سيصد و هفتاد و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و هفتاد و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    سيصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روزيك‌شنبه مورخ 28/6/89  با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، پيشاپيش فرا رسيدن هفته دفاع مقدس را به تمامي رزمندگان، بسيجيان ، خانواده‌هاي معزز شهدا، ملت شهيد پرور ايران تبريك و تهنيت عرض نمود و گفت اميدواريم بتوانيم با بازگو و بيان كردن رشادت‌ها و دلاورمرديها و از خودگدشتگي‌هاي جوانان غيور ايراني در زمان جنگ و پاسداري از خون شهيدان و اطاعت و پيروي از ولايت فقيه ‌به نسل جديد كوشا باشيم. وي در ادامه با اشاره به جلسه شوراي آموزش و پرورش استان با توجه به شروع سال تحصيلي جديد و موارد مطرح شده در خصوص مسائل عقيدتي براي دانش‌آموزان از كميسيون فرهنگي اجتماعي خواست تا در اين زمينه همكاريهاي لازم را با آموزش و پرورش داشته باشد. سپس از اعضاي شورا بخاطر نامگذاري ميدان واقع در خيابان خاتم بنام قرآن كه اين موضوع در رسانه‌ها بازتاب بسيار خوبي داشت از اين حركت بجا و خداپسندانه تقدير و تشكر نمود.
در ادامه آقاي مطهريان پيرو مذاكرات و پي‌گيريهاي بعمل آمده از طريق استاندار محترم با شركت همرس جهت كمك به افراد بي‌بضاعت و مستمند و همچنين خريد لوازم‌التحرير براي دانش‌آموزان بي‌بضاعت با توجه به شروع سال تحصيلي جديد مطالبي عنوان نمود.
سپس آقاي خباززاده يزدي در رابطه با افزايش هزينه حق بيمه پروانه ساختمان كه موجب بروز مشكلاتي عديده‌اي براي شهرداريها شده است كه اين امر مي‌تواند بدليل عدم مراجعه مردم جهت اخذ پروانه ساختماني و ساخت وساز غيراصولي و فني از لحاظ شهرسازي در سطح شهرها افزايش يابدو در اين زمينه درآمد شهرداريها كمتر شود كه از مسئولين خواست تا اين موضوع پي‌گيري شود.
ايشان در ادامه پيشنهاد نمود با توجه به اينكه پروژه غيرهمسطح مهديه در دست اجرا مي‌باشد شهرداري هر چه زودتر مطالعات لازم را براي احداث تقاطع غيرهمسطح فاطميه اقدامات لازم معمول نمايد. وي در ادامه خواست با توجه به اينكه شورا وظيفه نظارتي دارد تمامي اعضاي شورا در كميسيون نظارت حضورداشته و در جريان كامل امور باشند.
در ادامه جلسه متن تهيه شده در خصوص ارائه به مهندسين مشاور آرمان شهر و مسئولين ذيربط در رابطه با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده و تاريخي شهر يزد و جمع‌بندي نقطه نظرات كارشناسان شهرداري و شوراي شهر به شرح ذيل كه مورد تصويب شورا قرار گرفت توسط آقاي كوچك‌زاده قرائت گرديد:
1- تأكيد مجدد بر ضرورت تقليل محدوده بافت تاريخي، توجه بيشتر به حفظ و نگهداري تك بناها و مجموعه‌هاي تاريخي كه در هر صورت موافقت مالكين آنها شرط ضروري ثبت ملي مي‌باشد و اين توجه قانوني قابل تأمل است.
2- در گزارشات مربوطه الگوهاي پيشنهادي جهت احياء جامع و پايدار بافت تاريخي اشاره‌اي نشده است و مي‌بايست با استفاده از نظريات صاحب‌نظران و مسئولين در خصوص نحوه تحقق احياء واقعي جامع و پايدار و مديريت آينده در اين بخش وسيع از شهر ارائه طريق گردد. ضمناً نمونه‌هايي از الگوي پيشنهادي ارائه شده (درپيوست شماره يك و دو) تقديم مي‌گردد.
3- با بررسي ضوابط و مقررات بافت فرسوده و تاريخي شهر يزد ضمن ارسال نتايج بررسي كارشناسان خواستار ترتيب اثر جدي در ضوابط و مقررات مربوطه هستيم. (پيوست شماره3)
4- بعضي از نقاط بافت قديم داراي طرح ويژه مي‌باشد كه اخيراً به تصويب رسيده است مانند طرح ساماندهي اطراف امامزاده جعفر و سيدفتح‌الدين رضا و مسجد جامع محله يعقوبي و .... كه لازم است مشاور در طرح نهايي آن را مد نظر قرار دهد.
5- راستگرد خيابان سلمان به امام خميني و مجموعه ميدان اميرچقماق و اقدامات صورت گرفته بر اساس طرح قبلي و ادامه كار تعيين تكليف شود. همچنين چندين مورد شبكه پيش‌بيني شده در طرح تفصيلي موجود كه جنبه حياتي دارد در طرح شبكه‌هاي پيشنهادي نيامده است از قبيل شبكه شاه ابوالقاسم به خيابان امام، ادامه شبكه‌هاي لب خندق، محراب، شيخداد، شبكه نقيب‌زاده و غيره.
6- بعضي از شبكه‌هاي اصلي مانند خيابان انقلاب حدود 25 سال است كه در طرح تعريض قرار دارد كه ملاك عمل شهرداري در صدور مجوزها بوده و پلاكهاي زيادي بر اساس آن اقدام به عقب‌نشيني نموده‌اند. لذا تقليل عرض شبكه به ميزان وضع موجود مشكلاتي را ايجاد مي‌كند كه مي‌بايست نسبت به اصلاح آن اقدام نمود.
7- كاربريها و گذرهاي پيش‌بيني شده در بافت نياز به بررسي بيشتر دارد كه ضمن هماهنگي با معاونت شهرسازي و شهرداري ناحيه تاريخي و انعكاس مصوبات قبلي كميسيون ماده پنج و پلاكهاي متعلق به شهرداري جهت سطوح خدمات با توجه به نياز منطقه توجه بيشتري بعمل آيد.
8- لزوم توجه به مصوبه شماره 74 شوراي اسلامي شهر كه قبلاً به آن مشاور ارسال شده است (پيوست شماره 4) مبني به شناسايي مخروبه‌ها و بناهاي كم‌ارزش و بي‌ارزش و فضاهاي معطل مانده و تهيه طرح كلي براي نوسازي در آن فضاها، هماهنگ بافت قديم و اجتناب از تصميمات موردي و غير منسجم تا هم از رشد بي‌رويه شهر جلوگيري، هم در نهايت انسجام و هماهنگي را در محدوده قديمي شهر داشته باشيم.
9- ضمن شناسايي زمين‌ها و ساختمانهاي دولتي در اين بافت ، راهكارهاي مناسب جهت استحكام‌سازي و پايگاه‌هاي مناسب در موقع نجات ساكنين در حوادث غيرمترقبه در نظر گرفته شود.
10- در بعضي از محدوده‌ها به علت محدوديت‌هاي ميراث فرهنگي، مشاور سرانه‌هاي استاندارد طرح تفصيلي را رعايت نكرده كه لازم است مشاور ضمن بررسي ساختمانهاي مخروبه و غيرقابل ارزش تاريخي و تبديل آن به كاربري‌هاي مورد نياز، امكان احداث پايگاه‌هاي ويژه مختص بافت قديم با در نظر گرفتن حداقل شعاع دسترسي بوجود آورد.
11- چون فضاي عمومي جلو خان باغ دولت‌آباد در اختيار شهرداري مي‌باشد لذا با كاربري مناسب جدا از كاربري باغ دولت‌آباد جهت استفاده عموم بصورت رايگان طراحي گردد.
12- كاربري قبرستان جوي هرهر- يهوديان و مجموعه همسر اشرف آهنگر با يك رنگ مشخص گرديده كه مي‌بايست جهت تعيين تكليف هر قسمت طراحي و ارائه طريق گردد.
13- ضمن هماهنگي با معاونت شهرسازي نسبت به انعكاس محدوده تعريف شده جهت ادامه خيابان چمران به طرف سه راه تعاون بعنوان بافت فرسوده و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مجموعه‌سازي اطراف شبكه فوق بعنوان يك تجربه جديد و شهرسازي مجدد و استفاده از مشاركت مردم در احداث شبكه‌ها با كمترين هزينه مالي براي شهرداري اقدام شود.
14- در نقشه‌هاي شبكه‌ها ارسالي ضمن بررسي دقيق دفع آبهاي سطحي بافت فرسوده و بخصوص بافت قديم بعضي از شبكه‌هاي احداثي و در حال احداث توسط شهرداري در نقشه ديده نشده ضمن انعكاس حداقل شبكه‌هايي كه توسط شهرداري ايجاد تعهد نموده و رعايت حداقل‌هاي سرانه شبكه در بافت قديم آرزوي ديرينه مردم و مسئولين جهت احياء و رونق بيشتر بافت‌هاي برآورده شود.
15- ارائه تيپ عرضي مناسب در شبكه‌هاي موجود با توجه به نياز عابر پياده- سواره- دوچرخه و ... با توجه به تغييرات عمده و روزافزون سفرهاي درون‌شهري و تعيين دقيق محل ايستگاه‌هاي اتوبوس- محل جمع‌آوري زباله- شيرهاي آتش‌نشاني- مخابرات- تلفن و ... .
16- ارائه الگوهاي مناسب جهت جمع‌آوري زباله در بافت قديم و كانال‌هاي مشترك.
17- ارائه الگوهاي ساخت وساز (مسكوني- تجاري و ....) جهت ارائه به متقاضيان و جلوگيري از دخل و تصرف و ارائه طريق موردي از دستگاه‌هاي ذيربط.
در خاتمه اميدوار است با مد نظر قرار دادن موارد فوق و اصلاح آن جهت تصويب نهايي به اين شورا ارائه تا پس از بررسي مجدد اقدامات بعدي صورت پذيرد.
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي مسئولين و دست‌اندركاران پروژه در دست احداث تقاطع غيرهمسطح مهديه آقايان زرگرباشي معاونت امورعمراني شهرداري، آقاي‌حاجي‌محمد‌ رضايي مديرعامل سازمان عمران (پيمانكار مربوطه)، آقاي عليخاني مسئول كارگاه، آقاي خبيري ناظر پروژه، آقاي پهلواني كارشناس در جلسه شورا حضور يافتندكه در ابتدا آقاي فقيه خراساني با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند و تقدير و تشكر از فعاليت‌ها و خدمات خوب و ارزشمند تا كنون سازمان عمران در ساخت آن پروژه و رضايتمندي مردم و مسئولين اظهار داشت با توجه به اينكه پيمانكار آن پروژه (سازمان عمران)  يكي از سازمانهاي شهرداري مي‌باشد تا كنون توانسته است در اجراي عمليات آن پروژه تلاش چشمگيري داشته باشد و اميد است آن سازمان در ساير وظايف مهم خود از جمله آسفالت نمودن معابر در سطح شهر وقفه‌اي در كار نيافتد و ما شاهد موفقيت روزافزون آن سازمان و احداث پروژه‌هاي مهمتر و بزرگ شهرداري توسط سازمان عمران باشيم.
سپس هر يك از اعضاي شورا با عرض خير مقدم و خوشامدگويي به ميهمانان و تقدير و تشكر به پاس زحمات و خدمات ارزنده سازمان عمران و خسته نباشيد به تمامي مسئولين و دست‌اندركاران آن پروژه و ساير مسئولين دستگاه‌هاي مربوطه كه به نوعي در جهت پيشرفت كار آن پروژه با شهرداري تعامل و همكاري داشتند، خواستار بهره‌برداري پيش از موعد آن پروژه حتي‌الامكان ميدان آن تا چند روز آينده با توجه به شروع سال تحصيلي جديد جهت روان‌سازي ترافيك در آن مسير و همچنين پي‌گيريهاي لازم از سوي شهرداري جهت بررسي مطالعات طرح تقاطع فاطميه شدند.
در ادامه جلسه آقاي زرگرباشي از رياست و اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه و همچنين حمايت و پشتيباني بي‌دريغ شورا از شهرداري و پيمانكار پروژه جهت تسريع در روند امور اجرايي تقدير و تشكر نمود.
سپس آقاي حاجي محمدرضايي گزارشي از روند پيشرفت كار پروژه و فعاليت‌ها و اقدامات صورت گرفته تا كنون ارائه نمود و در ادامه از حضور بموقع مسئولين مربوطه شهرداري و بازديد اعضاي شورا از آن پروژه و حمايت آنان تشكر نمود و اظهار داشت اميدواريم تا پايان پروژه همه مسئولين ما را ياري نمايند تا بتوانيم در راستاي تحقق و پيشبرد اهداف شهرداري كه همانا خدمت به شهروندان و عمران و آباداني شهر مي‌باشد موفق و كوشا باشيم.
درپايان جلسه بااهداء لوح سپاس از دست‌اندركاران و مسئولين آن پروژه به رسم يادبود تجليل بعمل آمد.
 
مصوبات :
 
     عفاف و حجاب
1- « در رابطه با بحث عفاف و حجاب، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات رياست كميسيون فرهنگي، اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات اعضاي شورا مقرر گرديد با توجه به تأكيد دين مبين اسلام بر حفظ عفاف و حجاب و سفارش‌هاي ائمه اطهار(ع) و بزرگان ديني خصوصاً حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري مبني بر حفظ حريم ميان زن و مرد و پرهيز از اختلاط، لازم است مسئولان و مديران محترم ادارات در اين زمينه پيشگام باشند و با هدف عمل به دستورات ديني و به منظور ايجاد زمينه آسايش و راحتي كارمندان به ويژه بانوان كارمند به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايند كه نحوه استقرار كارمندان زن ومرد هماهنگ با آموزه‌هاي اسلامي، مطابق با شأن و منزلت زن و مرد وبه دور از اختلاط باشد، بدون شك اين اقدام مورد رضايت حضرت وليعصر (عج) مي‌باشد. ضمناً تأكيد مي‌گردد شهرداري يزد در اين راستا پيش‌قدم بوده و گزارش اقدامات خود را در اين زمينه به شورا ارائه نمايد.»
 جلسه درساعت  19 با ذكر صلوات خاتمه يافت.