سیصدوشصت وپنجمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه  

سیصدوشصت وپنجمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت45/7 صبح روز شنبه مورخ21/12/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

 درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، از خداوندمتعال خواست توفیقی به همه مابدهدتا بتوانیم با دقت نظر لازم وتوجه بیشتر به مناطق محروم و     کم توسعه شهر بودجه سال 96 شهرداری را بررسی وتصمیمات خوبی اتخاذ نمائیم . سپس با توجه به حضور شهردار محترم ، مسئولین و کارشناسان مربوطه بخشهایی از بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری مطرح گردید که با توجه به بررسی های انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون تمامی ردیفهای مربوط به درآمد وهزینه های جاری خدمات اداری وخدمات شهری ونیز بخشهایی از هزینه های عمرانی مطرح و مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

مصوبات :

 

تمدید مهلت اعطای تخفیف عوارض

1- لایحه دوفوریتی شماره950063425-21/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951004595-21/12/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تمدید مهلت اعطای تخفیف عوارض، باسلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند یک صورتجلسه شماره 355 مورخ 16/11/95 آن شورای محترم با موضوع اعطای تخفیف پرداخت عوارض و با عنایت به استقبال همشهریان گرامی، بدینوسیله پیشنهاد می گردد مهلت تخفیف عوارض تا پایان وقت اداری مورخ 28/12/95 تمدید گردد. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناًآقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظیمی زاده- شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

    متمم و اصلاحیه بودجه سال 1395 شورای اسلامی شهر

 

2- درخصوص بررسی متمم و اصلاحیه بودجه سال 1395 شورای اسلامی شهر یزد، مراتب درصحن علنی مطرح با عنایت به توضیحات خزانه دار محترم شورا و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات، متمم و اصلاحیه بودجه فوق به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ریال) مورد تصویب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت30/10 خاتمه يافت.