سيصد و چهل و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و چهل و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوچهل وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روزچهارشنبه مورخ 19/3/89 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند فرارسيدن سالگرد شهادت آيت ا....سعيدي كه به دست مأمورين ستم شاهي پهلوي به درجه رفيع شهادت نائل آمده بود را تسليت عرض نمود .
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم از مأموريتشان به تهران وملاقات با وزير محترم مسكن وشهرسازي درخصوص اختلافات حسابهاي في ما بين شهرداري ومسكن وشهرسازي ، پيگيري حقوقات شهرداري ، ساخت مسكن مهر ، پيگيري واگذاري ده هكتار از اراضي دولت جهت تأمين معوض پلاكهاي درطرح توسعه امامزاده جعفر (ع) و....توضيحاتي ارائه نمود .
   درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي سيفي فرماندار محترم يزد وهمراهان درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا آقاي فقيه خراساني رياست شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند وعرض تبريك به آقاي سيفي جهت انتصاب ايشان به عنوان فرماندار يزد ، ضمن آرزوي موفقيت وتوفيق روزافزون براي ايشان وساير همكارانشان ، خواهان همكاري وتعامل بيشتر با اين شورا جهت سرعت بخشيدن به كارها وخدمات رساني به شهروندان براي رشد وبهبود وضعيت عمران وآباداني شهر شد .
   سپس هريك از اعضاي شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان گرامي وعرض تبريك به آقاي سيفي جهت انتصاب ايشان بعنوان فرمانداروتقدير وتشكراز زحمات ايشان درسازمان ميراث فرهنگي و آروزي موفقيت درپست جديد و تقديروتشكر ازعملكردخوب آقاي عظيمي نيا فرماندارسابق،مواردي را بشرح ذيل‌جهت بررسي وپيگيري لازم مطرح نمودند :
- بررسي مسائل ومشكلات محلات بخصوص بافت قديمي يزد ونگرش وسيعتر به مشكلات شهروندان آن منطقه وارائه راهكارهاي مناسب جهت زيبايي ، بازسازي وآباداني بافت تاريخي .
- اقدامات لازم درجهت نورپردازي اماكن ويژه تاريخي يزد جهت زيبايي بيشتر شهر همانند ساير شهرهاي جهان .
- ارائه تسهيلات بانكي لازم به شهروندان جهت مرمت وبازسازي واحياي بافت قديم .
- اختصاص مكان مناسب جهت انجمن NGO جوانان براي انجام كاروجلوگيري از هرگونه فساددرجامعه .
- ارائه راهكارهاي مناسب درجهت كاهش وضعيت درحال حاضر ترافيك شهر وتشكيل شوراي ترافيك شهرستان .
- ساماندهي تابلوها وبنرهاي تبليغاتي در سطح شهر با همكاري شهرداري وحمايت فرمانداري دراين زمينه .
- بررسي ورسيدگي به اعتراضات فرمانداري نسبت به مصوبات شورا درشوراي حل اختلاف رأس موعد قانوني تعيين شده .
- برنامه ريزي جهت آموزش هاي لازم براي آشنا شدن با وظايف واختيارات سازمان ميراث فرهنگي جهت تعامل و همكاري بيشتر شهرداري با سازمان ميراث فرهنگي .  
- تعامل وهمكاري بيشتر فرمانداري با اين شورا درجهت اجراي وظايف واختيارات كامل اين شورا براساس ماده 76 قانون تشكيلات ،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور .
- ايجاد امكانات مناسب وبرنامه ريزيهاي لازم درجهت جذب توريست براي درآمدزدايي بيشتر در بافت تاريخي .
- رعايت اصول وضوابط شهرسازي وهمچنين رعايت آئين نامه 2800 شهرداري دربحث مقاوم سازي براي بناهاي دردست احداث بافت تاريخي وجديد .
- توجه ويژه وخاص به واحدهاي صنعتي وحمايت مالي ازآنان براي جلوگيري ازتعطيلي‌كارخانجات وافزايش بيكاري دريزد .
- ساماندهي حضور مهاجرين خارجي بخصوص افاغنه دريزد وجلوگيري از مهاجرت بي رويه آنان به يزد وبوجود آوردن مسائل ومشكلات بخصوص گسترش حاشيه نشيني ، فساد و...
- ارائه راهكارهاي مناسب وبرنامه ريزيهاي اصولي درجهت كاهش آلودگي هوا با توجه به وجود كارخانجات صنعتي بخصوص درمنطقه آزادشهر– خيرآباد وهمچنين كوره هاي‌آجرپزي وجلوگيري ازگسترش بيماري ومسائل زيست محيطي و بررسي مسائل مربوط به تصفيه خانه فاضلاب شهري وحل اين‌معضل باهمكاري مسئولين مربوطه جهت‌سلامت شهروندان.
- رسيدگي به وضعيت نانوائيهاي سطح شهر وكنترل ونظارت بيشتر درپخت نان بصورت آزاد وحتي الامكان بكارگيري و استفاده از افراد بومي .
- نظارت بيشتر بر عملكرد دستگاهها از جمله مديريت بيمارستانهاي سطح شهر با توجه به هزينه درمان پزشكي وهمچنين رعايت هرگونه مسائل بهداشتي .
- برنامه ريزي درجهت نشست مشترك دستگاههاي اجرايي با شهرداري جهت وحدت رويه بيشتر امور شهري ورعايت ضوابط ومقررات شهري .
- نظارت وكنترل بيشتر بر عملكرد آژانس هاي تلفني سطح شهر وپيگيري هاي لازم از سوي مسئولين استان جهت تعيين تكليف و روشن شدن وضعيت دوگانگي بوجودآمده نظارت بر آژانس ها .
- رسيدگي به مسائل امور فرهنگي درجامعه واجراي كارهاي فرهنگي با هماهنگي وهمكاري ساير دستگاهها ورفع مسائل و مشكلات دراين زمينه .
- برنامه ريزي اصولي ومدون درجهت ايجاد وتحقق مديريت واحد شهري با هماهنگي وهمكاري ساير دستگاههاي استان درجهت پيشبرد وتوسعه استان .
 - لزوم توجه به مشكل توسعه بي رويه شهر و پراكندگي از نظر شهرسازي وجمعيتي از قبيل آپارتمان سازي درحاشيه شهر وگسترش حاشيه نشيني وتخليه بافت قديم وفرسوده از افراد بومي ودرنتيجه مشكلات بوجود آمده براي شهرداري و سايردستگاههاي اجرايي جهت خدمات رساني و همچنين مشكلات زندگي دربافت فرسوده وقديم ولزوم توجه به موارد هشداردهنده درآن بافت وتوجه به اهميت نوسازي وشهرسازي مجدد دربافت فرسوده وقديم،لزوم تعريض معابر وايجاد                شبكه هاي پيش بيني شده در طرح تفصيلي وتشويق و ترغيب شهروندان به ساخت وساز ونوسازي دربافت هاي قديمي و فرسوده و استفاده از تسهيلات بانكي اختصاص يافته براي افراد متقاضي از طريق شركت عمران ومسكن سازان يزد و بخشودگي عوارض شهرداري به ميزان 100% براي بافت تاريخي و 50% براي بافت فرسوده غيرتاريخي ، ساماندهي حضور مهاجرين خارجي و يا غيربومي درمحلات قديم حاشيه شهر توجه به مشكلات مربوط به تصفيه خانه فاضلاب شهريزد وهمچنين آلودگي زيست محيطي توسط كارخانجات صنعتي وكوره هاي آجرپزي و لزوم حل مسائل مربوط به ترافيك با استفاده از حمل و نقل عمومي و مديريت ترافيك و همچنين تأمين پاركينگ هاي مناسب در سطح شهر با مديريت شهرداري وهمچنين افزايش بهره وري كارخانه آسفالت شهرداري و استفاده از ماشين آلات جنبي آن ونيز استفاده از امكانات بخش خصوصي جهت آسفالت و روكش آسفالت معابر وخيابانهاي سطح شهر با توجه به حفاريهاي انجام شده در سالهاي گذشته كه از نيازهاي اساسي است نياز به افزايش تعداد پاركهاي بزرگ وتوسعه پاركهاي موجود و ايجاد فضاهاي تفريحي وتفرجگاهي درسطح شهر يا خارج از شهر با همكاري ومشاركت بخش خصوصي دراين زمينه ،جهت ارتقاء سطح جسمي و روحي افراد جامعه از نيازهاي خانواده هاي يزدي است .  
   درادامه جلسه آقاي سيفي فرماندار محترم ضمن تقدير وتشكر از رياست واعضاي شورا بخاطر برپايي جلسه اظهارداشت : با توجه به مسائل مطرح شده دراين جلسه مسئوليت همه ما مسئولين را سنگين ترمي نمايد . كه ما اميدواريم بتوانيم با همت ودرايت ساير مسئولين وهمه دستگاهها درجهت رفع مسائل ومشكلات باكمك يكديگر با يك برنامه ريزي اصولي ومناسب درجهت رفاه حال همشهريان گامهاي مؤثر ومثبت برداريم . وي درادامه گفت : قبل از انتصاب اينجانب بعنوان فرماندار جلساتي را با بزرگان شهر داشتيم كه يكي از نكات مطرح شده درآن جلسات بحث فرمانداري با شوراي شهر بوده است كه هدف وبناي كار ما دراين زمينه تعامل وخدمت رساني به شهروندان مي باشد كه اميدواريم به كمك يكديگر به اين هدف برسيم . سپس ايشان در رابطه با بررسي مصوبات شورا دركميته انطباق گفت : با توجه به اينكه فرمانداري بايد براساس قانون ضوابط ومقررات مصوبات اين شورا مورد بررسي قراردهد پيشنهاد نمود درجهت هرچه بهتر رسيدگي و بررسي مصوبات شورا دركمترين زمان ، يك نفر ازاعضاي اين شورا بعنوان نماينده درجلسات كميته انطباق حضور داشته باشند تا با توضيحات خود هرچه سريعتر مسائل ومشكات برطرف گردد . وي درادامه درخصوص پخت نان بصورت آزاد و سؤالات مطرح شده توسط اعضاي شورا پاسخ هاي لازم ارائه نمود .
*مصوبات :
* پرداخت دو ماه كاركرد به رانندگان شركت سامانده كوير    
1- لايحه شماره 204/11381- 13/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 880- 13/3/89  :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 5/2/89 مبني بر برگزاري مناقصه محدود جهت تأمين خودرو كرايه اي با راننده با عنايت به اينكه قرارداد مربوط با شركت سامانده كوير منعقد گرديده و از طرفي در 2 ماه اول سال 89 به واسطه ضرورت امر از رانندگان موجود نسبت به انجام امور محوله استفاده شده است خواهشمند است اجازه فرمائيد جهت دو ماهه اول سال براساس قيمت مندرج در قرارداد فوق الذكر نسبت به واگذاري تأمين خودرو كرايه اي با راننده به شركت سامانده كوير جمعاً به ميزان تقريبي سيصد ميليون ريال ( 000/000/300 ريال )اقدام و از محل رديف 204404 شهري طبق بودجه مصوب 89 پرداخت گردد. ضمناً آقايان پيرنيا و دارا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* ترك تشريفات مناقصه بابت عمليات تعمير كامل تانكر آب منطقه يك       
2-  لايحه شماره 204/10498- 9/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 818- 9/3/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً پيرو نامه شماره 410/535 مورخ 2/3/89 اداره موتوري ثبت در دبيرخانه شهرداري به شماره 9696 مورخ 3/3/89 ، باستحضار مي رساند تانكر آب منطقه يك شهرداري نياز به تعمير موتور كامل دارد ، با توجه به بررسي انجام شده كمترين نرخ اعلام شده توسط تعميرگاه كريمي با نرخ اجرت سه ميليون وپانصد هزار ريال  (000/500/3 ريال ) مي باشد ، خواهشمند است با توجه به ضرورت موضوع دستور فرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه ، عمليات تعمير كامل تانكر آب از محل كد 205503 شهري به تعميرگاه كريمي واگذار گردد . ضمناً آقايان پيرنيا و انتظاري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه درساعت  10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .