سيصد و هشتادو سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و هشتادو سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد و هشتادو سومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 يك‌‌شنبه مورخ 9/8/89  با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا سركار خانم وزيري نايب رييس شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص)و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين فرا رسيدن سالروز شهادت حضرت آيت‌ا... قاضي طباطبايي اولين شهيد محراب كه به دست منافقين كوردل به درجه رفيع شهادت نائل آمد تسليت عرض نمود سپس از اعضاي شورا دعوت نمود تا در مراسمي كه بمناسبت سالگرد درگذشت شادروان حاج اسكندر اصلاني در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه همين هفته در حسينيه شهيد صدوقي (حظيره) برگزار مي‌گردد حضور داشته باشند.
سپس بيانيه تهيه شده براي استاندار محترم در رابطه با خواستار تعيين تكليف و حل و فصل موضوع دوگانگي مديريت و نظارت بر آژانس‌ها و تاكسي تلفني‌هاي سطح شهر كه مورد موافقت و تاييد كليه اعضا قرار گرفت مقرر گرديد اين بيانيه طي نامه‌اي از سوي اين شورا جهت پي‌گيري به محضر استاندار محترم ارسال شود.
مصوبات :
 
     جابجايي اعتبار جهت پاركينگ درون محله‌اي
1-  لايحه شماره 204/36014- 28/7/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2874- 29/7/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 985/4529 مورخ 04/07/89 شهرداری ناحیه تاریخی مبنی بردرخواست افزایش اعتبار بميزان چهار ميليارد ريال (4.000.000.000 ریال) جهت پروژه پارکینگ درون محله ای ، به استحضار میرساند این شهرداری درنظر دارد مبلغ فوق را از ردیف تملک تهاتری رديف 3010200148 بودجه کسر وبه ردیف 301020275 اضافه نماید، لذا خواهشمند است پس از بررسی امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقايان دشتکی و جنایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا – كفيل شهرداري يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    تكميل سيستم‌هاي جامع اداري و مالي
2- لايحه شماره 144/23039- 20/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1848- 20/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، درراستاي تكميل سيستم هاي جامع اداري ومالي جهت نيل به شهرداري الكترونيكي درشهرداري مركز و مناطق سه گانه ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تجهيز شهرداري به زيرسيستم هاي حقوق ودستمزد،اعتبارات ، بودجه ، مغايرت بانكي وحضوروغياب اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ، باتوجه به عدم تأمين اعتباركافي ، اجازه فرمائيد مبلغ ششصد ميليون ريال (000/000/600ريال) ازمحل هزينه هاي پيش بيني نشده در اختيار اينجانب (3091000063) كسر و به رديف 3010400072 اضافه ودرمتمم سال 89 لحاظ گردد. ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    بودجه ريزي عملياتي- پدافند غيرعامل
3-  لايحه شماره 204/31348- 31/6/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2448- 4/7/89 :
« احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه‌های ذیل اقدام نمایید.
1 – اجرای پروژه بودجه ریزی عملیاتی همراه با پیاده سازی حسابداری تعهدی که اعتبار مورد نیاز حدود چهارصد میلیون ریالی (000/000/400ريال) برآورد می گردد.
2- اجرای پروژه های پدافندغیرعامل که اعتبارمورد نیاز آن حدود نهصد میلیون ریال(000/000/900ريال) برآوردمی گردد. خواهشمنداست اجازه فرمائید مبلغ يك‌ميلياردوسيصدميليون‌ريال (000/000/300/1ریال) از محل پروژه 309100000 (هزینه های پیش بینی نشده) کسر و پروژه 3010400088 (اجرای پروژه‌ های اجرائی و مطالعاتی بودجه ریزی عملیاتی و پدافندغیرعامل) در بودجه 89 اضافه گردد. بدیهی است اصلاحات لازم در متمم بودجه سال 89 لحاظ خواهد شد. ضمناً آقاي جوکار به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. زرگرباشي – كفيل شهرداري يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور كارشناسان مربوطه و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه‌ و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق رديف يك پيشنهاد فوق در خصوص اجراي پروژه بودجه‌ريزي عملياتي همراه با پياده‌سازي حسابداري تعهدي و جابه‌جايي اعتبار مربوطه مورد تصويب قرار گرفت و رديف دو پيشنهاد فوق در رابطه با اجراي پروژه‌هاي پدافند غيرعامل با توجه به عدم ضرورت و هزينه بر بودن آن مورد مخالفت قرار گرفت.
 
    انجام اصلاحات حسابهاي سال 89
4-  لايحه شماره 200/33033- 10/7/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2763- 22/7/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به اینکه حسابرسان در سالهای گذشته ضمن بررسی حسابهای شهرداری گزارش لازم را ارسال داشته اند که این امر ایجاب می نماید تا بخشی از مفاد بندهای گزارش به عنوان اسناد اصلاحی در حسابها ثبت گردد که تا کنون بخش عمده آن انجام نگرفته است. لذا برای تحقق امر فوق پیشنهاد می گردد تا حسابرسی صورتهای مالی سال 89 نیز مستند به بند 30 ماده 76 قانونی شوراها ( اصلاحی مورخ 27/8/86 ) نیز توسط آن شورای محترم انتخاب و به شهرداری و سازمانهای تابعه معرفی تا با هماهنگی وی اصلاحات مورد نیاز در حسابهای سال 89 صورت پذیرد. بدیهی است چون اصلاحات مذکور با هماهنگی حسابرس انجام می گیرد موجب کاهش بخش عمده ای از بندهای گزارش حسابرسی خواهد شد. لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقاي پیرنیا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌‌گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري در اين راستا و به منظور اصلاح سيستم مالي خود نسبت به انتخاب مشاور جهت هر گونه همكاري اقدامات لازم معمول نمايد.
 
    آيين‌نامه مديريت متمركز تبليغات محيطي
5-  نامه شماره 100/37887- 9/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3028- 9/8/89 :
« جناب آقاي حاج محمد فقيه خراساني- رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً در اجراي مفاد بند 5 مصوبه مورخ 19/2/89 شوراي اسلامي مبني بر اعمال مديريت متمركز تبليغات محيطي شهر صرفاً از طريق سازمان امور رفاهي، تفريحي و ضرورت تنظيم آيين‌نامه مربوطه، به پيوست آيين‌نامه اجرايي تبليغات محيطي جهت هر گونه بررسي و اتخاذ تصميم ارسال مي‌گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي،اجتماعي و با اصلاحات و تغييرات انجام شده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق آيين‌نامه اجرايي تبليغات محيطي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
« آيين نامه مديريت واحد تبليغات محيطي شهر يزد »
با عنايت به
- همبستگي انسان با محيط زيست خود
- اعتقاد به اهميت ايجاد فضاي رواني مثبت، آرام ، ايماني و آرماني در محيط زيست انسان و ساختار شهري و تأثير غير قابل انكار تبليغات محيطي در ايجاد فضاي مذكور.
- با اطمينان از پتانسيل و ظرفيت بالاي فضاهاي قابل بكارگيري جهت تبليغات محيطي شهر.
- لزوم‌متابعت كليه‌نهادهاي‌دولتي وخصوصي درامرتبليغات‌محيطي شهري‌جهت‌حفظ‌ وقاروزيبايي محيطي.
-ضرورت درآمدزايي وهزينه نمودن در جهت زيباسازي شهر.
- رسالت ذاتي سازمان و در جهت اجراي مصوبه مورخ 19/2/89 شوراي محترم اسلامي شهر مبني بر اعمال مديريت متمركز تبليغات محيطي شهر آيين‌نامه ذيل به تصويب رسيد.
ماده اول) تعاريف:
الف) سازمان : سازمان امور رفاهي، تفريحي شهرداري يزد.
ب ) سازمان‌هاي تابعه شهرداري: سازمان پايانه‌هاي مسافربري، سازمان اتوبوسراني، سازمان تاكسيراني، سازمان فرهنگي، ورزشي و ....
ج) شورا : شوراي اسلامي شهر يزد.
و) مدير عامل : مدير عامل سازمان امور رفاهي، تفريحي شهرداري يزد.
د ) شهرداري : شهرداري يزد.
ه) كميته : كميته ساماندهي و سياست‌گذاري تبليغات محيطي شهر يزد ( كميته ساماندهي).
ماده دوم ) اختيارات سازمان:
1- ايجاد فضاي تبليغات جديد.
2- بهره‌برداري ازفضاهاي تبليغاتي موجود در سطح شهر يزد.
ماده سوم) هر يك از سازمان‌هاي تابعه شهرداري جهت اجراي كامل آيين‌نامه حاضر مكلف هستند ظرف مهلت دو ماه فضاهاي تبليغاتي موجود (در حال بهره‌برداري) را جهت مديريت واحد تبليغات محيطي در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره : در صورتي كه به هر نحوفضاهاي مذكور در اختيار بخش خصوصي و يا هر ارگان ديگري باشد در صورت امكان قرارداد مربوطه فسخ و در غير اين صورت بلافاصله پس از انقضاي مهلت قرارداد كه حداكثر يك سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه مي‌باشد در اختيار سازمان قرار گيرد.
ماده چهار) سازمان‌هاي تابعه شهرداري حق احداث، تجهيز و يا راه‌اندازي فضاي تبليغاتي جديد را به هيچ وجه نخواهند داشت و در صورتي كه ايجاد فضاي تبليغاتي جديد را لازم بدانند مكلف به پيشنهاد آن به سازمان با ارائه نقشه جغرافيايي منطقه و دلايل توجيهي مربوطه مي‌باشند.
ماده پنج) كميته سياستگذاري و سامان دهي :
به منظور سياستگذاري ، سامان دهي و تصميم‌گيري در مورد تبليغات محيطي كميته‌اي بدين منظور تشكيل مي‌شود. اعضاي كميته عبارتند از همان اعضاي كميته‌ مكان‌يابي تابلوها و پل‌هاي عابر پياده مصوب 31/5/89 بند 5 صورتجلسه شوراي اسلامي شهر، مگر آنكه بجاي معاونين عمراني و حمل و نقل و ترافيك نماينده تام‌الاختيار شهردار عضويت دارد بنابراين اعضاي كميته عبارتند از :
1- رييس يا نماينده كميسيون خدمات شهري شورا.
2- رييس يا نماينده كميسيون فرهنگي- اجتماعي شورا.
3- مدير عامل سازمان رفاهي- تفريحي .
4- مدير عامل سازمان فرهنگي- ورزشي .
5- نماينده تام الاختيار شهردار .
تبصره 1: مصوبات كميته با حداقل 3 رأي مثبت قابليت اجرا دارد و در صورت غيبت بيش از 2 نفر از اعضاء جلسه رسميت نخواهد داشت. (جلسات با حضور حداقل 3 نفر از اعضا رسميت دارد.)
اعضاء مي توانند نمايندگان تام الاختيار خود را براي شركت در اين جلسات معرفي نمايند.
تبصره 2: با راي اعضا، يك نفر به عنوان رييس كميته ويك نفر به عنوان دبيركميته انتخاب مي گردد.
ماده شش) وظايف و اختيارات كميته بدين شرح است:
1- تصميم گيري براي افزايش يا كاهش فضاهاي تبليغاتي.
2- تصويب قيمت پايه فضاهاي تبليغاتي جهت واگذاري به بخش خصوصي.
3- تصويب انجام پروژه‌هاي مشاركتي.
4- مديريت بر بهره‌برداري از فضاهاي تبليغاتي بخشهاي خصوصي كه تحت عنوان تبليغات محيط شهري محسوب مي شوند مانند جايگاه‌هاي عرضه سوخت خودرو در سطح شهر.
5- استفاده از مشاوران جهت انجام وظايف كميته.
ماده هفت) تبليغات فرهنگي،مذهبي،آموزشي:
در خصوص فضاهاي تبليغاتي غير تجاري(فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي) ايجاد فضاي مناسب بر عهده سازمان رفاهي ، تفريحي ومديريت آن به عهده سازمان فرهنگي، ورزشي مي باشد.
ماده هشت) مديريت درآمد:
پس ازاجرايي شدن‌اين آيين‌نامه كليه وجوه ودرآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي تبليغاتي به‌صورت 30درصد حق مديريت به‌حساب سازمان‌رفاهي،تفريحي‌و70در صدبه حساب‌سازمان‌مربوطه واريز مي‌گردد.
ماده نه) از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه هر گونه توافق بر خلاف مندرجات آن از جانب مديران سازمان‌هاي تابعه شهرداري تخلف اداري محسوب و مديران مذكور مكلف به پاسخگويي مي‌باشد.
ماده ده) آيين‌نامه فوق مشتمل بر10ماده و 3 تبصره در سيصد و هشتا دو سومين جلسه شوراي اسلامي شهر مورخ 9/8/89 تصويب واز اين تاريخ ساير مقررات مغاير با آيين نامه مذكور ملغي الاثر مي گردد.
جلسه درساعت  15/21 با ذكر صلوات خاتمه يافت.