سيصد و هشتادو چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و هشتادو چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد و هشتادو چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهارشنبه مورخ 12/8/89  با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص)، فرا رسيدن روز 13 آبان سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام، روز ملي مبارزه با استكبار جهاني، روز دانش‌آموز را به ملت شهيد پرور ايران تبريك عرض نمود و از خداوند متعال عزت و سربلندي ميهن عزيز اسلامي را مسئلت نمود.
سپس از حضور اعضاي شورا در رابطه با بازديد صورت گرفته از پروژه‌هاي عمراني فعال شهرداري در سطح شهر از جمله تقاطع غير همسطح مهديه، پروژه ساماندهي مزار سيدالصحرا و احداث بلوار ولايت تقدير و تشكر نمود و در خصوص تقاطع غير همسطح مهديه اظهار داشت با توجه به عملكرد خوب و رضايت‌بخش سازمان عمران (پيمانكار مربوطه) و ميزان رضايتمندي شهروندان، اميد است سازمان عمران شهرداري بتواندبا تمام سعي تلاش خودزودتر ازموعدمقرر اين پروژه رابه پايان برساند و همچنين در آينده بتواند با امكانات و تجهيزات بيشتري پروژه‌هاي بزرگ ديگر شهرداري را به بهره‌برداري برساند.
وي در ادامه گفت در جهت حل مسائل و مشكلات مربوط به احداث پروژه بلوار ولايت و نياز به تخريب ديوار موجود و تملك زمين مربوط به فرودگاه يزد و همچنين برنامه‌ريزيهاي مناسب براي ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان با توجه به اعزام زائران به سرزمين وحي و تعيين جايگاه براي بدرقه‌كنندگان و همچنين استقبال كنندگان از مدير جديد فرودگاه‌هاي استان يزد جهت بحث و تبادل نظر و هر گونه تصميم‌گيري در جلسات آن شورا دعوت بعمل آيد.
در ادامه جلسه آقاي مطهريان از بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه در خصوص اوراق قرضه مشاركت با حضور كارشناسان مربوطه جهت استحضار اعضاي شورا گزارشي ارائه نمود.
 
مصوبات :
 
     قبوض نوسازي سال 89
1-  لايحه شماره 204/37430- 6/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2985- 8/8/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، اين شهرداري در نظر دارد به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها قراردادي با اداره كل پست استان يزد در خصوص چاپ و توزيع قبوض عوارض نوسازي درحد مبلغ پانصدوهفت ميليون وچهارصد هزارريال (507.400.000 ريال) به شرح ذيل منعقد و اعتبار آن از محل كد(205-511) تامين و پرداخت گردد و در صورت افزايش سقف قرارداد در حد %25 مبلغ قرارداد بدون اخذ مجوز از شوراي محترم صورت پذيرد :
هزينه چاپ كاغذ  A5قبوض نوسازي60.000 عدد به ازاء هر عدد (270 ريال) دويست و هفتاد ريال .
هزينه چاپ كاغذ A4  خود اظهاري180.000 عدد به ازاء هر عدد (540 ريال) پانصدو چهل ريال.
هزينه پاكت گذاري و مابه التفاوت توزيع با پاكت200.000 عدد به ازاء هر عدد (300 ريال) سيصد ريال.
هزينه توزيع خود اظهاري180.000 عدد به ازاء هر عدد (1600 ريال) هزارو ششصد ريال.
هزينه توزيع فيش 20.000 عدد به ازاء هر عدد (1300 ريال) هزارو سيصد ريال.
هزينه پستي خود اظهاري برگشتي 20.000 عدد به ازاء هر عدد (1000 ريال) هزارريال.
 خواهشمند است موضوع درصحن شوراي محترم مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا آقايان دشتي و دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با احتساب بيست درصد (20%) تخفيف نسبت به مبلغ كل و همچنين حذف عبارت بيست و پنج درصد (25%) افزايش سقف قرارداد بدون اخذ مجوز از شوراي شهر، مورد تصويب قرار گرفت.
 
    برخورد يكسان با غرفه‌داران ميدان ميوه و تره‌بار
2- لايحه شماره 204/27012- 11/6/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2413- 1/7/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در نظر دارد به دلیل برخورد یکسان با غرفه داران متخلف و محکومین دادگاه که تاکنون حقوقات سازمان را مطابق احکام صادره پرداخت نموده اند، و در جهت پشتیبانی از عرضه میوه و سایر محصولات کشاورزی، نسبت به عقد قرارداد اجاره برای سال 1389 با متصدیان آن غرفه ها و اخذ اجاره بهای تعیین شده برای سال جاری اقدام نماید . لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقاي کشفی پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و بر اساس بند يك (شق 3-1) صورتجلسه مورخ 19/12/88 شورا، مقرر گرديد شهرداري (سازمان ميادين ميوه و تره‌بار)، اولاً برابر احكام صادره از طرف دادگاه اقدام نمايد. ثانياً پس از اجراي احكام نسبت به انعقاد قرارداد حداكثر تا پايان سال 89 اقدام نمايد.
 
    ارائه راهكارهاي مناسب جهت تقويت تيم‌هاي ورزشي فوتبال
3-  در خصوص ارائه راهكارهاي مناسب در جهت تقويت تيم‌هاي ورزشي فوتبال در سطح شهر يزد و محلات، موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت‌به‌بررسي‌هاي‌بعمل‌آمده‌وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي‌اجتماعي وپس ازبحث وتبادل‌نظرواستماع نظرات مخالف‌وموافق‌مقرر گرديد شهرداري(سازمان فرهنگي،ورزشي)باانجام مواردبه شرح ذيل‌‌نسبت به تقويت اين تيم‌ها اقدام نمايد:
1-3- مساعدت در زمينه تبليغات براي مسابقات اين تيمها.
2-3- هماهنگي‌لازم جهت حضور مسئولين شهرداري و اعضاي شورا در تمرينها و مسابقات اين تيمها.
3-3-فراهم نمودن امكانات اياب و ذهاب براي تماشاچيان.
4-3- رايزني با آقاي يحيي‌زاده مسئول كميته ورزشي مجلس شوراي اسلامي.
5-3- تشكيل جلسات مشترك با مسئولين مرتبط شهر.
 
      نقشه‌هاي فاز يك معماري فرهنگسراي بهمن
4-  نامه شماره 310/24450- 27/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1982- 30/5/89 :
« احتراماً با عنايت به اقدامات انجام شده و پيگيري آن شوراي محترم در خصوص تغيير كاربري كشتارگاه قديم يزد به مجموعه فرهنگي- مذهبي- اداري- ورزشي- تجاري و با توجه به اينكه اين مهم طي بند 20 صورتجلسه مورخ 31/4/88 كميسيون ماده پنج مصوب شده است، بدينوسيله به پيوست نقشه‌هاي معماري فاز يك مجموعه فرهنگسرا بهمن جهت بررسي و تاييد ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد نتيجه را جهت اجرايي نمودن نقشه‌هاي معماري و آغاز عمليات اجراي فرهنگسراي بهمن به اين شهرداري اعلام نمايند . ميروكيلي- شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق نقشه‌هاي مربوطه مورد تاييد قرار گرفت.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
5- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان ( كوچك‌زاده، مطهريان، پارساييان، خباززاده، و سركار خانم‌ها وزيري، حيدري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3075-12/8/89 :
موضوع : پرداخت وجه كامل در خصوص تملك آب انبار واقع در طرح ميدان آزادي.
توضيح : « امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌كنند با توجه به مصوبه بند 4 مورخ 5/8/89 شوراي اسلامي شهر نظر به اينكه سند مالكيت آب‌انبار واقع در ميدان آزادي به وكالت آقاي صراف بنام شهرداري منتقل گرديده است و پي‌گيريها انجام شده در خصوص رفع تصرف آن از طرف تربيت بدني، (هيأت كوهنوردي) شهرداري نسبت به پرداخت كل وجه مصوب شده اقدام نمايد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق طرح پيشنهادي فوق ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
6-طرح پيشنهادي‌ تمامي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2875-29/7/89 :
موضوع : راه‌اندازي فرهنگسراي خانواده و تكميل كتابخانه آيت‌ا... سيد محمد مدرسي.
توضيح : « با توجه به ضرورت فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي پيرامون موضوع خانواده و نيز با عنايت به ضرورت تكميل ساختمان كتابخانه آيت‌ا... سيد محمد مدرسي پيشنهادهاي زير ارائه مي‌گردد:
1- قسمتي از ساختمان مذكور به فرهنگسراي خانواده و قسمتي به كتابخانه اختصاص يابد (در هر صورت نام اين مجموعه كماكان «آيت‌ا... سيد محمد مدرسي» مي‌باشد. )
2- ساختمان مذكور تكميل و به سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري تحويل گردد.
3- مديريت فرهنگسرا و كتابخانه به عهده سازمان فرهنگي ورزشي مي‌باشد.
4- با توجه به اعلام آمادگي امور بانوان و خانواده استانداري، جهت مديريت داخلي اين فرهنگسرا به سازمان فرهنگي مي‌تواند از توانمندي اين مجموعه استفاده نمايد در اين صورت حكم مدير داخلي توسط مدير عامل سازمان فرهنگي به مدت يكسال صادر مي‌شود و در صورت لزوم قابل تمديد طي مراحل قانوني مي‌باشد.
5- با توجه به توضيحات معاون عمراني و مدير عامل سازمان بهسازي و نوسازي در خصوص كافي نبودن بودجه پيش‌بيني شده براي تكميل ساختمان، پيشنهاد مي‌شود شهرداري در صورت تمايل از رديف پروژه‌هاي پيش‌بيني نشده بودجه كسري را كه حدود 000/000/500 ريال مي‌باشد جبران و در متمم بودجه لحاظ نمايد.
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق طرح پيشنهادي فوق ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه درساعت 10 با ذكر صلوات خاتمه يافت.