سيصد و بيست و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و بيست و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوبيست وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت19روزدوشنبه مورخ 24/12/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ازاستاندار محترم جناب آقاي فلاح زاده بخاطر برگزاري جلسه با حضور اعضاي شورا جهت بررسي مسائل ومشكلات وبيان فعاليتها وعملكرد اين شورا تقدير وتشكر نمود . سپس درخصوص پيگيري هاي بعمل آمده وجلسه برگزار شده دركميسيون ماده پنج بابت واگذاري ده هكتار زمين معوض جهت تملك پلاكهاي مجاور امامزاده جعفر(ع) با همكاري سازمان مسكن شهرسازي مطالبي راعنوان نمود.وي درادامه تأكيدنمودباتوجه به پيشنهاد دوفوريتي شهرداري دررابطه با اصلاحيه ومتمم بودجه سال 88 به شورا وباتوجه به ضيق وقت ونزديك شدن به پايان سال وهمچنين درخواست كتبي شهردار محترم مبني بر تشكيل حداقل دو جلسه فوق العاده جهت بررسي وتصويب آن هرچه زودتر با نظر اعضاء جلسات برگزار گردد .  
   درادامه جلسه آقاي كوچك زاده درسخنان پيش از دستور 1- لزوم وفوايد انتقاد وانتقاد پذيري 2- گزارش بازديد از پروژه مشاركتي ميدان ميوه وتره بار توسط اعضاي كميسيون عمران وهمچنين بازديد از زيرسازي وآسفالت يك سمت از بلوارهاي ورودي شرقي وغربي شهر (ازميدان آقابابايي ، سه راه بافق ونيز بلوار آيت ا... فقيه خراساني) 3- گزارش عمده كارهاي انجام شده دراين دوره شهرداري وشورا كه جا دارد دراين زمينه از همه اعضاي محترم شورا وشهردار محترم ومسئولين محترم در شهرداري سپاسگزاري نمايم وهمچنين تقاضاي تقديروتشكر از مسئولين پروژه مشاركتي مذكور وآقاي مهندس رمضاني رابط شهرداري دراين پروژه را دارم .  
   وي درادامه بخشي ازاقدامات وفعاليتهاي انجام شده عليرغم ركود ساخت وساز درسالهاي اخير ومشكلات مالي شهرداري دراين دوره به شرح ذيل مطرح نمود :   
الف : بخشي از اقدامات جديد
1- اجراء پلهاي تقاطع با راه آهن درميدان همافر وخيابان كاشاني ونيز پلهاي دوربرگردانهاي پل حجاب وزيرگذر ترمينال جديد وپل تقاطع با راه آهن درادامه بلوار پروفسور حسابي ،اجراء زيرگذر وميدان معلم با آزادسازي هاي مربوطه با پيشرفت كار حدود 80% تا كنون .
