سيصد و هشتاد و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و هشتاد و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد و هشتادو ششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/8/89 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين، از پي‌گيريهاي بعمل آمده و دستورات و تأكيدات استاندار محترم در خصوص پيشنهادات شوراي اسلامي شهر حميديا مبني بر الحاق شدن شهر حميديا به شهر يزد جهت كلان شدن شهر يزد، جابه‌جايي پل راه‌آهن موجود در پروژه بزرگراه ولايت از ميدان دارالعباده فرودگاه تا ميدان دروازه قرآن با توجه به مصوبات سفر رياست محترم جمهوري و همچنين تعيين تكليف وضعيت دوگانگي موجود بر نظارت آژانس‌ها و تاكسي تلفني‌هاي سطح شهر يزد مطالبي را عنوان و از مسئولين مربوطه خواست تا با پي‌گيريهاي لازم و با توجه به اهميت و ضرورت مسائل فوق هر چه زودتر حل و فصل گردد.
در ادامه جلسه سخنان آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري در ششمين مجمع مشورتي رؤساي شوراهاي اسلامي استان كه به ميزباني شوراي اسلامي گرگان در رابطه با اهميت نقش و جايگاه شوراها برگزار شده بود جهت استحضار اعضاي شورا پخش گرديد.
 
مصوبات :
 
     جابجايي رديف اعتباري مربوط به فرهنگسراي بهمن
1- لايحه شماره 200/37393- 6/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3003- 9/8/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بازگشت به نامه شماره 32807 مورخ 7/7/89 (تصویر پیوست) مبنی بر کسری بودجه پروژه های منطقه 1 شهرداری یزد خواهشمند است اجازه فرماییدکه ردیف 37-306090 فرهنگسرای بهمن که به مبلغ يك ميلياردو دويست ميليون ريال (000/000/200/1ريال) می‌باشد حذف و به شرح ذیل به پروژه های این منطقه اضافه گردد:
الف) 3050100120 مرمت و بازسازی پارکهای درون‌محله ای، هفتصد ميليون ريال (000/000/700ريال).
ب)3050400061 رفع خطر، سيصد ميليون ريال (000/000/300ريال).
ج)3030200013 پیاده‌روسازی، دويست ميليون ريال (000/000/200 ريال).
خواهشمند است موضوع را در شورای محترم اسلامی مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقايان‌دشتکی وكشفي به عنوان نماينده‌جهت ارائه توضيحات‌بيشترمعرفي‌مي گردد.ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري هر چه زودتر نسبت به اجراي بند 4 صورتجلسه مورخ 12/8/89 اين شورا در خصوص طرح فرهنگسرا اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
2- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان ( كوچك‌زاده، حرزاده، پارساييان و سركار خانم‌ها وزيري، حيدري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3068-13/8/89 به شرح ذيل :
موضوع : كميته نظارت (پيرو بند 3 صورتجلسه مورخ 30/4/89)
توضيح : « با توجه به اينكه نقش اصلي شورا نظارت بر امور داخلي و در نتيجه عملكرد شهرداري و ساير ارگانها و ادارات مي‌باشد و اين نظارت در هيچ زماني و به هيچ دليلي از وظايف اصلي اعضاي شورا سلب نمي‌شود بنابراين امضاء كنندگان زير در رابطه با كميته نظارت معتقديم كه بايد 9 نفر شركت نموده و در سه كميته سه نفره با وظايف مشخص و تعريف شده شركت تا به درستي به عنوان عضو شوراي شهر انجام وظيفه نماييم كه رضايت خداوند در رضايت خلق و خدمت صادقانه به مردم خواهد بود. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پيشنهادي فوق ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     طرح پيشنهادي احداث پارك ماهي توسط شيلات
3- نامه شماره 46679/21/89- 10/8/89 مدير شيلات و امور آبزيان ثبت دبيرخانه شورا بشماره3046-11/8/89 در خصوص طرح پيشنهادي احداث پارك ماهي از سوي مديريت شيلات، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنابت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق با كليات و تعيين محل مربوطه با مالكيت شهرداري و جانمايي آن در پارك شهداء صرفاً جهت نمايش ماهي‌هاي تزئيني و آكواريومي مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شركت شيلات هيچگونه استفاده ديگري از محل مذكور بعنوان عرضه و فروش ماهي نداشته باشد و بايستي تحت سياستگذاريهاي كلي پارك اقدام نمايد.
 
     طرح اجرايي اصلاحي گذر 12 متري خيابان ارغوان
4- نامه شماره303/37567-8/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2983-8/8/89 :
 « شوراي اسلامي شهر يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً بازگشت به نامه شماره 2270مورخ 22/6/89 و پيرو نامه شماره 310/26530 مورخ 7/6/89 به پيوست چهار نسخه طرح اصلاحي اجرايي گذر 12 متري منشعب از خيابان ارغوان واقع در خيابان صحرا وفايل كامپيوتري (‌CD) به انضمام كپي طرح تفصيلي ارسال مي‌گردد. خواهشمند است پس از بررسي و تاييد دستور فرماييد نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنابت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     معرفي نماينده شورا
5- نامه شماره950/38910-15/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3105-16/8/89 :
 « رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد ، جناب آقاي محمد فقيه خراساني- سلام عليكم - احتراماً     با عنايت به اينكه در نظر است طرح اجرايي و جامع آستانه حرم امامزاده جعفر(ع) به مرحله اجراء گذاشته شود. لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا نماينده تام‌الاختيار شورا را جهت شركت در جلسات مورد نظر به اين شهرداري معرفي تا اقدامات بعدي صورت پذيرد. ميروكيلي- شهردار يزد»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر آقاي محمدفقيه خراساني بعنوان نماينده تام‌الاختيار شورا در اين زمينه تعيين و انتخاب شدند.
 
 جلسه درساعت 30/9 با ذكر صلوات خاتمه يافت.