سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصدوپنجاه و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/4/89 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) فرا رسيدن اعياد شعبانيه وسالروز ميلاد سراسر با سعادت سومين امام شيعيان حضرت امام حسين (ع) - روز پاسدار ، ميلاد با سعادت قمر بني هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع)- روز جانباز و همچنين ميلاد چهارمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام زين‌العابدين (ع) را بر همگان تبريك و تهنيت عرض نمود.
وي در ادامه اظهار داشت با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان مبني بر افزايش فعاليت دوره سوم شوراهاي اسلامي، از اعضاي شورا خواست تا با يك برنامه‌ريزي اصولي و مدون و با تعامل و همفكري يكديگر همچون گذشته بتوانيم در جهت پيشبرد و تحقق اهداف شورا و خدمت‌رساني صادقانه به مردم و بهبود وضعيت عمران و آباداني شهر گامهاي مؤثر و مثبت برداريم.
وي در ادامه گفت با توجه به نامه ارسالي از سوي آقاي چمران رياست محترم شورايعالي استانها مبني بر مطرح بودن موضوع انتخاب شهردار توسط مردم در مجلس شوراي اسلامي، از اعضاي شورا خواست تا رايزني‌هاي لازم را با نمايندگان استان يزددرمجلس شوراي اسلامي جهت حل اين موضوع بعمل آورند.
سپس آقاي حرزاده مطالبي را در خصوص جلسه برگزار شده در كميته انطباق فرمانداري در رابطه با بررسي مصوبات اين شورا جهت اطلاع و استحضار اعضا ارائه نمود.
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي آقاي دكتر بهزادفر مدير عامل مهندسين مشاور آرمان‌شهر و همراهان در جلسه شورا حضور يافتند. و در خصوص اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته تا كنون در رابطه با طرح تفضيلي شهر يزد و شرح خدمات آن، بررسي مشروح و تفضيلي مناطق و محلات مختلف شهر، بررسي عمومي در مقياس شهر به تفكيك مناطق، بررسي و شناخت كليات نحوه استفاده از اراضي در وضع موجود شهر يزد، برنامه‌ريزي تفضيلي كاربري اراضي در مناطق، نواحي، محلات در قالب تقسيمات كالبدي، سرانه‌هاي ملاك عمل پيشنهادي در طرح تفضيلي، مشخصات كالبدي – فضايي وضع موجود در منطقه يك، ضوابط و مقررات كاربري تجاري اداري، انتظامي، پاركها، باغات و نحوه تفكيك آن و همچنين مسائل فرهنگي اسلامي ، ديني و مسائل و مشكلات فراوان مربوط به بافت تاريخي وفرسوده  يزد، بحث موضوع اشرافيت، ضرورت تأمين پاركينگ و فضاي باز و توجه و لزوم پيش‌بيني فضاهاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، آموزشي و فضاي سبز در آپارتمانهاي مسكوني و تجاري در شهر، حد نصاب حداقل 100 متر مربع زمين جهت ساخت وساز مسكوني، چگونگي تدوين ضوابط در تراكم، رعايت شبكه‌ها و دسترسي‌ها، جلوگيري از افزايش ساخت واحدهاي تجاري در يزد، رعايت پاركينگ بر معبر، تجزيه و تحليل تخلفات موجود در كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري، احداث فرهنگسرا، مسجد، حسينيه، توجه به توسعه بي‌رويه شهر و مشكلات زيست محيطي بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
 
مصوبات :
    اوراق مشاركت بلوار دكتر پيرنيا
1- لايحه شماره 275/17974- 23/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1497- 23/4/89 :
«احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهروندان مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه در سال جاري به دليل اصلاح جزء هـ بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور در مورد انتشار اوراق مشاركت تسهيلات مناسب‌تري نسبت به سنوات قبل براي شهرداري‌ها در نظر گرفته شده است، اين شهرداري در نظر دارد به منظور اجراي پروژه بلوار دكتر پيرنيا 50% از هزينه‌هاي آن كه بالغ بر يك هزار ميليارد ريال مي‌باشد از طريق درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت تأمين و بقيه اعتبار مورد نياز از طريق ساير منابع تأمين نمايد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت با كليات موضوع مراتب اعلام تا اقدام بعدي به عمل آيد، لازم به ذكر است در رابطه با چگونگي روند كار و همچنين انتخاب كارگزار و بانك عامل و ساير جزئيات متعاقباً پيشنهاد لازم به آن شوراي محترم ارسال خواهد شد.
ضمناً آقايان مهندس فرامرز رمضاني و روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به توضيحات شهردار محترم پس از بحث و تبادل نطر و استماع نظرات مخالف، موافق كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    تملك قسمتي از پلاك در مسير طرح انتهاي كوچه وكيل متعلق به شركت عمراني يزدباف
2- لايحه شماره 502/12257- 19/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 990- 22/3/89 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 14687 بخش 8 يزد واقع در مسير طرح انتهاي كوچه وكيل متعلق به شركت عمراني يزد باف اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً به مبلغ (هيجده ميليارد و هشتصدو پنجاه و هشت ميليون ودويست هزارريال) 000/200/857/18ريال و بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ      (يك ميلياردوسي و پنج ميليون و پانصدو بيست هزارريال) 000/520/035/1 ريال جمعاً مبلغ (هفده ميلياردو هشتصدو بيست و يك ميليون و ششصدو هشتاد هزارريال)000/680/821/17 ريال بستانكاري آن شركت از شهرداري مي باشد كه توافق گرديد براساس بند 8 صورتجلسه مورخ 10/9/88 آن شوراي محترم مبلغ مذكور پس ازانتقال سند قسمت در مسير طرح بنام شهرداري طي اقساط تا پايان سال 1390 دروجه آن شركت پرداخت گردد.
عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي‌و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است‌ خواهشمند است موضوع  در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 3091000061مبلغ (دوميلياردوهفتصدميليون‌ريال) 000/000/700/2 ريال و كد 3010200147 مبلغ (پانصد ميليون ريال) 000/000/500ريال تملك اراضي خيابان وكيل اقدامات بعدي معمول گردد.
ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد به شرح ذيل مورد تصميم‌گيري قرار گرفت.
1-2- مقرر گرديد شهرداري در لايحه پيشنهادي فوق رديف اعتباري را اصلاح نمايد.
2-2- نحوه پرداخت ثمن ( بصورت نقدي يا امتياز دهي) معين و مشخص گردد.
3-2- درپرداخت‌ثمن‌موضوع‌بدهي‌كارخانه‌سعادت‌نساجان‌مدنظرقرارگيردوبصورت هماهنگ‌عمل شود.
 
    طرح ساماندهي ميدان شورا
3- با توجه به ابلاغيه شماره 11366/87/ش/ع/الف- 3/2/87 رياست شورايعالي استانها ثبت دبيرخانه شورا به شماره 467- 11/2/87 : مبني بر نامگذاري يكي از ميادين يا خيابانهاي سطح شهر بنام شورا كه موضوع طي بند 3-2 صورتجلسه مورخ 29/3/87 سه راه شحنه (تقاطع بلوار دولت‌آباد و خيابان مطهري) بنام ميدان شورا نامگذاري گرديد كه مقرر شد جهت حركت وسائط نقليه اين محل بصورت ميدان درآيدكه متأسفانه تا كنون عليرغم وعده‌هاي داده شده هيچگونه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
 لذا مجدداً تأكيد مي‌گردد شهرداري موظف است تا پايان مرداد ماه سال جاري اقدامات لازم در اين زمينه معمول نمايد.
 
جلسه درساعت  45/10 با ذكر صلوات خاتمه يافت.