سي ودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد

سي ودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
سي ودومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهر يزد باتلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 18روز يك شنبه مورخ 17/9/92 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدارياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)،سالروز شهادت جانسوز حضرت‌رقيه (س) را بر تمامي شيعيان تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء ياران و رهروان راستين آن حضرت و ساير امامان بزرگوار (ع) قراردهد . وي درادامه باعرض تبريك فرارسيدن شانزدهم آذر روز دانشجو وگراميداشت يادوخاطره شهداي دانشگاه تهران ،از دانشجويان خواست توصيه هاي مقام معظم رهبري در زمينه تحصيل وصدور علم سرلوحه كارهاي خودقراردهند.
سپس ايشان تأكيد نمود شهرداري پي گيري هاي جدي درخصوص اراضي متعلق به خود ازسوي اداره راه وشهرسازي داشته باشد . وي درادامه از نمايندگان شورا دركميسيونهاي ماده صد شهرداري خواست پرونده ها را بادقت ونظارت بيشتر وحتي بازديد از ساختمانهايي كه شاكي دارد بررسي تا خدايي ناكرده حق كسي تضييع نگردد وهمچنين پيشنهاد نمود در راستاي بررسي مسائل ومشكلات مربوط به مناطق ومحلات و پروژه هاي عمراني شهرداري ترتيبي اتخاذ گردد تا اعضاي شورا بصورت هفتگي بازديد داشته باشند .
درادامه جلسه آقاي رادمنش درسخنان پيش ازدستور با ذكر اين نكته كه هيچكس باندازه همه ما باهوش نيست و همه افراد چيزي براي گفتن دارند و وقتي افكار جمع گردد توليد علم مي شود پيشنهاد نمود به منظور بهره گرفتن از نظرات و پيشنهادهاي ارزشمند شهروندان و بهادادن به تجربيات ، توانائيها و انديشه ها در راستاي افزايش كيفيت و كميت خدمات رساني ، جلب رضايت ارباب رجوع ، صرفه جويي درتمامي امور ، حفظ ونگهداري اموال عمومي و غيرو، دبيرخانه اي تحت عنوان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در شوراي اسلامي شهر تشكيل گردد تا بتوان با جمع بندي مسائل و مشكلات و بررسي لازم با مسئولين مربوطه آنان را مرتفع نمود .
سپس سركارخانم وزيري در سخنان پيش ازدستور ضمن عرض تبريك فرارسيدن روز دانشجو به تمامي دانشجويان ،خواستار پي گيري شهرداري جهت حفرچاههاي جذبي درمعابر شهر ومحلات براي دفع آبهاي سطحي هنگام بارندگي ، جابه جايي ايستگاه سلامت جنب آموزش وپرورش منطقه دو به مكاني ديگر هرگونه همكاري ومساعدت با ستاد نماز جمعه استان و سازمان انتقال خون درخصوص تأمين مكان مناسب وايجاد امكانات و تجهيزات لازم جهت اهداء خون توسط نمازگزاران در روزهاي جمعه هرهفته در مسجد ملااسماعيل گرديد .
سپس آقاي فقيه خراساني بدليل مسئله كم آبي و احتمال بحران آب در يزد براي سال آينده و ضرورت پي گيري اين موضوع مهم و حياتي توسط مسئولين استان از مقامات كشوري ،خواستار تشكيل كميسيوني تحت عنوان آب درشورا گرديد .درادامه آقاي زارع هم در راستاي تكريم خانواده هاي محترم شهداء و رسيدگي به مسائل و مشكلات مربوط به آنان خواستار تشكيل كميسيوني در شورا تحت عنوان ترويج فرهنگ ايثار و شهادت گرديد .
درادامه جلسه آقاي پيرنيا سرپرست شهرداري از اقدامات و فعاليتهاي عمراني صورت گرفته درپروژه زيرگذر حكيميان و فعال بودن آن كارگاه جهت تسريع در راه اندازي آن پروژه تا پاسي از شب باهمكاري خوب پيمانكار مربوطه ، پروژه زيرگذر حضرت ابوالفضل (ع) ومرتفع شدن مشكل جابه جايي تأسيسات آب وفاضلاب و تأسيسات برقي ، زيرگذرميدان ابوذر و حل مسائل ومشكلات بوجودآمده توسط مسئولين و همكاري خوب پليس راهور درآن پروژه ، عمليات عمراني انجام شده درپارك بزرگ شهر (ماركار) ، پياده روسازي و آسفالت معابر ، حمايت بيشتر شورا و مسئولين جهت حل مسائل في مابين شهرداري وفرودگاه براي آزادسازي مسير متعلق به فرودگاه جهت تسريع در پروژه ولايت و همچنين اقدامات انجام شده توسط مسئولين شهرداري در راستاي تنظيم بودجه پيشنهادي سال 93 جهت ارائه به شورا زودتر از موعدقانوني، تذكرات داده شده به پيمانكاران خدمات شهري جهت ارائه هرچه‌زودتر صورت وضعيت هاي خود و عمده مشكلات مطرح شده توسط مردم در ملاقات روزهاي يكشنبه هر هفته ازجمله عدم تأمين پاركينگ ، جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز ، شرايط تسريع و تسهيل درصدور پروانه ساختمان ، اعمال ضوابط طرح تفصيلي در ساخت وسازها ، شناسايي زمين واملاك متعلق به شهرداري گزارشي ارائه نمود .
سپس هريك از اعضاي شورا مطالبي را جهت پي گيري شهرداري از جمله ضرورت تغيير دراجراي طرح مصوب زيرگذر ميدان ابوذر به صورت روگذر درصورت امكان ،بودجه عمراني منظورشده براي شهرداري ناحيه تاريخي درسال 92 صرف همان ناحيه گردد ، ارائه پيشنهادهاي شهرداري جهت تسريع و تسهيل صدور پروانه ساختماني و جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز به شورا جهت بررسي ،  برنامه ريزي جهت جذب درآمدهاي پايدار ، گزينش شركت هاي خدماتي قبل از انعقاد قرارداد و تعيين صلاحيت كاري و داشتن بنيه مالي وحتي اخذ ضمانتنامه بانكي ازآنان هنگام عقد قرارداد ، برنامه ريزي بيشتر شهرداري جهت جلوگيري از هرگونه تداخل جلسات اعضاي شورا براي حضور مستمر آنان درجلسات مربوطه ، آزادسازي اراضي درمسير پروژه ولايت متعلق به فرودگاه ، ساخت فرهنگسراي بهمن و علل تأخير دراجراي عملياتي آن پروژه عليرغم مصوبات شورا ، ساخت پاركينگ طبقاتي فرخي و پي گيري جهت اخذ وام بانكي براساس مصوبه دورسوم شورا براي تكميل آن پروژه ، حصاركشي زمين موجود دركوچه حسينيه نقشين براي جلوگيري از هرگونه خطرات احتمالي ، تأكيد برنظارت بيشتر شهرداري بر عملكرد پيمانكاران خدماتي براي جمع آوري زباله به موقع و نظافت ورفت روب معابر شهري ، برنامه ريزي شهرداري براي ايجاد وحدت رويه در كميسيون هاي ماده صد شهرداري و پي گيري آراء صادره جهت وصول جرايم تعيين شده ، پي گيري هاي لازم ازسوي وزير و مسئولين اداره كل راه وشهرسازي براي اختصاص زمين جهت احداث فرهنگسراي جوان مثل سايرشهرهاي كشور ، ساخت كتابخانه مركزي يزد ، حفرچاههاي جذبي براي دفع آبهاي سطحي درمعابر ، پي گيري وشناسايي املاك مجهول شهرداري توسط كارمندان بازنشسته شهرداري ، نظارت و كنترل بيشتر بر نحوه عملكرد اداره اجرائيات شهرداري و تقويت نمودن آن اداره و استفاده از افراد باتجربه ودلسوز ، مرمت نمودن پياده رو خيابان مسجد جامع توسط شهرداري ناحيه تاريخي ، گودبرداري غيرمجاز درمجاورت مجتمع مسكوني زيتون واقع در ميدان حضرت امام علي (ع) براي جلوگيري ازهرگونه خطرات احتمالي ، تشكيل اكيپ جداگانه براي مرمت ، لكه گيري ، درزگيري آسفالت و تعيين يك نفر به عنوان مسئول ، ساماندهي و پياده روسازي بلوار شهيدان اشرف ، ساماندهي تقاطع بلوار آزادگان به خيابان معراج ، جابه جايي و انتقال لوله نفت دربلوار طراوت با همكاري مسئولين مربوطه ،توسعه پارك كوهستان با همكاري سپاه الغدير استان ، عدم صدور مجوز بلند مرتبه سازي به خصوص درمنطقه صفائيه ، تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي ، حفظ و نگهداري از پل هاي عابر پياده مكانيزه ، تكميل پروژه هاي نيمه تمام ، ارائه نمودند .     
مصوبات :
     معرفي نماينده   
1- نامه شماره 3877/119/ص-10/9/92 مديركل محترم امور مالياتي استان يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا بشماره 921003041- 12/9/92 درخصوص معرفي سه نفر ازمعتمدين محلي جهت حضور درجلسات كميسيون تعيين ارزش معاملاتي املاك وارزش اجاره ماهيانه املاك شهرستان يزد و حومه درسال 93 ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات آقايان رادمنش ، پاكنژاد و خباززاده يزدي به عنوان نماينده تعيين و انتخاب شدند .
 
     برگزاري جلسه هم انديشي     
 
 
2- با توجه به درخواست تني چند ازاعضاي شورا درخصوص دعوت از آقاي دكتر صبري استاد دانشگاه ويرجينا وصاحب نظر در زمينه منظرشهري وآقاي دكتر محمدجاويد معاون معماري وشهرسازي شهرداري مشهد جهت استفاده از تجربيات ارزشمند آنان در زمينه هاي مختلف ازجمله بافت تاريخي ، بافت جديد وشيوه شهرسازي ومعماري شهري موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد شهرداري ضمن دعوت از افراد فوق نسبت به تشكيل جلسه با حضور مديران خود جهت هم انديشي و ارتقاء سطح دانش و آگاهي آن مديران با هماهنگي شورا اقدامات لازم معمول نمايد . 
 
     ابطال پروانه ساختماني    
 
 
3- با عنايت به درخواست تني چند ازاعضاي شورا مبني بر عدم تعهدات دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي درخصوص احداث بيمارستان شهيد رهنمون در ازاي پروانه ساختماني صادره از سوي شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد شهرداري ضمن بررسي كامل درخصوص تعهدات دانشگاه علوم پزشكي در ازاي اخذ پروانه بيمارستان شهيد رهنمون ،نسبت به تعطيل نمودن پروژه  ساختماني مذكور ظرف مدت ده روز اقدام ونتيجه را به همراه مدارك و مستندات مربوط به شورا گزارش نمايد .
 
     پرداخت وجه به ذيحسابان     
 
 
4- لايحه شماره 200/920037125- 6/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003050-13/9/92 :  «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصويرنامه شماره 4/1025/م مورخ 1/2/89 معاونت محترم امور عمراني وقت استانداري ارسال مي گردد . اين شهرداري درنظر دارد باعنايت به بند 2 نامه فوق الذكرومتناسب با اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي جذب شده سنوات 82 لغايت 91 ، با نظر اينجانب وحداكثرتا سقف مبالغ مصوب درنظر گرفته شده توسط آن شوراي محترم براي معاونين و مديران شهرداري ، ازمحل اعتبار1511417002 (هدايا وپرداختهاي تشويقي) بودجه مصوب در وجه ذيحسابان وقت مبالغي را پرداخت نمايد . خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي دشتكي و روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مبني بر پرداخت براي هرسال تا سقف مبلغ پنجاه ميليون ريال (000/000/50 ريال) از سال 82 لغايت 91 مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.