سیصدودهمین جلسه چهارمین دوره شوراي‌ اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصدودهمین جلسه شوراي‌ اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزسه شنبه مورخ 9/6/95 با حضوراکثریت تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست  شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم آنچه را که وظیفه ما می باشد درراستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم و آبادانی شهر به نحو شایسته انجام بدهیم . سپس لایحه ارسالی از سوی شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002043 درخصوص بخشودگی عوارض قطع درخت مرکز توان بخشی ثامن الائمه ( جانبازان نخاعی) مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر موضوع جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع گردید و همچنین طرح سئوال تنی چند از اعضای شورا ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951001796 دررابطه با عدم برگزاری جلسات هیأت مدیره بعضی از سازمانها مقرر گردید درجلسه آتی شورا، شهردار محترم به اتفاق معاونت مربوطه جهت بررسی آن درجلسه علنی شورا حضور یابند .

درادامه آقای پاک نژاد پیشنهاد نمود با توجه به اینکه بعضی از مدیران شهرداری در پستهای مدیریتی جابه جا شده اند، شورا با دعوت از آنان در یکی از جلسات علنی به پاس خدمات آن عزیزان با اهداء لوح تقدیرتجلیل نماید که مورد تأیید سایر اعضای شورا قرار گرفت . سپس ایشان خواستار اصلاح نرخ کرایه اتوبوس واحدشهری از سوی شورا گردید .

سپس سرکار خانم امینی گزارشی از حضور خود دردومین همایش شهر هوشمند تحت عنوان زیرساخت وفرصتهای سرمایه گذاری که در آن همایش سازمان فاوا شهرداری یزد رتبه برتر را در زمینه های اتوماسیون شهرداری، خدمات الکترونیکی شهروندی و زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی کسب نمودند توضیحاتی ارائه واز شهردار محترم درخواست نمود به نحو مقتضی از کارکنان آن سازمان تجلیل به عمل آورد.

مصوبات :

   طرح پیشنهادی

1- طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع ، فقیه خراسانی، خباززاده یزدی، مدرسی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951001903-31/5/95 به شرح زیر :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تعیین تکلیف مغازه های داخل گاراژ رضوانی، بنا به مباحث صورت گرفته درکمیسیون تحول جهت تعیین تکلیف مغازه های داخل گاراژ رضوانی که مالکیت آن را شهرداری دارد، مقرر شد اداره حقوقی با دعوت از مالکین تعیین وضعیت نمایند.ازآنجا که قبلاً شرکت کوثر فروشنده ملک به شهرداری از این بابت هفتصد میلیون تومان تخفیف داده است. استدعا دارد شهرداری مبلغ یک میلیارد تومان از این بابت لایحه اصلاحیه بودجه دهد تا کار به روال عادی و حقوقی پیگیری شود بابت پرداخت هزینه های سرقفلی و مستأجرین .»

موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرار گرفت .

  طرح پیشنهادی

2- طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع ، فقیه خراسانی، مدرسی، رادمنش و خانم ها یادگار و امینی ) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951001904-31/5/95 به شرح زیر :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : شناسایی پلاکهای نامعلوم متعلق به شهرداری، احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان زیر به موجب وظایف شورای اسلامی شهر پیشنهاد می دهیم با توجه به اینکه تعدادی از املاک متعلق به شهرداری درسطح شهر نامعلوم می باشد، به منظور شناسایی این پلاکها شهردار موظف شود با دعوت از افراد زیر، کارگروهی تأسیس نموده تا با تشکیل جلسات مستمر نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف املاکی که متعلق به شهرداری می باشد و احیاناً در تصرف غیرافتاده و بلااستفاده می باشد، اقدام نماید. بدیهی است حق الجلسه افراد طبق ضوابط پرداخت شود.

1- مدیران واحد املاک سابق و اسبق اعم از بازنشسته یا شاغل

2- کارشناسان تفکیک اراضی شهر دارای اعم از بازنشته یا شاغل

3- مدیران املاک مناطق سابق و اسبق اعم از بازنشسته یا شاغل

4- مدیرواحد حقوقی

5- مدیر واحد حراست

6- یک نفر ناظر از طرف شورای اسلامی شهر

7- یک نفر به عنوان کارشناس ثبتی

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسیهای به عمل آمده درکمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

الف- مقرر گردید شهرداری با محوریت کمیسیون تحول اداری و املاک شورا نسبت به تشکیل کارگروه اقدام نماید.

ب- شهرداری با توجه به آزادسازی های املاک درمسیر با هماهنگی معاونت امور عمرانی،ادارات املاک و حقوقی، فضاهای آزاد و رها شده درسطح شهر را شناسایی و گزارش آن را جهت پیگیری و هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

   درخصوص لایحه حق مدیریت مجموعه شهرداری   

3- پیرو بند دو صورتجلسه مورخ 28/2/95 شورا در خصوص لایحه شهرداری بابت حق مدیریت در آن مجموعه نامه شماره950013867- 22/3/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000936- 22/3/95 بشرح ذیل:

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : درخصوص لایحه حق مدیریت مجموعه شهرداری، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد (ص)، بازگشت به نامه شماره 951000755-5/3/95 موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 284مورخ 28/2/95 شورای اسلامی شهر خواهشمند است درخصوص بند الف مصوبه شماره دو   لایحه حق مدیریت مجموعه شهرداری مجدداً  بررسی و اعلام نظر فرمایید . عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده با حضور شهردار محترم و سایر مسئولین مربوطه درکمیسیون برنامه و بودجه  و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زیراصلاح ومورد تصویب قرارگرفت.

 الف : معاونين،مديران مناطق و مسئول دبیرخانه شورا بمبلغ پانزده ميليون ريال مشروطجج براينكه دريافتي آنان با تجمیع مبلغ فوق و مبالغ و وجوهات دیگر اعم ازحقوق ومزايا وكل وجوهات ومبالغ ديگرازشهرداري،سازمانهاي تابعه و يا خارج از شهرداري كه بواسطه رابطه استخدامي وپست سازماني شهرداري درنهادها وسازمانها و...مانند حق الجلسات كميسيونهاي مختلف ،پاداشهاي هيئت مديره ،حق مسكن،بن،اضافه كار،كارانه،حق تلاش و...دريافت مي نمايند ازمبلغ شصت و پنج ميليون ريال بيشترنشود. (به استثنای پرداخت عیدی پایان سال که در قانون مصرح شده و به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است.)

ب :مديران نواحي وحوزه هاي ستادي ومعاونين مناطق ونواحي به مبلغ ده ميليون ريال مشروط براينكه مبلغ دريافتي آنان با تجمیع مبلغ فوق و مبالغ و وجوهات دیگراعم حقوق و مزايا و كل وجوهات و مبالغ ديگر كه از شهرداري ، سازمانهاي تابعه و يا خارج از شهرداري كه بواسطه رابطه استخدامي و پست سازماني شهرداري در نهادهاوسازمانهاو...مانندحق الجلسات كميسيونهاي مختلف،پاداشهاي هيئت مديره ،حق مسكن،بن،اضافه كار،كارانه،حق تلاش و....دريافت ميجنمايند از مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال بيشترنشود.(به استثنای پرداخت عیدی پایان سال که در قانون مصرح شده و به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است.)

ج : رؤساي ادارات و واحدها به مبلغ پنج ميليون ريال مشروط براينكه مبلغ دريافتي آنان با تجمیع مبلغ فوق و مبالغ و وجوهات دیگر اعم حقوق ومزايا وكل وجوهات ومبالغ ديگر كه از شهرداري ،سازمانهاي تابعه ويا خارج از شهرداري كه بواسطه رابطه استخدامي وپست سازماني شهرداري درنهادها و سازمانها و...مانند حق الجلسات كميسيونهاي مختلف،پاداشهاي هيئت مديره ،حق مسكن ،بن،اضافه كار،كارانه،حق تلاش و....دريافت مي نمايند از مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بيشتر نشود.(به استثنای پرداخت عیدی پایان سال که در قانون مصرح شده و به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است.)

د : زمان اجراي اين مصوبه از تاريخ 1/1/95 مي باشد

  جابجایی اعتبار فرهنگسرای کوثر

4- لایحه شماره950025019-21/5/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره951001764-21/5/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر، موضوع : جابجایی اعتبار، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به تکمیل اسکلت بتنی ساختمان فرهنگسرای کوثرو ضرورت اجرای تاسیسات ساختمان مذکور، بدینوسیله با توجه به درخواست پیوست پیشنهادمی نمایدنسبت به جابجایی اعتبار به مبلغ 6.000.000.000ريال از محل ردیف  15330400016 طراحی  پارکینگ طبقاتی  شهرداری و اختصاص آن به ردیف 15360900032احداث فرهنگسرای کوثر اقدام گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امربه ابلاغ فرمایید.ضمناً آقاي محمدرسول طهماسبی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي  گردد . عظیمی زاده– شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسیهای به عمل آمده درکمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

   تعرفه سرانه تفکیکی اسناد صادره قبل از تاریخ 14/3/90 

 5-لایحه شماره950026151-28/5/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره951001870-28/5/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر، موضوع :تعرفه سرانه تفکیکی اسناد صادره قبل از تاریخ 14/3/90، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ،بدینوسیله بازگشت به مفادبند 3 مصوبه مورخ 02/05/1395 آن شورای محترم موضوع طرح پیشنهادی چندتن از اعضای محترم  که منجربه تصویب اخذ 25% از عوارض ردیف تعرفه سرانه تفکیکی جهت اسناد صادره قبل از تاریخ 14/3/90 شده، موارد ذیل را به استحضار می رساند :

1 ـ مصوبه فوق منجر به کاهش درآمدهای پیش بینی شده و خدشه در برنامه ریزی مالی شهرداری در سال جاری خواهد گردید و مستلزم تجدید نظر اساسی در درآمدهای پیش بینی شده در این زمینه خواهد بود .

2 ـ اخذ سرانه خدماتی از کلیه اسناد صادره که بدون نظر شهرداری صادر شده، پس از مهلت اعطائی دو ساله به مودیان جهت پرداخت حقوقات مربوطه بوده است، بنابر این فرجه کافی همراه با پوشش اطلاع رسانی مناسب جهت پرداخت حقوق شهرداری داده شده است.

3 ـ در جهت مساعدت به مودیان در پرداخت سرانه موصوف از ابتدای سالجاری دفترچه ارزش روز املاک با همکاری هیئت کارشناسان رسمی جهت کلیه املاک سطح شهر تنظیم که ارزش مبنای این دفترچه تقریبا 50 درصد و بعضا 40 درصد  قیمت واقعی املاک می باشد. بدین ترتیب ملاحظه می فرمایند که مساعدت لازم در ارزیابی و تقویم حسب نظرآن شورای محترم صورت گرفته است.

4ـ تعداد زیادی از مودیان برابر ضوابط تعرفه سال جاری نسبت به پرداخت سرانه اقدام نموده اند که تقلیل سرانه به نوعی تضییع حقوق افراد مذکور می باشد که بر مبنای تعرفه مصوب پرداخت نموده اند.

5ـ برابر ضوابط قبلی مبنای دریافت سطوح خدمات  از اسناد صادره بدون مجوز قبل از قانون اصلاحی ماده 101 براساس 10% مساحت زمین در چارچوب سند مالکیت اخذ  می گردید که بر آن اساس نیز درصد پیشنهادی اعضاء محترم حداقل می بایست بر مبنای 50% ردیف تعرفه سالجاری محاسبه گردد. گرچه نظر شهرداری باعنایت به مفادبند3فوق الذکراجرای مصوبه قبلی می باشد که برابر ضوابط و باطی مراحل قانونی مصوب گردیده است.

لذا بنا به مراتب فوق و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و همچنین آن بخش از مالکینی که در طول این مدت نسبت به  پرداخت حقوق مربوطه اقدام نموده اند ضمن اعتراض به طرح مصوب  آن شورای محترم، که مغایرت قانونی با اصل ماده 101 قانون شهرداری نیز دارد، تقاضای تجدید نظر در مصوبه مذکور را در اسرع وقت و در مهلت مقرر قانونی  دارد. لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقايان محمدبرزگری و علی محمد مرتضائی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي می شوند.عظیمی زاده– شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسیهای به عمل آمده درکمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق بر مبنای چهل درصد(40%) از ردیف تعرفه سرانه و تا سقف ده درصد (10%) از مساحت ملک بر اساس سند مالکیت مورد تصویب قرارگرفت .

   حق مسکن کارکنان

6- لایحه شماره950023563-14/5/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره951001626-14/5/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر، موضوع : حق مسکن کارکنان، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بازگشت به  بند یک  مصوبه مورخ 28/2/95 آن شورای محترم موضوع تصویب آیین نامه رفاهی و پرداخت حق مسکن کارکنان شهرداری بدینوسیله پیشنهاد جمیجججنماید درراستای تامین اعتبار لازم و با توجه به بررسی انجام شده اجازه فرمائید مبلغ5.000.000.000 ريال به ردیفج1512205016ومبلغ 7.000.000.000ريال به ردیف 1511205016 (هزینه های رفاهی کارکنان)  اضافه ومبلغ 400.000.000ریال از ردیف  1512102003 و مبلغ 600.000.000 ريال از ردیف 1511102003 (مزایای کارمندان ثابت)ومبلغ 11.000.000.000ریال از ردیف 1512205011(هزینه واگذاری خدمات شهری) کسر گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.       عظیمی زاده– شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسیهای به عمل آمده درکمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10خاتمه يافت .