سيصد و بيست و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و بيست و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوبيست ودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت19روز يكشنبه مورخ 9/12/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
  درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) فرارسيدن هفته وحدت وسالروز ولادت باسعادت پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد(ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) را به همه مسلمانان جهان تبريك وتهنيت عرض نمود . سپس درخصوص اجلاس رؤساي شوراهاي اسلامي استانها كه به ميزباني شوراي اسلامي استان بوشهر برگزارشده بود مطالبي را عنوان نمود واظهارداشت : درآن جلسه با حضور آقاي چمران رياست شوراي عالي استانها ،نماينده شوراي استان آذربايجان شرقي ومسئول حراست وزارت صنايع ومعادن در رابطه بامسائل ومشكلات كارخانه كمپوست وعدم توان دربهره برداري آن پروژه توسط شركت تراكتورسازي تبريزرايزني هاي لازم صورت گرفت كه اميدواريم با پيگيريهاي شهرداري ودر جلسات بعدي هرچه زودتر اين مسئله حل و فصل گردد .
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم ضمن ارائه مطالبي درخصوص بودجه سال 89 شهرداري گزارشي ازمأموريتشان به استان خوزستان جهت شركت در جلسه دوره آموزشي مديريت بحران كه با هماهنگي وزارت كشور وبا حضور مسئولين ساير استانها برگزارشده بود مطالبي را مطرح نمود ودرادامه از روند پروژه هاي عمراني شهرداري ازجمله عمليات عمراني ازميدان شهداي محراب تا ميدان ابوذرواصلاح هندسي آن ميدان ،اقدامات انجام شده درميدان شهيد آقا بابايي وهمچنين پيگيريهاي بعمل آمده از سوي شهرداري درتهران واخذ دوهزارتن حواله قير جهت اجراي نهضت آسفالت توضيحاتي ارائه نمود .
   سپس آقاي ميرحسيني درخصوص بررسي هاي انجام شده پيرامون بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري توسط كميسيون خدمات شهري نكاتي را به شرح ذيل جهت پيگيري ودادن تخصيص اعتبارت بيشتر مطرح نمود :
   توجه ويژه وخاص شهرداري به سيما ومنظر شهري واختصاص بودجه مناسب به اين موضوع ، حفظ وگسترش فضاي سبز شهري ، توجه ورسيدگي به عمق محلات ، بررسي مسائل ومشكلات مربوط به حمل ونقل وترافيك وايجاد نظارت تصويري با توجه به ضرورت واهميت آن ،تأمين پاركينگ درسطح شهروهمچنين درون محله اي باتوجه به نياز ، فعال نمودن
 سامانه 137 شهرداري وپاسخگويي به صورت شبانه روز، توجه به نيازهاي مردم شهر به خصوص بافت تاريخي وقديم، ساماندهي وجلوگيري ازتخليه خاك ونخاله توسط شهروندان درحاشيه شهر ، اجراي احكام كميسيونهاي ماده صد توسط شهرداري و اجراي تخريب ساخت وسازهاي غيرمجاز طبق آراء صادره از كميسيونها ، ساماندهي كيوسكهاي سطح شهر .   درادامه آقاي كوچك زاده درخصوص بررسي هاي انجام شده پيرامون بودجه پيشنهادي سال 89 توسط كميسيون عمران نكاتي را به شرح ذيل جهت دراولويت قراردادن وتخصيص اعتبارات بيشتر مطرح نمود :
منظور نمودن اعتبارات لازم جهت تملك وآزادسازي چهارراه دولت آباد با توجه به ضرورت وروان سازي ترافيك درآن محل حداقل مبلغ 500 ميليون تومان بصورت نقدي،لزوم وتكميل آزادسازي پروژه پل زيرگذر ميدان معلم با استفاده ازفضاي ذخيره آن، تكميل آزادسازي جهت اجراي شبكه دربافت قديم با همكاري شركت مسكن سازان واستانداري يزدبا توجه به تفاهم نامه تنظيم شده ازجمله ادامه لب خندق ، شيخداد ، چهارمناروپشت باغ ، لزوم آزادسازي هاي بافت تاريخي بصورت نقدي وغيرتهاتربلحاظ پايين بودن مبلغ ، آزادسازي چندپلاك مربوط به پارك تل كسنويه وساماندهي آن ، تكميل وآزادسازي واجراي پروژه 30 متري خاتم ، رسيدگي بيشتر به وضعيت آسفالت وروكش آسفالت درمعابر ومناطق شهر با توجه به حواله هاي اخذ شده قير از سازمان شهرداريها و وزارت كشور ، ساماندهي پياده روهاي سطح شهر واصلاح رفوژ مياني بلوارها ، اجراي تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه وانجام اصلاحات چهارراه فاطميه بصورت همزمان ، راه اندازي سازمان زمين و مسكن ودفاتركارگذاري ، ساماندهي مزار سيدالصحرا، شروع اجراي فرهنگسراي چهارمنار ومتقاعد نمودن مجتمع ستاره طبق توافقات جهت ساخت آن ، ساماندهي وبهسازي پاركهاي درون محله اي ومديريت آن ، تهيه لوازم ورزشي به اندازه كافي درهمه پاركهاي سطح شهر ، تكميل وآزادسازي 18 متري كوچه بيوك ، 24 متري محمود آباد ، اجراي شبكه هاي مربوط به خلدبرين ، اصلاحات ورودي شهر از جمله بلوار فقيه خراساني وساماندهي فضاي سبزهاي ورودي آن، تكميل سيستم جامع اتوماسيون شهرسازي ، نصب چراغ ونورپردازي شهر وپاركهاي شهرودرون محله اي با چراغهاي پايه كوتاه ، حمل نخاله هاي موجود درمحلهاي نامناسب ازسطح شهر خصوصاً شهرك نصر جنب دانشگاه آزاد وتعيين وضعيت پلاك مربوط به باسكول دهقان ، ديهيمي و....
   درادامه آقاي پارسائيان درخصوص بررسي هاي انجام شده پيرامون بودجه پيشنهادي سال 89 توسط كميسيون برنامه وبودجه نكاتي را به شرح ذيل مطرح نمود .
- كاهش بودجه شهرداري عليرغم وجود تورم وافزايش هزينه هاي جاري كه قطعاً بخش عمده اي ازبودجه همانطور كه درهزينه مشخص شده به ديون اختصاص يافته كه با بودجه پيشنهادي اقدامي شايسته درسال 89 تحقق نمي يابد .
- عدم پيش بيني مناسب بودجه تخصيص اعتبارات ازمنابع ماليات برارزش افزوده ،‌با توجه به ضرورت ايجاد جايگاههاي سوخت CNG وعدم پيش بيني اعتبار كافي .
- تلفيق دربودجه شهرداري باسازمانها صورت نگرفته لذا امكان شفاف سازي در درآمدها وهزينه ها وبودجه واقعي شهرداري وجود ندارد .
- عدم اختصاص اعتبار لازم به بودجه شوراي اسلامي براساس دستورالعمل جهت هزينه كرد وبكارگيري مشاورين ذيصلاح .
- عدم رعايت سقف اعلام شده دردستورالعمل بودجه جهت اختصاص 5% كمك به انجمن كتابخانه ها .
- عدم رعايت سهم دودرصد ماده 16 و17 ذكر شده دردستورالعمل .
- افزايش بيش ازدوازده درصد به حقوق ومزاياي كاركنان رسمي دربودجه شهرداري نسبت به سال 88 .
- نامشخص بودن تعداد پرسنل دربودجه پيشنهادي كه امكان كنترل حقوق ومزايا مقدور نمي باشد.
- افزايش رديف اضافه كاري نسبت به سال گذشته كه مغاير با دستورالعمل مي باشد .
- تغييرات فاحش دربعضي از رديفهاي بودجه وعدم توجيه درمقايسه با سنوات قبل .
- عدم ارائه ريز پروژه هاي اولويت دارتملكي وشناسنامه دار .
- عدم تهيه وارسال فرم شماره 7 پروژه هاي عمراني ، خدماتي ، ترافيكي با گزارش كامل هزينه كرد سنوات قبل ومورد نياز كه ضروريست به پيوست بودجه ارسال گردد .
- اختصاص اعتبار در رديفهايي كه طي چند سال گذشته تاكنون هزينه صورت نپذيرفته وخواستارحذف آنها به جهت جلوگيري از انحراف دراهداف بودجه مي باشد.
- جابه جايي بخشي ازهزينه هاي جاري در رديف عمراني .
- اختصاص اعتبارات كلان دررديف مشاركتها كه به دليل پيش بيني غيرمنطقي وعدم جذب رديف فوق درسنوات قبل ضروريست منابع ومحل درآمد با ارائه شناسنامه ارسال گردد .
- عدم هماهنگي بودجه سازمانها با رديف هاي اختصاص يافته دربودجه شهرداري .
- علل اختصاص بودجه جهت كارخانه كمپوست درصورتيكه شوراي شهرخواستار برخورد قانوني جهت احقاق حقوق شهرداري شده وپيشنهاد كاهش آن را دارد .
- ايجاد رديف غيرقانوني تحت عنوان وجود كسري درآمد نسبت به هزينه سنوات قبل عليرغم پيش بيني درسال 88 كه متأسفانه تاكنون هزينه نشده .
- ضروريت اختصاص بودجه مناسب درمحلات ، تكميل پاركهاي درون محله اي، آسفالت معابر وكوچه ها .
- اختصاص بودجه مطابق درآمددرعوارض حذف وكسر پاركينگوبدهي سنوات قبل مطابق مصوبات شورا .
- توجه ودقت درتنظيم بودجه وتمهيدات مناسب جهت تحقق بودجه .
 درپايان مقررگرديد كارگروهي با محوريت كميسيون برنامه وبودجه با حضور شهردارمحترم ومسئولين مربوطه شهرداري بودجه پيشنهادي سال 89 بررسي وموارد جهت تصميم گيري نهايي به صحن علني شورا گزارش نمايند .
   سپس درادامه جلسه با توجه به درخواست وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي مهندس شرافت مديرعامل شركت مسكن درجلسه شورا حضور يافتند ودرخصوص پيشنهاد شهرداري دررابطه با اجراي طرح خيابان شهيد چمران به سه راه تعاون (بلوار پيرنيا) درقالب فروش اوراق مشاركت ازطريق شركت مسكن سازان براساس مصوبه بند يك صورتجلسه مورخ 24/8/88 شورا وايرادات بعمل آمده ازسوي فرمانداري ازجمله نحوه مشاركت وانتخاب شركت مسكن سازان ، نحوه نظارت و تعيين حسن انجام كار ومدت زمان اجراي پروژه ، ميزان حق الزحمه شركت وهمچنين محل ورديف تأمين اعتبار حق الزحمه آن بحث وتبادل نظر بعمل آمد .
 
مصوبات :
*معرفي نماينده ذيصلاح شورا دركميسيونها براساس ماده 6 و11 آيين نامه مالي شهرداريها   
1-  باعنايت به ماده 11آئين نامه مالي شهرداريها درخصوص معرفي نماينده ذيصلاح شورادركميسيون مربوطه موضوع درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق مقررگرديد1- اعضاء ناظر در هیأت مدیره هر سازمان بعنوان نماينده شورا درآن سازمان بعنوان نماينده ذيصلاح شوراي اسلامي شهردركميسيون  ماده 11 آئين نامه مالي شهرداريها معرفي مي گردند. 2- دررابطه با كميسيونهاي مزايده ومناقصه مندرج در ماده 6 آيين نامه مالي شهرداريها نيز نماينده شورا دركليه سازمانهاي مربوطه بايستي به عنوان ناظر شوراحضورداشته باشد . بديهي است دركميسيونهاي مربوط به ماده 6 درصورتي كه عضو شوراي شهر عليرغم دعوت كتبي درجلسه حضور نيافت به هرترتيب كميسيونهاي مزايده و مناقصه برگزار گردد .  
 
*تعيين افراد درسازمان بازيافت براساس ماده 6 و11 آئين نامه مالي شهرداريها     
2- نامه شماره 455/60525- 4/12/88 سازمان بازيافت شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5654- 4/12/88 :
« احتراماً ؛ پيرو پيشنهاد شماره 7329 مورخ 15/10/88 دررابطه با مواد 6 و آئين نامه مالي شهرداري ذكرشده دربند 3 نامه مذكورخواهشمنداست بشرح زير موضوع درشوراي اسلامي مطرح درصورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام بعدي به عمل آيد .
1- با عنايت به ماده 6 آئين نامه مالي شهرداري پيشنهاد مي گردد آقاي مهندس احمد زرگرباشي به عنوان عضو سوم كميسيون عالي معاملات سازمان بازيافت منتخب گردد .
2- با عنايت به ماده 11 آئين نامه مالي شهرداريها خواهشمنداست يك نفر فرد ذيصلاح توسط آن شوراي محترم انتخاب وبه سازمان بازيافت معرفي گردد . ميروكيلي- شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق رديف يك پيشنهادفوق مورد تصويب قرارگرفت ودرخصوص رديف دو مقررگرديد براساس بند 1 همين صورتجلسهاقدام گردد .
 
*تفويض اختيار به شوراي سازمان بازيافت وتبديل مواد 
3- نامه شماره 7329- 15/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5040- 26/10/88 :
«احتراماً ؛ با عنايت به ابلاغ اساسنامه جديد سازمان واينكه براساس تبصره ذيل بند 7 ماده 11 اساسنامه مذكور تا زمانيكه سازمان فاقد آئين نامه مالي ومعاملاتي مصوب مي باشد آئين نامه مالي ومعاملاتي شهرداري با رعايت مفاد اساسنامه وساير مقررات ملاك عمل دانسته كه دراين رابطه اختيارات هيئت مديره سازمان كه براساس اساسنامه قبلي تحت عنوان جانشين شوراي اسلامي شهر درآئين نامه مالي محسوب مي گرديد حذف كه اين امر موجب روند كندي درامور سازمان مي گردد .
خواهشمند است درجهت تسريع در امور واينكه درشوراي سازمان يك نفر ازاعضاء محترم شوراي اسلامي شهر به عنوان عضو و درهيئت مديره نيز يك نفر به عنوان ناظر حاضر مي باشد دستور فرمائيد موارد زير كه درشوراي سازمان طي بند 3 چهارمين جلسه سال جاري تصويب گرديده به هيئت مديره سازمان وشوراي سازمان تفويض گردد .
1- تفويض اختيارتبصره ذيل ماده30 اساسنامه سازمان به شوراي سازمان لازم به ذكر است براساس تبصره مذكور افتتاح و مسدود نبودن حساب درشعبه بانك ملي توسط دارندگان امضاء با تصويب هيأت مديره ومعرفي رئيس هيئت مديره وبا تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد بود .
2- تفويض اختيارمندرج دربند الف ماده 4 آئين نامه مالي وهمچنين تبصره 2و3 بند ج ماده مذكور به هيئت مديره سازمان.
3- تفويض اختيار مندرج درمواد 6و 10 و 11 و13 و 15 و16 آئين نامه مالي شهرداري به هيئت مديره سازمان .
4- تفويض اختيار مندرج درمواد 19 و 20 آئين نامه مالي شهرداري به هيئت مديره سازمان . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق به غير از مواد 6 و 11 آئين نامه مالي شهرداريها كه مقررگرديد براساس بند 1 و2 همين صورتجلسه اقدام ميگردد بقيه موارد مورد تصويب قرارگرفت .  
 
*متراژ 85/36 مترمربع زمين مازاد بخش 5يزد واقع دربلوار شهيد قندي       
4- لايحه شماره 502/59890- 1/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5598- 1/12/88 : 
« حتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي‌آن ،پيرو لايحه شماره 502/23399 مورخ 4/5/88 و بازگشت به بند 2 صورتجلسه مورخ 8/7/88 آن شوراي محترم و با توجه به صورتجلسه شماره 900/29242 مورخ 13/11/88 درخصوص واگذاري متراژ 85/36 مترمربع زمين مازاد بر عرض بلوار جلو پلاك شماره ثبتي 748/2/2023 بخش 5 يزد واقع در بلوار شهيد قندي و براساس نظريه هيأت كارشناسي از قرار هر مترمربع هفده ميليون ريال ( 000/000/17ريال ) و با توجه به قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري كه در تاريخ 8/10/88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است جمعاً مبلغ ششصدو بيست و شش ميليون وچهارصدوپنجاه هزار ريال( 626.450.000 ريال )بدهكاري مالك به شهرداري بوده است كه آنرا در وجه شهرداري پرداخت نموده است . براساس كارشناسي مجدد از قرار هر مترمربع هفده ميليون وپانصدهزار ريال ( 000/500/17 ريال)مابه التفاوت آن به مبلغ هيجده ميليون وچهارصد وبيست وپنج هزار ريال ( 18.425.000 ريال ) نيز مالك طبق صورتجلسه مذكور مقرر گرديده است بصورت نقد در وجه شهرداري پرداخت نمايد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير مدارك مورد اشاره خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 7201ـ 2ـ 417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق با توجه به مدارك ومستندات ارائه شده وهمچنين بررسي هاي بعمل آمده و براساس بند دو صورتجلسه مورخ 8/7/88 ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه درساعت 22 با ذكر صلوات خاتمه يافت .