سيصد و چهل و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و چهل و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوچهل وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روزيكشنبه مورخ 9/3/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند گزارش كاملي از مأموريتشان به كرمانشاه جهت حضور دراجلاس رؤساي شوراهاي اسلامي استان ومباحث ومسائل مطرح شده درآن اجلاس از جمله بررسي برنامه چهارم وچشم انداز آن از ديدگاه حقوقي ، بحث مديريت شهري ، بررسي و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد ، تمديد فعاليت دوره سوم شوراهاي اسلامي به مدت 2 سال ، چگونگي ونظارت بيشتر بر عملكرد وبرنامه هاي شهرداريهاي مناطق و...... ارائه نمود ودر ادامه اظهارداشت : با توجه به سفر رياست محترم جمهوري به مراكزاستانها وحضور پررنگ اعضاي شوراي اسلامي استانها درآن سفر جهت بيان نمودن مسائل ومشكلات مردمي وشهري ، از استاندار محترم يزد درخواست نمود تا همچون ساير مراكز استانهاي كشور هماهنگي وبرنامه ريزي هاي لازم جهت حضور فعال اعضاي شوراي اسلامي استان در همه مراسم ها وبرنامه هاي مربوط به سفر دعوت بعمل آيد .
   ايشان درادامه از مسئولين استان خواست تا همانند سفر رياست محترم جمهور به استان كرمان واختصاص مبلغ 3500 ميليارد ريال جهت مسائل امور فرهنگي وهمچنين بازديد وزير محترم كشور از مناطق محروم آن استان بويژه روستاي سرآسياب واختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال جهت آسفالت معابر و10 ميليارد ريال براي آزادسازي آن روستا وقول مساعد وزير محترم كشور جهت اعزام نماينده خود براي حل مشكل وپيگيري موضوعات فوق واز آنجايي كه دراستان يزد هم مشكلاتي مشابه نيز وجود دارد از مسئولين امر عاجزانه تقاضا نمود تا با بيان مسائل ومشكلات استان درسفر رياست محترم جمهوري به يزد جهت تخصيص اعتبارات لازم وتصويب آن مطرح نمايند . سپس آقاي فقيه خراساني ضمن تقدير وتشكر از استاندار محترم در پاسخ نامه مربوط به الحاق شهر خوراسگان به اصفهان وتقاضاي مشابه جهت الحاق شهر حميديا به شهر يزد از معاون سياسي امنيتي استانداري درخواست نمود پيگيري هاي لازم جهت خدمت به مردم شهر يزد بيش از پيش مساعدت نمايند .
   درادامه جلسه آقاي پارسائيان درسخنان پيش از دستور خود گزارشي از جلسه كميته فني هيأت حل اختلاف استان با حضور نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي حجت الاسلام يحيي زاده وآقاي فرهمند ومسئولين مربوطه دراستانداري پيرامون مباحث مربوط به شهرداري ازجمله قرارداد مربوط به بيمه دانا ، بررسي وضعيت نيروهاي به كارگرفته درشهرداري به صورت شركتي به تعداد 432 نفر ، بررسي قرارداد شركت مولدينگ جهت احداث پل باهنر ارائه نمود ودرادامه تأكيد نمود با توجه به اينكه قرارداد پرسنل شركتي شاغل در شهرداري تا پايان تيرماه سال جاري مي باشد شهرداري بايد تمهيدات لازم دراين زمينه بيانديشدتادرآينده دچار مشكل از لحاظ كمبود نيروي انساني نداشته باشد .
   سپس آقاي مطهريان در رابطه با جلسه برگزار شده دراستانداري با حضور استاندار محترم وساير مسئولين استان جهت برگزاري هرچه بهتر سالگرد ارتحال امام راحل قيام 15 خرداد وتبليغات لازم با همكاري شهرداري در سطح شهر ونصب داربست فلزي درمكانهاي مشخص شده با رعايت نكات ايمني به صورت موقت وصرف برگزاري مراسم ارتحال امام وقيام 15 خرداد مطالبي را عنوان نمود .
   درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي صباغزادگان (مديرعامل برق منطقه اي) ، آقاي صحتي (مدير عامل شركت توزيع برق) ، آقاي خبيري (مدير برق شهرستان) ، آقاي بيكي (مدير امور نواحي شركت توزيع برق) ، آقاي اسلامي (سرپرست شركت آب وفاضلاب) ، آقاي جعفري (معاون درآمد) ، آقاي دهقاني (مدير دفتر برنامه ريزي) ، آقاي غفوري (معاون توسعه وآبرساني) درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض خير مقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند وآرزوي موفقيت كليه مسئولين اظهارداشت : شوراي اسلامي شهر برخود واجب مي داند از زحمات وخدمات ارزشمند اداره برق وآب وفاضلاب كه با دقت وكارآيي لازم وبا كمترين مشكل درجهت خدمت رساني به مردم تلاش مي نمايند تقدير وتشكر نمايد . وي درادامه گفت: با توجه به اينكه تعداد زيادي از مراجعه كنندگان مردمي به شورا بدليل عدم بضاعت مالي ويا درمناطق محروم زندگي مي كنند درخواست هايي مبني بر انشعاب آب وبرق دارند وخواهان كمك هستند پيشنهاد نمود آندسته از افرادي كه از سوي اين شورا جهت كمك براي نصب كنتور و... معرفي ميگردند اگرتحت پوشش كميته امداد امام (ره) مي باشند بصورت رايگان واگر جزء افرادبي بضاعت ومستمند جامعه هستندبصورت اقساط بلندمدت همكاري ومساعدتهاي لازم باآنان معمول گرددكه موردقبول جمع حاضردرجلسه گرديد .  
