سيصد و چهل و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و چهل و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوچهل وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روزچهارشنبه مورخ 12/3/89 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) فرا رسيدن سالروز ولادت سراسر با سعادت يگانه دخت پيامبر گرامي اسلام حضرت فاطمه (س) – روز مادر وهفته زن را به تمامي مادران ايثارگر ومهربان و همچنين ميلاد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت ا... العظمي خميني (ره) را به هموطنان تبريك وتهنيت عرض نمود . وي درادامه با عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ارتحال جانگداز وملكوتي حضرت امام راحل (ره) وبا گراميداشت ياد وخاطره شهداي قيام 15 خرداد از اعضاي شورا خواست تا مراسمي كه به همين منظور درمسجد روضه محمديه در روز پنجشنبه مورخ 13/3/89 بعداز نماز مغرب وعشاء برگزار مي شود وهمچنين مراسم كلنگ زني پروژه ساماندهي مجموعه سيدالصحرا كه امروز برگزار مي شود حضور فعال داشته باشند .
   درادامه آقاي كوچك زاده گزارشي از بازديد مجدد انجام شده از پروژه احداث ميدان ميوه وتره بار مركزي وتغييرات بعمل آمده درسيستم مديريتي پيمانكار آن پروژه وپيگيري هاي لازم جهت فعال نمودن آن پروژه وپيشرفت فيزيكي ساخت آن ميدان و همچنين ازجلسه برگزارشده دركميسيون عمران بمنظور هم انديشي وحدت رويه بيشتردرخصوص ارزيابي وكارشناسي املاك باحضورمسئولين مربوطه وكارشناسان رسمي‌دادگستري ونتايج حاصله درآن‌جلسه توضيحات كامل‌ وجامع ارائه نمود.
   سپس آقاي ميرحسيني هم گزارشي از نتايج حاصله در رابطه با جلسه برگزارشده با حضور مسئولين مربوطه وكارشناسان خدمات شهري بابت ساماندهي رفت و روب وجمع آوري زباله به خصوص درب منازل وهمچنين مشكلات مربوط به تصفيه خانه فاضلاب شهري وآلودگي زيست محيطي ومعضلات به وجود آمده براي اهالي شاهديه و زارچ وتأكيد بر تشكيل كارگروه با مسئولين مربوطه جهت رفع نمودن مسائل ومشكلات بوجود آمده وتشكيل بوستان كار جهت ساماندهي وشناسايي كارگران ساختماني غيربومي مطالبي را عنوان نمود .
*مصوبات :
* پيشنهاد مجوز برگزاري مناقصه محدود تقاطع غيرهمسطح مهديه   
1- نامه شماره 315/10307- 8/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 796- 8/3/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال  1375و اصلاحيه بعدي آن ، پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 2/12/88 در خصوص مجوز  برگزاري مناقصه عمومي و آگهي فراخوان ارزيابي پيمانكاران چاپ شده در تاريخ هاي 15 و 20 اسفند در روزنامه قدس و 12 و 18 اسفند ماه در روزنامه پيمان و گزينش 6 پيمانكار بشرح "شركت آذر سيماب ، شركت اجزاء سازه ، ماشين سازي اراك ، شركت جهاد نصر يزد ، سازمان همياري شهرداريها استان يزد ، سازمان عمران شهرداري يزد "جهت دريافت اسناد مناقصه ، خواهشمند است موافقت فرمائيد شهرداري يزد از طريق مناقصه محدود و از بين شركت هاي تائيد صلاحيت شده نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت احداث پروژه تقاطع غير همسطح چهار راه مهديه اقدام نمايد . لازم به ذكر است مبلغ 000/000/000/20ريال در رديف كد 3030300018 در بودجه سال 1389 پيش بيني گرديده و مابقي اعتبار مورد نياز جهت تكميل پروژه در سال 1390 لحاظ خواهد گرديد .ضمناً آقاي احمد زرگرباشي ( معاونت فني و عمراني ) به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد .»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق با رعايت تشريفات قانوني مورد تصويب قرارگرفت .
* احداث بلوار ولايت      
2-  لايحه شماره 300/9029- 30/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 694- 1/3/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به پيش بيني مبلغ 000/000/000/2 ريال در رديف اعتباري 09-010-533 جهت احداث بلوار ولايت وبا توجه به برآورد انجام شده خواهشمند است موافقت فرمائيد قراردادي به مبلغ 089/237/166/22 ريال (35 درصد افزايش نسبت به فهرست بهاي راه و باند سال 1388) با سازمان همياري شهرداريها منعقد گرديد لازم به ذكر است با توجه به موافقت سازمان همياري شهرداريها به مبلغ 000/000/000/2 ريال از بودجه سال 1389 پرداخت         ومابقي هزينه به صورت متناوب و در سالهاي آينده با توجه به پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت مي گردد. هم چنين احداث تقاطع غير همسطح موجود درمسير از مصوبات دور دوم سفر رياست محترم جمهوري بوده و بر عهده اداره كل راه آهن  مي باشد. ضمناً آقاي زرگر باشي (معاونت فني و عمراني) و آقاي ريسمانيان (مدير عامل سازمان همياري ) بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ضمناً رديف اعتباري دربودجه سال جاري 3030100132 مي باشد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق طرح پيشنهادي فوق با توجه به توافقات وهماهنگي هاي بعمل آمده با سازمان همياري شهرداريها مشروط بر سي درصد (30%) افزايش نسبت به فهرست بهاي راه وباند سال 88 وهمچنين با رعايت تشريفات قانوني واستفاده از منابع ملي جهت تأمين مابقي بودجه مورد نيازتوسط شهرداري ،مورد تصويب قرارگرفت .
* پيشنهاد معافيت جامعه نابينايان       
3-  لايحه شماره 110/9601- 3/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 732- 3/3/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف بنامه شماره 304-4/2/89 شوراي اسلامي شهر به پيوست تصوير نامه شماره 854-15/2/89 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد درخصوص اعلام تعرفه بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني 24 واحد مسكوني مربوط به شركت تعاوني مسكن جامعه نابينايان جمعاً به مبلغ پانزده ميليون و هشتصد هزار ريال جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد شركت تعاوني مذكور از پرداخت مبلغ مذكور معاف گردد .ضمناً آقاي سرمست به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق صرف معافيت جامعه نابينايان از پرداخت تعرفه بهاي خدمات ايمني وآتش نشاني مورد تصويب قرارگرفت .
* تملك پلاك ثبتي واقع درخيابان معراج به وكالت آقاي حميديان پور      
4-  لايحه شماره 502/9276- 1/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 707- 1/3/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد پيرو توافق نامه شماره 4677 مورخ 13/2/80 و مجوز شماره 25980 مورخ 2/6/88 آن شوراي محترم درخصوص پلاك ثبتي شماره 457/1488 بخش4 يزد واقع در خيابان معراج به وكالت آقاي حميديان پور با توجه به توافق نامه تنظيمي في مابين بشرح زير اقدام نمايد.            1- بابت متراژ75/102 متر مربع ملك اضافه در مسير مبلغ 000/125/154 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف متراژ 72/92 متر مربع مبلغ 800/796/40 ريال جمعامالك مبلغ 200/328/113 ريال از شهرداري بستانكار مي باشد 2- بابت تغيير كاربري 900 متر مربع از مسكوني به تجاري و تفكيك براساس محاسبه واحد درآمد شهرداري منطقه به شماره 923/32046 مورخ 11/12/88 مبلغ 000/950/679 ريال محاسبه گرديده است و بستانكاري مالك مي باشد. 3- با توجه به بند 6 صورتجلسه مورخ 10/5/88 كميسيون عمران شوراي محترم اسلامي شهر بابت غرامت مصالح حاصل از آزاد سازي مبلغ 000/000/70ريال به بستانكاري ايشان اضافه كه جمع بستانكاري مالك بابت بندهاي 1و2و3 كلاً مبلغ 200/278/863 ريال تعيين و مقرر گرديد يك قطعه زمين واقع در خيابان آذر يزدي و يك قطعه زمين واقع در بلوار جمهوري كوچه آرد شكوفه بعنوان معوض جمعاً به مبلغ 000/700/670ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن با كسر 2/1 هزينه كارشناسي جمعاً مبلغ 200/628/190 ريال پس از انتقال اسناد ملك در مسير                   بنام‌شهرداري دروجه ايشان پرداخت گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرتوافقنامه منضم به نمايي  از برگهاي  ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت  پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 3010200147 تملك اراضي معراج و تملك واقع در مسير طرحهاي عمراني (تهاتري) كد 3010200148 بصورت پاياپاي اقدامات بعدي معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* پاسخ به ايراد فرمانداري       
5-  نامه شماره 1/1423- 2/3/89 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 733-2/3/89 درخصوص اعتراض آن فرمانداري نسبت به بند دو صورتجلسه مورخ 19/2/89 بابت توافقنامه في مابين شهرداري يزد وشهرداري مهردشت موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
« به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها ، شهرداري يزد مجاز است نسبت به تحويل يكدستگاه كاميون خاور ماشين جاروب مدل 808 به شهرداري مهردشت اقدام نمايد . »
 
جلسه درساعت 10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .