سيصد وشصت و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد وشصت و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد وشصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روزيك‌شنبه مورخ 14/6/89  با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و با عرض قبولي طاعات و عبادات در اين ماه مهماني خدا و آرزوي استفاده هر چه بيشتر در ايام باقي‌مانده اين ماه اظهار داشت با توجه به ساخت مجتمع تجاري ستاره و افتتاح شدن اين مجموعه در روزهاي آتي، شهرداري بايد پي‌گيريهاي لازم در خصوص تأمين پاركينگ قبل از افتتاح بنمايد تا هر چه زودتر وضعيت اين موضوع مهم مشخص شود. وي در ادامه مجدداً تأكيد نمود با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده با استاندار محترم و معاونين مربوطه جهت احداث جاده كشتارگاه و اخذ اعتبارات دولتي و همچنين آماده نمودن طرحهاي عمراني توسط شهرداري براي گرفتن اعتبارات دولتي خاص در اين زمينه، شهرداري هر چه زودتر پي‌گيريهاي لازم را تا حصول نتيجه معمول نمايد. وي در ادامه گفت با توجه به درخواست مدير مجتمع اقتصادي كميته حضرت امام مبني بر واگذاري ملك (اداره قندو شكر سابق) در خيابان ايرانشهر به شهرداري بصورت پاياپاي جهت احداث پاركينگ، از شهرداري خواست تا ضمن بررسي اين موضوع هر چه زودتر پيشنهاد خود را جهت تصميم‌گيري به شورا گزارش نمايند.
سپس‌آقاي مطهريان در خصوص فرم ارزيابي كيفي جهت شناسايي پيمانكاران براي انجام خدمات شهري در سطح مناطق ومحلات يزد از نحوه جمع‌آوري زباله، نحوه نظافت و رفت و روب محله، زمان جمع‌آوري زباله طبق تقويم و برنامه ارائه شده، نحوه برخورد پرسنل با شهروندان توضيحاتي ارائه نمود.
در ادامه جلسه آقاي خباززاده گزارش كاملي از مأموريتشان به اصفهان به اتفاق كارشناسان و مسئولين مربوطه شهرداري جهت بازديد از اداره مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهرداري اصفهان و عملكرد آن مجموعه از جمله جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز – سدمعبر- تشكيل شوراي حل اختلاف ، ايجاد مكانيزمهاي مناسب جهت اطلاع رساني تخلفات نظير سامانه 137 شهرداري و ايجاد گشت‌هاي موتوري در مناطق ، استفاده از نيروهاي تحصيل كرده ، هماهنگي بين دادستاني، شوراي تأمين استان، استانداري، فرمانداري با اداره اجرائيات آن شهرداري، داشتن يك نفر نيرو به عنوان كارشناس حقوقي، برگزاري جلسات مستمر با حوزه‌هاي مختلف نيروي انتظامي از جمله كلانتريها جهت ايجاد همكاري مؤثر، مديريت كميسيونهاي ماده صد بصورت جداگانه و مستقل ارائه نمود. وي در ادامه در خصوص اعلام اداره امور مالياتي مبني بر پرداخت مبلغي به عنوان ماليات توسط سازمان فناوري اطلاعات شهرداري و عدم توان واريز آن مبلغ مشخص توسط سازمان فاوا و براي كليه سازمانهاي وابسته به شهرداري پيشنهاد نمود شورا به هر نحو كه صلاح مي‌داند اين موضوع را بررسي و پي‌گيري نمايد و در صورت امكان تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري به واحد تغيير وضعيت دهند.
سپس آقاي ميرحسيني با اشاره به جلسات برگزار شده در كميسيون خدمات شهري با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه در شهرداري جهت ساماندهي وضعيت اداره اجرائيات با همكاري نيروي انتظامي از شهرداري خواست تا در جهت تشكيل شوراي حل اختلاف در محل اجرائيات پي‌گيريهاي لازم را با مسئولين ذيربط داشته باشند تا هر چه زودتر اين امر تحقق يابد.
 
مصوبات :
 
      برگزاري جشن گلريزان
1- در رابطه با برگزاري جشن گلريزان و در راستاي حمايت و مساعدت جهت آزادي زندانيان نيازمند جرائم غيرعمد با همكاري ستاد ديه استان در روز دوشنبه مورخ 15/6/89 ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد جهت شركت در اين امر خداپسندانه همچون سنوات گذشته شوراي اسلامي شهر و شهرداري  مشتركاً مبلغ پنجاه ميليون ريال (000/000/50ريال) از اعتبارات ماده 17سهم شهرداري در اين زمينه پرداخت گردد.
 
      طرح پيشنهادي اعضاي شورا
2-طرح‌ پيشنهادي‌ تمامي اعضاي شورا با موضوع الزام شهرداري به انتخابيك نفر بعنوان مسئول پيگيري طرح اجرائيات ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2194-14/6/89 به شرح ذيل:
توضيح : « با توجه به آنكه ارتقاء سطح اجرائيات و توانمندي آن براي رسيدن به شهري بدون تخلف ضروري است و از طرفي توضيحات شهرداري اصفهان در اين زمينه چشمگير است. پيشنهاد مي‌شود شهرداري يك نفر توانمند، كاردان و واجد صلاحيت را بعنوان پيگيري جهت تحقق تجربيات و اقدامات موفقيت آميز شهرداري اصفهان تعيين نمايد. فرد مذكور موظف است طرحي كامل و قابل اجرا تهيه و پس از تاييد شهردار به شورا ارسال تا به تصويب برسد. بديهي است پس از تصويب طرح لازم است تا مرحله نهايي پيگيري‌هاي لازم صورت گيرد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      ساماندهي وضعيت حمل گوشت
3- لايحه شماره 204/25061-30/5/89 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1995-31/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد جهت ساماندهي نحوه حمل گوشت در سطح استان اقدام به خريد سه دستگاه خودروي يخچالدار حمل گوشت فوتون به ازاي هر دستگاه مبلغ دويست و هشتادو چهار ميليون ريال (000/000/284ريال) و جمعاً به مبلغ هشتصدو پنجاه و دو ميليون ريال (000/000/852ريال) از محل كد 3081100005 خريد ماشين‌آلات عمراني اقدام نمايد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد.
ضمناً آقاي مشتاقيون بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري خودروهاي خريداري شده را با نرخ كارشناسي به شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد اجاره دهد.
 
      ساماندهي مشاغل مزاحم شهري
4-  در خصوص ضرورت ساماندهي وضعيت مشاغل مزاحم شهري در سطح شهر، موضوع در صحن علني شورا مطرح  با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقرر گرديد كارگروهي متشكل از نيروي انتظامي، نماينده شهرداري، معاونت خدمات شهري شهرداري، اداره اجرائيات شهرداري، اداره محيط زيست ، اداره بهداشت در اين راستا تشكيل تا نسبت به شناسايي مشاغل فني مزاحم در سطح شهر و در صورت ضرورت و نياز ، انتقال آنان به شهرك مشاغل مزاحم شهري اقدامات لازم معمول گردد.
 
      عقد قرارداد متمم كار با سازمان همياري شهرداريها
5-لايحه شماره315/64412-23/12/88 شهرداري يزد ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 5995-24/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، نظر به اينكه سقف ريالي قرارداد شماره 221/3794مورخ 1/2/87 موضوع احداث پل راه‌آهن خيابان كاشاني به اتمام رسيده و جهت تكميل عمليات عمراني نياز به عقد قرارداد متمم مي‌باشد، خواهشمند است موافقت فرماييد قراردادي به مبلغ پنج ميلياردو دويست و هفتادو يك ميليون و چهارصدو چهل و دو هزارو سيصدو پنجاه و هشت ريال (358/442/271/5ريال) و بر اساس شرايط قرارداد اوليه با سازمان همياري شهرداريها از طريق ترك تشريفات مناقصه منعقد گردد. لازم به ذكر است محل تأمين اعتبار پروژه از محل ديون پروژه‌هاي عمراني در سال 1389 مي‌باشد.
ضمناً آقاي عظيمي‌زاده – معاونت فني و عمراني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه درساعت  45/18 با ذكر صلوات خاتمه يافت.