سیصدوشصت ودومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه  

سیصدوشصت ودومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 10/12/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت ایام فاطمیه سالروز شهادت جانسوز بی بی دو عالم حضرت زهرا (س) را بر همگان تسلیت عرض نمود و ازخداوند متعال خواست ما را جزء رهروان راستین آن حضرت قراردهد و در دنیا زیارت و در آخرت  شفاعت ایشان و سایر ائمه  بزرگوار (ع) همه ما را  بهره مند سازند.

    سپس با توجه به هماهنگی های بعمل آمده آقای متوسل الحسینی معاونت   محترم مدیر کل دامپزشکی استان در جلسه شورا حضور یافت و در خصوص شیوع ویروس آنفلوآنزای  پرندگان  و توانایی انتقال    آن بیماری به انسانها و اقدامات انجام شده توسط آن اداره کل با همکاری و تعامل دستگاههای         مربوطه و هماهنگی بین بخشی و نیز مراقبت های صورت گرفته و نمونه گیریهای  انجام  شده و ارسال    آن  به  سازمان  دامپزشکی  کل  کشور توضیحاتی  کامل  و جامع جهت استحضار اعضای شورا ارائه    نمود.

     در ادامه نامه شماره 12162-8/12/95 فرمانداری در خصوص بررسی های صورت گرفته  توسط  هیأت محترم تطبیق شهرستان بابت بند یک صورتجلسه مورخ30/11/95 این  شورا  در رابطه با ساماندهی و مرمت طرح کف سازی  پروژه خیابان قیام توسط شهرداری جهت استحضار اعضای  شورا قرائت  گردید. سپس لایحه شماره 950046231 مورخ 28/9/95 شهرداری در رابطه با اراضی حاشیه  بلوار کوثر  مطرح که با توجه به بررسی های بعمل آمده  از سوی کمیسیون برنامه وبودجه شورا  و توضیحات  ریاست آن  کمیسیون و بحث وتبادل نظر مقرر گردید شهرداری با تعیین پنج نفر کارشناس رسمی  دادگستری  دو نفر از  سوی خود ، دو نفر از سوی مالکین و یک نفر بعنوان مرضی الطرفین         کارشناسی های لازم  معمول و نتیجه را به کمیسیون  تحول اداری و املاک ارجاع  تا موضوع مجدد  مورد بررسی قرارگیرد.

 

مصوبات :

 

تملک پلاک متعلق به وراث خیراندیش

1-       لایحه  شماره 950055984 -16/11/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951004075- 16/11/95    بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد ، موضوع : تملك قسمت جنوبي پلاك باقيمانده 8506  بخش 4 يزد واقع درطرح  بلوار امام جعفرصادق(ع) ، باسلام وصلوات برمحمد وآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضارميرساند با توجه به بررسي به عمل آمده ازمحتويات پرونده غرامتي پلاك به كد نوسازي شماره802915192 متعلق به وراث خيرانديش ونظريه كارشناس رسمي دادگستري موجوددرپرونده واستعلام هاي انجام شده ازاداره ثبت اسنادواملاك ، ستاداجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)  ، مجتمع اقتصادي كميته امداد و اداره اوقاف وامور خيريه (تصاويرپيوست) و همچنين دادنامه شماره  337/17-5/6/85 ديوان عالي كشور اشاره شده در رأي هيأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاك به شماره 4939/120 مورخ 26/06/93  و طرح موضوع در جلسات متعدد كميسيون موارد خاص و كارگروه املاك و كميسيون آزادسازي ، مشخص گرديد 600  مترمربع از زمين واقع در قسمت جنوبي پلاك باقيمانده  8506  بخش 4 يزد در مسير بلوار امام جعفر صادق (ع) قرار گرفته است ، لذا شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي زمين  مذكور به متراژ30/720 مترمربع كه توسط هيئت ارزياب شهرداري جمعاً به مبلغ 000/350/241/3  ريال كارشناسي گرديده است اقدام نمايد و در ازاي بستانكاري مالكين پلاك شماره  2692 / 8938 بخش 4 يزد به كدنوسازي  17 66 39 3 بامساحت 75/178 مترمربع جمعاً به مبلغ 000/500/217/3  ريال به عنوان معوض به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن كه مبلغ 000/850/23  ريال مي شود  نيز پس از انتقال ملك در مسير از طريق قولنامه عادي و با اخذ تعهد محضري در وجه مالكين پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل دیون تملکی به کد 15390100001 اقدامات بعدي معمول وکسری اعتبار در اصلاحیه بودجه منظور گردد. ضمناً درصورت نياز آقايان اهالی و رمضاني جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده-شهردار یزد. ))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن مخالفت با پیشنهاد فوق مقررگردید موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و در صورت صدور رأی توسط دادگستری و ارائه سند مالکیت ، شهرداری با اخذ مجوزهای لازم از سوی شورا نسبت به تملک آن اقدام نماید.

