سيصد و سي و دومين جلسه ( فوق العاده ) سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي و دومين جلسه ( فوق العاده ) سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوسي ودومين جلسه ( فوق العاده ) شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روز پنجشنبه مورخ 26/1/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وآرزوي سعادت وسلامت همكاران ارجمند از تمامي اعضاي شورا بخصوص اعضاي كميسيون برنامه وبودجه كه تلاش زيادي جهت بررسي پيشنهاد بودجه سال 89 شهرداري انجام داده اند تقدير وتشكر نمود . درادامه بخشهاي باقيمانده بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري از جمله تهيه طرح تفضيلي شهر يزد ، تهيه طرحهاي نوآورانه (انرژي خورشيدي) ، تهيه طرح پارك موضوعي قرآن ، مطالعات مربوط به معماري وشهرسازي اسلامي ،تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني به شرح ليست پيوست ، تملك پاركينگ هاي عمومي برمعابر اصلي ودرون محله اي بافت تاريخي ، تملك وآزادسازي چهارراه دولت آباد و ميدان معلم وبلوار ولايت ، راستگرد ميدان امام علي (ع) ، احداث ساختمان اداره كل كار وامور اجتماعي ، تملك راستگرد حسينيه بزرگ خيرآباد ، طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري ،نقشه برداري ، بهسازي حاشيه مسيل ، طرح مطالعاتي درسطح ناحيه تاريخي ، طرح فرهنگسراي چهارمنار ، تهيه طرح ساماندهي ترمينال قديم وطرح تالاربزرگ شهر ، تهيه طرح فاز دو فرهنگسراي بهمن ، تهيه طرح هاي اجرايي شبكه هاي شهري ، كمربند شمالي خارجي وشبكه هاي خلدبرين ، ادامه بلوار جهاد تا مدرس ، ساماندهي ورودي شهر و تقاطع بلوار فقيه خراساني با ورودي شاهديه ، ادامه بلوار شهيد قندي ، خريد عكسهاي هوايي محدوده يزد سال 89 ، تهيه طرح هاي شهري شبكه دكتر پيرنيا حدفاصل سه راه چمران تا سه راه قاسم آباد ، مجتمع فرهنگي آيت ا.... سيد كاظم طباطبائي كسنويه ، فرهنگسراي آزادشهر وخيرآباد ، مطالعات شبكه آبياري ، راهبري و پشتيباني سيستم جامع شهرسازي ونوسازي مناطق سه گانه وناحيه تاريخي،اجراي امورفناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر وناحيه تاريخي، بروز رساني نقشه شهر يزد ، راه اندازي سيستم هاي حقوق ودستمزد وحضور وغياب ومغايرت بانكي و بودجه واعتبارات ، پشتيباني نرم افزار نظام جامع آماري وسيستم جامع اداري ومالي وپورتال وعوارض خودرو ، مميزي سطح شهر يزد براي يك ناحيه ، ساماندهي بايگاني شهرداريهاي مناطق سه گانه، ساماندهي بايگاني حوزه شهرسازي ، اجراي شبكه وبرق اضطراي شهرداري مركز (شبكه وUPSISMS شهرداري مركز و مناطق(امنيت اطلاعات) ، خريد ،‌نصب وراه اندازي وپشتيباني يكساله نرم افزار تخصصي اداره حقوقي،سيستم‌اطلاعات مكاني تحت وب،پروژه مركز داده ها،مرمت وپوشش وبهسازي جوهاي‌مناطق سه‌گانه ، حفرچاه جذبي درسطح شهر،زيرسازي و آسفالت مناطق سه گانه ، روكش آسفالت خيابانهاي اصلي سطح شهر ، روكش ‌آسفالت وساماندهي بلوارجانباز،تكميل بلوار خاتم ،زيرسازي وآسفالت ادامه بلوار پروفسورحسابي،پيادرو سازي درسطح مناطق سه گانه،احداث پل هوايي عابر پياده،احداث تقاطع غيرهمسطح مهديه و اصلاحچهارراه فاطميه ، احداث پاركينگ هاي عمومي ( آيت ا... كاشاني )، پياده روسازي ومفروش نمودن معابر بافت قديم ، زيرسازي وآسفالت وروكش درناحيه تاريخي ،  مشاركت مسكن سازان واستانداري دربافت فرسوده( محله هاي شيخداد ، چهارمنار ، لب خندق ) ، كمك عمراني به سازمان اتوبوسراني (خريد اتوبوس) ، اصلاح هندسي تقاطع ها وترميم و رفوژ مياني درسطح مناطق سه گانه ، ساماندهي بلوار آزادگان ، ساماندهي علائم وتجهيزات ترافيكي و خط كشي ها ، ايمن سازي ومناسب سازي پياده روها ومعابر وتقاطع هاي غيرهمسطح جهت عابرين ، اجراي فيبر نوري ، اجراي سيستم هوشمند حمل ونقل ITS ، تكميل پارك آموزش ترافيك ، مطالعات امكان سنجي حمل ونقل انبوه ، تكيمل مطالعات طرح جامع ترافيك ، طرح تقاطع هاي غيرهمسطح وهمسطح ، احداث ايستگاه آتش نشاني سيلو ،كمك عمراني به سازمان آتش نشاني ، تكميل و مرمت وبهسازي وتجهيز وخريد لوازم ورزشي پارك هاي درون محله اي مناطق سه گانه ، اجراي مبلمان شهري شامل خريد تجهيزات روشنايي ورنگ آميزي و... ، نگهداري وتوسعه فضاي سبز مناطق: مشروط بر توجه ويژه وعنايت خاص شهرداري نسبت به ساماندهي پاركهاي درون محله اي ، جداسازي آب خام از آب شرب ، نگهداري وتوسعه پاركهاي كوهستان – بزرگ شهر – شهر شادي ، خريد تجهيزات وماشين آلات كشاورزي ، كمك به سازمان پاركها بابت طرح گردشگري ، احداث پارك درون محله اي قاسم آبادقديم ،تكميل طرح توسعه خدمات شهري،تكميل طرح جامع مديريت پسماند به صورت منطقه اي ، تسطيح گودهاي نخاله وزباله ، تكميل كارخانه كمپوست وآزمايشگاه ، كمك به سازمان بازيافت جهت دفن زباله ، كمك به سازمان بازيافت جهت جمع آوري خاك ونخاله درسطح مناطق سه گانه وناحيه تاريخي ، خريد ونصب سطل زباله درسطح شهر ، خريد ماشين آلات وتجهيزات خدمات شهري ، حصار كشي مخروبه ها ورفع خطر واصلاح تعريض گذر در ناحيه تاريخي ، رفع خطر در سطح مناطق سه گانه ،بدنه سازي درناحيه تاريخي ،‌كفسازي بازار و ميادين درناحيه تاريخي ، تكميل ومرمت وبهسازي وتجهيز وروشنايي پاركهاي ناحيه تاريخي و درون محله اي ، پياده روسازي خيابان قيام وميدان بعثت ، مرمت باغ دولت آباد: مشروط به اينكه ابتدا مبلغ 2.000.000.000 ريال (دو ميليارد ريال) بدهي باغ دولت آباد وصول ومتعاقباً مبلغ يك ميليارد آن به حساب هزينه مرمت باغ دولت آباد منظور گردد . ساخت تنديس وفضا سازي وتأمين امكانات مورد نياز ميدان پليس ، كمك عمراني به سازمانهاي رفاهي - تفريحي و فرهنگي- ورزشي ، تكميل كتابخانه آيت ا...مدرسي،اجراي سالن هيئت تيراندازي ، احداث نمازخانه پاركها ، تكميل ومرمت سينما روباز پشت پارك هفتم تير ، تكميل وتجهيزساختمان اداري منطقه سه ،مرمت ساختمان اداري ناحيه تاريخي،احداث فرهنگسراي چهارمنار،ساماندهي ساختمان شهرداري،تكميل پاركينگ طبقاتي وساختمان اداري باغ ملي،ساماندهي‌محوطه و مجموعه سيدالصحراء،احداث فرهنگسراي بهمن، ساماندهي محوطه و مجموعه جوي هرهر،تجهيز ساختمان اداري منطقه يك،دو وناحيه تاريخي،احداث‌ساختمان‌‌منطقه ‌يك شهرداري،احداث فرهنگسراي محله خيرآباد ، كمك به سازمان خلدبرين ، احداث سرويس بهداشتي مناطق سه گانه وناحيه تاريخي، احداث سرويس بهداشتي خيابان قيام و بازارخان ، تكميل وتجهيزپايانه مسافربري ، كمك عمراني به سازمان پايانه ها ، تعميرات اساسي جايگاههاي CNG وانتقال رديف تعميرات اساسي جايگاههاي CNG به هزينه هاي جاري وظيفه خدمات شهري ،خريد ماشين آلات عمراني ، طرح هزينه هاي پيش بيني نشده وديون عمراني ،ديون تملكي،ديون حاصل ازپروژه هاي عمراني،هزينه هاي پيش بيني نشده،ديون ناشي از قراردادهاي طراحي مورد بررسي وبحث وتبادل نظروبا تغييرات واصلاحات لازم مورد موافقت  قرارگرفت .
 
*مصوبه
1- نامه شماره 204/ 54377- 29/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5134- 29/10/88 :
« احتراماً به استناد ماده 67 قانون شهرداريها 4 نسخه از بودجه پيشنهادي سال 1389 شهرداري يزد كه از لحاظ منابع ومصارف به مبلغ هفتصد ميليارد ريال( 700.000.000.000 ريال )مي باشد به پيوست تقديم مي گردد . لذا خواهشمنداست دستور فرمائيد به استناد ماده فوق الذكر وهمچنين بند 12 از ماده 76 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي شهرو... بررسي لازم انجام ونسبت به تصويب درموعد مقرر وابلاغ بودجه اقدام لازم معمول فرمائيد .ضمناً بپيوست آئين نامه ماده 17 وفرم تفويض اختيارات اينجانب ، معاونين ومديران و.... جهت تصويب ارسال مي گردد . همچنين درصورت افزايش تملك اراضي به صورت تهاتري ، خواهشمنداست اجازه فرمائيد چنانچه بيش از رقم منظور شده دربودجه هزينه گرديد با اختيار اينجانب اقدام ودر اصلاحيه بودجه سال 89 لحاظ گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به برگزاري جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه و بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه شورا وشهردار محترم ومسئولين مالي شهرداري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري به مبلغ هفتصد ميليارد ريال (700.000.000.000 ريال) مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً باستناد بند 12 مادّه 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر ،  ارقام پيشنهادي تحت عنوان بودجة سال يكهزار و سيصد و هشتاد و نه شهرداري بالغ بر هفتصد ميليارد ريال  (700.000.000.000 ريال ) درآمد و هزينه كه با رعايت مفاد بخشنامة بودجة سال هشتاد و هشت شهرداريها و سازمانهاي تابعه ابلاغي شماره 01/1/55995 مورّخ 19/10/88 وزارت محترم كشور و با بهره گيري از پتانسيلهاي موجود در شهر تهيّه و تنظيم گرديده ، به شرح سه مادّه ، پنج بند و 30 تبصره حاوي60 صفحه جداول مربوطه مشروط به انجام موارد  ذكر شده درمواد اين مصوبه بخصوص تبصره هاي 20 لغايت 30 تصويب مي گردد كه يك نسخه از بودجة مذكور جهت اجراء پس از فراهم شدن شرايط مندرج در ماده دو ذكر شده در فوق ( تبصره هاي 20 لغايت 24 ) ممهور به مهر شورا به شهرداري ارسال خواهد شد :
مادّه يك :
بودجة سال 1389 شهرداري از حيث درآمدي بالغ بر هفتصد ميليارد ريال (700.000.000.000 ريال) كه از حيث هزينه نيز معادل مبلغ مذكور و به شرح ذيل مي باشد ؛
بند 1 : بودجة عمومي شهرداري معادل هفتصد ميليارد ريال (700.000.000.000 ريال)
بند 2 : اعتبارات وظيفة خدمات اداري بالغ بر پنجاه و شش ميليارد و ششصدو چهل وپنج ميليون وهشتصد  و دو هزار ريال( 56.645.802.000 ريال ) .
بند 3 :  اعتبارات وظيفة  خدمات شهري بالغ بر يكصد و نودو يك ميلياردو سيصدو پنجاه وچهار ميليون ويكصدو نودو هشت هزار ريال (191.354.198.000 ريال)
بند 4 : اعتبارات وظيفة عمران شهري و سرمايه گذاري ثابت بالغ بر سيصدو نودو پنج ميلياردو پانصد ميليون ريال (395.500.000.000 ريال )
 بند 5 : اعتبارات ساير پرداختها بالغ بر پنجاه و شش ميليارد و پانصد ميليون ريال ( 56.500.000.000 ريال ) شامل دو ميليارد ريال ( 2.000.000.000 ريال ) هزينه هاي جاري و پنجاه و چهار ميليارد وپانصد ميليون ريال  ( 54.500.000.000 ريال ) هزينه هاي عمراني .
تبصرة 1 :
اعتبارات بودجة سال 1389 با رعايت بندهاي مواد مصوبة بودجه و تبصره هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي گردد ، در چارچوب برنامه ها ، طرحها ، پروژه ها ، فصول ، مواد و رديفهاي مربوطه و رعايت ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي قابل اجراء مي باشد .
تبصرة 2 :
 شهرداري موظّف است صرفاً درآمدهاي ناشي از عوارض و بهاي خدمات را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظور نمايد و انتقال وجه به حساب هزينه هاي جاري و عمراني براساس ضرايب تعيين شده در فرم شمارة دو پيوست بودجه انجام پذيرد ، بديهي است پرداختها و هزينه ها نيز در حدود اعتبارات مصوّب و با رعايت كليّه ضوابط و مقررات قانوني از حسابهاي هزينة جاري و عمراني صورت خواهد گرفت .
تبصرة 3 :
در جهت اجراي مادّه 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيّت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي شهرداري قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد شهرداري ( تمركز وجوه درآمد ) به هر عنوان حتّي بطور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع  و كماكان مورد تأكيد مي باشد .
تبصرة 4 :
شهرداري موظّف است در صورت دسترسي به منابع مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، دراين صورت مبالغ مذكور را كه در بودجه منظور نگرديده است ،در اصلاح بودجه و متمم بودجة سال 89 لحاظ و با برنامه هاي مشخّص با در نظر گرفتن زمانهاي قانوني براي پيشنهاد و بررسي،پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به مصرف برساند ، بديهي است هزينه منابع وصولي اضافه بر پيش بيني بودجه قبل از تصويب به هيچ وجه مجاز نمي باشد و پيگرد قانوني در برخواهد داشت .
تبصرة 5 :
شهرداري‌ موظّف است‌عمليّات موضوع اين‌بودجه‌رادرچارچوب فرمهاي ابلاغ شده وبارعايت مادّه 79 قانون شهرداري به اجرا گذارد .
تبصرة 6 :
اعتبارات منظور شده در فصل اوّل بودجة جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدامهاي مورد نظر در آئين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداريها   بوده و نيز استخدام آنها كليّه   مراحل ياد شده در آئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پستهاي بلاتصدي در سازمان اداري ، تفضيلي شهرداري صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداختهاي انجام گرفته به پرسنل درچارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد .
تبصرة 7 :
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، بجز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص براي يك پروژه خاص استفاده ميشود كه اعتبار آن مي تواند از محل همان پروژ تأمين گردد .
تبصرة 8 :
شهرداري مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي ( برون سپاري فعاليتهاي جاري ) درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني ، اعتبارات مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در بند پنج بودجة جاري با اخذ مجوّز لازم از شوراي اسلامي شهر ، منتقل نمايد .
تبصرة 9 :
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري از محل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه براي سازمانهاي تابعه مستقل شهرداري ، به استثناء موارد منظور شده در رديفهاي خاص بودجه ممنوع مي باشد .
تبصرة 10 :
دراجراي مادّه 28 آئين نامه مالي شهرداريها ، افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و يا فعّاليّتهاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10 % مشروط براينكه در سرجمع بودجة مصوّب و در هزينه هاي كلّي مصوّ ب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد ، توسط شهردار مجاز خواهد بود .
تبصرة 11 :
هرگونه پرداخت و هزينه از محل اعتبارات پادار شده در مواد 16 و 17 بودجه جاري بجز ارقام منظور شده براي بودجه شوراي اسلامي شهر ، كمك به كتابخانه ها و كفن و دفن اموات بلاصاحب ، در ساير موارد مرتبط با مواد 16 و 17 براساس آئين نامه خاصي خواهد بود كه بنا بر پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد رسيد . ضمناً در ارتباط با كمك به سازمانهاي تابعه ، كمك به سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در مجموع نبايستي از مجموع يك سوم قيمت تمام شده بليط تجاوز نمايد و در ارتباط با كمك به ساير سازمانهاي تابعه مي بايست همراه با گزارش مستدل و موجه و براساس تخصيصهاي سه ماهه صورت پذيرد .ضمناً درصورتي كه تخصيص هاي مربوطه اجرا وعمل نگرديد شهرداري مي تواند درموارد خاص با اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد .
تبصرة 12 :
بر اجراي پروژههاي عمراني ذكر شده در بودجة مصوب از طريق پيمانكار تأكيد مي گردد كه در اينصورت صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح ( با توجّه به ظرفيّت كاري آنان ) استفاده گردد .
تبصرة 13 :
تصويب بودجه شهرداري و پيش بيني ارقام ريالي آن دليل بر هزينه نبوده و لازم است شهرداري با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها و با اخذ مجوّزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورد اقدام نمايد .
تبصرة 14 :
تخصيص اعتبارات با توجّه به توان وصولي شهرداري در ماههاي مختلف سال بصورت سه ماهه و تعيين اولويّت اجراي پروژههاي عمراني مورد تأكيد مي باشد ، ضمناً شهرداري مكلف است فرمهاي تخصيص سه ماهه در مقاطع مورد نظر استفاده و پس از تكميل به شوراي اسلامي شهر منعكس نمايد . بديهي است هرگونه هزينه و پرداخت بدون ارسال فرمهاي تخصيص به شورا ( تخصيص سه ماهه دوم به بعد ) و قبل از تصويب آن ممنوع بوده و اقدام كنندگان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .
تبصرة 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديفهاي بودجه مصوب چه از طريق مسئولين شهرداري و چه از طريق سازمانهاي تابعه كه بنحوي براي شهرداري و سازمانهاي موصوف ايجاد ديون بنمايد ، برخلاف مقررات بوده و اقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود و بصورت جدي مورد پيگيري و تحقيق و تفحص قرار خواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص و تعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصرة 16 :
با توجّه به مواد 71 و 79 قانون شهرداريها ، ارسال گزارش ماهانه و شش ماهة صورت جامع درآمد و هزينه در قالب فرمهاي مورد استفاده در سال قبل در زمانهاي قانوني الزامي مي باشد . ضروري است تا گزارشات مذكور براساس زمانهاي تعيين شده در قانون شهرداريها صورت پذيرد .
تبصرة 17 :
از آنجائيكه شهرداري در ساليان گذشته منتهي به 29/12/1388 برخلاف ماده 79 قانون شهرداري و مواد 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها كسورات قانوني و مقداري از مطالبات پيمانكاران كه در هزينه هاي قطعي ثبت گرديده ، پرداخت ننموده و مبلغ متنابهي تحت عنوان كسري درآمد نسبت به هزينه سنوات قبل در بخش اعتبارات عمراني بودجه سال 1389 لحاظ نموده تا بتواند ارقام موصوف را پرداخت و تسويه نمايد ، لذا ضمن تصويب ميزان اعتبار رديف ذكر شده مقرر گرديد بمنظور جلوگيري از كاهش يكباره نقدينگي ، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1389 نسبت به تسويه ارقام ذكر شده اقدام و گزارش ماهانه اقدامات خود را نيز به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد . بديهي است بررسي جزئيات اين موضوع كه             درگزارشات حسابرسي بصورت وضوح به آن پرداخته مي شود ، مشخص و اقدام كنندگان مكلف به پاسخگوئي قانوني خواهندبود . ضمناً شهرداري مكلف است وضعيت اقدامات مغاير قانون فوق را در تفريغ بودجه هاي سنوات تصويب نشده مشخص و اعلام نمايد تا در زمان تصويب تفريغ بودجه با شفافيت مناسب بتوان نسبت به آن تصميم گيري نمود .
تبصرة 18 :
با توجه به اينكه در متمم و اصلاحيه بودجه سنوات قبل در ارتباط با درآمدهاي پاركينگ و 80 % درآمدهاي حريم تكاليفي براي شهرداري مقرر شده بود ، فلذا ضروري است به موارد موصوف نيز توجه جدي مبذول گردد ، بنحوي كه امكان كنترل عمليات مذكور كه در گزارشات مالي ماهانه نيز منعكس مي شود ، ميسر گردد .
تبصرة 19 :
اجراي صحيح مفاد بودجة مصوّب و رعايت آئين نامة مالي و ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي كماكان به عهدة ذيحسابان شهرداري مي باشد .
مادّه دو :
با توجّه به بررسيهاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات و اصلاحاتي به شرح زير در بودجة پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد و ضروري است تا سه نسخة اصلاح شده و نهائي بودجة مصوب چاپ شده به شورا ارسال تا يك نسخه جهت انجام نظارتهاي بعدي در شوراي اسلامي شهر باقي مانده و يك نسخه همراه مصوبات به فرمانداري ارسال و نسخة ديگر پس ممهور به مهر شورا و امضاي رئيس شورا براي اجراء و انجام اقدامات قانوني بعدي به شهرداري اعاده گردد ؛
تبصرة 20 :
 ضميمه نمودن فرمهاي شماره 7 عمراني همراه با اطلاعات مبسوط به بودجه الزامي است ضمناً تكميل اطلاعات فرمهاي مذكور بصورت كامل و امضاء توسط افراد برآورد كننده اجباري بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليّات اجراي پروژه ها را در چارچوب موارد پيش بيني شده و محل تأمين اعتباركنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود ، لذا ضرورت دارد تا فرمهاي مذكور بصورت كامل تكميل و ضميمه بودجه گردد. تأكيد مي گردد تا اصلاحات انجام يافته در جلسات بررسي بودجه از جمله تعيين تكاليف براي اجراي برخي پروژه ها نيز دقيقاً در فرمها ملحوظ و نهائي گردد .
تبصرة 21 :
بمنظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره 2 بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري و عمراني را مشخص مي نمايد پس از نهائي شدن بودجه ، چاپ و ضميمه گردد .
تبصرة 22 :
بمنظور كنترل درآمدهاي ناشي از قانون نوسازي ، پاركينگ ، مشاركت در سرمايه گذاري ، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و درآمدهاي ناشي از هزينة خدمات خاص و مصرف درآمدهاي حاصله در جهت اجراي پروژه هاي تعيين شده در بودجه با توجه به ماهيت وصولي آنها ، ضروري است شماره حساب خاص درآمدي در شهرداري مركز مفتوح و وجوه حاصله را به حساب موصوف واريز نمايند ، بديهي است برداشت از حساب مذكور در مقاطع زماني مشخص بمنظور اجراي اهداف پيش بيني شده در بودجه ميسر خواهد بود . در اين ارتباط ارسال گزارش تخصيص همراه با ارائه گزارش عملكرد به شوراي اسلامي شهر يك امر ضروري و الزامي مي باشد .
تبصرة 23 :
از آنجائيكه تعدادي از پروژههاي پيش بيني شده در بودجة سازمانهاي تابعة شهرداري ، پروژههائي است كه عنداللزوم تمام يا بخشي از اعتبارات آن از بودجة شهرداري تأمين مي گردد ، لذا ضرورت دارد تا اينگونه پروژههاي سازمانها بطور كامل در سرفصلهاي مرتبط اعتبارات عمراني و يا بصورت پروژه اي كه مجري آن سازمانهاي تابعه باشند در بودجه ملحوظ و تكليف شيوة اجراي آن نيز مشخص گردد .
تبصرة 24 :
اولويت هاي ذكر شده در پروژه هاي عمراني مورد تأكيد   جدي بوده ، بنحوي كه   اولويت يك مربوط   به   پروژه هائي است كه ضرورت دارد حداكثر در شش ماهة اول سال جاري تكليف آن تعيين و بصورت جدي در تخصيص سه ماهة اول و دوم به آن توجه شده باشد و پروژه هائي كه اولويت دوم دارند ، در تخصيص سه ماهة دوم و سوم مورد توجه قرار گيرد و پروژه هاي اولويت سوم در صورتي در تخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً پروژه هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد و پروژه هاي اولويت دو نيز براساس وصوليهاي بودجه ، با كمبود اعتبار مواجه نباشد . بديهي است مسئولين شهرداري در ارسال فرمهاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تا در امر تصويب برنامه هاي تخصيص تسريع گردد و موجبي براي معوق ماندن عمليات اجرائي شهرداري پيش نيايد .
تبصرة 25 :
از آنجائيكه تعدادي از پروژههاي عمراني بصورت جمعي در بودجه لحاظ گرديده ( مشابه تملك املاك واقع در مسير ، زيرسازي و آسفالت كوچه ها و ... ) فلذا ضروري است تا در ارسال فرمهاي تخصيص سه ماهه عناوين پروژه بصورت جزئي ذكر گردد تا امكان كنترل بيشتر را فراهم نمايد .
تبصرة 26 :
بودجة مذكور فقط شامل بودجة شهرداري بوده كه ضرورت دارد تا يك نسخة نهائي بودجه كه با بودجة سازمانهاي تابعه نيز تلفيق شده باشد ، تهيّه گردد تا اعداد و ارقام درآمد و هزينه دربرگيرندة كليّه درآمد و هزينه هائي باشد كه در شهر صورت مي گيرد و از طريق آن بتوان حجم فعّاليّتهاي جاري و عمراني را در صورتهاي مالي و بودجه بوضوح نشان داد .
مادّه سه :
نظرباينكه مقرراست تا بودجه سال 89 علاوه بر روش برنامه اي به صورت عملياتي نيز تنظيم و كنترل گردد ، لذا ضروري است اقدامات انجام شده توسط ذيحسابان و مسئولين شهرداري بنحوي صورت گيردكه درسال مالي 89 شرايط قيمت تمام شده فعاليتها رابصورت ماهانه كنترل نمايند تا شرايط مطلوب براي تنظيم و اجرائي نمودن بودجه عملياتي نيز فراهم گردد .
تبصرة 27 :
پس از طي مراحل تصويب اين بودجه ، شهرداري مكلف است در كوتاهترين زمان ممكن مستند به فصل دوم بخشنامة بودجة سال هشتاد و نه   شهرداريها و سازمانهاي تابعه ابلاغي شماره 01/1/55995 مورّخ 19/10/88 وزارت محترم كشور و براساس شرايط تعيين شده در فرمهاي ضميمه بخشنامة موصوف ، بودجة عملياتي آزمايشي را نيز تهيه و جهت طي مراحل بعدي به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد.
تبصرة 28 :
با توجه به اينكه تهيه تفريغ بودجه ، سندي براي كنترل بودجه و مفاصا حساب ذيحسابان شهرداري خواهد بود ، لذا انتظار دارد ذيحسابان شهرداري در زمانهاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امر اهتمام لازم را بنمايند ، بنحوي كه امكان تصويب آن در زمان تجويز شده در قانون ميسرگردد .
تبصرة 29 : ضروري است شهرداري نسبت به ساماندهي پاركها وفضاي سبز درون محله اي اعم از كارهاي عمراني ، نگهداري وتأمين روشنائي بصورت پايه كوتاه توجه خاص وعنايت ويژه داشته باشد .
تبصره 30 : كليه مصوبات شورا ( جلسات رسمي و كميسيون ها ) از اولين جلسه بررسي تاكنون جزء لاينفك بودجه و بقوت خود باقي است ، لذا اجراي مفاد صورت جلسات مذكور و نامه هاي ارسالي به شهرداري مورد تأكيد جدي مي باشد .
 
جلسه درساعت 20/11 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .