سيصد و نودمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و نودمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 سيصد و نودمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/9/89  با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ، شهادت مظلومانه دانشمند فيزيك هسته اي و استاد برجسته دانشگاه شهيد بهشتي تهران دكتر شهرياري كه در حمله تروريستي توسط منافقين و دشمنان كور دل به درجه رفيع شهادت نائل آمد را به كليه اساتيد ، دانشجويان وفرهيختگان و ملت شهيد پرور ايران تسليت عرض نمود و اين عمل ناجوانمردانه و جنايتكارانه را كه قطعاً توسط عوامل بيگانه و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي صورت گرفته محكوم نمود .
در ادامه از جلسه برگزار شده در استانداري در خصوص بحث هدفمند كردن يارانه ها با حضور آقاي دكتر صارمي از سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و استاندار محترم وكليه اعضاي شوراهاي اسلامي سراسر استان و ساير مدعوين توضيحاتي ارائه نمود . سپس بازديد انجام شده از پرو‍ژه هاي عمراني فعال شهرداري از جمله تقاطع غير همسطح مهديه ، احداث ميدان مركزي ميوه وتره بار جديد ، پل راه آهن پروفسور حسابي ، ساماندهي پياده رو خيابان قيام و ساماندهي مزار سيدالصحرا ، كه با حضور ساير اعضاي شورا ، شهردار محترم ، مسئولين مربوطه در شهرداري و اصحاب رسانه وخبرنگاران صورت گرفته بود مطالبي ارائه و ضمن تقدير وتشكر از حضور فعال خبرنگاران و صدا وسيما ، خواستار حضور بيشتر وپر رنگ تر آن عزيزان جهت انعكاس اقدامات وفعاليتهاي عمراني صورت گرفته توسط شهرداري وعملكرد شورا دراين زمينه براي اطلاع وآگاهي مردم دارالعباده يزد شد . وي در ادامه تأكيد نمود شهرداري هر چه سريعتر نسبت به توزيع قبوض نوسازي با توجه به وضعيت نامناسب مالي و در جهت درآمد زدايي بيشتر اقدامات لازم واساسي را معمول نمايد ودر صورت ضرورت پرسنل شهرداري جهت پاسخگويي به شهروندان در ساعات غير اداري در مناطق ونواحي حضور داشته باشند .
درادامه با توجه به درخواست شورا وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي دكتر سيد احسان سيد ابريشمي و آقاي آثاري معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري در جلسه شورا حضور يافتند و در خصوص بررسي اصلاح هندسي ميدان شهداي محراب وهمچنين بررسي نقطه نظرات وديدگاههاي آقاي دكتر فلاح مجري طرح درمركز تحقيقات مهندسي دانشگاه يزد در اين زمينه ، بحث وتبادل نظر بعمل آمد .
 
مصوبات :
 
تعيين نرخ بليط
1- لايحه شماره 200/41352- 30/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3354- 30/8/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بازگشت به نامه شماره 38934 مورخ 17/8/89 سازمان اتوبوسراني يزد وحومه با توجه به افزايش دستمزد وقيمت اقلام مصرفي از قبيل قطعات ، لوازم يدكي ، روغن ، لاستيك و.... براساس آمار وارقام ارائه شده از سوي هيأت مديره ومدير عامل سازمان مذكور براين اساس موافقت فرمائيد كه تا يك ماه آينده نرخ بليط جهت بهره برداران بخش خصوصي از500 ريال به 1000 ريال و جهت اتوبوسهاي سازماني از 500 ريال به 750ريال افزايش يابد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مهندس محسن آثاري به عنوان نماينده‌جهت ارائه توضيحات‌بيشترمعرفي‌مي گردد.ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات مديرعامل سازمان اتوبوسراني و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط بر دريافت مجوز از كارگروه تحول اقتصادي ، مورد تصويب قرار گرفت .
 
تعيين نهايي نرخ كرايه سرويس مدارس و ....
2- لايحه شماره 200/41354- 30/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3353- 30/8/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست بند يك صورتجلسه مورخ 28/5/89 هيأت مديره سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در خصوص نرخ كرايه سرويس مدارس در سال تحصيلي 90-89 و همچنين سرويس ادارات وكارخانجات و.... ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مهندس محسن آثاري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد.»
« بند يك صورتجلسه مورخ 28/5/89 هيأت مديره سازمان اتوبوسراني»
بند1) با توجه به بند صورتجلسه مورخ 31/4/89 هيأت مديره پيشنهاد شماره 5920 مورخ 21/5/89 مدير عامل سازمان در خصوص تعيين نرخ سرويس مدارس – ادارات – كارخانجات و... در سال 90-89 با حضور مديران ونمايندگان دستگاههاي ذيربط ومؤسسات ميني بوسراني تحت نظارت سازمان اتوبوسراني بحث وتبادل نظر بعمل آمده مطرح وجدول تعيين نرخ پيشنهادي با در نظر در گرفتن طول مسير سرويس مدارس بشرح جدول ذيل وبراي سرويس ادارات و كارخانجات و.... با 15 % افزايش نسبت به سال قبل به جلسه ارائه گرديد كه نهايتاً هيأت مديره با نرخ پيشنهادي موافقت نمود ومقررشد جهت تأئيد به شوراي سازمان اتوبوسراني ارسال وجهت تصويب نهايي به شوراي اسلامي شهر يزد ارسال گردد . ضمناً مسئوليت نظارت بر حسن اجراي كار در بخش سرويس مدارس بعهده مسئولين آموزش وپرورش محول گردد .»
 
نرخ مصوب  سال قبل
89-88
جدول نرخ پيشنهادي جهت سال تحصيلي 90-89 به ريال
از صفر تا 5 كيلومتر
از 5 تا 10 كيلومتر
از 10 تا 15 كيلومتر
از 15 تا 20 كيلومتر
از 20 تا 25 كيلومتر
از 25 تا 30 كيلومتر
770.000
850.000
870.000
890.000
910.000
930.000
950.000
 
موضوع درصحن علني شورامطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات مدير عامل سازمان اتوبوسراني وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
انتخاب آقاي سيد ابريشمي به عنوان مشاور شورا در امور حمل ونقل وترافيك
 3-  با توجه به اهميت وضرورت استفاده از كارشناسان برجسته ترافيكي در ارزيابي گزينه هاي مختلف طراحي شبكه ها و تقاطع ها و تعيين مشاور جهت اين امور ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق با عنايت به توان ، تخصص و رتبه دانشگاهي ،آقاي سيد احسان سيد ابريشمي به عنوان مشاور شورا در امور حمل ونقل و ترافيك تعيين وانتخاب گرديد.
 
جلسه با ذكر درساعت 10 خاتمه يافت.