سیصدوسیزدهمین جلسه چهارمین دوره شوراي‌ اسلامي شهريزد

صورتجلسه  

سیصدوسیزدهمین جلسه شوراي‌ اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت10/7 روز     سه شنبه مورخ 16/6/95 با حضورتمامی اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت قیام 17 شهریور و یاد و خاطره شهدای بزرگوار از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در راستای خدمت رسانی صادقانه به مردم و آبادانی شهر پیش از پیش تلاش کنیم.  

سپس آقای کاشفی زاده درخصوص اختلاف راهنمایی رانندگی و شهرداری جهت صدور کارت تردد برای خودروهای سنگین مطالبی را عنوان و از شهردار محترم خواست این مشکل مردم را مرتفع نمایند و همچنین درخصوص اختلاف بین دفاتر ثبت و راهنمایی رانندگی جهت صدور کارت به خودرو نیز تذکراتی دادند.

مصوبات :

تملک بخشی  از پلاک ثبتی 6264 بخش 4 یزد  واقعدر طرح خیابان 24 متری گندمبار

1-لایحه شماره950027437- 4/6/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001964- 6/6/95 بشرح ذیل:

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : تملک بخشی  از پلاک ثبتی 6264 بخش 4 یزد  واقعدر طرح خیابان 24 متری گندمبار ، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال   1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساندشهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي6264 بخش4  يزد واقع در طرح خيابان 24 متري گندمبار به كد نوسازي شماره 8071-14-35-3  متعلق به ورثه مرحوم يزداني ( قسمت در مسير 25/5  دانگ از ششدانگ ) اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/250/326/6 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ250/031/565  ريال،مالکین جمعاً  مبلغ750/218/761/5  ريال از شهرداري بستانكار مي باشند كه مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري،  در شش ماهه دوم در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل كد15310200056تملک 24متری گندم بار اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.  

تملک پلاک ثبتی 1/1568 بخش 4 یزد  واقعدر طرح تعریض گذر محله سردوراه 

2-لایحه یک فوریتی شماره950028432- 9/6/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره 951002055- 9/6/95 بشرح ذیل:

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : تملک پلاک ثبتی 1/1568 بخش 4 یزد  واقعدر طرح تعریض گذر محله سردوراه ، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي1/1568  بخش 4 يزد واقع در تعريض گذر محله سردوراه  به كد نوسازي شماره 9176-21-14-1  متعلق به آقاي عباس لاله زاري  اقدام نمايد. لازم به ذكر است كه پلاك مذكور فاقد طرح اجرايي بوده  و مطابق طرح تفصيلي بافت فرسوده تمامي ملك در مسير     مي باشد، لذا  در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده ،جمعاً مبلغ000/000/754 ريال بستانكاري مالك از شهرداري تعيين و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك، از محل بودجه در اختيار مدير منطقه  يك در وجه مالک پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت  اقدامات بعدي صورت پذيرد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید با توجه به اینکه مبلغ لایحه مذکور درحدود اختیارات تفویض شده به شهردارمحترم می باشد، شهرداری اقدام لازم معمول نماید.

   طرح پیشنهادی

3- طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع ، پاک نژاد، مدرسی و خانم ها وزیری وامینی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951002139-16/6/95 به شرح زیر :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: بازنگری درمصوبه بند6 صورتجلسه مورخ 28/7/94

شورای اسلامی شهر یزد، احتراماً ، مستند به ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر و با توجه به شکایات ومراجعات متعدد اهالی و مجاورین پارکینگ شهرداری واقع در بلوار دهه فجر روبروی امامزاده سید نصرا... و با توجه به اینکه فروش قسمتی از پارکینگ به آقای دکتر زارع جهت بازگشایی ورودی به مرکز ترک اعتیاد منجر به عدم رعایت اشرافیت وعدم حسن همجواری می گردد و با توجه به اینکه ایشان مالک ملک مجاور مشرف به خیابان اصلی بوده و امکان راه یابی از این طریق را می توانند داشته باشند لذا بند 6 از مصوبات مورخ 28/7/94 به صورت ذیل اصلاح می گردد :

«ایجاد دسترسی منوط به رعایت حسن همجواری و فقط یک درب با عرض یک متر وبیست سانتی متر برای ورود و خروج عابر پیاده و رعایت اشرافیت از طریق ایجاد پلکان با پاگرد و به صورت محصور دائمی( از طریق ایجاد بنا و نه حصار موقت ) می باشد و تا زمانی که این ملک جهت ارائه خدمات ترک اعتیاد ایشان است بلامانع می باشد. درصورت عدم رعایت شرایط فوق شهرداری مکلف به مسدود نمودن دسترسی به پارکینگ می باشد . »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پیشنهادی فوق مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً مصوبه قبلی شورا در این زمینه بر اساس بند 6 صورتجلسه شماره229مورخ 28/7/94 کان لم یکن گردید و ایجاد هرگونه دسترسی در پارکینگ شهرداری مورد نظر ممنوع می باشد.

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 50/9خاتمه يافت .