سیاستهای کلان حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد شهر یزد تدوین شد

سیاستهای کلان حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد شهر یزد تدوین شد


سیاستهای کلان حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد شهر یزد تدوین شد

 

سیاستهای کلان حوزه آمد و شد و حمل و نقل شهر یزد در 12 بند برای سال 1401 به تصویب «کمیته حمل‌ونقل و آمدوشد» شورای اسلامی شهر یزد رسید و مقرر شد طی سه هفته پیش‌نویس برنامه تفصیلی مبتنی بر این سیاستها نیز توسط واحد مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تدوین و به کمیته جهت بررسی و تصویب ارائه شود.
مجید تجملیان رئیس کمیته حمل و نقل و آمد و شد شورای اسلامی شهر یزد ، روز یکشنبه 29 خردادماه در سخنان پیش از دستور بیست و دومین نشست این کمیته، ضمن اشاره به تبعات احتمالی اجرای طرح‌های جدید در حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد اظهار کرد: برخی سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه  حمل‌ونقل و آمدوشد شهری، ممکن است عواقب و نارضایتی‌ بعضی از شهروندان را به دلیل اقدامات سلبی که گریزناپذیر هم هستند به همراه داشته باشد. اما این تصمیمات جزو الزامات تدبیر و مدیریت حمل‌ونقل و آمدوشد شهر است و عواملی همچون تسلط بر نفس، صبوری کردن و اعتقاد به خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه ترافیک، باعث موفقیت در این امر خواهد شد.

گفتنی است؛ در این نشست پیش نویس بندهای سیاستهای کلان حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد شهری، مصوب و مقرر شد براساس سیاستهای کلان سال 1401 حوزه حمل و نقل شهر یزد، فعالیت‌های سلبی و ایجابی به صورت ترکیبی لحاظ شده و اجرای فعالیت‌های ایجابی تقدم زمانی بر فعالیتهای سلبی داشته باشد.
اولویت‌دهی به آموزش شهروندی و فرهنگسازی عمومی حمل‌ونقل و آمدوشد، اولویت دهی به حمل‌ونقل و آمدوشد انسان محور در برابر خودرو محوری، توجه ویژه به ارتقای سهم حمل و نقل پاک در سطح شهر مبتنی بر دوچرخه و پیاده روی، و نیز کاهش تقاضا و مدیریت توزیع مناسب سفرهای شهری، از دیگر سیاستهای مورد تصویب در این نشست بود.
از دیگر بندهای سیاستهای کلان حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد شهری یزد که مورد تصویب قرار گرفت، استفاده حداکثری از فناوریهای نوین (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای جمع‌آوری داده‌ها و اجرای سامانه‌های هوشمند، ارتقای دسترس‌پذیری شهروندان، بهبود ایمنی و تردد و کاهش تصادفات،‌ ارتقای وضعیت زیست محیطی شهر مرتبط با حمل‌ونقل و آمدوشد، و توجه به سیاستهای پدافند غیرعامل بود.
در این نشست همچنین بر «اولویت دهی به دیدگاه‌های نرم افزاری نسبت به دیدگاه‌های سخت افزاری در کلیه طرح‌ها و فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد» تاکید گردید. در ضمن توجه به الزامات حمل‌ونقل و آمدوشد در کلیه برنامه‌ریزی‌های شهری و فعالیهای عمرانی و بالعکس هم در بندهای سیاستهای کلان حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد شهر منظور شد.

پس از تدوین برنامه تفصیلی حوزه حمل‌ونقل و آمدوشد و تصویب در کمیته، این برنامه به ترتیب در کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها، و سپس صحن شورای اسلامی شهر مطرح و مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.