سيصد و سي امين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي امين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوسي امين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت16روز يكشنبه مورخ 22/1/89 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وبا گراميداشت روز جهاني بهداشت (هفته سلامت) وآرزوي توفيق روز افزون وموفقيت كليه مسئولين نظام مقدس جمهوري اظهارداشت : با توجه به مصوبات اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام دررابطه با برگزاري انتخابات رياست محترم جمهوري وانتخابات شوراهاي اسلامي شهرها بصورت همزمان وافزايش احتمالي فعاليت دورسوم شوراهاي اسلامي بمدت دوسال ديگر كه بايد به نظر وتأئيد مقام معظم رهبري برسد از اعتماد آن مجمع نسبت به نمايندگان فعلي مردم در شوراها تقدير وتشكر نمود وگفت اميدواريم ما هم بتوانيم با يك برنامه ريزي هماهنگ ومدون درادامه خدمت خود صادقانه درجهت پيشبرد اهداف شورا وبراي آباداني شهرمان وسرافرازي ميهن عزيز اسلامي وخدمت به مردم همچون گذشته تلاش نمائيم . وي درادامه نامه ارسالي از سوي آقاي چمران رياست شورايعالي استانها مبني بر برگزاري هرچه بهتر مراسم بمناسبت شروع دهه دوم فعاليت شوراها وهمچنين نكوداشت هفته شوراها جهت اطلاع و هماهنگي ساير اعضاي شورا قرائت نمود .
   سپس آقاي خباززاده ضمن گراميداشت هفته سلامت اظهارداشت : هيأت ورزشهاي همگاني يزد درنظر دارد بمناسبت هفته سلامت با همكاري وهماهنگي دانشگاه علوم پزشكي در روز جمعه مورخ 27/1/89 همايش پياده روي خانوادگي برگزار نمايد كه ضمن دعوت از اعضاي اين شورا از همشهريان عزيزخواست تا همچون گذشته دراين همايش حضور فعال و چشمگير داشته باشند . درادامه جلسه آقاي پارسائيان گزارشي ازاقدامات و بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه در رابطه با بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري ارائه نمود .  
مصوبات :
* نيروهاي شركتي شاغل درشهرداري     
1- لايحه شماره 211/65414- 27/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 6067- 27/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به بند يك مصوبه مورخ 20/10/88 آن شورا در ارتباط با نيروهاي شركتي شاغل در شهرداري يزد بدين وسيله به استحضار مي رساند در راستاي تعيين تكليف آن دسته از افرادي كه داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند ، جلسه اي در معيت جناب آقايان ميرحسيني عضو محترم شوراي اسلامي شهر ، اميري معاون اداري و مالي ، محمودي مدير امور اداري با حضور آقاي فروغي نسب مدير كل محترم امور شهري استانداري تشكيل كه پس از بحث و بررسي پيرامون چگونگي انعقاد قرارداد از طريق شهرداري مقرر گرديد شهرداري ليست كاملي از افراديكه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر مي باشند را با مشخصات خواسته شده به تعداد 34 نفر تهيه و ارسال نمايد كه ليست مذكور طي نامه شماره 210/61433 مورخ 08/12/88 به استانداري ارسال گرديد ( تصوير پيوست) ليكن با پيگيريهاي مكرري كه به عمل آمده متأسفانه تاكنون نتيجه ثمربخشي به دنبال نداشته است وموضوع همچنان درحال پيگيري مي باشد . علي ايحال از آنجائيكه قرارداد نيروهاي شركتي تا پايان فروردين ماه سال 89 با شركت خدماتي منعقد گرديده و ضرورت حضور و نياز افراد در شهرداري اجتناب ناپذير است و از طرفي موضوع مجوز استخدام همچنان لاينحل مانده ، خواهشمند است با عنايت به كمبود نيروي انساني ونياز شهرداري در خصوص تمديد قرارداد 111 نفر از نيروهاي شركتي موضوع در جلسه شورا مطرح و موافقت فرمائيد با توجه به اينكه اعتبار مورد نياز در بودجه سال آتي پيش بيني گرديده از طريق مناقصه محدود نسبت به تعيين شركت خدماتي واجد شرايط براي مدت يك سال اقدام نمائيد .ضمناً آقايان عباس اميري و محمد علي محمودي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد. »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق پيشنهاد فوق تا پايان تيرماه سال 89 به مدت سه ماه با برگزاري مناقصه محدود مورد تصويب قرار گرفت .
 
* تعيين وانتخاب حسابرس براي سال 88      
2- درخصوص تعيين وانتخاب حسابرس جهت بررسي ورسيدگي به حسابهاي مالي شهرداري وسازمانهاي وابسته به شهرداري براي سال 88 ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وجلسات برگزارشده متعدد دراين زمينه وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق وپيرو بند دو صورتجلسه مورخ 3/3/88 شورا ، مؤسسه حسابرسي ايساتيس محاسب كوير جهت انجام حسابرسي شهرداري وسازمان پاركها وفضاي سبز به مبلغ دويست ميليون ريال (200.000.000 ريال) وهمچنين مؤسسه حسابرسي كارآمد حساب ايرانيان جهت انجام حسابرسي بقيه سازمانهاي وابسته به شهرداري (سازمانهاي آتش نشاني ، آرامستانها ، آمار وفناوري اطلاعات ، اتوبوسراني ، پايانه مسافربري ،پسماند ومواد زائد ، تاكسيراني ، عمران ، ميوه وتره بار ،بهسازي ونوسازي ، رفاهي - تفريحي ) به مبلغ دويست وچهل ميليون ريال (240.000.000 ريال) مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقرر گرديد هردو مؤسسه گزارش نهايي سال 88 را تا پايان تيرماه سال 89 به شورا گزارش نمايد .
3- لايحه شماره 220/64662 – 24/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره6005- 25/12/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با توجه به اينكه هزينه تجهيز و نگهداري كتابخانه هاي آيت الله سيد محمد مدرسي و حاج سيد كاظم دهقان واقع در پارك بزرگ شهر و كتابخانه حسن آباد بسيار قابل توجه بوده و از طرفي اداره كل كتابخانه ها حاضر به تجهيز و نگهداري آن مي باشد ، لذا خواهشمند است اجازه فرمائيد تجهيز و راه اندازي كتابخانه هاي فوق الذكر با حفظ مالكيت و نظارت شهرداري به اداره كل كتابخانه ها واگذار گردد.ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق موارد بشرح ذيل موردتصويب قرارگرفت :
1-3 عنوان قرارداد (في مابين شهرداري واداره كل كتابخانه هاي استان) از انتفاع به استفاده تغيير نمايد .
2-3 يك دفتر فرهنگي درمحل هاي ياد شده به صورت دائم دراختيار سازمان فرهنگي ، ورزشي قرارگيرد .
3-3 لازم است درطول سال نهاد كتابخانه هاي استان با سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري برنامه هايي را به صورت مشترك برگزار نمايد .
4-3 لازم است همه ساله نحوه عملكرد اداره كل كتابخانه ها توسط شهرداري بررسي وتوسط شوراي اسلامي شهر تأئيد شود . بديهي است درصورت عدم تأئيد شورا ساختمانهاي مورد نظر مسترد مي گردد .
5-3 درتابلو شناسايي كتابخانه هاي مورد نظر نام شهرداري نيز درج گردد .
* ضمناً لازم است موارد فوق درقرارداد في مابين ذكر گردد .
 
* طرح پيشنهادي تني چند ازاعضاي شورا درخصوص مغازه هاي فرهنگسراي شهرداري       
4- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا بنامهاي آقايان فقيه خراساني ، حرزاده ، مطهريان ، خباززاده ثبت دبيرخانه شورا بشماره 133- 22/1/89 بشرح ذيل :
« پيشنهاد مي شود شهرداري درمورد مغازه هاي فرهنگسراي شهرداري واقع دربلوار شهيد صدوقي شمالي اقدامات لازم را جهت دراختيار گرفتن آنها و واگذاري آن به سازمان فرهنگي ،‌ورزشي معمول دارد .»
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* درخواست خانه مطبوعات استان
5- نامه شماره 40/10148- 26/12/88 مديركل محترم فرهنگ وارشاد اسلامي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 6044- 26/12/88 دررابطه با درخواست خانه مطبوعات استان جهت اختصاص چند دكه براي عرضه و فروش نشريات موضوع درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق با توجه به اينكه دكه هاي موجود سطح شهر عموماً با هدف فروش مطبوعات ونشريات راه اندازي شده لذا مقررگرديد شهرداري مستأجرين دكه هاي موجود را ملزم به همكاري با خانه مطبوعات جهت فروش نشريات نمايد ودرصورت عدم همكاري طبق قانون اقدام به جمع آوري دكه هاي متخلف نمايد .
 
 * واگذاري ماشين آلات راهسازي به سازمان عمران      
6- لايحه شماره 204/64424- 23/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5980- 23/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد 315/56984 مورخ 13/11/88 و گزارش جديد سازمان عمران به شماره 340/9480 مورخ 19/12/88 ( تصوير پيوست) مبني بر متمركز نمودن اكيپ هاي زيرسازي ثابت در مناطق شهرداري ، خواهشمند است موضوع مجددا در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد بر اساس ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها تفاهم نامه اي بابت تحويل ماشين آلات به سازمان عمران به مبلغ دو ميلياردو چهارصدو شصت ميليون ريال (2.460.000.000 ريال) منعقد و از محل مطالبات سازمان تسويه گردد .ضمناً آقايان عظيمي زاده و حاجي محمدرضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. »
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مشروط بر دراختيار گذاشتن امكانات واختصاص يك اكيپ زيرسازي جداگانه براي هر كدام ازمناطق شهرداري كه بايد زير نظر واحد عمران آن مناطق به فعاليت بپردازد مورد تصويب قرارگرفت .
جلسه درساعت 19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .