سي وهفتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سي وهفتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
سي وهفتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 18 روزيك شنبه مورخ 8/10/92 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، فرا رسيدن سالروز ارتحال جانسوز نبي مكرم اسلام حضرت محمد(ص) ، شهادت دومين امام شيعيان حضرت امام حسن مجتبي (ع) و همچنين شهادت هشتمين امام همام حضرت علي بن موسي الرضا (ع) را به محضر مقدس آقا امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري و تمامي شيعيان تسليت و تعزيت عرض نمود و ازخدواند متعال خواست ما را جزء ياران و پيروان راستين آن امامان بزرگوار وسايرائمه معصومين (ع) قراردهد و درباقي مانده ماه صفر توفيق حضور درمجالس و عزاداري خالصانه به همه ما عطا فرمايد .
وي درادامه با گراميداشت سالروز حماسه نهم دي ماه روز بصيرت و تجديد بيعت امت با ولايت فقيه و همچنين سالروز سفر پرخير وبركت مقام عظماي رهبري به شهر دارالعباده يزد ، درگذشت آقاي سيدعلي اكبر پرورش يكي از ياران صديق و باوفاي امام راحل و رهبري و نظام مقدس جمهوري اسلامي را به تمامي هموطنان به خصوص خانواده محترم ايشان و ساير بستگان تسليت عرض نمود و ازخداوند متعال علوّ درجات و غفران الهي براي آن مرحوم و صبري عظيم واجري جزيل براي بازماندگان مسئلت نمود.
سپس آقاي كاشفي زاده درسخنان پيش از دستور نكاتي را پيرامون بعضي ازموارد و مسائل داخلي شورا و شهرداري در راستاي اجراي قوانين ومقررات و همدلي بيشتر جهت پيشبرد اهداف كلان شورا در راستاي آباداني شهر مطرح نمود .
درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم گزارشي از مأموريتشان به تهران درخصوص شركت در همايش شهرداران و رؤساي شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ كشور از مطالب و مباحث مطرح شده در آن همايش ازجمله تحقق و ايجاد مديريت واحد شهري و پي گيري اين موضوع از طريق مجلس شوراي اسلامي ، اصلاح قوانين ومقررات شهرداريها و رفع بعضي از ابهامات آن ، تدوين قانون درخصوص سرمايه گذاري در شهرداريها ، پي گيري وصولي جرائم رانندگي از طريق وزارت كشور ، حمايت دولت بابت مطالبات شهرداريها ،تأمين و خريد قيربراي آسفالت ،بررسي مشكلات حقوقي شهرداريها و شوراها ، شفاف سازي ماليات بر ارزش افزوده و ميزان وصولي آن ، جايگاه شهرداريها در مديريت اجرايي كشور ، درآمدهاي پايداربراي شهرداريها ، كميته انطباق فرمانداري و نحوه بررسي مصوبات شوراها ، اختيارات شوراها ، پروژه هاي حمل و نقل ريلي ، سياست هاي واگذاري زمين به شهرداريها وغيره جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
سپس هريك از اعضاي شورا مواردي رامبني بر پي گيري شهرداري درخصوص ايجاد درآمدهاي پايدار ، وصول جرائم مربوط به كميسيونهاي ماده صد ، وصول عوارض از كسبه وعوارض نوسازي ، پي گيري هاي اعتبارات دولتي سهم شهرداري ، مطالبات ماليات بر ارزش افزوده ، مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني نظير پروژه پيرنيا و غيره مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند .
مصوبات :
     متمم و اصلاحيه بودجه سال 92 شهرداري  
 
 
1- نامه شماره920040831 - 1/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره921003346-1/10/92 :
«جناب آقاي مهندس شايق- رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : اصلاحيه و متمم بودجه سال مالي 1392 شهرداري يزد و سازمانهاي وابسته – با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً پيرو نامه شماره 920035316 مورخ 26/8/92 و به استناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و اصلاحات بعدي مورخ 27/8/1386 و در راستاي اجراي وظايف شهرداري وفق بند 8 ماده 55 قانون شهرداري ها ، بدينوسيله سه نسخه اصلاحيه ومتمم بودجه سال مالي 1392 شهرداري يزد كه از حيث ارقام درآمد و هزينه بالغ بر مبلغ000/000/800/1 هزار ريال مي باشد به پيوست تقديم مي گردد . خواهشمند است به استناد ماده 65 قانون شهرداريها و نيز ماده 23 آيين نامه مالي شهرداريها اصلاحيه و متمم پيشنهادي سال مالي 1392 شهرداري يزد در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب امر به ابلاغ گردد . عظيمي زاده – شهرداريزد»
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و جلسات متعدد برگزارشده دركميسيون برنامه وبودجه شورا با حضور مشاورين و مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق متمم واصلاحيه بودجه سال 92 شهرداري به مبلغ يك هزار و هشتصد ميليارد ريال (000/000/000/800/1 ريال) مورد تصويب قرار گرفت .
     تعيين نماينده   
 
 
2- نامه‌شماره 4302/119/ص-8/10/92 مديركل امورمالياتي استان ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921003421-8/10/92 درخصوص معرفي سه نفر از اعضاي شورا براي شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع بند سه ماده 244 ق .م.م موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات آقايان فقيه خراساني ، رادمنش ، مدرسي به عنوان نمايندگان شورا در اين زمينه تعيين وانتخاب شدند .  
    احداث ايستگاه آتش نشاني آزادشهر
 
 
3-لايحه شماره 200/920039508- 23/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003184- 23/9/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به عنايت به درخواست شماره 920038399 مورخ 16/9/92 و صورتجلسه مورخ 17/9/92 كميسيون ماده 14 ، اين شهرداري در نظر دارد عمليات احداث سوله و اسكلت فلزي ايستگاه آتش نشاني آزادشهر را با 10% افزايش نسبت به فهرست بهاي ابنيه و شاخص مبناي پيمان سه ماهه اول سال 92 در حد مبلغ 000/000/400/2 ريال ازمحل رديف اعتباري 15340100004 (احداث ايستگاه آتش نشاني آزادشهر) به ا ستناد بند الف ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها به شركت احداث پرديسه يزد واگذار نمايد . بديهي است مبلغ 000/000/300/1 ريال اعتبار تملك دارائي سرمايه (دولتي) جذب و براي پروژه مذكور هزينه شده و مبلغ فوق سهم شهرداري از منابع خود بوده است كه سرجمع هزينه با احتساب ماليات بر ارزش افزوده براي پروژه در سال جاري 000/000/700/3 ريال مي باشد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقايان طهماسبي و دشتكي به عنوان نمايندگان شهرداري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي            مي گردند . پيرنيا – سرپرست شهرداري»  
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21  خاتمه يافت.