   سپس هر يك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ،درخصوص مسائل ومشكلات مربوط به آب وبرق مطالبي را به شرح ذيل مطرح نمودند وخواهان حل آن مسائل با پيگيري مسئولين مربوطه شدند  :
-  تأمين روشنايي بيشتر درپاركهاي سطح شهر و درون محله اي جهت امنيت بيشتر شهروندان درپاركها وحتي الامكان نصب چراغهاي پايه كوتاه دربلوارها وپاركها .
- لزوم جابه جايي تيرهاي برق درمسيرهاي مختلف با همكاري شهرداري بخصوص پياده روهاي ميدان باهنر ورعايت مسائل زيباسازي شهر وساماندهي معابر شهري وپيگيري تخصيص اعتبارات ويژه دراين زمينه .
- استفاده از انژي خورشيدي جهت روشنايي درپاركها ، معابر‌،شبكه ها .
- پيگيري موضوع تصفيه خانه فاضلاب شهري وجلوگيري از آلودگي زيست محيطي با همكاري اداره بهداشت ومحيط زيست ولزوم‌گسترش كشاورزي مناسب درحاشيه آن‌براي تقليل زمان‌راكد ماندن فاضلاب درحوضچه هابه روشهاي مختلف.
- ارائه راهكارهاي مناسب جهت تقليل تعرفه برق براي استفاده بهتر وبيشتر شهروندان از كولرگازي درفصل تابستان در مقايسه با استانهاي گرمسير .
- همكاري وهمفكري مسئولين استان درجهت ايجاد مديريت واحد شهري وتلاش درجهت حل مسائل ومشكلات شهروندان وتوسعه پيشرفت استان .
- نورپردازي كامل جهت زيباسازي شهر بخصوص اماكن تاريخي درسطح شهر .
- تشكيل كارگروه جهت حل مسائل ومشكلات شهري با ساير دستگاههاي اجرايي استان .
- ارسال برنامه سالانه كليه سازمانها ومؤسسات دولتي ومؤسسات عمومي غيردولتي در زمينه ارائه خدمات شهري درچارچوب اعتبارات وبودجه سالانه خودبه شورا براساس بند32 ماده 76 قانون شوراها .
- تلاش درجهت خدمات رساني به مناطق محروم شهر وارائه راهكارهاي مناسب براي واگذاري امتياز آب وبرق درمناطق محروم كه توان پرداخت حق انشعاب حتي لوله گذاري را ندارند مثل محله حسن آباد كه بعضي از خانوارها جهت استفاده آب متحمل رنج وسختي مي شوند .
- تفكيك هزينه انشعاب آب وفاضلاب براي مناطقي از شهر كه تاكنون از امكانات سيستم فاضلاب برخوردار نيستند .
   درادامه جلسه آقاي صحتي مديرعامل شركت توزيع برق با عرض تبريك بمناسبت فرارسيدن ولادت باسعادت حضرت فاطمه (س) – روز زن وتقدير وتشكر از رئيس واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه ،‌گزارش كاملي از اقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته وخدمات ارائه شده به شهروندان واهداف كلان شركت توزيع برق از جمله كاهش تعداد حوادث وتلفات ، كاهش خاموشي وافزايش رضايتمندي مردم به مديريت مصرف ، اعتبارات جذب شده درسال 88 درخصوص شبكه كابلي فشار متوسط وضعيف ، مقايسه شاخص هاي مهم استان درزمينه (نرخ خاموشي ، درصد تلفات ، زمان خاموشي) هر مشترك در روز ،پيش بيني رشد پيك بار استان در سالهاي مختلف، درصد فروش مشتركين به صورت خانگي ، كشاورزي ، عمومي ، صنعتي وترويج فرهنگ اصلاح الگوي مصرف وبرنامه ريزي هاي صورت گرفته دراين زمينه و.... ارائه نمود . وي درادامه مديريت روشنايي به خصوص براي اعياد وجشن ها ومراسم هاي مذهبي را ازضروريات وكارهاي مهم جهت كاهش وجلوگيري ازمصرف برق بي رويه وتوزيع لامپهاي كم مصرف دراين زمينه براي شركت توزيع برق بر شمرد . ايشان درادامه تصاوير زيبا از نورپردازي هاي انجام شده درشهرهاي مهم جهان ارائه نمود .
