سيصد و سي و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  سيصدوسي وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت16 روز يكشنبه مورخ 29/1/89 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند فرارسيدن سالروز سراسر با سعادت حضرت زينب كبري (س) – روز پرستار را بر همگان به خصوص پرستاران زحمتكش وخدوم تبريك وتهنيت عرض نمود . سپس اظهار داشت : با توجه به نزديك بودن روز شوراها بايد برنامه ريزيهاي لازم را درجهت گراميداشت آن روز با برگزاري نشست مطبوعاتي با حضور اصحاب رسانه وبيان عملكرد وفعاليتهاي صورت گرفته واجراي ديگر برنامه ها اقدام نمود. وي درادامه درخصوص نامه ارسالي از سوي آقاي چمران رياست شورايعالي استانها مبني برمطرح بودن موضوع افزايش احتمالي زمان فعاليت وخدمت دوره سوم شوراها درمجلس شوراي اسلامي و پيگيري ورايزني هاي اين موضوع از طريق نمايندگان محترم يزد درمجلس شوراي اسلامي مطالبي را عنوان نمود وخواستار پيگيري جدي اين موضوع توسط اعضاي شورا شد .
   سپس آقاي مطهريان ازجلسه برگزارشده درشهرداري بابت تعيين وانتخاب شركتهاي خدماتي ازطريق برگزاري مناقصه براي رفت و روب ونظافت شهر توضيحاتي را ارائه نمود .
   درادامه جلسه با توجه به سؤالات مطرح شده توسط چهارنفر از اعضاي محترم اين شورا آقايان ميرحسيني ، پارسائيان ، خباززاده يزدي وسركارخانم حيدري ، شهردار محترم آقاي ميروكيلي به قسمتي از سؤالات مطروحه توسط ايشان پاسخ هاي لازم داده ومقررگرديد بقيه سؤالات درجلسه بعدي كه روز چهارشنبه مورخ 1/2/89 برگزار مي گردد توسط نامبرده پاسخ داده شود .  
 
جلسه درساعت 19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .