سيصد و پنجاه و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و پنجاه و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوپنجاه وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روز يكشنبه مورخ 6/4/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و با عرض تبريك مجدد ميلاد با سعادت حضرت علي(ع) وآرزوي قبولي طاعات وعبادات همگان بخصوص اعتكاف كنندگان دراين ماه و روزهاي پر وخير بركت از خدواند متعال خواست تا ما را جزء ياران وپيروان راستين وصديق آن حضرت قراردهد و ما را دردنيا وآخرت با آن بزرگوار محشور نمايد . سپس درخصوص اضافه شدن فعاليت دوره سوم شوراها توسط مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت :اميدواريم درجهت حل مسائل ومشكلات شهري وهمچنين خدمت بيشتر به شهروندان وعمران وآباداني شهر با يك برنامه ريزي اصولي وبا همكاري وتعامل يكديگر بتوانيم گامهاي مؤثر ومثبت برداريم . درادامه از سازمان فرهنگي ورزشي بدليل نصب تابلوهاي آيات قرآني درسطح شهر تقديروتشكر نمود . ايشان درادامه گزارشي از مأموريتشان به كرج درخصوص شركت در همايش آموزش رايگان دوره شهروند الكترونيك به همراه آقاي ميروكيلي شهردار محترم كه با حضور مديران كل دفاتر امور شهري و شوراها و رؤساي شوراهاي اسلامي شهرها وشهرداران برگزارشده بود توضيحاتي ارائه نمود . 
   درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده حجت الاسلام صالحي رياست هيأت مديره كارخانه سعادت نساجان وآقاي طباخ پور مديرعامل كارخانه سعادت نساجان درجلسه شورا حضور يافتند ودرخصوص توافقات انجام شده في مابين شهرداري و آن كارخانه جهت حل تملك آن بحث وتبادل نظر بعمل آمد . 
*مصوبات :
*پرداخت كمك هزينه تلفن همراه اعضاء شورا    
1- درخصوص پرداخت كمك هزينه تلفن همراه اعضاي شورا درسال 89 موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر مقرر گرديد براي تمامي اعضاي شورا تا پايان تيرماه ماهيانه مبلغ سيصد هزارريال (300.000 ريال) و بعد از آن تا پايان اسفند ماه ماهيانه مبلغ پانصد هزارريال (500.000 ريال ) براي رياست شورا و مبلغ چهارصد هزار ريال(400.000ريال) به ساير اعضاي شورا پرداخت گردد .
 
*خريد مازاد بر عرض كوچه جهت پاركينگ بر معبر توسط آقاي علي اكبر فخري    
2- پيرو بندهاي 3 و 4 و5 و6 و7 صورتجلسه مورخ 26/2/89 شورا درخصوص لوايح ارسالي از شهرداري بابت پلاك ثبتي بشماره هاي 6 و 7 و 9 و 11 و 12 باقيمانده پلاك 8600 بخش 4 يزد واقع دربلوار امام جعفرصادق (ع) جهت خريد مازاد بر عرض كوچه جهت پاركينگ بر معبر توسط آقاي علي اكبر فخري وبنا به درخواست ايشان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1157- 30/3/89 موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق فقط با تقسيط بدهي ايشان به شهرداري بصورت 12 ماهه با همان مبلغ وشرايط تعيين شده در لوايح شهرداري مورد تصويب قرارگرفت .
 
*تملك پاركينگ عمومي خيابان فرخي متعلق به ورثه نيكپور  
3-لايحه شماره 204/15024- 2/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1229- 2/4/89:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به مصوبه بند 11 صورتجلسه مورخ 26/2/89 آن شوراي محترم مبني بر تملك پلاك 2/5450 و 4802 جهت پاركينگ عمومي خيابان فرخي كه متعلق به ورثه نيكپورمي باشد بدليل عدم پادار شدن رديف اعتباري در بودجه مصوب سال 89،خواهشمنداست اجازه فرمائيدازمحل وجوه مصرف نشده سال قبل ،كد 3010200274 تملك پاركينگ هاي عمومي برمعابراصلي به ميزان‌هيجده ميلياردوپانصد ميليون ريال( 18.500.000.000 ريال ) افزايش يابد و سپس از محل كد فوق الذكر هزينه و در متمم بودجه سال 89 لحاظ و ارائه گردد.ضمناً آقايان پيرنياوقانع به عنوان‌نمايندگان‌جهت‌ارائه توضيحات‌بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .    
     
*خريد يك دستگاه كامپيوتر كامل وسه دستگاه پرينتر     
4- لايحه شماره 204/14556- 31/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1190- 31/3/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، احتراماً با توجه به درخواست شماره 6909-18/2/89 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري به استحضارمي رساند جهت اداره درآمدهاي عمومي تعداد يك دستگاه كامپيوتر كامل و سه دستگاه پرينتر مورد نياز است با عنايت به اينكه سازمان فاوا نرخ موارد درخواستي فوق را مبلغ يازده ميليون ونهصد هزار ريال (11.900.000 ريال ) اعلام نموده ، خواهشمند است دستور فرمائيد از محل كد 312202 اداري از طريق ترك تشريفات مناقصه به سازمان فاوا واگذار گردد . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد  »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*چاپ آگهي اطلاع رساني جهت واحدهاي تجاري مجتمع ستاره     
5- لايحه شماره 204/14551- 31/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1189- 31/3/89 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، نظر به درخواست شماره 10181 مورخ 6/3/89 مبني بر چاپ آگهي اطلاع رساني به افرادي كه واحدهاي مجتمع تجاري ستاره را از شهرداري و به طريق معوض يا مزايده تحويل گرفته اند ، خواهشمند است اجازه فرمائيد در بخش ايران زمين روزنامه ايران با هزينه دو ميليون و پانصد هزار ريال ( 2.500.000 ريال ) به چاپ رسيده ، از طريق ترك تشريفات و از محل كد 205504 شهري نسبت به پرداخت آن اقدام گردد .ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد ميروكيلي - شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*نصب كف پوش جهت اتاق هاي امور مالي    
6- لايحه شماره 204/14536- 31/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1188- 31/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار ميرساند با توجه به درخواست شماره 4610-4/2/89 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري اتاق هاي امور مالي نياز به نصب كف پوش دارد ، با عنايت به نرخ اخذ شده فروشگاه فرش و موكت شقايق هر متر مربع كف پوش50×50 همراه با اجرا و نصب ، مبلغ يكصد هزار وپانصد ريال( 100.500 ريال )اعلام نموده با توجه به ضرورت امر دستور فرمائيد در حد مبلغ شش ميليون وهفتصد وشش هزارو دويست وپنجاه ريال( 6.706.250 ريال )از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 311101 اداري ، به فروشگاه فرش و موكت شقايق واگذار گردد .ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*نصب كف پوش جهت اتاق دبيرخانه شهرداري     
7- لايحه شماره 204/14529- 31/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1187- 31/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار ميرساند با توجه به درخواست شماره 5561-9/2/89 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري اتاق دبيرخانه نياز به نصب كف پوش دارد با عنايت به نرخ اخذ شده فروشگاه فرش و موكت شقايق هر متر مربع كف پوش 25×25 همراه با اجرت نصب مبلغ نودو هشت هزاروپانصد ريال ( 98.500 ريال ) اعلام نموده با توجه به ضرورت امر دستور فرمائيد خريد و نصب كف پوش در حد مبلغ سيزده ميليون ونهصدو نودو هفت هزارو پانصد ريال( 13.997.500 ريال ) از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 311101 اداري به فروشگاه فرش و موكت شقايق واگذار گردد .ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*اشتراك روزنامه     
8- لايحه شماره 204/14389- 30/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1177- 30/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، در راستاي درخواست شماره 8960 مورخ 30/2/89 مبني بر اشتراك روزنامه جهت استفاده در واحدهاي مختلف شهرداري مركز و ايستگاه كتاب ، خواهشمند است اجازه فرمائيد اشتراك نه ماهه از تاريخ 1/4/89 لغايت 28/12/89 برقرار گرديده و هزينه اشتراك 20 نسخه روزنامه همشهري به مبلغ هفت ميليون و سيصد وپنجاه هزار ريال (7.350.000 ريال) و 10 نسخه روزنامه ايران به مبلغ سه ميليون و ششصد و هفتاد هزار ريال ( 3.670.000 ريال) و 7 نسخه روزنامه جام جم به مبلغ دو ميليون و هشتصد هزار ريال (2.800.000 ريال) از طريق ترك تشريفات و از محل كد 205504 پرداخت گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري نسبت به اشتراك روزنامه‌هاي محلي يزد به تعداد پنج (5) نسخه و همچنين روزنامه جمهوري اسلامي به تعداد ده (10) نسخه اقدام نمايد.
 
*خريد ونصب پرده
9- لايحه شماره 204/14387- 30/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1170- 30/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به درخواست شماره 5478 مورخ 8/2/89 دبيرخانه شهرداري جهت خريد و نصب پرده عمودي ،به لحاظ نياز و ضرورت موضوع ، خواهشمند است اجازه فرمائيد كه مبلغ پنج ميليون ودويست وشصت وپنج هزار ريال ( 5.265.000 ريال ) از طريق ترك تشريفات به توليدي پرده كركره تابان واگذار و از محل رديف اعتباري 207701 اداري بودجه مصوب هزينه گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*لوله كشي فنكوئل به همراه لوازم مربوطه  
10- لايحه شماره 204/14388- 30/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1169- 30/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،با عنايت به درخواست شماره 5477 مورخ 8/2/89 دبيرخانه شهرداري يزد جهت لوله‌كشي فنكوئل به همراه لوازم مربوطه وباتوجه به ضرورت موضوع، خواهشمند است اجازه فرمائيد كه مبلغ چهارميليون وچهارصدو بيست هزارو پانصد ريال ( 4.420.500 ريال ) از طريق ترك تشريفات به فروشگاه لوله واتصالات محسن واگذار و از محل هاي رديف اعتباري 207701 و 205501 اداري ، بودجه مصوب هزينه گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*خريد فاكس چند كاره جهت اداره موتوري
11- لايحه شماره 204/15022- 2/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1230- 2/4/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،احتراماً با توجه به درخواست شماره 5712 ـ 11/2/89 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري به استحضارمي رساند جهت اداره موتوري نياز به يك دستگاه فاكس چند كاره مي باشد ، با عنايت به نرخ اخذ شده  از سازمان فاوا مبلغ دو ميليون ويكصد هزار ريال( 2.100.000 ريال )اعلام نموده ، خواهشمند است با توجه به ضرورت امر دستور فرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 312202 شهري به سازمان فاوا واگذار گردد.ضمناً آقاي انتظاري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*هزينه چاپ آگهي در روزنامه  
12- لايحه شماره 204/14619- 31/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1192- 31/3/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بنا به درخواست شماره 12591 مورخ 20/3/89 در نظر است آگهي مناقصه طراحي ، ساخت ، حمل و نصب تابلوهاي هدايت مسير و خريد تجهيزات ترافيكي در دو نوبت وهركدام در روزنامه هاي سراسري اطلاعات با هزينه سه ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار و دويست ريال (3.827.200 ريال) و محلي پيمان يزد با هزينه پنج ميليون ريال ( 5.000.000 ريال ) ريال و از محل كد 205504 شهري به چاپ برسد ، لذا خواهشمند است درخصوص اجازه چاپ آگهي مذكور دستورات مقتضي صادر فرمائيد. ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد  »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
جلسه درساعت  19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .