سي ويكمين جلسه ‌جهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

سي ويكمين جلسه ‌جهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
سي ويكمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهر يزد باتلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 12/9/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند وساير مسئولين وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند آقاي دهقان مديركل اداره ورزش وجوانان ،آقاي نارگوني نائب رئيس هيأت فوتبال استان ، آقاي عشقان ملك مديرعامل باشگاه گلساپوش يزد ،آقاي محمدمختاري بازيكن تيم فوتبال ساحلي گلساپوش وعضو تيم ملي ايران ،ميرحسيني مربي تيم گلساپوش كه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي درخصوص تجليل ازآقاي مختاري بازيكن ارزنده تيم ملي فوتبال ساحلي ايران كه درمسابقات بين قاره اي دركشور امارات حائزمقام نخست شده اند درجلسه شورا حضور يافتند اظهارداشت : اميدواريم با يك برنامه ريزي اصولي ومدون و با حمايت و همكاري ساير دستگاهها بتوانيم در راستاي توسعه و گسترش ورزش استان ومعرفي جوانان با استعداد يزدي درمسابقات ملي و بين المللي گامهاي مؤثر و مثبت برداريم .
سپس آقاي خباززاده يزدي مسئول هيأت ورزش هاي همگاني استان با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان وآرزوي موفقيت براي تمامي ورزشكاران توضيحاتي درخصوص روند ورزش همگاني در يزد و سترش آن ورزش در سطح محلات و استقبال خوب شهروندان درهمايش هاي پياده روي خانوادگي وهمكاري هاي صورت گرفته ازسوي مسئولين به خصوص اداره كل ورزش وجوانان استان ارائه نمود .
درادامه آقاي دهقان مديركل اداره ورزش وجوانان ضمن تقدير وتشكر از رئيس و سايراعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه و ارسال پيام كتبي شورا بمناسبت قهرماني تيم ملي فوتبال ساحلي ايران درمسابقات بين المللي قاره اي جهان و حسن نيت آنان تقدير وتشكر نمود و مطالبي را درخصوص بعضي از مسائل ومشكلات مربوط به ورزش استان و لزوم توجه بيشتر مسئولين استان به نقش و اهميت ورزش دريزد و چگونگي گسترش و تعميم آن به خصوص درجوانان و كشف استعداد ها در مدارس با همكاري سازمان آموزش و پرورش وباشگاههاي ورزشي ومعرفي آنان درسطح ملي و بين المللي وايجاد امنيت شغلي براي ورزشكاران و تشويق افراد برتر در هر رشته ورزشي درسطح استان و ملي جهت انگيزه بيشتر جوانان به امر ورزش ، حمايت و سرمايه گذاري بيشتر توسط مسئولين استان به خصوص بخش صنعت در ورزش فوتبال استان جهت ارتقاء جايگاه ورزش يزد در سطح كشور ارائه نمود و خواستار برگزاري جلسه جداگانه جهت بيان بيشتر مشكلات ورزش استان باحضور ساير مسئولين مربوطه در شورا گرديد .
درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند وعرض تبريك به آقاي محمد مختاري بازيكن ارزنده تيم ملي فوتبال ساحلي ايران و آروزي موفقيت وسربلندي براي ايشان و تمامي ورزشكاران و همچنين تلاش هاي صورت گرفته از سوي مديرعامل و مربي باشگاه گلساپوش براي معرفي اين جوان با استعداد به فوتبال ملي ،نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را درخصوص توسعه و گسترش ورزش استان ، تأمين سلامت جامعه و مردم ، لزوم توجه بيشتر به جوانان ، تأسيس باشگاههاي ورزشي در سطح محلات ، استعداديابي در زمينه ورزش با همكاري سازمان آموزش وپرورش ، برنامه ريزي در راستاي تعامل وحمايت بيشتر مسئولين از ورزش استان ، گسترش ورزش در سطح محلات ، لزوم تشكيل كارگروه جهت تأمين آينده و امنيت شغلي ورزشكاران ، ايجاد شرايط و امكانات مناسب جهت نگه داشتن ورزشكاران در يزد ، پي گيري جهت اخذ مجوز براي استخدام ورزشكاراني كه در سطح ملي و بين المللي حائز مقام گرديده اند ، احداث مدرسه تربيت بدني ، برنامه ريزي جهت تقويت ورزشكاران از لحاظ اعتقادي و اخلاقي مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند . سپس آقاي مختاري ضمن تقدير وتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين نشست، خواستار حمايت بيشتر ورزشكاران از لحاظ مالي و تأمين آينده و امنيت شغلي ورزشكاران گرديد .
درادامه جلسه آقاي نارگوني نائب رئيس هيأت فوتبال استان ضمن بيان بعضي از موانع و مشكلات آن هيأت و باشگاههاي فوتبال استان خواستار حمايت بي دريغ مسئولين به خصوص در زمينه مالي جهت جذب استعدادهاي بالقوه فوتبال استان و نگه داشتن نمايندگان استان در ليگ يك كشور و صعود آنان به ليگ برتر فوتبال گرديد . سپس آقاي عشقان ملك مديرعامل باشگاه گلساپوش يزد درابتدا ضمن تشكر از اعضاي شورا بخاطر تشكيل اين نشست ، گزارشي از عملكرد تيم فوتبال ساحلي گلساپوش و افتخارات كسب شده و فيناليست شدن آن تيم در ليگ كشور با حضور بازيكنان بومي ارائه نمود و خواستار توجه و حمايت همه جانبه مسئولين دستگاههاي استان براي سرمايه گذاري توسط بخش صنعت براي ارتقاء و جايگاه ورزش به خصوص فوتبال گرديد.درپايان به رسم يادبودبا اهداء لوح سپاس از آقاي محمدمختاري بازيكن تيم گلساپوش يزد وعضو تيم ملي فوتبال ساحلي جمهوري اسلامي ايران تجليل بعمل آمد .  
 
مصوبات :
     ارائه خدمات رفاهي مشابه به بازنشستگان 
1- لايحه شماره 200/920034459-16/8/92 شهرداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا بشماره 921002718- 16/8/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست جمعي از بازنشستگان شهرداري درخصوص درخواست ارايه خدمات رفاهي مشابه با پرسنل شاغل ارسال می گردد. با عنایت به تصويب موضوع در سالهاي گذشته طي بند 3 صورتجلسه مورخ 14/5/82 شوراي محترم اسلامي شهر و همچنین مصوبات كميته رفاه و تعاون شهرداري (تصاوير پيوست) در خصوص اين امر و باتوجه به پيش بيني اعتبارلازم در رديف هاي بودجه اي واضافه شدن عنوان بازنشستگان به رديف هزينه هاي رفاهي كاركنان در بودجه سال 92 در نظر است در راستاي تكريم همكاران بازنشسته و موظفي،تمامي كمكهاي اعطايي به شاغلين اعم از هداياي روز زن و مرد، كمكهاي رفاهي و ... به ايشان نيز پرداخت گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     معضلات كوره هاي آجرپزي  
 
 
2- درخصوص برطرف نمودن معضلات مربوط به آلودگي هوا در شهر يزد توسط كوره هاي آجرپزي موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزارشده با حضور مسئولين مربوطه دركميسيون فرهنگي واجتماعي شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق موارد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً‌ با توجه به اعتراض اهالي و ساكنين آزادشهر و خيرآباد درخصوص آلودگي متعلق به شركت فولاد يزد مقرر گرديد آقاي  فقيه خراساني موضوع را پي گيري و نتيجه را به شورا گزارش نمايند .
الف: مقررگرديد اداه كل محيط زيست استان نسبت به ارسال ليست كوره هاي آلوده كننده غيرمجاز و غيرفعال به شهرداري اقدام نمايد . ب: تعطيلي كوره هاي آلوده كننده غيرفعالي كه توسط محيط زيست تأييد شده شهرداري با توجه به بند 20 ماده 55 اقدامات لازم بعمل آورد. ج: تشكيل كارگروه فعال با حضور نمايندگان ادارات و سازمانهاي مربوطه با محوريت فرمانداري وبرگزاري جلسات به صورت ماهيانه دوبار د: جلوگيري از تمديد وصدورهرگونه مجوز پروانه كوره ها توسط اداره كل صنعت ، معدن و تجارت .
 
     افزايش 25% نرخ كميسيون خودروهاي تاكسي بي سيم  
 
 
3- لايحه شماره 200/920032643-5/8/92 شهرداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا بشماره 921002567- 5/8/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست تصویرنامه شماره 921807788 مورخ 17/07/92 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر يزد مبنی بر درخواست افزايش 25% نرخ كميسيون خودروهاي تاكسي بي سيم تحت پوشش سازمان(133 و 1830)که طي بند 2 صورتجلسه مورخ 22/2/92هيأت مديره سازمان و بند 6 صورتجلسه فوق العاده مورخ 14/06/92 شوراي سازمان مذکور(تصاوير پيوست) به تصویب رسیده تقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط بر نظارت كامل شهرداري ( سازمان تاكسيراني) دراين زمينه مورد تصويب قرار گرفت .
 
     افزايش جلوه هاي فرهنگي در سيماي شهري   
 
 
4- با عنايت به نامه شماره 922203443 – 2/9/92 سازمان فرهنگي ورزشي ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002911- 2/9/92 درخصوص ارائه پيشنهاد به منظور افزايش جلوه هاي فرهنگي در سيماي شهري ونصب المان هاي بومي دربدنه سازه هاي پروژه هاي شهرداري همچون زيرگذر حكيميان موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد با توجه به اينكه مبلمان شهري و زيباسازي ، علم است لذا لازم است شهرداري درجهت روح بخشيدن به سطوح سرد وخشك شهر وپركردن فضاهاي خالي و كسل كننده همزمان با احداث هرگونه معبر ، خيابان يا تقاطع غيرهمسطح وبازارچه ها ،طرح كف و بدنه و نماد اسلامي ايراني سنتي را ارائه دهد و شهروندان عزيز كه مجري پروژه هاي عمراني شهري هستند علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات ، حتماً ملزم به رعايت طرح هاي سيماي شهري برگرفته از فرهنگ اسلامي ايراني وسنتي مي باشند .  
 
     پرداخت هزينه هاي كميته انطباق فرمانداري   
 
 
5- لايحه شماره 200/920037115-6/9/92 شهرداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا بشماره 921002955- 6/9/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله با عنايت به درخواست شماره 920030610 مورخ 18/7/92 فرمانداري محترم شهرستان يزد (تصوير پيوست) درخصوص هزينه هاي كميته انطباق شهرستان در سال جاري، شهرداري يزد در نظر دارد مبلغ 100.000.000ريال را جهت تأمين بخشي از هزينه هاي اين كميته از محل رديف اعتباري 1512416009 (ساير كمك ها و پرداختها به بخش عمومي) به فرمانداري اختصاص دهد. لازم به ذكر است مبلغ 50.000.000 ريال از اين مبلغ جهت هزينه هاي كميته انطباق در شش ماهه اول سال 92 از محل رديف اعتباري فوق در وجه فرمانداري پرداخت و مابقي مبلغ جهت تأمين هزينه هاي شش ماهه دوم تأمين اعتبارخواهدشد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
 
 
     احداث پاركينگ طبقاتي خيابان فرخي
 
 
6- لايحه شماره 200/920037148-7/9/92 شهرداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا بشماره 921002957- 7/9/92 : «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست تصویردرخواست شماره 922805974 مورخ 18/8/92 سازمان عمران و نوسازي درخصوص پروژه پاركينگ طبقاتي خيابان فرخي ارسال وبه استحضارمی رساند باتوجه به مشكل كمبود نقدينگي و تغييرات ايجاد شده در طرح اوليه كه منجر به افزايش عمليات اجرايي آن شده و در راستاي تسريع در اجراي طرح، سازمان عمران ونوسازی در نظر دارد عمليات اجراي آنرا از طريق برگزاري مناقصه عمومي با مبلغ برآوردي 42.000.000.000ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. ضمن اینکه در بودجه سال جاري سازمان مبلغ 18.000.000.000ريال در رديف اعتباري 15330400002 ( تکمیل عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی )جهت اجراي پروژه فوق در نظر گرفته شده و مابقي اعتبار مورد نياز در بودجه سالهاي 1393 و 1394 پيش بيني مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان طهماسبي و حاجي محمد رضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند . پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     آيين نامه اجرايي شوراي عالي برنامه ريزي  
 
 
7- نامه شماره 920025698-28/8/92 شهرداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا بشماره 921002857- 28/8/92 : «جناب آقاي مهندس شايق – رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال نسخه نهايي آيين نامه اجرايي شوراي عالي برنامه ريزي – با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص) – احتراماً عطف به نامه شماره 8706 مورخ 5/8/92 فرمانداري محترم در ارتباط با ايراد گرفته شده به بند 3 صورتجلسه مورخ 21/7/92 آن شوراي محترم با موضوع تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي ، توضيحات ارائه شده به فرمانداري (بيان شده در بند 3 صورتجلسه مورخ 21/7/92) به صورت پاراگراف هايي درمتن مقدمه    آيين نامه گنجانده شده و به صورت برجسته ، مشخص گرديده است . لذا به پيوست نسخه نهايي اين  آيين نامه با عنوان آيين نامه اجرايي شوراي عالي برنامه ريزي جهت تأييد ايفاد مي گردد .                  پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون تحول اداري و املاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات آئين نامه اجرايي فوق مورد تصويب قرار گرفت . 
 
     درخواست مساعدت مالي   
 
 
8- درخواست آقاي مهرداد روزبه نماينده دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002920- 2/9/92 با موضوع مساعدت مالي جهت برگزاري همايش به مناسبت روز جهاني ديابت موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال از اعتبارات ماده 17 سهم شورا دراين زمينه اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/10 خاتمه يافت.