2- اجراء سيستم جامع اتوماسيون شهرسازي وساماندهي بايگاني درمناطق شهرداري با پيشرفت كارحدود 60% اگرچه اشكالات زيادي دراين زمينه وجود دارد ولازم است فكر اساسي براي سازمان فاوا بشود واتوماسيون 13 سازمان شهرداري وبرقراري ارتباط وايرلس بين مناطق وشهرداري مركز .
3- اجراء زيرگذر وميدان امام حسين (ع) كه فقط تخريب ميدان قبلي انجام شده بود با فضای سبز مربوطه .
4- احداث 17 مورد ميدان درسطح شهر ازجمله ميدان آيت ا.... مدرسي ، صنعت دارالعباده ،‌اين سينا ، انقلاب آرمان و سه مورد میدان دیگر در منطقه امامشهر و میدان فلکه پنجم آزادشهر ، سلطان پناه وآقا بابايي درمحل جديدمیدان در شبکه خاتم ، میدان پليس وغيره و 67 مورد اصلاح هندسي درسطح شهر .
5- آسفالت و روكش آسفالت درسطح شهر به مقدار قابل توجه وپياده روسازي ها خصوصاً در منطقه حسن آباد و اسکان و اکرم آباد ، شبکه های داخل خلدبرین .
6- مشاركت دركف سازي بازار پنجعلي ، بازار خان وانشعابات آنها .
7- توسعه 200 هكتاري فضاي سبز 85 كيلومتر لوله گذاري جهت جداسازي آب شرب از آب خام .
8- آغاز عمليات اجراء فيبر نوري وتحقق بليط اتوبوس به صورت كارتی حدود 80% و کارت پارک .
9- تأسيس قريب الوقوع دفاتر كارگزاري.
10- تأسيس معاونت های معماري وشهرسازي،حمل ونقل وترافيك وبرنامه ريزي شهرداري ونيز سازمانهاي فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي تفريحي وحمل ونقل وپايانه ها ونيز دفتر سرمایه گذاری و مشارکتها با شهرداری واطاق فكر و پاسگاه مشترک نیروی انتظامی و شهرداری و آموزشکده آتش نشانی .
11- احداث پارك آموزشي ترافيك درپارك شهداء با پیشرفت کار حدود 80%.
12- تهیه طرح وچند پروژه عمراني مورد نياز آينده شهر ازجمله فرهنگسراي چهارمنار ، تقاطع حكيميان ، چهارراه مهديه و طرح ساماندهی سیدصحرا و غیره .
13- مقدار قابل توجهي آزادسازي مربوط به شبكه هاي قدیم و جديد ازجمله 24 متري محمودآباد وآزادسازي تكميلي شبكه ها وپاركينگ هاي كنار معبر وداخل محلات درسطح شهر (ساليانه حدود 10 ميليارد تومان ).
14- تعريض خيابان كاشاني ازپل راه آهن تا ميدان ابوذر .
15- اجراء پاركينگ جنب بيمارستان مجيبيان تا حد 25%.
16- فعال شدن بعضي از پروژه هاي مشاركتي ازجمله پروژه ميدان ميوه وتره بار جديد جنب كنارگذر .
17- راه اندازي سامانه 137 براي پيگيري درخواستهاي مردمي .
18- همكاري درتأسيس بانك شهر جهت توسعه خدمات بانكي براي شهرداري و شهروندان.
 
بخشي از فعاليتهاي تكميلي واصلاحي :
1- پيگيري تكميل پروژه هاي ميدان وزيرگذر امام علي (ع) ، ميدان وزيرگذر شهداء محراب وبازنگر ي درآن ، میدان فرهنگ ، زيرسازي وآسفالت بلوار كوثربا فضای سبزهای مربوطه وبلوار طراوت وغیره .
2- پيگيري تكميل ساختمان اداري وپاركينگ جنب شهرداري .
3- تكميل ساختمان پايانه مسافربري جديد وراه اندازي آن با محوطه سازی وسیع آن .
4- پيگيري تكميل طرح جامع حمل ونقل وترافيك وطرح تفصيلي جديد شهر وبافت فرسوده وتاريخي .
5- اصلاح مديريت وساماندهي كشتارگاه صنعتي .
6- اجراء فاز اول بلوار خاتم ومیدان آن و... .
7- احداث ساختمانهاي منطقه سه واتوبوسراني .
8- نصب تجهيزات هدايت مسير وعلائم وچراغهاي خورشيدي (حدود يك ميليارد تومان)
9- آسفالت جاده ، احداث مخزن آب وکارهای عمرانی مربوط به کارخانه کمپوست .
10- افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی وآتش نشانی .
11- پیگیری الحاق شهرهای حمیدیا وشاهدیه به شهر یزد .
12- افزایش ظرفیت وتوان اجرایی سازمان عمران شهرداری برای اجراء پروژه های بزرگ .
   درخاتمه لازم به ذكر است كه فعاليتهاي انجام شده ودردست اقدام جوابگوي نيازهاي انباشته وتوسعه شهرنبوده ودرخور منزلت همشهريان بزرگوار نيست كه اميد است به ياري خدواند متعال وهمكاري مردم شریف بارفع محدوديتهاي اقتصادي فعلي بتوان گامهاي اساسي تربرداشت وبيشتربه نيازهاي كوچك وبزرگ درسطح شهر پرداخت ، خصوصاًباايجاد شبكه هاي پيش‌بيني شده دربافت تاريخي يزدموجب حركت‌به‌سمت احياء واقعي آن بافت خواهدگردید .
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن ارائه توضيحات لازم درخصوص ارسال متمم واصلاحيه بودجه سال 88 شهرداري به شورا ، گزارشي از درآمدهاي شهرداري در رابطه با وصول عوارض نوسازي وهمچنين ازمحقق شدن تقريباً 95% بودجه شهرداري درسال 88 مطالبي را عنوان نمود ودرادامه ازاعضاي شورا درخواست نمود تا با تشكيل جلسات فوق العاده درپايان سال نسبت به بررسي متمم واصلاحيه بودجه شهرداري اقدامات لازم به عمل آيد .
   درادامه آقاي خباززاده گزارشي از بازديدشان از انبارمركزي شهرداري واز اقدامات وفعاليتهاي خوب انجام شده بابت انبارگرداني درپايان سال با حضور نماينده حسابرسان وهمچنين گزارشي از بازديد بعمل آمده اعضاي هيأت مديره سازمان فاوا از اقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته توسط پيمانكارمربوطه بابت اتوماسيون اداري درمناطق شهرداري وعدم توان وكارآيي مناسب آن پيمانكار توضيحاتي ارائه نمود وتأكيد نمود شهرداري منبعد هنگام برگزاري مناقصات با بررسي هاي لازم از پيمانكاران با تجربه وتوانمند دراين زمينه بكارگيري واستفاده نمايند .
 
مصوبات :
* اصلاحيه ومتمم بودجه سال 88  
1- نامه شماره 63043-16/12/88  دوفوريتي شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5937- 22/12/88 :
« احتراماً بدينوسيله دو نسخه از متمم واصلاحيه بودجه سال جاري به مبلغ ششصدو سي ويك ميليارد ريال (631.000.000.000 ريال) به پيوست تقديم مي گردد . خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به بررسي وتصويب آن اقدام لازم به عمل آيد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق بررسي نمودن لايحه فوق به صورت دو فوريت درصحن علني شورا مورد تصويب قرارگرفت .
 
* آئين نامه چگونگي تأمين كسري پاركينگ وفضاي باز
2- لايحه شماره 230/64638-24/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5992- 24/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن و در اجراي رديف 10 و 9-4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 89 ،آئين نامه اجرايي تأمين كسر پاركينگ واحدهاي تجاري و اداري و مسكوني و.... وكسر فضاي باز واحدهاي مسكوني به شرح ذيل تقديم مي گردد ، خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به نامه شماره 1/11177 مورخ11/12/88 فرمانداري يزد با قيد دو فوريت مطرح و پس از تصويب امر به ابلاغ گردد .
الف)آئين نامه چگونگي تأمين كسر پاركينگ :
1- عوارض حاصل از اجراي رديف 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 89 بايد در رديف درآمدي جداگانه اي به كد شماره 2102 واريز وصرفاً درجهت تملك زمين براي پاركينگ ويا احداث پاركينگ طبقاتي در همان محدوده هزينه گردد.
2- عوارض حذف پاركينگ موضوع رديف 1-10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 89 در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط شش گانه(ذكر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.
3- رعايت مصوبات كميسيون ماده 5 در خصوص پاركينگ ضروري است و كاربري املاكي كه به عنوان پاركينگ بر معبر در نظر گرفته مي شود بايد كاربري پاركينگ بوده و مالكين حق استفاده ديگري از آن ندارند.
4- سند املاكي كه به عنوان پاركينگ مجزا از طرف مؤديان تأمين مي شود بايد با كاربري پاركينگ به نام شهرداري شود و شهرداري مي تواند براي افزايش ظرفيت آنها اقدام به احداث پاركينگ طبقاتي بر روي آنها نمايد.
5- شهرداري ملزم است از محل درآمد رديف 10 تعرفه نسبت به تملك املاكي كه در طرح پاركينگ مي باشد اقدام نمايد.
6- تأمين پاركينگ توسط مؤدي در اولويت كار شهرداري قرار دارد بخصوص ساختمانهايي كه داراي كسري پاركينگ با معادل حداقل حد نصاب تفكيكي باشد و بايد در شعاع مناسب (به تشخيص شهرداري)تأمين شود. تأمين پاركينگ بايد حداقل به ميزان مساحت پاركينگ كسر شده باشد.
7- ساختمانهاي احداثي درسال 1365 وماقبل(ملاك نقشه هوايي) كه قبل از 19/1/69 به بهره برداري رسيده اند از پرداخت عوارض كسرپاركينگ معاف بوده ودرصورت بازسازي ويا تجديدبنا(تعويض سقف)مشمول ضوابط روزپاركينگ خواهند بود.
8- در گواهي صادره براي ساختمانهاي احداثي از سال 1366 به بعد(ملاك نقشه هوايي) در صورتي كه طبق تبصره 5 ماده صد جريمه نقدي شده اند و پاركينگ تأمين ننموده اند، جمله(بابت كسرپاركينگ ساختمان مورد نظر داراي رأي كميسيون ماده صد بوده و بر اساس تبصره 5 جريمه شده و پاركينگ مورد نياز تأمين نشده است)درج شود.
ب)آئين نامه چگونگي تأمين كسر فضاي باز :
1- عوارض حاصل از اجراي رديف 9-4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 89 بايد در رديف جداگانه درآمدي به كد 2199 واريز تا صرفاً درجهت تأمين زمين براي تأمين فضاي بازشهري درهمان محدوده هزينه شود.
2- درهنگام صدورپروانه‌مي بايست‌فضاي بازموردنياز ازطرف مالكين تأمين گرددوشهرداري نمي‌تواندعوارض آنرادريافت نمايد.
3- در صورتي كه مساحت كسري فضاي باز معادل حداقل حد نصاب تفكيكي باشد مؤدي ملزم به تأمين آن در شعاع مناسب (به تشخيص شهرداري) مي باشد و بايد سند آن با كاربري فضاي باز شهري به نام شهرداري گردد.فضاي باز تأمين شده بايد حداقل به ميزان كسري فضاي باز بوده و از نظر ارزش نبايدكمتراز عوارض محاسبه شده باشد. ضمناً آقايان عباس دهقان و مجيدي جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردند. »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق فقط رديف 6 به شرح ذيل اصلاح وكليه موارد پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت :
رديف 6 : نظربه اينكه مديريت تأمين پاركينگ درسطح شهر از وظايف عمده شهرداري است ضرورت دارد شهرداري درمناطق وشبكه ها مختلف پاركينگ روباز يا سرپوشيده با وسعت كافي ايجاد وبه نسبت كسري پاركينگ متقاضيان آن منطقه به آنها امتياز استفاده از پاركينگ فروخته وازآن پاركينگ ها بعنوان پاركينگ عمومي با مديريت شهرداري استفاده شود .
 
* پيشنهاد اخذمجوز مناقصه محدود
3- لايحه شماره 204/64406-23/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5994- 24/12/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،باعنايت به‌صورتجلسه كميسيون عالي معاملات شهرداري ونامه‌معاونت‌محترم خدمات شهري بشماره 400/63312 مورخ 18/12/88 ( تصاوير پيوست)مبني بر تجديد مناقصه امور خدمات شهري ناحيه دو منطقه دو يزد،خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح و اتوجه به اهميت موضوع و موقعيت زماني خاص اجازه
فرمائيد شهرداري نسبت به برگزاري مناقصه محدود جهت تسريع در امور فوق اقدام لازم نمايد . ضمناً آقاي مهندس حيدري معاونت محترم خدمات شهري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* پاياپاي نمودن طلب اداره امور اتباع ومهاجرين خارجي با عوارض      
4- لايحه شماره 230/61502-9/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5762- 9/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصوير نامه شماره 2124/5474 مورخ 19/11/88 مدير كل محترم امور اتباع و مهاجرين خارجي درخصوص مطالبه از شهرداري بابت 50% سهم از عوارض مهاجرين خارجي و افاغنه ايفاد مي گردد با عنايت به اينكه آن اداره كل به شهرداري منطقه سه بابت عوارض متعلقه و جريمه موضوع رأي شماره 87/944 /س مبلغ هشتصدو نودو نه ميليون وسيصدو ده هزار ريال ( 000/310/899 ريال )بدهي دارد ، لذا پيشنهاد مي گرد بابت بدهي آن اداره به استناد مصوبه اخير شوراي محترم در خصوص تخفيفات نقدي ، از محل كد ديون 01-420-512 به مبلغ هفتصدو بيست ويك ميليون وچهل وهشت هزار ريال ( 000/048/721 ريال) هزينه و در قبال آن كدهاي درآمد 2102 به مبلغ ششصدونودو نه ميليون ودويست هزار ريال ( 000/200/699 )كد 1202 به مبلغ سيزده ميليون وهشتصدوچهل وهشت هزار ريال ( 000/848/13 ريال )و كد 6301 به مبلغ هشت ميليون ريال ( 000/000/8 ريال ) تهاترودر اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً آقاي پيرنيا مدير درآمد بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* تفويض اختيار هيأت مديره سازمان فرهنگي ، ورزشي       
5- لايحه شماره 471/64665- 24/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5993- 24/12/88 :
« باستناد ماده76 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به تبصره ذيل بند 7 از ماده 12 اساسنامه سازمان فرهنگي ـ ورزشي ، تا زمان تصويب آئين نامه مالي خاص سازمان مي بايست آئين نامه مالي شهرداري را اجرا نمايد ، بنابراين خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح وپيشنهاد شماره58466 ـ20/11/88 براساس جدول ذيل اصلاح و تفويض اختيار به هيئت مديره داده شود و درصورت تصويب به اين سازمان ابلاغ فرمائيد.»
رديف
شرح
1
اختيارات شوراي اسلامي شهرمندرج درماده 4 آئين نامه مالي وتبصره هاي ذيل آن ازشوراي اسلامي شهربه هيئت مديره سازمان تفويض گردد.
2
تفويض اختيار شوراي اسلامي شهر در ماده 6 آئين نامه مالي در رابطه با تائيد عضو هيات عالي معاملات سازمان به هيئت مديره سازمان
3
تفويض اختيار مندرج در ماده 11 آئين نامه مالي در رابطه با انتخاب يك نفر نماينده ذيصلاح در كميسيون تحويل
4
تفويض اختيار مندرج درماده 13 آئين نامه مالي ازسوي شوراي اسلامي شهر به هيئت مديره در رابطه با جلب شوراي شهر جهت انجام مزايده 
5
تفويض اختيار شوراي اسلامي شهر در ماده 19 آئين نامه مالي از سوي شوراي اسلامي شهربه هيئت مديره سازمان
 
 
 
 
 
 
 
 
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق
فقط رديف يك به شرح ذيل اصلاح وبقيه رديفهاي پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت :
رديف 1 : اختيارات شوراي اسلامي شهر مندرج درماده 4 آئين نامه مالي فقط تبصره هاي 1 و 2 و3 و4 ذيل آن از شوراي اسلامي شهر به هيأت مديره سازمان تفويض گردد .
 
جلسه درساعت 22 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .