سیصدمین جلسه چهارمین دوره شوراي‌ اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصدمین جلسه شوراي‌ اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت30/16روز شنبه مورخ 2/5/95 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رئیس  شورا        باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با امید به خدمتگزاری هرچه بیشتر برای مردم از اعضای شورا خواست با توجه به زمان باقی مانده دوره چهارم شورا، با همدلی و جدیت بیشتر درکارها و حضور مستمر در جلسات رأس ساعت موعد مقرر بتوانیم آنچه را که وظیفه ما می باشد در راستای عمران و آبادانی شهر به نحو مطلوب انجام نمائیم.

مصوبات :

   تبدیل کارخانه جنوب به مجموعه فرهنگی – تفریحی – توریستی     

1-لایحه شماره950013579- 20/3/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000919- 20/3/95 بشرح ذیل :

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : تبدیل کارخانه جنوب به مجموعه فرهنگی، تفریحی و توریستی ، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، طرح مطالعات و طراحی کارخانه جنوب با هدف تغییر کاربری فضای کنونی به فضاهای مورد نیاز شهر به شرح ذیل جهت طرح در آن شورای محترم تقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب، مراتب را امر به ابلاغ فرمائید.

1- تبدیل مجموعه به مرکز تفریحی و توریستی با هدف رفع نیازهای عمومی و درآمدزایی

2- طراحی المان و نشانه های خاص شهر یزد با رویکرد زندگی محور

3- در نظر گرفتن استفاده عموم در تمام سنین و اقشار جامعه با استفاده از طراحی سازه ها و المان های جدید معماری

4- تلفیق معماری سنتی با معماری مدرن و حفظ برند نام کارخانه جنوب

5- جانمایی برخی از کاربری ها برای اولین با در کشور با توجه به اهمیت دو مقوله فرهنگ و جمعیت

(جهت ارائه و توضیح تکمیلی به پیوست CD و گزارش کار ارائه می گردد.) درضمن آقایان مهندس فعالی و نعمت اللهی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .  

 

   خرید 10% سهام شرکت منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد     

2-لایحه شماره950013996- 23/3/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000944- 23/3/95 بشرح ذیل:

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : خرید 10% سهام شرکت منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  1375و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست تصویر نامه شماره 47279 مورخ 18/8/94 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و پاسخ ارسالی این شهرداری طی شماره 940047968 مورخ 29/9/94 مبنی بر اعلام آمادگی مشارکت در سرمایه گذاری در سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری استان ارسال می گردد. لذا با عنایت به تشکیل سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد با سرمایه اولیه 50.000.000.000 ریال، پیشنهاد می­گردد شهرداری یزد نسبت به سرمایه گذاری در سازمان مذکور معادل 10% سرمایه فوق به مبلغ 5.000.000.000 ریال اقدام نماید.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقايان سید علی مشتاقیون معاونت محترم اداری و مالی و محمود دهقان به عنوان نماینده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه باحضورمسئولین مربوطه وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق با سرمایه گذاری شهرداری معادل(3%) سه درصد سرمایه اولیه مورد نظرمورد تصویب قرار گرفت.

   طرح پیشنهادی

3- طرح پیشنهادی دو فوریتی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع ، مدرسی ، پاک نژاد) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951001446-30/4/95 به شرح زیر :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : پرداخت حق سرانه تفکیکی برای اسناد صادره قبل از 14/3/1390 ، نظر به اینکه مستند به تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها حق سرانه تفکیک اراضی که بعد از 14/3/1390 برای آنها صادرشده است طبق تعرفه عوارض شهرداری یزد که به تصویب شورای شهررسیده اخذ می گردد و با توجه به مشکلاتی که برای برخی از مالکان اراضی با سند صادره قبل از تاریخ فوق بوجود آمده و با توجه به اینکه قانون فوق الذکر وجه تمایز زمینهایی می باشد که قبل یا بعد از 14/3/90 سند صادر شده است. لذا به موجب این طرح اراضی که سند آنها مطابق ماده 147 قبل از14/3/1390 صادرشده است یا شماره ثبت سند قبل از این تاریخ می باشد طبق بند 11 تعرفه عوارض شهرداری و براساس 50% ارقام جدول ذکر شده یعنی نصف تعرفه عوارض برای اسناد صادره بعد از 14/3/1390مکلف به پرداخت حق سرانه تفکیکی می باشند.

موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پیشنهادی فوق، شهرداری با اخذ 25% نسبت به جدول تعرفه عوارض و بر اساس متراژ مندرج در جدول به عنوان حق سرانه تفکیکی از مؤدیان مورد تصویب قرار گرفت .

   تفریغ بودجه سال 1394 سازمان پایانه مسافربری    

4- نامه شماره950009954-30/2/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951000713-3/3/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر، موضوع : تفریغ بودجه سازمان پایانه مسافربری، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً به استناد ماده 4 ازماده 12 اساسنامه پایانه مسافربری شهرداری یزد، به پیوست سه نسخه تفریغ بودجه سال 1394 آن سازمان که مراحل قانونی خود را در هیئت مدیره و شورای سازمان طی نموده جهت طرح موضوع در شورای اسلامی شهر تقدیم می گردد.عظیمی زاده– شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولین مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق   تفریغ بودجه سازمان فوق در سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت .

   تفریغ بودجه سال 1394 سازمان مدیریت پسماند    

5- نامه شماره950016124-1/4/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951001097-3/4/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر، موضوع : تفریغ بودجه سال 94 سازمان مدیریت پسماند ، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً به پیوست سه نسخه تفریغ بودجه سال 1394 سازمان مدیریت پسماند برای بررسی و تصویب ارسال می گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولین مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  تفریغ بودجه سازمان فوق در سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت .

   ساختمان اداره حج و زیارت 

6-لایحه شماره950006619- 23/3/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001321- 21/4/95 بشرح ذیل:

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : ساختمان اداره حج و زیارت ، با سلام و صلوات بر محمد و      آل محمد(ص) ،  احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پیرو لایحه شماره 940051882 مورخ 17/10/94 که طی بند5صورتجلسه مورخ 26/10/94موردمخالفت آن شورای محترم قرارگرفت،بدینوسیله بازگشت به نامه شماره 951000786 مورخ 8/3/95 آن شورای محترم منضم به درخواست اداره حج و زیارت به شماره 2095/41/94 مورخ 26/12/94 مبنی بر تکرارتقاضای مساعدت ، جهت استحضاروطرح مجدد تقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه راجهت اقدام بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان خواجه منصوری و مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید شهرداری از کل بدهی آن اداره صرفاً مبلغ سیصد میلیون ریال (000/00/300 ریال ) آن به صورت اقساط سی و شش ماهه اخذ و ضمن اخذ تعهد از ذی حساب مربوطه نسبت به صدور پایان کار ساختمان مورد نظر اقدام نماید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19خاتمه يافت .