تملک پلاک متعلق به آقای امیرحسین کوهساری وشرکا

 

2- پیرو بند سه صورتجلسه شماره 349-2/11/95 این شورا لایحه  شماره 950035295-24/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه  شورا بشماره 951002534-24/7/95 بشرح ذیل :

 «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی از پلاک ثبتی 943مشاعی بخش5 یزد واقع درطرح بلوارخاتم(میدان قرآن)، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،پيرولايحه تقدیمی قبلی به شماره950016288مورخ2/4/95وبازگشت به بند1صورتجلسه مورخ22/4/95آن شوراي محترم، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 950213596 مورخ 5/7/95 مديرمنطقه دو(تصويرپيوست) ارسال وبه استحضارمي رساند شهرداري يزددرنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 943  مشاعي  بخش 5  يزد واقع درطرح  بلوار خاتم(ميدان قرآن) به كد نوسازي شماره 8016-3152 متعلق به آقاي اميرحسين كوهساري وشركا اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/771/19 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسرعوارض حق تشرف به مبلغ500/652/339/5  ريال جمعاً مبلغ 500/847/431/14 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد از سهم شهرداري در باقيمانده همين پلاك كه سابق تملك نموده است  مساحت 57/759  مترمربع از قرار هرمترمربع 000/000/19 ريال  بر اساس نظريه  هيات ارزياب به ايشان واگذار گردد. ضمناً در خصوص توافقنامه شماره 813 / 19664  مورخ 4/11/84 سهم خانم فردوس افنان و شركا با وكالت ايشان نيز ؛ با توجه به كمتر شدن باقيمانده و محاسبه انجام شده مضبوط در پرونده ؛ ايشان مبلغ 500/220/630/2  ريال از شهرداري  بستانكار مي باشند  كه  قرار شد طبق

محاسبه و ارزيابي مذكور مقدار 43/138 مترمربع از سهم شهرداري در باقيمانده همين پلاك نيز به ايشان واگذار ونامبردگان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري ميباشند . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع رامجددادرشوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد ازمحل كد15310200005 (تملک بلوارخاتم) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان رمضانی  واهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي شوند. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

مراتب درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق صرفاً توافقنامه شماره 813/19664مورخ4/11/84 مربوط به تملک سهم خانم فردوس افنان وشرکا مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

فروش عرصه کوچه تجمیع شده متعلق به بانک ملی

3-  لایحه شماره950057791-24/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951004204-25/11/95بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع : فروش عرصه کوچه تجمیع شده در پلاک های 1/341و252و147و148 متعلق به بانک ملی، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار مي رساند با توجه به سوابق و اظهار نظر کارشناس ثبتی عرصه کوچه به مساحت 25/117متر مربع متعلق به شهرداري ما بين پلاك هاي 1/341و252و147و148 به کد نوسازی1-117-21-9 قرار داشته است و توسط بانك ملی تصرف و در پلاك هاي مذكور تجميع و به صورت ساختمان فعلي بانك ملي شعبه مرکزی در آمده  است و مديريت بانك ملي درخواست خريد آن از شهرداري را نموده که موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع و از قرارهرمترمربع 000/000/15 ريال جمعاً به مبلغ  000/750/758/1ريال و با احتساب مبلغ 250/056/048/4 ريال  به عنوان حق تشرف حاصل از تجميع       پلاك هاي    مذكور براوردواعلام نظر گردیده است وبانک ملی می بایست جمعاً مبلغ 250/806/806/5  ريال  به  شهرداری بپردازد.عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيدازمحل كد15542102001 فروش اموال غیر منقول اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

واگذاری اراضی میدان شهدای محراب به سازمان عمران

4- نامه شماره950052773-2/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 951003843-2/11/95بشرح ذیل :  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخصوص واگذاری اراضی میدان شهدای محراب به سازمان عمران، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله  به استحضارمي رساندبه منظورجبران قسمتي ازبستانكاري سازمان عمران ونوسازی دررابطه با اجراي پروژه هاي عمراني و به منظور تسريع دراجرای پروژه هاي سازمان مذكور ، در نظر است دو قطعه از اراضي تجاري شهرداري واقع در ميدان شهدای محراب به شماره قطعات 16و17 به کدهای نوسازی 7 و 6- 4-2-2 با توجه به شرايط مندرج در توافق نامه پيوست به سازمان مذكور واگذار گردد . لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح و درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. لازم به ذكر است قيمت اراضي فوق كه جمعاً به مساحت 06/213 مترمربع مي باشد که براساس كارشناسي هيأت ارزياب شهرداري از قرار هرمترمربع 000/000/103 ریال جمعاً به مبلغ 000/180/945/21 ريال تعيين كه در صورت تأييد ، معادل مبلغ فوق به حساب درآمد فروش اموال غيرمنقول منظور مي گردد . ضمناً آقايان اهالي و روستائی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهرداریزد.)) 

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

 

معافیت عوارض صدورپروانه کلینیک بیمارستان افشار

 

5- لایحه شماره950057921-25/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951004228-25/11/95بشرح ذیل :  «ریاست   محترم  شورای اسلامی  شهریزد ، موضوع: معافیت عوارض صدورپروانه ، باسلام وصلوات برمحمد وآل جمحمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به پیوست درخواست  شماره 239863/1/17-23/10/95ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی درخصوص درخواست معافیت عوارض صدورپروانه احداث پروژه خیری کلینیک بیمارستان افشارکه زمین آن نیزتوسط خانواده معزز شهید میرحسینی به بیمارستان اهداء گردیده ارسال می گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مشروط به رعایت پارکینگ درشعاع یک صدمتری مورد تصویب قرارگرفت.

 

معافیت از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند

6- لایحه شماره950053431-4/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003921-4/11/95بشرح ذیل :

«ریاست محترم  شورای اسلامی شهریزد ، موضوع : معافیت ازپرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند، باسلام و صلوات برمحمدوآل جمحمد(ص) ،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 445/952301046مورخ3/8/95سازمان ميادين ميوه وتره بارثبت دردبيرخانه شهرداري به شماره 950037293-04/08/95(تصويرپيوست) ارسال وپیشنهادمی گرددمغازه هاي ميوه فروشي سطح شهریزدکه ازمیدان مرکزی میوه وتره باریزدخرید می نمایند با معرفی سازمان ازپرداخت بخشی ازبهاي خدمات  پسماند  معاف گردند . خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت تصويب مراتب را امربه ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان ابويي ومرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق با پرداخت بهای خدمات پسماند بصورت رایگان برای یکسال مورد تصویب قرارگرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت10 خاتمه يافت.