متعلق به خانم فاطمه کازرونی وشرکا

 

2- لایحه شماره950056531-18/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 951004111-19/11/95بشرح ذیل :  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک5/4 دانگ از پلاک ثبتی 446بخش8یزد واقع درطرح پارک وفضای سبز دانشجو ، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمي رساند شهرداري درنظردارد باعنايت به صورتجلسه هاي كميسيون موارد خاص به شماره هاي 950216422 و950216421 ( تصاوير پيوست) و همچنين آراي دادگستري نسبت به تملك 5/4 دانگ از پلاك ثبتي 446 بخش 8 يزد واقع در طرح پارك و فضاي سبز دانشجو به كد نوسازي شماره  3-25-38-2 متعلق به خانم فاطمه كازروني و شركا اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده از قرار هرمترمربع 000/400/1 ريال جمعاً مبلغ 000/750/039/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري در سه قسط مساوي ماهيانه  در وجه مالکین پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200024 سایر تملکات منطقه دو اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

مساعدت جهت پرداخت دیه

 

3- لایحه شماره950055650-14/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951004041-14/11/95بشرح ذیل :  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست رأی شماره 9509970300801365 دادگاه کیفری یزد مبنی برمحکومیت آقای حمیدرضا بلبل گاوافشادی از پرسنل اداره اجرائیات شهرداری که طبق محاسبات صورت گرفته توسط اداره حقوقی شهرداری بر مبنای رأی صادره نامبرده محکوم به پرداخت مبلغ 39.900.000 ريال به آقای سهام قنبری گردیده ارسال وبا توجه به اینکه مورد فوق در حین انجام وظیفه توسط نامبرده صورت پذیرفته پیشنهادمی نماید در مقام مساعدت به نامبرده مبلغ فوق از محل رفاهي  پرسنل پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً خانم دره زرشکی سرپرست اداره حقوقی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون  و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

 

طرح اجرایی گذر16و10متری حدفاصل بلواربهارآزادی واستقلال

 

4- نامه شماره950054845-10/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 951004015-11/11/95بشرح ذیل :  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: طرح اجرایی گذر16و10متری حدفاصل بلواربهارآزادی و استقلال، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)،احتراماً به پیوست چهارنسخه ازطرح اجرایی گذر 16و10 متری حد فاصل بلوار بهارآزادی وبلواراستقلال به انضمام گزارش توجیهی وCD شامل طرح اجرایی و نقشه موقعیت وضع موجودمحدوده، ارسال می گردد. مستدعی است پس از بررسی و تایید نتیجه را به شهرداری اعلام فرمایید. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهادفوق موردتأیید قرارگرفت.

 

افزایش ارزش معاملاتی ساختمان

 

5- لایحه شماره950048978-12/10/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003507-12/10/95بشرح ذیل :  «ریاست   محترم  شورای اسلامی  شهریزد ، موضوع: عکس هوایی تهیه  شده  از شهر، باسلام وصلوات برمحمد و آل جمحمد(ص) ، بازگشت به بند2صورتجلسه مورخ2/6/95 شورای اسلامی شهر، موضوع افزایش ارزش معاملاتی ساختمان، بدینوسیله به استحضارمی رساند با توجه به امکان تضییع حقوق شهرداری و مالکین در خصوص تعیین قدمت ساختمان های احداثی و تحمیل هزینه جهت برآورد و تشخیص زمان ساخت بر شهرداری و شهروندان، پیشنهاد می گردد به منظور شناسایی بهتر و دقیق تر زمان ساختمان های احداث شده جهت اعمال نرخ جدید ارزش معاملاتی برای محاسبه جریمه کمیسیون های ماده صد ، از طریق سازمان نقشه برداری کشور عکس هوایی کل شهر تهیه شود تا عکس مذکور به عنوان زمان شروع اعمال نرخ های جدید در محاسبه مبالغ جریمه کمیسیون های ماده صد مد نظر قرار گیرد. لذا خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائید.ضمناً آقاي مهدی فعالی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون  وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقرر گرديد چنانچه عكس هوايي تا پايان سال 95 تهيه شودمبناي محاسبه اول سال1/1/96باشد ودرغير اينصورت زمان محاسبه بر مبناي تاريخ عكس هوايي منظورواعمال گردد.

 

اخذ مجوز درخصوص درخواست شرکت فرآورده های لبنی

 

6- لایحه شماره950050692-19/10/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003642-20/10/95بشرح ذیل :  « ریاست محترم  شورای اسلامی شهریزد ، موضوع : اخذ مجوز درخصوص درخواست شرکت فرآورده های لبنی، باسلام وصلوات برمحمدوآل جمحمد(ص) ، بدينوسيله به پيوست درخواست سازمان ميادين ميوه وتره بار     (تصويرپيوست) در خصوص اعلام آمادگي شركت فرآورده هاي لبني كبير يزد مبني بر عرضه محصولات با قيمت درب  كارخانه جهت فروش در بازارچه هاي ميوه وتره بار در سطح شهر، جهت استحضار ارسال   مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح و در صورت تصويب مراتب را امربه ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابوالفضل ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون خدمات شهری  و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهادفوق مورد مخالفت قرارگرفت.

 

ساماندهی دست فروشان

 

7- باعنایت به اقدامات انجام شده  از سوی شهرداری درخصوص جمع آوری و متمرکزسازی وساماندهی دست فروشان درسطح شهرو استقرارآنان درپایانه مسافربری درون شهری واقعدرمیدان حضرت امام علی(ع) برابرمصوبه شورا موضوع درصحن علنی شورا مطرح ، با توجه به بررسی های مجدد صورت گرفته توسط کمیسیون خدمات شهری بامسئولین اتاق اصناف وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقررگردید از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال96براساس آنالیزهزینه های مربوط به مدیریت، بازرسی، پارکبان و...شهرداری نسبت به اخذ مبلغ بیست وپنج هزارریال (25.000ریال) جهت برپایی غرفه ها برای هرشب اقدام نماید.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت30/21 خاتمه يافت.