سيصد و پنجاه و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و پنجاه و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصدوپنجاه و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روز يكشنبه مورخ 13/4/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و آرزوي توفيق و بهره‌گيري هر چه بيشتر باقي‌مانده ايام پرخير و بركت ماه رجب، گزارشي از ششمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي شوراهاي اسلامي مراكز استانهاي كشور كه به ميزباني شوراي اسلامي شهر اصفهان برگزار و در خصوص موارد مطرح شده در آن جلسه از جمله تصويب افزايش فعاليت دوره سوم شوراها توسط مجلس شوراي اسلامي، بحث انتخاب شهردار توسط مردم و كاهش وظايف و اختيارات شوراها و همچنين بازديد از طرحهاي عمراني شهرداري اصفهان مطالبي را عنوان نمود.
وي در ادامه گفت با توجه به اينكه معاونت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تهران به اصفهان انتقال يافته است پيشنهاد نمود مسئولين استان پي‌گيريهاي لازم در خصوص انتقال مديريت بافت قديم از تهران به يزد معمول نمايند.
ايشان در ادامه تأكيد نمود تا شهرداري در خصوص احداث و تأمين پاركينگ توسط هتل داد در خيابان دهم فروردين طبق تعهدات و توافقات انجام شده قبلي پي‌گيريهاي لازم در اين زمينه معمول نمايد.
در ادامه جلسه آقاي ميرحسيني در رابطه با شركت در سومين اجلاس مشترك شوراهاي اسلامي مراكز استانها و كلان شهرها با موضوع تبادل تجربيات در زمينه محيط زيست كه به ميزباني شوراي اسلامي شهر تهران برگزار و موارد مطرح شده در آن جلسه از جمله بحث آلودگي هوا و زيست محيطي ، طرح جايگزيني موتورهاي برقي و انژكتوري بخصوص در شهرهاي يزد و قم، بحث آلودگي نوري، ساماندهي نصب آنتن‌هاي مخابراتي در منازل، انرژي خورشيدي و بيانيه صادر شده مبني بر ايجاد ساختار مناسب براي رسيدگي به مسائل زيست محيطي و ارتقاء كيفيت زندگي مردم و محيط زيست شهري و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي در زمينه توسعه شهري و روستايي با رعايت ضوابط شاخص‌ها و استانداردهاي محيط زيستي شهر توضيحاتي ارائه نمود.
سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم از اقدامات و فعاليت‌‌هاي صورت گرفته توسط شهرداري جهت اجراي پروژه تقاطع غير همسطح چهارراه مهديه با توجه به مشخص شدن پيمانكار آن جهت شروع و آغاز بكار آن پروژه و بحث تملك و آزادسازيهاي مجاور آن چهارراه و لزوم جابجايي تأسيسات شهري و همچنين وضعيت درآمدي در حال حاضر شهرداري در مقايسه با سال گذشته، تأمين پاركينگ مجتمع تجاري ستاره و هتل داد و همراهي و عنايت شورا در خصوص حل موضوع تملك باسكول دهقان در بلوار جانباز، تملك پلاك مربوط به شركت عمراني يزدباف در مسير طرح انتهاي كوچه وكيل، احداث و ساخت مجتمع تجاري، اداري واقعدر ميدان امام علي(ع) توضيحاتي ارائه نمود. وي در ادامه در رابطه با لايحه ارسالي شهرداري به شورا مبني بر توافق با شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي جهت تفكيك و تغيير كاربري اراضي متعلق به آن شركت در ازاي اجرا و نصب پانلهاي خورشيدي در ميادين و پاركهاي سطح شهر به لحاظ صرفه اقتصادي و كاهش هزينه نگهداري پاركها و ميادين طبق توافقات صورت گرفته مطالبي را عنوان و خواستار بررسي و رسيدگي هر چه زودتر اين موضوع توسط شورا گرديد.
 
مصوبات :
    پرداخت اجاره كانون بازنشستگان  
1- لايحه شماره 204/14761- 1/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1207- 1/4/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد بر طبق روال سال هاي گذشته به كانون بازنشستگان كشوري بابت اجاره مساعدت نمايد ، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد جمعاً مبلغ /36.000.000 ريال براي كل سال 1389 از محل كد ماده 17 از سهم شهرداري به كانون فوق الذكر پرداخت گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     اصلاح آيين نامه تقسيط
2- لايحه شماره 230/13799- 26/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1092- 26/3/89 :
«احتراماً باستناد ماده76 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، آئين نامه تقسيط مطالبات شهرداري به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد :
ماده يك: اين آئين نامه به منظور ايجاد وحدت رويه تقسيط بدهي شهروندان به شهرداري و كمك به متقاضيان و تكريم ارباب رجوع تنظيم گرديده است.
ماده دو: پرداخت كليه بدهي ،اعم از عوارض و جرايم و هزينه خدمات مشمول اين آئين نامه خواهد بود. ماده سه: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و براي تشويق مؤديان به پرداخت نقدي و همچنين صرفه و صلاح شهرداري ، كليه كساني كه كل بدهي خود را تا پايان سال مالي به صورت نقدي پرداخت نمايند، مشمول تخفيف نقدي عوارض به شرح جدول ذيل خواهند شد.
 
نوع ساختمان و ملك
پرداخت نقدي تا 31 شهريور
پرداخت نقدي از اول مهر تا 30 آذر
پرداخت نقدي از اول دي تا پايان سال
پرداخت بصورت اقساط تا پايان سال
مسكوني
بيست و پنج درصد(25%)
پانزده درصد(15%)
ده درصد(10%)
ده درصد (10%)
تجاري و غيره
بيست درصد(20%)
پانزده درصد (15%)
ده درصد(10%)
ده درصد (10%)
 
 
تبصره: عوارضي كه مشمول تخفيف اين بند مي باشند عبارت است از: عوارض صدور پروانه ساختماني اعم از زيربنا و پذيره و تبديل واحدهاي مسكوني تك واحدي به چند واحدي، عوارض زيربنا و پذيره ساختمانهاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه، عوارض مازاد تراكم، عوارض پيش آمدگي(با مجوزوبدون مجوز)، عوارض تفكيك اراضي و اعيان، سطوح خدمات، بهاي خدمات اصلاح حد، عوارض احداث پل، خدمات آتش نشاني، عوارض حصار كشي (با مجوز و بدون مجوز)،بهاي خدمات فروشگاههاي روباز،بهاي خدمات استفاده از كاربريهاي غير مرتبط، عوارض ارزش افزوده ناشي از اقدامات عمراني و عوارض زمينهاي بدون حصار و بناهاي مخروبه، عوارض ساليانه تابلو مربوط به سال مالي ، عوارض ساليانه و بهاي خدمات پسماند مشاغل و افتتاح كسب مربوط به سال مالي، عوارض ساليانه و بهاي خدمات مديريت پسماند شركتها ، دفاتر بيمه ، بانكها و مؤسسات اعتباري، عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري و تراكم، بهاي خدمات مديريت پسماند مشاغل پزشكي و مراكز درماني و اماكن اداري و آموزشي و نظامي مربوط به سال مالي .
ماده چهار: متقاضيان تقسيط بايد حداقل سي درصد(30% ) مبلغ بدهي را به صورت نقدي به حساب شهرداري واريز نمايند.
ماده پنج : شهرداري مجاز است بدهي مؤديان را اعم از عوارض و جرايم با رعايت ماده 4 حد اكثر در 36 ماه تقسيط نمايد كه مدت مذكور براي آراي كميسيون ماده 100 و 77 از تاريخ قطعي شدن آرا شروع مي‌شود.
تبصره : شهردار مي تواند بخشي از اختيارات خود را به معاونين و مديران خود تفويض نمايد .
ماده شش:بدهي خانواده معظم شهدا (پدر،مادر، فرزندان و همسر شهيد) و جانبازان بيست درصد(20%) و بالاتر و آزادگان و رزمندگان با بيش از شش ماه حضور در جبهه(باارائه معرفي نامه معتبر) و افراد بي بضاعت صرفاً تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي با ارائه گواهي معتبر و براي يكبار تا سقف يكصد ميليون ريال (100000000 ريال) تا 36 ماه بدون رعايت ماده 4 تقسيط خواهد شد و در صورتي كه بدهي بيش از اين مبلغ باشد ، مبلغ مازاد بر اساس ماده 4 و 5 وصول مي گردد.
ماده هفت : در صورت عدم وصول چك هاي تقسيطي در سررسيدهاي مقرر و يا عدم پرداخت اقساط ، ضمن حال شدن كليه ديون مؤجل ، شهرداري ملزم است عوارض را به نسبت بدهي هاي معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت ، محاسبه و به همراه خسارت وصول چك برگشتي از مؤدي دريافت نمايد. لازم به ذكر    است ، منظور از چك شامل حواله ها و برگ هاي صندوق مؤسسه مالي و اعتباري نمي باشد.
ماده هشت : شهرداري هاي مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضياني كه به هر صورت چكهاي آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تأديه كل بدهي به صورت نقد خودداري نمايند.
ماده نه : صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي است .
ماده ده : اين آيين نامه كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است در ده ماده و دو تبصره تنظيم شده است و بعد از اين تاريخ كليه دستورالعملهاي مغاير با اين آيين نامه لغو مي گردد و پس از ابلاغ و سير مراحل قانوني قابل اجرا مي باشد.خواهشمنداست دستور فرمائيد پس از بررسي و تصويب مراتب فوق و توافق نامه اخذ چك پيوست امر به ابلاغ فرمايند.ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد به شرح ذيل مورد تصميم‌گيري قرار گرفت.
- ماده يك : مورد تصويب قرار گرفت.
- ماده دو: مورد تصويب قرار گرفت.
- ماده سه : به شرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
 
 
نوع ساختمان و ملك
پرداخت نقدي تا 31 شهريور
پرداخت نقدي از اول مهر تا 30 آذر
پرداخت نقدي از اول دي تا پايان سال
پرداخت بصورت اقساط تا پايان سال
مسكوني
بيست و پنج درصد(25%)
پانزده درصد(15%)
دوازده درصد(12%)
دوازده درصد(12%)
تجاري و غيره
بيست درصد(20%)
دوازده درصد(12%)
ده درصد(10%)
ده درصد(10%)
 
 
- تبصره ذيل ماده سه : مورد تصويب قرار گرفت.
- ماده چهار : مورد تصويب قرار گرفت .
- ماده پنج : مورد تصويب قرار گرفت.
- تبصره ذيل ماده پنج به شرح ذيل اصلاح گرديد:
« شهرداران مناطق تا سقف 24 ماه و شهردار مركز تا سقف 36 ماه جهت تقسيط اختيار دارند
- ماده شش:موردتصويب قرار گرفت.ضمناً حافظان كل‌قرآن كريم باارائه مدرك‌معتبردراين‌ ماده‌اضافه گرديد.
- مواد هفت، هشت، نه، ده : مورد تصويب قرار گرفت.
 
   پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل در پست ها و وظايف محوله
3- لايحه شماره 204/13439- 25/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1064- 25/3/89 :
   «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن،پيرو مصوبه بند يك مورخ 19/11/88 شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل درپست ها و وظايف محوله به شرح ذيل علاوه برحقوق ومزاياي مستمر اقدام نمايد .
1- معاونين شهردار تا سقف ماهيانه /9.000.000 ريال .
2- مديران مناطق وناحيه تاريخي تا سقف ماهيانه /6.000.000 ريال .
3- مديران ستادي تا سقف ماهيانه /5.000.000 ريال .
4- دبير كميسيون ماده صد تاسقف ماهيانه /3.500.000 ريال .
5- ناظرين معرفي شده ازسوي شوراي محترم كه در جلسات شركت مي نمايند اعم ازكميسيونهاي معاملات ، توافقات ، آزادسازي مناطق وناحيه تاريخي وغيره تا سقف ماهيانه /3.500.000ريال .
6- رؤساي واحد ها تا سقف ماهيانه /3.000.000 ريال .
7- اعضا ودست اندركاران كميسيونهاي توافقات وآزادسازي،كميسيون ماده پنج ودست اندركاراني كه خارج از ساعات اداري دركميسيونهاي ماده صدو..... ، كارشناسي و قدمت وارزيابي املاك درمسير طرحهاي عمراني، دبيران و اعضاي كميسيونهاي داخلي شهرداري از جمله كميسيون تحويل ، تحول اداري ، رفاه و... درصورتي كه جزء موارد شش گانه فوق الذكر نباشد تا سقف ماهيانه /3.500.000 ريال ودرصورتي كه جزء موارد فوق الذكر باشند ماهيانه تا سقف/2.500.000ريال .
8- كاركنان املاك كه درجهت شناسايي املاك فعاليت دارند وپرسنل اداره درآمد،مالي وحقوقي و مأمورين فني كه خدمات برجسته اي دارندبه تشخيص وپيشنهاد مديران واحدهاي ذيربط وتصويب معاون محترم اداري و مالي تاسقف ماهيانه /3.500.000ريال .
9ـ كليه كاركنان شهرداري اعم از رسمي و پيماني و شركتي كه خدمات برجسته اي دارند به تشخيص مديران ذيربط و تصويب معاون محترم اداري و مالي تا سقف ماهيانه /1.000.000 ريال.
 موارد فوق پس از تصويب و تائيد شهردار محترم از محل كد 205516 هزينه هاي رفاهي كاركنان وظيفه خدمات شهري و اداري قابل پرداخت مي باشد . لذا خواهشمنداست با عنايت به تأثير مطلوب اين اقدام موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . توضيح اينكه مصوبه سال قبل نسبت به مصوبه سال 1387 افزايش نداشته و برابر مصوب سال 87 بوده است. ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي - شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق از رديف يك تا رديف هشت با افزايش 10% (ده درصد) نسبت به مصوبه سال گذشته شورا (بند يك صورتجلسه مورخ 19/11/88) و همچنين رديف 9 با كاهش مبلغ يك ميليون ريال (1.000.000ريال) به پانصد هزارريال (500.000ريال) بصورت ماهيانه مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه درساعت  19 با ذكر صلوات خاتمه يافت.