   سپس آقاي صباغزادگان مديرعامل برق منطقه اي يزد ضمن تقدير وتشكراز اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت : برق رساني دراستان يزد از سال 1309 شروع شده است كه اكنون 80 سال از عمر آن ميگذرد كه اين اداره تاكنون خدمات وفعاليتهاي بسيار ارزنده اي را درسطح استان براي توسعه وپيشرفت استان انجام نموده است . وي درادامه گفت : مقدار توليد نيروگاههاي ما دراستان 740 مگاوات است و درراستاي توليد وانتقال برق درچهارسال گذشته حدود چهارصد وپنجاه ميليارد تومان هزينه شده است . سپس ايشان گزارش كاملي از فعاليتها واقدامات صورت گرفته آن اداره در زمينه هاي ميزان افزايش ظرفيت اسمي نيروگاههاي احداث شده دراستان ، تخصيص بودجه واعتبارات سرمايه اي دربخش توليد ، انتقال ، فوق توزيع ، توليد برق دراستان براي سال 88 ، آمار قدرت نصب شده توليد انرژي دراستان ، تبادل انرژي با استانهاي همجوار ، مصرف برق مشتركين بزرگ استان مثل شركتها وكارخانجات صنعتي ، توسعه احداث نيروگاهها درسطح استان ، پيش بيني مصرف انرژي استان تا سال 93 و..... ارائه نمود .
   درادامه جلسه آقاي اسلامي سرپرست شركت آب وفاضلاب ضمن تقدير وتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت : بحث تصفيه خانه فاضلاب شهري اين طرح براساس مكانيابي وارزيابي هاي انجام شده صورت گرفته كه آب اضافه رها شده جمع آوري وتصفيه آن برعهده شركت آب وفاضلاب ولي توزيع آن به عهده آب منطقه اي مي باشد وبراي سم پاشي نمودن آن هزينه هاي زيادي را بايد درنظر گرفت ودرحال حاضر جهت حل مسائل ومشكلات مربوط به تصفيه خانه فاضلاب موضوع از طريق اداره آب منطقه اي دردست پيگيري مي باشد . وي درادامه گفت : ضريب برخورداري ازآب لوله كشي دراستان يزد 22/98 ودر كشور 9/98 مي باشد ودر سال گذشته درراستاي فرهنگ سازي واستفاده درست و بهينه ازآب وصرفه جويي از آن كارهاي مؤثري از جمله نصب شيرهاي ضربه اي در مدارس اقدام شده است .
   سپس آقاي جعفري معاون درآمد شركت آب وفاضلاب گزارش كاملي از عملكرد وفعاليتهاي انجام شده شركت آب و فاضلاب ارائه نمود .
   درادامه آقاي غفوري معاون توسعه وآبرساني درخصوص باغ شهر كه يكي از منابع مالي خط دوم انتقال آب به يزد  مي باشد مطالبي را عنوان نمود وسپس گزارشي از وضعيت اقليمي استان ، سابقه ممنوعيت دشتهاي عمده استان ، منابع اصلي تأمين آب استان ، وضعيت سفره آب زيرزميني استان درسال آبي 88-87 ، كل برداشت سالانه از سفره آب زيرزميني ، برداشت از سفره آب زيرزميني بصورت قنات ، چاه ،چشمه ، كيفيت آب شرب وبهداشت استحصالي از منابع زيرزميني ، تكميل وتجهيز شبكه هاي اندازه گيري آبهاي سطحي وزيرزميني درمحدوده شركت وآبرساني به طبس ويزد از چاههاي چرخاب ارائه نمود .
*مصوبات :
* انتخاب سه نفر ازاعضاء جهت شركت درجلسات نقل وانتقال املاك  
1- نامه شماره 3158- 6/3/89 مديركل امور مالياتي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 788- 8/3/89 مبني بر معرفي سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر جهت شركت درجلسات دررابطه با نقل وانتقال املاك وحق واگذاري محل مربوط به سال 89 براساس اصل 138 قانون اساسي ، موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر مقررگرديد آقايان محمدرضا كوچك زاده ، ناصر پارسائيان،مجيد زرگرباشي به عنوان نمايندگان اين شورا درجلسات فوق حضور يابند .   
* طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا     
2-  پيشنهاد تني چند از اعضاي شورا (بنامهاي آقايان فقيه خراساني ، كوچك زاده ، حرزاده ، مطهريان ، خباززاده وسركار خانم ها وزيري وحيدري ) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 825- 9/3/89 به شرح ذيل :
« مجوز نصب داربست فلزي بصورت موقت جهت فضاسازي سالگرد ارتحال امام خميني (ره) اينجانبان امضاء كنندگان زير با توجه به عدم وجود زيرساختهاي مناسب وكافي براي تبليغات فرهنگي ونزديك بودن ميلاد حضرت زهرا(س) وسالگرد رحلت حضرت امام (ره) وقيام پانزده خرداد ونياز به فضاسازي براي اين مناسبتها ، پيشنهاد مي نمائيم كه شهرداري از تاريخ 10/3/89 لغايت 17/3/89 مجاز به استفاده از 20 عدد داربست فلزي ( به غير از محوطه داخلي ميادين ) با رنگ آميزي مناسب ورعايت اصول ايمني با مسئوليت ادارت نصب كننده باشد . »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه درساعت 45/19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .