سي ونهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

سي ونهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
سي ونهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 7 صبح روزسه شنبه مورخ 17/10/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و با تشكر و سپاسگذاري از درگاه قادر متعال به پاس نزول و بارش نعمت الهي ، ازخداوند متعال خواست توفيقي به همگان بدهد تا در همه حال قدردان نعمات او باشيم و ازگناهان و منكرات بپرهيزيم .
سپس آقاي كاشفي زاده درسخنان پيش از دستور ، گزارشي از حضور خود در كارگاه آموزشي يكروزه بهداشت و توسعه پايدار با موضوع شهرسالم و روستاي سالم در دانشگاه علوم پزشكي و همچنين جلسه شوراي بهداشت شهرستان در فرمانداري با حضورمسئولين مربوطه ،از مطالب و مباحث مطرح شده درآن جلسات به خصوص معضل فاضلاب درمنطقه حسن آباد ، جلوگيري از فروش مواد غذايي بصورت دوره گردي ، ساماندهي مسير خيابان بهمن (كشتارگاه سابق) با توجه به وجود دامداران و فروش كود به لحاظ مواد بهداشتي و خطرتهديد سلامت شهروندان و غيره جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود . 
مصوبات :
     موارد مطرح شده در كميسيون عمران 
 
 
1-با عنايت به موارد مطرح شده دركميسيون عمران و توسعه شورا به شرح زير ، مراتب درصحن علني شورا مطر ح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مورد تصويب قرار گرفت :
الف : با توجه به شرايط موجود و ضرورت احياي بافت تاريخي بعنوان گنجينه ارزشمند و غني فرهنگي و همچنين با توجه به شرايط اقتصادي و جذابيت‌هاي گردشگري در بافت تاريخي يزد، ضروري مي‌باشد سازمان بهسازي و نوسازي احياء شده و شرايط را براي سرمايه‌گذاري و ارزش بخشيدن به بافت تاريخي انجام دهد. لذا با توجه به مراتب فوق پيشنهاد مي گردد شهرداري ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به تشكيل سازمان بهسازي و نوسازي به عنوان يكي از متوليان بافت تاريخي يزد و احياي سرمايه گذاري در آن بافت اقدامات لازم معمول و نتيجه را به شورا گزارش نمايد .
ب: در راستاي دسترسي و امنيت و سهولت تردد عابرين پياده جهت برگزاري نماز جماعت و مناسبت‌هاي خاص مذهبي و ملي با توجه به وجود مسجد بلوري زاده در پروژه تقاطع غيرهمسطح حكيميان و رفاه حال ساكنين ، كسبه و اهالي آن منطقه و ساير شهروندان گرامي و جلوگيري از هر گونه تصادف و خطرات احتمالي براي مردم، پيشنهاد مي‌گردد شهرداري نسبت به احداث پل دسترسي عابرين پياده بر روي رمپ در آن پروژه اقدامات لازم بعمل آورد.
ج : با توجه به ترافيك سنگين خودرويي در معابر مركزي شهر يزد و عدم اقبال عمومي رانندگان از پاركينگ‌هاي عمومي، پي‌گيري و به اجرا درآمدن طرح كارت پارك با توجه به وجود انگيزه و تجربيات قبلي بسيار ضروري است و رواني ترافيك يزد به خصوص با توجه به نزديك بودن آخر سال و بالا رفتن ترافيك معابر مركزي شهر يزد ،مقرر گرديد شهرداري (معاونت حمل ونقل و ترافيك) دراين زمينه بررسي هاي لازم معمول و نتيجه را ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ مصوبه به شورا جهت تصميم گيري گزارش نمايد .
د: در خصوص كيفيت پايين رنگ خط كشي‌هاي خيابان‌هاي سطح شهر مقرر گرديد شهرداري (معاونت حمل و نقل و ترافيك) منبعد از رنگ نانو برجسته استفاده تا ماندگاري بيشتري داشته باشد.
     پاسخ به ايراد فرمانداري
 
 
2-با عنايت به نامه شماره 10811 – 1/10/92 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003360- 1/10/92 درخصوص موارد اعلام شده مبني بر پرداخت هزينه هاي كميته انطباق آن فرمانداري براساس بند پنج صورتجلسه مورخ 12/9/92 اين شورا بابت لايحه شماره 200/920037115-6/9/92 شهرداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا بشماره 921002955- 6/9/92 بشرح ذيل :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله با عنايت به درخواست شماره 920030610 مورخ 18/7/92 فرمانداري محترم شهرستان يزد (تصوير پيوست) درخصوص هزينه هاي كميته انطباق شهرستان در سال جاري، شهرداري يزد در نظر دارد مبلغ 100.000.000ريال را جهت تأمين بخشي از هزينه هاي اين كميته از محل رديف اعتباري 1512416009 (ساير كمك ها و پرداختها به بخش عمومي) به فرمانداري اختصاص دهد. لازم به ذكر است مبلغ 50.000.000 ريال از اين مبلغ جهت هزينه هاي كميته انطباق در شش ماهه اول سال 92 از محل رديف اعتباري فوق در وجه فرمانداري پرداخت و مابقي مبلغ جهت تأمين هزينه هاي شش ماهه دوم تأمين اعتبارخواهدشد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . پيرنيا – سرپرست شهرداري »
مجدداً موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق ، با پرداخت مبلغ هفتادو پنج ميليون ريال (000/000/75 ريال) جهت تأمين بخشي از هزينه هاي كميته انطباق براي سال 92 مورد تصويب قرار گرفت .
     فروش زمين جهت تجميع     
 
 
3- لايحه شماره 920038949- 19/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003125- 19/9/92:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند به موجب نظريه شماره 910048625 مورخ 21/10/91 كارشناس امورثبتي (تصوير پيوست) مالك پلاك 2019/90/6460 بخش 8 يزد نسبت به تصرف مساحت 85/165 مترمربع از عرصه كوچه شرق پلاك خود و تجميع درملك مذكور اقدام و بر روي آن ساخت وساز نموده است . لذا با عنايت به درخواست مالك جهت خريد آن از شهرداري ، موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع و از قرارهر مترمربع 000/000/ 5 ريال جمعاً به مبلغ 000/250/829 ريال برآورد و اعلام نظر گرديده است . ضمناً كليه سوابق دركدنوسازي 79-7-46-1 قابل مشاهده              مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15542102001 (فروش اموال غيرمنقول) اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . پيرنيا– سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با فروش آن از سوي شهرداري از قرار هر متر مربع مبلغ هفت ميليون ريال (000/000/7 ريال) مورد تصويب قرار گرفت . 
     نامگذاري معابر  
 
 
4- لايحه شماره 200/920037130- 6/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002974- 7/9/92:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست صورتجلسه مورخ 6/8/92 درخصوص نامگذاري معابر با عرض بيش از 12 متر و صورتجلسه مورخ 29/7/92 درخصوص معابر بيش از 12 متر و بيش از 8 متر جهت استحضار ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب موارد پيشنهادي مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقايان تاج آبي و ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند . پيرنيا– سرپرست شهرداري »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:
« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»
« صورتجلسات 6/8/92 و 29/7/92 »
 
رديف
واقع در كوي (محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
فرعي از بلوار صابر يزدي
خيابان امام حسن مجتبي (ع) (غير رسمي)
خيابان محمودي
خيابان محمودي
2
 
فرعي از بلوار استقلال خيابان بهار آزادي
-
بلوار اتحاد
بلوار اتحاد
3
فرعي از ميدان حج
-
بلوار شهيدان حاج مهدي
بلوار شهيدان حاج مهدي
4
فرعي از بلوار فلسطين
-
1- بلوار شهيد قدسيان
2- بلوار بسيجيان
بلوار شهيد قدسيان
5
فرعي از بلوار آيت ا... خامنه اي
خيابان نيلوفر(غيررسمي)
خيابان نيلوفر
خيابان نيلوفر
6
فرعي از بلوار دهه فجر
خيابان شهداي كوي توحيد
بلوار شهدا
بلوار شهدا
7
فرعي از خيابان انقلاب كوچه شيخداد
-
پاركينگ درون محله اي شيخداد (يادبود مرحوم علي دهقان بنادكي)
پاركينگ درون محله اي شيخداد (يادبود مرحوم علي دهقان بنادكي)
    تدوين دستورالعمل    
 
 
5- با توجه به تدوين و تنظيم دستورالعمل درخصوص ترغيب و تشويق جوانان وساير اقشار مختلف و به منظور تجليل و قدرداني از خدمات وزحمات برگزيدگان در رشته هاي علمي ، فرهنگي و ورزشي ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
1- تمام خواهران و برادراني كه در مسابقات و آزمونهاي رشته هاي ذيل حائز رتبه شده اند را شامل مي شوند :
الف) قرآني، فرهنگي : قرائت ، تفسيرو حفظ كل قرآن كريم ، نهج البلاغه ، احكام ، اذان ، نماز و هنر.
ب) علمي : المپيادهاي علمي، فني، پژوهشي ، رتبه هاي برتر كنكور و ابداعات ، اختراعات (مخترعين).
ج) ورزشي : تمام رشته هاي ورزشي .
تبصره 1- به افرادي كه در موارد فوق حائز رتبه اول تا سوم بين المللي شوند يك عدد سكه بهار آزادي و در صورت گروهي بودن به هركدام از اعضاء يك عدد ربع سكه بهارآزادي اهداء گردد. 
تبصره 2- به افرادي كه در موارد فوق حائز رتبه اول كشوري شوند يك عدد نيم سكه بهار آزادي و براي رتبه هاي دوم و سوم و همچنين براي اعضاي رشته هاي گروهي يك عدد ربع سكه بهار آزادي اهداء گردد.
تبصره3 - به افرادي كه در كنكور سراسري حائز رتبه اول تا دهم شوند يك عدد سكه بهار آزادي به همراه تنديس و لوح تقدير اهداء گردد .
تبصره4- شهرداري ملزم است مقدمات برگزاري مراسم باشكوهي در شهريور ماه هر سال را انجام و اقدامات لازم در زمينه شناسايي افراد فوق را از طريق مراجع ذيربط پيگيري نمايد . 
تبصره 5- بديهي است شهرداري ، درصورت نياز به مجوز موارد را طي لايحه اي به شورا رسال نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت  10 خاتمه يافت.