سيصد وشصت و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد وشصت و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد وشصت و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روزيك‌شنبه مورخ 31/5/89  با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و آرزوي قبولي طاعات و عبادات ، فرا رسيدن سالروز وفات حضرت خديجه كبري (س) را تسليت عرض نمود. سپس از جلسه برگزار شده در استانداري با حضور آقاي فلاح‌زاده استاندار محترم و بررسي‌هاي بعمل آمده در خصوص الحاق شهر حميديا با شهر يزد ضمن تقدير و تشكر از استاندار محترم جهت برگزاري اين نشست مشترك و رهنمودها و ارائه راهكارهاي مناسب و نظرات سازنده ايشان جهت همت و تلاش بيشتر مسئولين شهر حميديا مبني بر جلب رضايت مردم و هماهنگي شهروندان آن منطقه، جهت هر گونه همكاري براي به ثمر بخشيدن اين موضوع و كلان شهر شدن شهر يزدمطالبي را عنوان نمود و در ادامه با توجه به پي‌گيري‌هاي بعمل آمده از سوي معاونت امور عمراني استانداري در خصوص احداث جاده كشتارگاه و تخصيص اعتبارات كافي در اين زمينه، از شهرداري خواست اين موضوع را تا حصول نتيجه پي‌گيريهاي لازم را معمول نمايد. ايشان در ادامه پيشنهاد نمود در راستاي كمك به سيل‌زدگان مردم پاكستان با اطلاع رساني و تبليغات لازم به تمامي ادارات ، ارگانها جهت شركت در اين امر خير اقدام گردد كه در پايان مقرر گرديد مبلغ پنج ميليون ريال بصورت كمك نقدي از سوي اعضاي اين شورا جهت كمك به سيل زدگان به حساب مربوطه واريز گردد.
در ادامه جلسه هر يك از اعضاي شورا مطالبي را به شرح ذيل عنوان نمودند كه با توضيحات آقاي ميروكيلي شهردار محترم بحث و تبادل نظر بعمل آمد:
- اطلاع رساني توسط شهرداري به شهروندان جهت جمع‌آوري زباله در زمانهاي خاص و تعيين شده.
- بازديد شهرداران مناطق در محلات بصورت روزانه قبل از شروع كار جهت رفع مسائل و مشكلات منطقه بخصوص جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و ... .
- دقت و نظارت بيشتر شهرداري در برگزاري كميسيون معاملات بخصوص در زمينه‌هاي عمراني و انجام كار با پيمانكاران و دقت در خريد مصالح ونوع آن بصورت كلي.
- ساماندهي حاشيه بلوار جانباز بخصوص پياده‌روها.
- همكاري با شركت نمايشگاههاي بين‌المللي منطقه يزد جهت تأمين زيرساختها و همچنين ايجاد راه دسترسي به ميدان ميوه و تره‌بار از طريق پل زيرگذر مقابل نمايشگاه و آسفالت آن.
- زمان شروع بكار دفاتر كارگزاري چه موقع خواهد بود.
- پيشرفت كار انجام مطالعات امكان سنجي حمل و نقل عمومي انبوه به كجا رسيده است.
- با توجه به خطرآفرين بودن بخشهايي از ساختمان شهرداري منطقه دو، مقاوم سازي آن چه موقع شروع خواهد شد.
- با توجه به فراخوان انجام شده در خصوص ساختمانهاي برتر، موضوع تشويقات منظور شده در تعرفه عوارض، چرا تا كنون از سوي شهرداري پيشنهادات به شورا ارسال نمي‌شود. (براي سالهاي 87 و 88)
- ضرورت استفاده از نظريات تخصصي اعضاي شورا و يا كارشناسان منتخب شورا در كميسيون معاملات عمده شهرداري براساس مصوبه شورا.
- لزوم پي‌گيري در جهت حل معضل رفع فاضلاب بخش شرقي محله حسن‌آباد مشير (كوچه ساقي) بصورت محلي اعم از روشهاي بي‌هوازي و غيره .
- ساماندهي پاركينگ ابتداي خيابان مهدي و تأمين روشنايي آن.
- آسفالت و روكش آسفالت در سطح شهر و محلات و همچنين نظارت و دقت بيشتر شهرداري هنگام آسفالت خيابانها و جلوگيري از آوردن دريچه‌هاي مربوط به آب و فاضلاب بالاتر از سطح آسفالت با توجه به خطرناك بودن آن.
- ضرورت پي‌گيري جهت تشكيل كميسيون شيوه نظارتي در شورا.
 
مصوبات :
 
    پاسخ به ايراد فرمانداري
1- نامه شماره 1/1941-17/3/89 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1242-3/4/89 :
در خصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 5 صورتجلسه مورخ 5/3/89 مبني بر تعيين حق‌الزحمه هيأت كارشناسان رسمي و هيأت ارزياب شهرداري، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقرر گرديد، متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
«كاركنان شهرداري به عنوان هيأت ارزياب مي‌توانند خارج از وقت اداري بدون دريافت هر گونه اضافه كاري نسبت به كارشناسي موارد ارجاعي اقدام ‌نمايند. بديهي است پرداخت حق‌الزحمه كارشناسي از سوي شهرداري براي آنان بلامانع مي‌باشد.»
 
      حسابهاي في مابين شهرداري و شركت آب و فاضلاب
2- لايحه شماره 230/20168- 3/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1689- 3/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به صورتجلسه في ما بين شركت آب و فاضلاب و شهرداري در مورد حسابهاي في ما بين ( تصوير پيوست ) ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد به شرح ذيل در اصلاحيه بودجه 89 لحاظ گردد.
بدهي شهرداري به سازمان آب و فاضلاب :   
1- تتمه انشعاب پايانه مسافربري به مبلغ يك ميليارد و هفتصدوپنجاه وشش ميليون ويكصد وهفتاد و هفت هزاروپانصد ريال ( 500/177/756/1 ريال ) از محل كد 3091000061 ديون حاصل از پروژه هاي عمراني افزايش يابد.
2- خريد لوله ايرانيت به مبلغ يك ميليون و يكصدوچهل و پنج هزار و سيصد ريال( 300/145/1 ريال ) و خريد لوله مانشون به مبلغ هشتصد و هشتادوشش هزاروششصدريال ( 600/886 ريال ) از محل كد 3091000061 ديون حاصل از پروژه هاي عمراني افزايش يابد.
3- حق انشعاب آب و فاضلاب آتش نشاني سيلو به مبلغ دويست و بيست و هفت ميليون و ششصد هزار ريال ( 000/600/227 ريال ) از محل كد 3091000061 ديون حاصل از پروژه هاي عمراني افزايش يابد.
4- مانده بدهي آب بهاء فضاي سبز شهرداري تا پايان سال 1388 به مبلغ چهار ميليارد و هفتصد و هفتاد و نه هزار و سيصد و دو ريال ( 302/779/000/4 ريال ) از محل كد 3091000061 ديون حاصل از پروژه‌هاي عمراني افزايش يابد.
5- هزينه اجاره زمين چمن توسط تيم فوتبال شهرداري به مبلغ نه ميليون ريال ( 000/000/9 ريال ) از محل كد 420201 شهري افزايش يابد.
جمع بدهي : پنج ميلياردو نهصدو نودوپنج ميليون و پانصدوهشتادوهشت هزاروهفتصدو دوريال  702/588/995/5 ريال .
بدهي سازمان آب و فاضلاب به شهرداري :
1ـ مانده طلب شهرداري در ابتداي سال 88 به مبلغ هفتصد و چهل و شش ميليون و پانصد و هفتاد و پنج هزار و چهار صدونودوهشت ريال ( 498/575/746 ريال ).
2ـ بابت خسارتهاي آسفالت از طريق اجراي طرحهاي اصلاح و توسعه عمران به مبلغ پنج ميليارد و چهارصد ونود وچهارميليون وچهارصد وپنجاه و چهارهزارو سيصدوبيست و سه ريال                        ( 323/454/494/5 ريال ) از محل0301001 افزايش يابد.
3ـ بابت نيم درصد عوارض پيمانكاران به مبلغ يك صد و نوزده ميليون و ششصد و دو هزار ونود ريال    ( 090/602/119 ريال ) از محل 104007عوارض بر قراردادها افزايش يابد.
4ـ بابت بدهي عوارضات و جريمه متعلقه پاركينگ به مبلغ دو ميلياردوچهارصدوبيست ميليون و نهصدوبيست هزارريال ( 000/920/420/2 ريال ) از محل 0201002 عوارض حذف پاركينگ افزايش يابد.
جمع بدهي : هشت ميلياردو هفتصدوهشتادويك ميليون و پانصدو پنجاه و يك هزارو نهصدو يازده ريال  (911/551/781/8 ريال).
ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در خصوص عوارض حق‌الارض در حسابهاي في‌مابين محاسبه و نتيجه را به شورا گزارش نمايد.
 
      تعيين ارزش معاملاتي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري
3- لايحه شماره 230/20706- 7/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1744- 10/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن و در اجراي تبصره 11 ماده100 قانون شهرداري ، ارزش معاملاتي پيشنهادي شهرداري به شرح زير اعلام مي گردد:
الف : ارزش معاملاتي براي ساختمانهاي مسكوني و ويلايي با هر نوع سازه به ازاي هر متر مربع           p 30 + 000/300 ريال (سيصد هزار ريال به اضافه p 30 ).
ب : ارزش معاملاتي براي آپارتمانهاي مسكوني با هر نوع سازه به ازاي هر متر مربع p 50 + 000/300 ريال (سيصد هزار ريال به اضافه p 50 ).
ج : ارزش معاملاتي براي ساختمانهاي تجاري واداري وساير ساختمانها با هرنوع سازه به ازاي هر متر مربع p 60 + 000/300 ريال (سيصد هزار ريال به اضافه p 60 ).
د : ارزش معاملاتي براي سالنهاي سوله به ازاي هر متر مربع زير بنا p) 30 + 000/600 ريال ) ششصد هزار ريال به اضافه p 30 .
هـ : ارزش معاملاتي براي سازه هاي موقت به جز كاربري مسكوني ، به ازاي هر متر مربع زيربنا دويست هزار ريال (000/200 ريال ).
و : ارزش معاملاتي براي منهولهاي زميني با مساحت بيشتر از 4 مترمربع ، به ازاي هر مترمربع زيربنا يك ميليون ريال ( 000/000/1 ريال ).
ز: ارزش معاملاتي حصاركشي براي هر متر طول ديوار با هر ارتفاع ( 000/150 ريال ).
ح: ارزش معاملاتي گودبرداري براي هر متر مكعب ( 000/50 ريال ).
توضيح: در صورت تصويب پيشنهاد فوق ، عوارض ساختمانهاي بدون پروانه اي كه بر اساس اين مصوبه جريمه شوند نيز همانند عوارض صدور پروانه محاسبه مي گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد . ضمناً آقايان عباس دهقان و حسينعلي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند . ميروكيلي - شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
    احداث پل هوايي عابر پياده
4-  لايحه شماره 600/19312- 29/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1619- 29/4/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، باستحضار مي رساند كه احداث پل هوايي عابر پياده از مواردي است كه در سطح شهر به شدت مورد نياز و كراراً مورد درخواست مردم مي باشد . بر همين اساس در سالجاري تعداد يازده (11) فقره از محل بودجه سالجاري با پيمانكار واجد شرايط انعقاد قرارداد گرديده و در حال اجرا مي باشد ولي در مابقي موارد طبق ليست پيوست كه مورد تائيد اعضاي محترم شورا نيز مي‌باشد نياز به عقد قرارداد از محل مشاركت و سرمايه گذاري با بخش خصوصي مي باشد . لذا خواهمشند است نسبت به صدور مجوز جهت فراخوان عمومي به منظور انتخاب سرمايه گذار دستورات لازم صادر فرمائيد . ضمناً آقاي رمضاني و آثاري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق ضمن مخالفت با فراخوان عمومي به منظور سرمايه‌گذار مقرر گرديد پل‌هاي عابر پياده غير مكانيزه به تعداد يازده (11) پل در چارچوب بودجه مصوب سال 89 بدون مشاركت و رأساً توسط شهرداري اجرا شود.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا در خصوص تشكيل كارگروه پل‌هاي عابر پياده و تابلوهاي تبليغاتي
5- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي «آقايان ميرحسيني، كوچك‌زاده، حرزاده و سركار خانم‌ها وزيري و حيدري» ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2019-31/5/89 :
موضوع : تشكيل كارگروه پل‌هاي عابر پياده و تابلوهاي تبليغاتي.
توضيح : «با توجه به اينكه جانمائي پل‌هاي عابر پياده و تابلوهاي تبليغاتي اعم از بيلبورد و استند مقوله حساس و مسئله زا و ابهام برانگيز مي‌باشد پيشنهاد مي‌گردد من بعد كارگروهي مركب از نمايندگان معاونت‌هاي عمراني وحمل و نقل وترافيك و سازمانهاي رفاهي- تفريحي، فرهنگي -ورزشي و نمايندگان يا رؤساي كميسيونهاي فرهنگي و خدمات تشكيل و اين كارگروه وظيفه جانمائي و بررسي قراردادها نموده و به جز اين روش كليه روش‌هاي قبلي كان لم يكن تلقي و منسوخ گردد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    درخواست آقايان پور عسكري و كدخدايان جهت احداث پاركينگ در خيابان فرخي
6-  نامه شماره 502/23889- 24/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1913- 25/5/89 :
« احتراماً پيرو پيشنهاد شماره 502/58805 مورخ 21/11/88 به پيوست درخواست آقايان پورعسكري و كدخدايان مالكين پلاك باقيمانده 2086 بخش 4 يزد كه جهت احداث پاركينگ واقع در خيابان فرخي مورد توافق قرار گرفته است ارسال مي گردد، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اتخاذ تصميم و نتيجه را جهت اقدام بعدي به اين شهرداري اعلام فرمايند. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق با عنايت به اينكه شهرداري براي تأمين پاركينگ مورد نظر در خيابان فرخي نسبت به خريد پاركينگ و آزادسازي آن اقدام نموده است. لذا ضمن مخالفت با پيشنهاد شهرداري مصوبه بند 6 صورتجلسه مورخ 8/2/89 اين شورا هم نيز در اين زمينه كان لم يكن تلقي مي‌گردد.
 
جلسه درساعت  19 با ذكر صلوات خاتمه يافت.