سيصد وچهل و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد وچهل و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوچهل وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16روزيكشنبه مورخ 2/3/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) فرا رسيدن سوم خرداد سالروز پيروزي فتح خرمشهر روز ايثار ومقاومت را به دلاور مردان و ملت شهيد پرور وقهرمان ايران تبريك وتهنيت عرض نمود واز خدواند متعال عزت و سربلندي ميهن عزيز اسلامي را مسئلت نمود . سپس با عرض تسليت به آقاي ميروكيلي شهردارمحترم بمناسبت درگذشت پدر همسرشان شادروان حبيب ا... منصوري از خداوند متعال علو درجات وغفران الهي براي آن مرحوم وصبري عظيم و اجري جزيل براي بازماندگان مسئلت نمود .
   درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي جناب سرهنگ ميرشمسي رياست محترم پليس امنيت استان درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا با عرض خير مقدم وخوشامدگويي به ايشان ضمن آرزوي موفقيت براي تمامي خدمتگزاران بخصوص پرسنل خدوم وزحمت كش نيروي انتظامي اظهارداشت : اميدواريم برگزاري وتشكيل اينگونه جلسات منشأ خير وبركت باشد وبتوانيم با همكاري وتعامل ساير دستگاهها با نيروي انتظامي درجهت پيشبرد اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي همانا خدمت رساني به مردم وامنيت اين كشور كوشا وپيروز باشيم .
   سپس آقاي ميرشمسي رئيس پليس امنيت استان با درود به ارواح طيبه پاك شهيدان وامام شهيدان وآرزوي طول عمر با عزت مقام معظم رهبري وهمه خدمتگزاران به نظام وعرض تبريك فرارسيدن سوم خرداد سالروز پيروزي فتح خرمشهر و با عرض تقدير وتشكر از رئيس واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه اظهار داشت : اميدواريم با آشنايي وظايف وخدمات پليس امنيت استان درآينده همكاري بيشتري داشته باشيم تابتوانيم مسائل ومشكلات اجتماعي جامعه رابا كمك يكديگر و ساير دستگاهها وهمت خود شهروندان برطرف نمائيم . وي درادامه شرح مختصري از وظايف و اختيارات وهمچنين عملكرد پليس امنيت استان ومأموريت بسيار سنگين وپركار وپيگيري ونظارت وكنترل مسائل در زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، اخلاقي ،برخورد با اراذل و اوباش ، بحث هاي سياسي احزاب ومذاهب ، روزنامه ها ،‌ماهواره ، اينترنت وكليه مشكلات مربوطه ارائه نمود . ايشان درادامه از مشكلات موجود در سطح شهر و اقدامات صورت گرفته توسط آن اداره از جمله بحث امنيت اخلاقي ،بدحجابي و تأكيد مسئولين نظام جهت برخورد و جلوگيري از اين معضل اجتماعي ، بررسي صلاحيت افراد ونظارت وكنترل بركليه صنوف ها ، شركتهاي خصوصي ، مراكز  تجاري و جلو گيري از سوء استفاده  بعضي از فروشندگان و جلوگيري از هرگونه فساد در مراكز تجاري ، حراست ويژه از ورود كليه افراد خارجي به استان يزد وجلوگيري از ورود غيرقانوني وبدون مجوز افراد ، مشكلات به وجود آمده توسط مهاجرين افغاني درشهر يزد وگسترش بي رويه حاشيه نشيني درشهر وجمع آوري تعداد زيادي از آنان كه فاقد مجوز بودند وساماندهي كارگران در سرچهارراهها وميادين اصلي شهر وايجاد مزاحمت براي شهروندان وكنترل ونظارت به كار آنان توضيحات كامل وجامع ارائه نمود. سپس ايشان تأكيد نمودتا شوراي اسلامي شهر درجهت يكنواختي و يكسان سازي موضوع ،نظارت وكنترل تاكسي تلفني هاي موجود درسطح شهر بارايزني هاي لازم وپيگيري هاي مجدّانه خود با مسئولين مربوطه هرچه زودتر اين معضل دوگانگي حل وفصل گردد .
   درادامه هريك از اعضاي شورا باعرض تبريك بمناسبت فرارسيدن سالروز سوم خرداد روز پيروزي فتح خرمشهر وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمان ارجمندوبا آروزي توفيق روزافزون ايشان وساير همكارانشان درنيروي انتظامي مواردي رابشرح ذيل جهت بررسي ورسيدگي بيشتروپيگيريهاي لازم درجهت امنيت شهروآسايش شهروندان مطرح‌نمودند:
- ارائه راهكارهاي مناسب وبرنامه ريزي هاي لازم‌جهت تعميم وگسترش تبليغات در زمينه فرائض ديني دربين‌خانواده ها و اشاعه وترويج امر به معروف ونهي از منكر درجامعه بخصوص نسل جوان با مشاركتهاي مردمي و مسئولين فرهنگي استان.
- حمايت وپشتيباني مالي از سوي مسئولين استاني براي كارخانجات صنعتي جهت جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و بيرون نمودن كارگران زحمت كش ومعضلات اجتماعي بعدي آن .
- برنامه ريزي هاي لازم درخصوص اسكان دختران دانشجوي غيربومي ونظارت كامل برآنان وپيگيري هاي لازم مبني بر تحصيل آنان درشهر خود .
- ساماندهي حضور مهاجرين خارجي بخصوص افاغنه در يزد وتدابير لازم درخصوص جلوگيري از ورود آنان ومشكلات به وجود آمده از لحاظ امنيتي ، بهداشتي ، فساد ، گسترش حاشيه نشيني درشهر وهمچنين ساماندهي آن افراد درسرچهارراهها وميادين شهر وتحت نظارت وكنترل بيشتر آنان بر انجام كارهايشان .
- پيگيري جدي ولازم از سوي مسئولين استان جهت تعيين تكليف وضعيت بوجود آمده ودوگانگي تاكسي تلفني هاي سطح شهر .
- پيگيريهاي لازم درخصوص جمع آوري افاغنه در ميدان ميوه وتره بار با همكاري نيروي انتظامي .
- با توجه به وظايف شوراها مبني برنظارت كامل به امور تماشاخانه ها ، سينماها ، ايجاد نمايشگاهها وغيرو ،مسئولين مربوطه همكاري هاي لازم را با اين شورا داشته باشند كه متأسفانه تاكنون هيچگونه هماهنگي دراين راستا با شوراي شهر نشده است .
- مطرح وبررسي نمودن مسائل ومشكلات اجتماعي دركميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا با حضور مسئولين مربوطه و همچنين ايجاد زمينه ها وراهكارهاي مناسب درجهت فرهنگ سازي وآموزشهاي لازم به مردم .
- نظارت كامل وبيشتر نيروي انتظامي دراماكن عمومي بخصوص پاركهاي سطح شهر در شب ها وتأمين روشنايي لازم درپاركها واماكن عمومي جهت امنيت بيشتر شهروندان .
- برنامه ريزي هاي لازم واصولي جهت جلوگيري از رشد اعتياد بخصوص درجوانان .
- برخورد قاطع نيروي انتظامي با بعضي از موتورسواران كه براي شهروندان ايجاد مزاحمت مي نمايند بخصوص دربعضي از مراسم هاي عروسي .
- پخش واجراي برنامه هاي شاد ، آموزشي وآموزنده از سوي صدا وسيما وحضور مؤثر وپررنگ ونقش صدا وسيما جهت بيان مسائل ومشكلات اجتماعي وبرنامه هاي ارشادي جهت جلوگيري برخي از مفاسد اخلاقي وغيرو .
- تعميم وگسترش وايجاد زمينه هاي لازم وامكانات بيشتر جهت ورزش جوانان بخصوص بانوان جهت پرنمودن اوقات فراغت و اختصاص يكي از پاركهاي سطح شهر براي ورزش بانوان .
- جلوگيري ازبرخي فروشندگان مواد دخاني درسطح شهر ونظارت وكنترل بيشتراماكن بر فروشندگان پوشاك وتوليدي ها.
- برنامه ريزيهاي اصولي ومدون درجهت گسترش فرهنگ عفاف وحجاب درجوانان وجلوگيري از فرهنگ بي حجابي دريزد و اجراي قانون دراين زمينه .
   درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي از آقاي قاسم برزگر نصرآباد كارمند شهرداري به پاس زحمات و موفقيت ايشان در زمينه ايجاد واختراع سيستم ضد فشار آب درون لوله اي درسالي كه ازسوي مقام معظم رهبري بنام سال همت مضاعف وكارمضاعف به اين مهم نائل شده اند به رسم يادبود وبا اهداء لوح سپاس از ايشان درصحن علني شورا تجليل به عمل آمد .
*مصوبات :
* پاسخ به ايراد فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه 8/2/89    
1- نامه شماره 1/1106- 26/2/89 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 623- 26/2/89 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 8/2/89 اين شورا در رابطه با تفويض اختيارات (شهردار ، معاونين ، مديران مناطق ، سرپرست) براي سال مالي 89 موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
الف : رديف 5 ) اعتراض فرمانداري دراين زمينه از سوي شورا وارد تشخيص داده شد .
ب : رديف 6 ) باستناد بند 14 ماده 76 قانون شوراها وتبصره ذيل آن شورا مي تواند اختيار تصويب وانجام معاملات را تاميزان معيني با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .
ج : رديف 10 ) با توجه به عدم ارتباط موضوعي با ماده 5 آئين نامه داخلي شوراهاي اسلامي شهر اعتراض فرمانداري وارد نمي باشد .
د : رديف 12 ) دراين زمينه شهرداري با رعايت ماده 19 قانون نوسازي وعمران شهري قطعاً اقدام مي نمايد و اين شورا به استناد بند 14 ماده 76 قانون شوراها مسئوليت تصويب معاملات ونظارت برآنها اعم از خريد ، فروش مقاطعه ، اجاره واستيجاره كه بنام شهر وشهرداري صورت مي پذيرد با درنظر گرفتن صرفه وصلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي ومعاملات شهرداري به عهده داشته واين شورا باستناد تبصره ذيل همين بند اختيار تصويب وانجام معاملات را تا ميزان دويست ميليون ريال (200.000.000 ريال) با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نموده است فلذا ايراد فرمانداري را به هيچ وجه وارد نمي داند .
* پاسخ به ايراد فرمانداري نسبت به بند 9 صورتجلسه 19/12/88
2- نامه شماره 1/11815- 8/1/89 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 14- 9/1/89 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 9 صورتجلسه مورخ 19/12/88 در رابطه با تملك تمامي پلاك ثبتي شماره 3602 بخش 4 يزد واقع در طرح توسعه ترمينال متعلق به آقاي اردشير باستان به وكالت خانم ميترا رئيسي موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق مقررگرديد پس از انتقال رسمي اسناد درطرح توسط مالك بنام شهرداري ،نسبت به پرداخت وجه ومعوض آن براساس لايحه پيشنهادي، شهرداري اقدامات لازم دراين راستامعمول نمايد .
جلسه درساعت 19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .