سيصد و بيست و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و بيست و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوبيست ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/1/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمان ارجمند جناب آقاي مهندس ميرسعيدي معاونت امور عمراني استانداري يزد وبا عرض تبريك سال جديد وآرزوي موفقيت براي همه مسئولين اظهارداشت : سالي كه درپيش داريم سالي است كه مقام معظم رهبري بنام همت مضاعف وكارمضاعف نامگذاري نموده اند كه ما اميدواريم بتوانيم با كمك وتعامل ساير دستگاههاي استان جهت تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري وبا توجه به اينكه امسال سال آخر دوره سوم شورا مي باشد جبران كارهاي عقب افتاده وبا شروع كارها وپروژه هاي جديد بدون اتلاف وقت گامهاي مؤثري براي آباداني شهر وخدمت به همشهريان داشته باشيم . وي در ادامه گفت : با توجه به سفر رياست محترم جمهوري درآينده نزديك به استان دارالعباده مسئولين بايد توجه بيشتري جهت تخصيص اعتبارات وامتيازات نسبت به موقعيت شهر يزد وبيشتر شدن جمعيت شهر داشته باشند .
    درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به آقاي مهندس ميرسعيدي وعرض تبريك سال نو وآرزوي موفقيت براي مسئولين مطالبي را به شرح ذيل جهت پيگيري مطرح نمودند :
- تخصيص اعتبارات لازم جهت ساماندهي وزيبايي ورودي هاي شهر وبافت تاريخي وقديمي يزد .
- ساماندهي وضعيت تاكسيراني وآژانس هاي سطح شهر با كمك وتعامل مسئولين ذيربط وبرگزاري جلسات جهت حل اين مشكل وارائه راهكارهاي مناسب دراين زمينه ونظارت بيشتر برعملكرد آنان وتعيين تكليف وضعيت تاكسي تلفني 133 .
- پيگيري جهت محقق شدن مصوبه سفر دور دوم رياست محترم جمهوري بابت بافت تاريخي يزد كه تاكنون دراين زمينه اقدامات چنداني صورت نگرفته است .
- درخواست پيگيري تصويب اساسنامه سازمان زمين ومسكن شهرداري توسط استانداري دروزارت كشور به منظور مديريت فضاهاي معطل وبلاتكليف مانده داخل شهر .
- توجه بيشتر به نيازهاي داخل محلات خصوصاً پاركهاي درون محله اي وهمچنين توجه بيشتر به آسفالت وروكش نمودن آسفالت درسطح شهر وپيگيري هاي لازم جهت اخذ حواله قير جهت اجرايي نمودن نهضت آسفالت .
- تأمين روشنايي بيشتر پاركهاي سطح شهر وهمچنين رفوژ مياني بلوارها بوسيله چراغهاي پايه كوتاه .
- پيگيري لازم درخصوص مرتفع نمودن مسائل ومشكلات مربوط به فاضلاب شهري با توجه به تحت تأثير قرارگرفتن شهرهاي اطراف جهت جلوگيري از شيوع بيماري وآلودگي زيست محيطي .
- منظور نمودن اعتبارات خاص جهت نصب وكنترل دوربين هاي مداربسته درسطح شهر وهمچنين پل راه آهن دانه سا واحداث بلوار ولايت .
- ساماندهي وضعيت پل الغدير ورودي شهر يزد ازطرف بلوار آيت ا... فقيه خراساني .
- پرداخت عوارض حق الارض توسط دستگاههاي حفاربه شهرداري .
- پيگيري وضعيت استخدامي بصورت قراردادي كاركنان شركتي شاغل درشهرداري جهت كارآيي بيشتر آن پرسنل وايجاد امنيت شغلي آن كاركنان .
- جلوگيري وممنوع بودن هر گونه نصب داربست فلزي درسطح شهر جهت تبليغات وانجام دادن پيگيري هاي لازم دراين زمينه جهت تعامل وهمكاري ساير دستگاهها با شهرداري .
- جمع آوري وساماندهي وضعيت حضور افاغنه ومهاجرين خارجي در يزد .
- نظارت دقيق وكامل بر نانوائيهاي سطح شهر جهت پخت نان با كيفيت وبه صورت آزاد .
- پيگيري موضوع احداث مترو دريزد با توجه به مطالعات انجام شده دراين زمينه .
   درادامه آقاي ميرسعيدي معاونت محترم امور عمراني استانداري يزد با عرض تبريك سال جديد وبا گراميداشت سال همت مضاعف وكارمضاعف وتقدير وتشكر از رئيس واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه ضمن اشاره وتوضيحات لازم درخصوص موارد مطرح شده فوق دراين جلسه اظهارداشت : اميدواريم اينگونه جلسات منشأ خيروبركت براي شهر وهمشهريان باشد تا بتوانيم مسائل ومشكلات را بررسي وحل وفصل نمائيم . وي درادامه گفت : با توجه به سفر دور سوم رياست محترم جمهوري درآينده نزديك به يزد ما پيشنهادات ونقطه نظرات دستگاههاي مختلف استان را جهت طرح درجلسه هيأت دولت مورد بررسي قرارمي دهيم وهركدام ازلحاظ ضرورت واهميت دراولويت باشد اعتبارات خاص و ويژه براي آن درنظر گرفته مي شود كه ما اميدواريم با توجه به كاهش بودجه واعتبارات شهريزد درسال 89 توسط مجلس شوراي اسلامي با يك برنامه ريزي لازم بتوانيم توزيع اعتبارات عادلانه اي درسطح استان داشته باشيم .
   وي درادامه درخصوص شبكه امداد ونجات درداخل وخارج استان وجاده ها واضافه شدن سازمان آتش نشاني به اداره كل مديريت بحران استان ،كارهاي انجام شده درزمينه ساماندهي ورودي هاي شهر يزد وتعيين تكليف وجود زمينهاي وقفي دراين راستا وبحث مالكيت آژانس 133 ،‌تأكيد برنصب چراغهاي پايه كوتاه درپاركها ورفوژ مياني بلوارها وپيگيري اين موضوع توسط شهرداري و.... مطالبي را مطرح نمود .
   درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي فعالي مديرعامل سازمان آماروفناوري اطلاعات شهرداري درجلسه شورا حضور يافتند و درخصوص اقدامات وفعاليتهاي انجام شده تاكنون دررابطه با برگزاري مراسم ونحوه قرعه كشي عوارض نوسازي سال 88 بصورت نرم افزاري توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .
  
مصوبات :
* قطعي كردن مبلغ علي الحساب باغ فخار    
1- لايحه شماره 204/64561- 24/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5996- 24/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 230/17745 مورخ 3/4/88 و بند 9 صورتجلسه مورخ 10/4/88 با عنايت به اينكه انتقال مالكيت باغ فخار به نام شهرداري يزد انجام پذيرفته است و مبلغ پانصد ميليون ريال ( 000/000/500 ريال ) طي سالهاي 76و77 جهت تملك پلاك فوق به صورت علي الحساب پرداخت گرديده است ، لذا خواهشمند است اجازه فرمائيد مبلغ فوق از محل كد01-010-539 ديون حاصل از پروژه هاي تملكي به حساب قطعي منظور گردد. ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهرداريزد. »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* افزايش حق الوكاله كارشناسان قضايي وحقوقي     
2- لايحه شماره 505/64550- 24/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5997- 24/12/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو مذاكرات انجام شده استحضار داريد كه قانون گذار طي ساليان گذشته تاكنون درجهت ارتقاء كيفيت فعاليت كارشناسان حقوقي و نظر به اهميت و حساسيت شغلي آنان مقررات مختلفي را وضع و ابلاغ نموده كه ناصرپارسائيان محمدمهدي حرزاده محمدرضا كوچك زاده حميدرضا از جمله قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوكاله به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي مصوب 19/8/1344 و قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 7/8/1376 و آئين نامه اجرايي آن و لايحه اصلاح قانون مذكور مي باشد بنا به مراتب مزبور ، به منظور جبران زحمات و در جهت ايجاد انگيزه بيشتر در پيگيري ومطالعه و دفاع از حقوق شهرداري پيشنهاد مي گردد به كارشناسان پرونده هاي قضايي كه اكثراً قرارداد آنها باشهرداري نيز به صورت شركتي بوده و حقوق ناچيز دريافت مي نمايند در پرونده هاي كيفري و حقوقي و ديوان عدالت اداري و همچنين تعزيرات حكومتي كه پيگيري كارشناسان منجر به صدور حكم بر له شهرداري و يا ادعاي خواهان يا شاكي گردد پاداش جبران زحمات به شرح ذيل پرداخت گردد. در دعاوي مالي تا يك ميليارد ريال، دعاوي جزايي و يا دعاوي غير مالي به ازاء هر پرونده مبلغ دو ميليون ريال و در صورتيكه مبلغ خواسته مازاد بر يك ميليارد باشد برحسب نوع پرونده و دعوي مطروحه از دو ميليون ريال تا سقف ده ميليون ريال براساس نظر رئيس اداره حقوقي و تأييد اينجانب پرداخت گردد.ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* حق الزحمه اعضاي شوراي سازمان پايانه مسافربري      
3- لايحه شماره 630/65063 – 26/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره6043- 26/12/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به استحضار مي رساند درنظر است نسبت به پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي سازمان پايانه مسافربري با عنايت به اينكه حداقل جلسات شوراي سالانه دوبار مي باشد به ازاء‌ هرجلسه مبلغ پانصد هزارريال كارسازي و پرداخت گردد . خواهشمنداست موضوع با عنايت به بند 10 ماده 12 اساسنامه سازمان درشورا مطرح ونتيجه جهت اقدام بعدي اعلام مي گردد . ضمناً آقاي محمد صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .           ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* طرح اصلاحي انتهاي كوچه موسي بن جعفر (ع)     
4- نامه شماره 310/50039- 7/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4718- 8/10/88 :
« احتراماً ؛ به پيوست 4 سري طرح اجرايي شبكه 16 متري موسي بن جعفر واقع در خيابان امام بانضمام گزارش توجيهي ، كپي طرح تفصيلي وCD مربوطه ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس از بررسي وتأئيد نتيجه را به شهرداري ارسال فرمائيد . ميروكيلي – شهرداريزد . »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده واصلاحات انجام شده براساس نامه شماره 600/63939- 20/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5957- 22/12/88 وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظر ،طرح اجرايي فوق مشروط براينكه پوسته طرح درمحل سه راه انتهايي مورد تأئيد معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري باشد مورد تأئيد قرار گرفت . »
 
* لايحه مربوط به نامگذاري معابر     
5- لايحه شماره 470/62992- 16/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5854- 16/12/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصويرنامه شماره 4791- 8/12/88 سازمان رفاهي ، تفريحي ويك نسخه از صورتجلسه مورخ 15/10/88 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شامل 4 رديف جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ،‌درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي عسكري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
«صورتجلسه 15/10/88 كميته نامگذاري در 4رديف »
رديف
واقعدركوي(محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
كوي فيضيه جنب ميدان حضرت رقيه (س)
قسمتي به نام 22 وقسمتي به نام 39 فيضيه
خيابان شهيد صدرالساداتي
خيابان شهيد صدرالساداتي
2
فرعي بلوار شهيد دهقان منشادي جنب شهركاسكان
فاقد نام ولوح شناسايي
خيابان شهيدان علي محمد وعباسباروتكوب زاده
خيابان شهيدان باروتكوب زاده
3
صفائيه ، فرعي بلوار شهيدان انتظاري
فاقد نام
خيابان شهيدمحمدرضاعيوض پور
خيابان شهيد عيوض پور
4
بلوار شيخ كليني
فاقد نام وجديد الاحداث
1- ميدان آيت ا.... بهجت
2- ميدان آيت ا... فاضل لنكراني
3- ميدان علما
ميدان آيت ا... فاضل لنكراني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه درساعت 10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .