سيصد وشصت و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد وشصت و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد وشصت و سومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 10/16 يك‌شنبه مورخ 24/5/89  با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه مبارك و توفيق بهره‌گيري هر چه بيشتر از فيوضات اين ماه پر خير و بركت اظهار داشت با توجه به جلسه برگزار شده توسط استاندار محترم با حضور كليه مسئولين ادارات مربوطه در رابطه با بررسي مسائل و مشكلات پروژه احداث ميدان مركزي ميوه و تره‌بار و تسريع در روند امور اجرايي آن پروژه و تعامل و همكاري ساير دستگاه‌هاي مربوطه در اين زمينه و همچنين ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب و سازنده جهت بهره‌برداري هر چه زودتر آن ميدان بزرگ از استاندار محترم تقدير و تشكر نمود. وي در ادامه از شهرداري خواست طبق سنوات گذشته در خصوص افطاري دادن به پرسنل و كارگران زحمت‌كش و خدوم واحد خدمات شهري در ايام ماه مبارك رمضان برنامه‌ريزي‌هاي لازم معمول نمايد.
سپس ايشان با توجه به نارضايتي مردم از عملكرد كميسيونهاي ماده صد اظهار گلايه نمود واز شهرداري خواست تا هر چه زودتر ضمن بررسي موضوع در جهت تكريم ارباب رجوع و رسيدگي پرونده‌ها به موقع در وضعيت فعلي سامان داده شود.
سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن عرض تبريك ماه مبارك رمضان و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه گزارش مصور از پروژه‌هاي عمراني شهرداري از جمله فعاليت واقدامات صورت گرفته تا كنون بابت احداث تقاطع غيرهمسطح مهديه و ميزان پيشرفت كار و رضايت‌مندي شهروندان در اين زمينه و همچنين احداث ساختمان ايستگاه آتش‌نشاني واقع در سيلو و احداث پاركينگ طبقاتي خيابان كاشاني (مجيبيان) و مجموعه‌هاي تجاري آن ارائه نمود.
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي و طبق دعوت بعمل آمده آقاي زارع بعنوان نماينده مشاور آرمانشهر در خصوص طرح تفصيلي بافت تاريخي يزد جهت اداي توضيحات در جلسه شورا حضور يافتند كه آقاي كوچك‌زاده در خصوص بررسي‌هاي بعمل آمده تا كنون در خصوص طرح تفصيلي بافت تاريخي يزد و ضوابط آن توضيحاتي ارائه نمود و عمده‌ترين موارد پيشنهادي را به بهترين مشارو آرمانشهر به شرح ذيل ارائه نمود:
1- لزوم تقليل محدوده بافت تاريخي به لااقل همان ميزان 532 هكتار پيش‌بيني شده در طرح جامع جديد.
2- لزوم بازنگري در مديريت بافت تاريخي و اعمال مديريت شورائي در اين بافت از طريق شوراي بافت تاريخي يزد و كميته اجرائي آن كه جايگاه قانوني دارد و پرهيز از مديريت يك جانبه توسط سازمان ميراث فرهنگي يزد در بافت كه نتيجه خوبي نداشت است كه گواه اين امر افزايش منازل خالي از سكنه از مالكين بومي و استقرار افراد غير ايراني يا معتاد و غيره در عمده بخشهايي از اين بافت و مشكلات فرهنگي اجتماعي و بهداشتي موجود در اين مناطق است و همچنين ساير مواردي كه در نامه پيشنهادي كه با كسب نظر تعدادي از صاحب نظران و اعضاء شورا تهيه شده آماده است نامبرده بخشي از نامه پيشنهادي آقاي مهندس نبوي زاده معاون عمراني اسبق استانداري يزد در اين خصوص را قرائت نمود و نظر آقاي مهندس اولياء نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي را در اين زمينه و پيشنهاد ايشان مبني بر لزوم استفاده از اوراق قرضه براي نوسازي در بافت تاريخي را بعرض حاضرين رسانيد.
 
مصوبات :
     نتايج طرح حفاظت جامع بافت تاريخي و ضوابط آن
1- در خصوص بررسي ‌هاي بعمل آمده در رابطه با طرح پيشنهادي مهندسين آرمانشهر در رابطه با طرح حفاظت جامع بافت تاريخي يزد و ضوابط آن موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق مقرر گرديد متن ذيل به عنوان نتيجه بررسي‌هاي بعمل آمده از سوي اين شورا جهت ارائه به مشاور مربوطه و دستگاه‌هاي ذيربط اعلام گردد:
« با بررسي‌هاي انجام شده در خصوص طرح حفاظت جامع بافت تاريخي يزد، پيشنهادي توسط مهندسين مشاور آرمانشهر، شوراي اسلامي شهر يزد در راستاي تحقق آيين‌نامه اجرايي ماده 156 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موضوع ماده 105 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي مصوب 8/4/84 هيأت محترم وزيران منتشره در روزنامه رسمي 17600 مورخ 10/5/84 و بند 34 ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف شوراها در رابطه با وظايف شوراي اسلامي شهر با توجه به مشكلات فراوان موجود در بافت تاريخي يزد و نظر به اينكه طرح مذكور بايد جوابگوي نيازهاي حداقل 20 سال آينده شهر باشد و آينده اين قسمت شهر را اصولي و واقعي ترسيم نمايد، نظريات و پيشنهادات شوراي اسلامي شهر يزد به شرح زير جهت انجام اصلاحات و اخذ مجوزهاي قانوني اعلام مي‌گردد.
1- دغدغه هميشگي مسئولان وشهروندان يزدي عدم تطابق محدوده بافت تاريخي با توانايي دستگاههاي اجرايي وخدمات رساني بوده است . خوشبختانه اين نگراني در دوردوم سفر استاني رئيس محترم جمهوري مورد توجه قرار گرفت وطي بند 7 از مصوبات جلسه مورخ 1/12/87 هيأت محترم دولت دريزد به شرح ذيل مصوب گرديد :
« ارائه طرح تعيين ضوابط وآئين نامه اجرايي نوسازي بافت قديم تاريخي يزد با تعيين ميزان سطح بافت تاريخي قابل تملك ونگهداري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري واستانداري ظرف شش ماه به هيأت وزيران . »
از آنجا كه مصوبه مذكور طي شماره 235726/42038 مورخ 14/12/87 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده انتظار مي رفت طرح ارائه شده توسط مشاور، نظر مردم ، مسئولان وهيأت محترم وزيران را تأمين نمايد . اكنون به نظر مي رسد عليرغم انعكاس مصوبه از سوي كارفرما (شركت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ايران ) اين امر مهم ازسوي مشاور مغفول مانده است.
براي نمونه با بررسي انجام شده محدوده بافت تاريخي در طرح بالادست (طرح جامع) حدود 533 هكتار مي‌باشد در صورتيكه در طرح ارائه شده به حدود 682 هكتار افزايش يافته است يعني با اضافه كردن محلات پشت باغ و زردشتيان و قسمتي از محله سيد گلسرخ حدود 26% به سطح محدوده بافت قديم يزد اضافه شده است؟! كه تأكيد اكثر مسئولين محترم كشوري و استاني بر تقليل محدوده بافت قديم و رسيدگي بيشتر به مشكلات مربوط به آن مي‌باشد. ضروري است محدوده بافت قديم حداكثر به همان ميزان پيش‌بيني شده در طرح جامع اكتفاء و در اين دو محله ذكر شده به حفظ تك بناهاي با ارزش بسنده نموده و براي كل اين محله‌ها محدوديت قائل نگرديد.
2- با توجه به مفاد قرارداد اين طرح ، مبني بر لزوم بررسي نابساماني ناشي از مديريت شهري و همچنين لزوم پيش‌بيني مديريت آينده، نظر به تجربه نسبتاً خوب شوراي بافت قديم استان يزد طي سالهاي گذشته، لازم است وظيفه راهبري ، هماهنگي ، برنامه ريزي وكنترل بهسازي ونوسازي بافت قديم به شوراي مذكور كه به رياست استاندار محترم وعضويت معاون عمراني امور استانداري ، شهردار، رئيس شواري اسلامي شهر ، رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان ، مديركل ميراث فرهنگي وگردشگري و.... محول گردد . همچنين وظيفه نظارت و كنترل بر اجراء ورفع مشكلات بافت قديم به كميته اجرايي آن شورا كه به رياست مدير كل دفتر فني استانداري وعضويت نمايندگان دستگاههاي عضو شوراي بافت مي باشد محول شود . تصميمات شورا وكميته اجرايي بافت قديم با رأي اكثريت قانوني گردد و كميته اجرايي با بازديد ميداني از محلات، مشكلات را بررسي و با استفاده از نظر كارشناسان مربوطه ارائه طريق نمايند و در اين صورت حسب مورد، سازمان ميراث فرهنگي يزد يا شهرداري ناحيه تاريخي يزد موظف به اجراء آن موارد سياست‌گزاري و ارائه طريق شده باشند.
پيشنهاد مي‌گردد دبيرخانه اين كميته در دفتر فني استانداري يزد مستقر گردد و آيين‌نامه داخلي و اجرائي و شرح وظايف و نحوه گردش كار آن تهيه و با تصويب شوراي بافت قديم قابل اجراء شود.
وظايفي به شرح زير را مي‌توان به شوراي بافت قديم وكميته اجرايي آن محول نمود از قبيل برنامه‌ريزيهاي خرد و كلان براي احياء واقعي بافت تاريخي و نظارت و پي‌گيري در امر مقاوم‌سازي و حفظ و نگهداري بناهاي موجود، بررسي امكان و چگونگي تعريض معابر، تشخيص باارزش بودن يا نبودن بناها به استناد اسناد و دلائل كافي، بمنظور تملك و تجميع يا تفكيك جهت نوسازي و پي‌گيريهاي لازم بمنظور رفع مشكلات فرهنگي، اجتماعي وبهداشتي در مناطقي از اين بافت و تلاش براي تأمين بودجه لازم براي انجام مقاوم سازي قبل از مرمت و حفظ و نگهداري بناهاي با ارزش و جلب مشاركت مردم براي سرمايه‌گذاري در بافت و غيره،
با اين پيشنهاد نظر مردم و نمايندگان آنها در شوراي اسلامي شهر و ساير دستگاه‌ها با اعمال مديريت شورائي در سياست گزاريهاجلب خواهد شد و سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري ناحيه تاريخي مجري آن نظريات و سياست‌گزاريها خواهند بود. و در نتيجه موجب اميدواري بيشتر ساكنين و مالكين بومي خواهد گرديد و تحول اساسي در اين منطقه از شهر بوجود خواهد آمد.
 لازم به ذكر است كه در اثرعملكرد يك جانبه سازمان ميراث فرهنگي در بافت تاريخي يزد در سالهاي گذشته و اعمال محدوديت‌ها و كمبود بودجه و بي‌برنامگي، مرتب بر ميزان منازل خالي از سكنه از شهروندان بومي و ميزان مخروبه‌ها افزوده شده است و بعضاً شاهد ايجاد بناهاي جديدالاحداث بي‌كيفيت پراكنده و بدون برنامه در بافت قديم هستيم كه آينده اين بخش از شهر را دچار ناهماهنگي و بي‌نظمي خواهد نمود و نيز با وجود مشكلات فرهنگي اجتماعي و بهداشتي ناشي از سكونت جمعيت زيادي از افراد غير ايراني يا معتاد و غيره، آينده شهر مورد تهديد قرار گرفته است.
3- جهت تسريع در كار ارباب رجوع كميته راهبري پيشنهادي در ضوابط ارسالي با عضويت نمايندگان شهرداري ناحيه تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي و سازمان نظام مهندسي ساختمان مستقر در شهرداري ناحيه تاريخي ضروري است اين كميته‌مي‌تواند به كارگروه فني بافت تاريخي نا‌م‌گذاري شود كه وظيفه عمده آن تسريع در كار ارباب رجوع، با رعايت ضوابط طرح جامع حفاظت، جهت صدور پروانه ساختمان و ساير مجوزهاست، بطوريكه لزومي به مراجعه ارباب رجوع به سازمان ميراث فرهنگي نباشد. اين كارگروه در زمينه موارد خاص تابع سياستگزاري‌هاي شوراي بافت خواهد بود.
4- در تقسيم‌بندي بافت تاريخي فقط به سه حوزه ممتاز، باارزش بالا و ارزش متوسط اشاره شده است در صورتيكه سطح وسيعي از بافت قديم را مخروبه‌هاي بي‌ارزش يا كم ارزش و فضاهاي معطل مانده مضر يا بناهاي خشت و گلي يا آجري احداث شده در نيم قرن اخير و فاقد ارزش ميراثي را شامل مي‌شود و بايد حساب جداگانه‌اي براي آنها باز كرد كه راه‌حل منطقي آن تملك و تجميع اين فضاها و شهرسازي مجدد مي‌باشد البته با سازه مقاوم در مقابل زلزله و معماري هماهنگ و مناسب با بافت تاريخي، چنانچه مشاور سطح اين مخروبه‌ها يا فضاهاي معطل مانده يا بناهاي بي ارزش و كم ارزش را روي نقشه بطور كامل مشخص نمايد حجم كار و اهميت موضوع روشن‌تر و لزوم برنامه‌ريزي براي نوسازي اصولي در اين بافت آشكارتر خواهد گرديد و موجب جلوگيري از توسعه بي‌رويه شهر نيز خواهد شد.
5- لازم است به ضرورت مقاوم سازي بناها قبل از هر گونه مرمت و لزوم سبك سازي آنها تأكيد شود اين مهم بلحاظ ضرورت مديريت بحران زلزله در بافت قديم و جديد شهر وبا توجه به وقوع زلزله‌هاي اخير در استان‌هاي مجاور، امري اجتناب ناپذير است. در اين راستا بررسي آسيب‌پذيري كل شهر در مقابل زلزله از جمله بافت تاريخي و تعيين مناطق آسيب‌پذيرتر و پيش‌بيني تمهيدات لازم، ضروري است كه علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.
6- لزوم توجه بيشتر به موضوع مشكلات مربوط به قنوات در كل شهر خصوصاً بافت تاريخي و انشعابات آنها (كه بريده ناميده مي‌شود) و محل پاكنه‌ها به عنوان جزء لاينفك بافت تاريخي و تأثيرات آنها دربناهاي موجود وساخت وسازهاي آتي، كه ضرورت برداشت وضع موجود آنها و تهيه نقشه‌هاي لازم و پروفيل‌هاي طولي هر كدام محرز است. تهيه اين نقشه‌ها براي هر گونه اقدام عمراني در سطح شهر و بافت تاريخي ضروري است، در شرايط فعلي گاهي واريز اين قنوات با تركيدگي لوله آب همراه مي‌شود و خرابي وسيعي ببار مي‌آورد.
7- با توجه به اينكه يكي از وظايف قانوني شهرداري رفع خطرات است، تشخيص موارد خطر و رفع به موقع آن از امور جاري در بافت تاريخي يزد است كه در مواقع بارندگي خطر بيشتر مي‌شود، موارد ديگري از قبيل تركيدگي لوله آب بلحاظ فرسودگي شبكه آب اين منطقه و وجود زيرزمين زير بعضي از كوچه‌ها نيز از عوامل ايجاد خطر خواهد بود كه به موقع بايد رفع گردد، لازمست به اين مهم نيز در ضوابط و مقررات توجه داده شود.
8- لازمست براي جلوگيري از تفسير به رأي، ملاكها و ضوابط تشخيص دسته بندي ساختمانها به ويژه و با ارزش بالا و با ارزش متوسط و بي‌ارزش در ضوابط طرح مذكور تعريف شود.
9- ساير موارد : لزوم افزايش طبقات و تراكم در حوزه ارزش متوسط براي جلوگيري از رشد بي‌رويه شهر حداقل تا سه طبقه روي زيرزمين و تراكم 160 درصد، مگر موارد خاص و به تشخيص كميته اجرائي فوق‌الذكر، همچنين لزوم توصيه به طراحي و اجراء سازه‌هاي اسكلتي بجاي ديوار بار بر بلحاظ محدوديت‌هاي آن، لزوم پيش‌بيني سياستهاي تشويقي و تسهيلات بمنظور احداث مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري با پاركينگ بر معبر و داخلي در حد كافي بجاي بناهاي تك واحدي، با تجميع پلاكات كوچك در همه محدوده بافت قديم بلكه همه شهر، بمنظور جلوگيري از رشد بي‌رويه شهر و سهولت خدمت رساني ، قابل ذكر است كه عليرغم درخواست قبلي شورا نقشه تعيين كاربريها تا كنون ارائه نگرديده است و پيش‌بيني پاركينگ كافي در مجاورت يا نزديكي بناهاي تاريخي مهم ضروري است.
لازم است در تبصره 4 ضوابط بهسازي وظيفه نظارت به حفاظت و نظارت اصلاح گردد. در ليست بناهاي ميراثي مواردي از جمله ديوار ارگ حكومتي و جوي زارچ در گنبد سبز ذكر نشده است و موارد ميراثي كه فعلاً تخريب و نوسازي شده است نظير مسجد گنبد سبز، ميراثي ذكر گرديده است. پيشنهاد مي‌گردد همه مواردي كه تشخيص آن بعهده سازمان ميراث فرهنگي گذاشته شده بعهده شوراي بافت گذاشته شود.
در خاتمه با توجه به اشكالات فراوان موجود درطرح و ضوابط و مقررات پيشنهادي كه بعضاً اطلاعات آن به روز نيست يا با ضوابط طرح جامع هماهنگي ندارد اين ضوابط و مقررات پس از بررسي توسط كميته اجرائي فوق‌الذكر مراحل تاييد آن را در اين شورا طي و براي تصويب آماده شود.»                                                                                                                                             
 
 درخواست پرداخت حق‌الزحمه كارشناسان تعيين ارزش معاملاتي روز اراضي شهر
2- لايحه شماره 240/23167- 20/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1854- 20/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد شماره 204/55642 – 5/11/88 و مصوبه بند يك صورتجلسه مورخ 28/11/88 و عطف بنامه شماره 920-17/3/89 درخصوص پرداخت حق الزحمه كارشناسان تعيين ارزش معاملاتي روز اراضي شهر ، خواهشمند است مجدداً موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد جمعاً مبلغ شصت ميليون ريال جهت سه نفر كارشناس از محل كد 205510 شهري پرداخت گردد .ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي- شهرداريزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
درخواست ترك تشريفات بابت خريد دوچرخه
3- لايحه شماره 204/22183- 16/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1807- 16/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به بند 3 صورتجلسه شماره 4324 مورخ 21/1/89 استانداري يزد و با توجه به پيش فاكتور گروه شهر دوچرخه ، خواهشمند است اجازه فرمائيد مبلغ پنجاه ميليون ريال (000/000/50 ريال) بابت خريد دوچرخه ، از طریق ترک تشریفات مناقصه و از محل كد 417701 شهري ( 50% سهم شهرداري و 50% سهم شوراي محترم شهر ) به گروه شهر دوچرخه واگذارگردد.
ضمناً آقای پیرنیا بعنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد . ميروكيلي - شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    تملك پلاك متعلق به علي و مرضيه عربيان در طرح تقاطع دولت آباد
4-  لايحه شماره 502/19870- 2/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1761- 11/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 266/6452 بخش 8 يزد واقع در طرح تقاطع دولت آباد متعلق به علي و مرضيه عربيان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست ميليون ريال (000/000/200/1 ريال)  بابت غرامت ملك در طرح، تعيين و مقرر گرديد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مبلغ سيصد ميليون ريال (000/000/300 ريال) بصورت نقد و مابقي در سه قسط ماهيانه به ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 3010200276 تملك طرح تقاطع دولت آباد اقدام لازم معمول گردد.ضمناً آقاي مهندس قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    تملك پلاك متعلق به ورثه اشرف در طرح تقاطع دولت آباد
5- لايحه شماره 502/22873- 19/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1840- 20/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 105/6452 بخش 8 يزد واقع در طرح تقاطع دولت آباد متعلق به ورثه اشرف اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو نهصدو هفتادو شش ميليون ريال (000/000/976/1 ريال) بستانكاري مالكين از شهرداري تعيين و مقرر شد مبلغ نهصدو هفتاد وشش ميليون ريال (000/000/976 ريال)  پس از انتقال رسمي بنام شهرداري و مابقي در دو قسط حداكثر آذر ماه سال جاري پس از تحويل ملك به شهرداري به مالكين قابل پرداخت خواهد بود. و سهم مالكيت رسمي ورثه چهار دانگ از ششدانگ پلاك مزبور است و دو دانگ ديگر ملك بصورت قولنامه اي مي باشد و ملك در تصرف ورثه كاظم اشرف مي باشد وحاضر به سپردن هرگونه تعهد محضري در خصوص پاسخگويي آينده هستند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 3010200276 تملك اراضي تقاطع دولت آباد اقدام لازم معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. توضيح اينكه مبالغ مندرج در توافقنامه به ميزان سهم انتقال يافته به شهرداري پرداخت خواهد شد و چنانچه به هر صورت شهرداري موفق به انتقال دو دانگ اعلام شده در صدر لايحه نگرديد مبلغ قدرالسهم دو دانگ به استناد ماده 8 قانون نحوه تملك به حساب صندوق دادگستري واريز خواهد شد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف- در صورتي كه مالكين چهار دانگ موافقت دارند بهاي سهم آنها پرداخت و بهاي دو دانگ باقيمانده نيز به حساب اجراي ثبت واريز تا وضعيت مالكيت آن مشخص گردد.
ب- در صورتي‌كه مالكين چهار دانگ توافق نمي‌نمايند كل مبلغ بهاي ملك به حساب اجراي احكام اداره ثبت واريز و اقدامات بعدي بعمل آيد.
 
    پرداخت وجه به مؤسسه مالي اعتباري مهر بسيجيان
6- لايحه شماره 230/19944- 2/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1674- 2/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، خواهشمند است اجازه فرمائيد با عنايت به صورتجلسه مورخ 29/4/89 ( به پيوست) مبلغ سه ميلياردو دويست و هشتادو وهفت ميليون و يكصدو هفتادو دو هزارريال (000/172/287/3 ريال) از محل موجودي سنوات قبل به رديف ديون سال 89 بودجه مصوب رديف 420201 اضافه و نسبت به پرداخت آن در وجه حساب جاري شماره 17ـ5676272ـ30ـ8214 مؤسسه مالي اعتباري مهر بسيجيان بنام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد كه توسط استاندار محترم يزد ابلاغ گرديده اقدام يا نسبت به تهاتر در حسابهاي في مابين اقدام گردد.ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    تملك پلاك متعلق به ورثه علي اكبر طحان واقع در چهارراه معلم
7- نامه شماره 502/19416- 30/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1766- 11/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك سه دانگ از ششدانگ پلاك 3/8972 بخش 4 يزد واقع در طرح تقاطع چهار راه معلم متعلق به آقاي كاظم طحان و ورثه مرحوم علي اكبر طحان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو سيصدو چهل و هشت ميليون و پانصد هزار ريال (000/500/348/1 ريال) بابت غرامت ملك در طرح (سهم نامبرده تعيين و مقرر گرديد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مبلغ چهارصدو چهل و هشت ميليون و پانصد هزارريال (000/500/448 ريال) بصورت نقد و مابقي در دو قسمت مساوي حداكثر تا دي ماه سال جاري به ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 3010200277 تملك اراضي تقاطع چهار راه معلم اقدام بعدي معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    تملك پلاك متعلق به عبدالكريم كارگر بيده واقع در چهارراه معلم
8- لايحه شماره 502/18900- 28/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1767- 11/5/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك يك و نيم دانگ از ششدانگ پلاك 3/8972 بخش 4 يزد واقع در طرح تقاطع چهار راه معلم متعلق به آقاي عبدالكريم كارگربيده اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ ششصدو هفتادو چهار ميليون ودويست و هشتاد هزارريال (000/280/674 ريال) بابت غرامت ملك در طرح (سهم نامبرده) تعيين و مقرر گرديد قطعات شماره 2320و2389 از اراضي مسكوني مهرآوران به متراژ 200 متر مربع و 235 متر مربع جمعاً به مبلغ نهصدوبيست و سه ميليون و پانصد هزارريال (000/500/923 ريال) به ايشان واگذار و مبلغ دويست و چهل و نه ميليون و دويست و پنجاه هزارريال (000/250/249 ريال) مابه التفاوت آن طي 24 قسط از مالك اخذ گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد طرح بنام شهرداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 3010200148 تملك اراضي تقاطع چهار راه معلم اقدام بعدي معمول گردد.
 ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناًمقرر گرديد شهرداري قطعه 2320 از اراضي مسكوني مهرآوران به متراژ 200 مترمربع به نامبرده واگذار، ولي انتقال اسناد مالكيت آن قطعه مورد نظر پس از پرداخت آخرين قسط صورت گيرد.
 
    تملك زمينهاي مجتمع اقتصادي كميته امداد واقع در طرحهاي عمراني شهرداري
9- لايحه شماره 502/17813- 22/4/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1477- 22/4/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد پيرو صورتجلسه مورخ 16/3/86 و 6/7/88 و براساس صورتجلسه مورخ 22/2/89 في مابين با مجتمع اقتصادي كميته امداد كه در 6 بند تنظيم گرديده است ( برگ پيوست ) و با لحاظ نمودن 30% تخفيف بابت املاك در مسير طرحهاي شهرداري متعلق به آن مجتمع و30درصد تخفيف بابت كسري پاركنيگ بر معبر و داخل مجتمع نيلوفر بدهكاري شهرداري به مجتمع اقتصادي به مبلغ يازده ميلياردو يكصد و پنجاه و پنج ميليون ريال (000/000/155/11 ريال) محاسبه گرديده است اقدام نمايد . علهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير صورتجلسه هاي مذكور و برگهاي ارزيابي مربوطه ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجاره فرمائيد از محل كد 3010200147 تملك اراضي خاتم طبق ليست 14 مورد و كد 3010200148 بابت تملك ايستگاه اتوبوس سه راه شحنه و اراضي صحرا بصورت تهاتر اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع و پيرنيا جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد» 
و همچنين نامه شماره 502/21005-9/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1737-9/5/89 به شرح ذيل :
« احتراماً پيرو لايحه شماره 502/17813 مورخ 22/4/89 به پيوست تصوير نظريه هيأت كارشناسي رسمي درخصوص چهار باب از واحدهاي تجاري مجتمع نيلوفر جمعاً به مبلغ سه ميلياردو ششصدوسي و هشت ميليون و چهارصدو هفتادو پنج هزارريال (000/475/638/3 ريال) ارسال مي گردد با عنايت به اينكه طبق لايحه پيشنهادي فوق و براساس بند يك صورتجلسه في مابين شهرداري و مجتمع اقتصادي كميته امداد مبلغ يازده ميلياردو يكصدو پنجاه و پنج ميليون ريال (000/000/155/11 ريال) بدهكاري شهرداري به كميته امداد اعلام گرديده بود لذا با احتساب كسر مبلغ مذكور جمعاً بدهكاري شهرداري هفت ميلياردو پانصدو شانزده ميليون و پانصدو بيست و پنج هزارريال (000/525/516/7 ريال) به مجتمع اقتصادي مي باشدعليهذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و بر اساس صورتجلسه مورخ 22/2/89 اتخاذ تصميم ونتيجه را جهت اقدام بعدي به اين شهرداري اعلام فرمايند. ميروكيلي- شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
واگذاري زمين به سازمان در ازاي طلب
10-  لايحه شماره 204/20700- 7/5/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1745- 10/5/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به درخواست سازمان عمران به شماره 340/9491 مورخ 20/12/88 مبني بر واگذاري يك قطعه زمين از اراضي مهر آوران به منظور احداث ساختمان اداري در ازاي قسمتي از بستانكاري خود ، اين شهرداري در نظر دارد زمين شماره 2508 از اراضي مهر آوران به مساحت 1886 متر مربع با كاربري اداري از قرار هر متر مربع يك ميليون وهشتصد هزارريال (000/800/1 ريال) جمعاً به مبلغ سه ميلياردو سيصدو نودو چهار ميليون و هشتصد هزارريال (000/800/394/3 ريال ) را براساس نظر هيئت ارزياب به سازمان عمران واگذار نمايد . لطفاً موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد 0702001 فروش زمين و براي هزينه كرد با افزايش كد 3091000061 ديون پروژه هاي عمراني اقدام گردد. ضمناً آقايان دشتكي و قانع بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد» 
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مشروط بر محاسبه بهاي زمين واگذاري ، از قرار هر متر مربع به مبلغ دو ميليون ريال (000/000/2 ريال) مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه درساعت  19 با ذكر صلوات خاتمه يافت.