سيصدونودو هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصدونودو هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصدونودو هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 يك‌شنبه مورخ 12/10/89 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، ضمن عرض تبريك بمناسبت فرا رسيدن سومين سالروز سفر پرخير و بركت و تاريخي مقام معظم رهبري به شهر دارالعباده و دارالعلم يزد اظهار داشت اميدواريم هر چه زودتر شاهد ديدار مجدد معظم له در استان يزد باشيم و مسئولين استان با پيگيري‌هاي مجدانه خود جهت اجراي مصوبات آن سفر جهت عمران و آباداني استان با تعامل و همكاري يكديگر با سعي و تلاش و همت مضاعف به انجام برسانند.
سپس ايشان با ااشاره به ارسال تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 90 شهرداري به اين شورا پيشنهاد نمود تا موضوعات مختلف در آن تعرفه توسط كميسيونهاي مربوطه داخلي شورا بررسي و نتايج حاصله را در صحن علني تصميم‌گيريهايي شود. وي در ادامه از شهرداري خواست تا با يك برنامه‌ريزي اصولي و هدفمند نسبت به تنظيم بودجه پيشنهادي خود براي سال 90 و ارسال آن به شورا جهت بررسي و تصميم‌‌گيري نهايي هر چه زودتر اقدامات لازم و اساسي معمول نمايد.
 
مصوبات :
      طرح پيشنهادي اعضاي شورا
1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي «آقايان ميرحسيني، مطهريان، كوچك‌زاده، خباززاده يزدي، پارساييان‌وسركارخانم‌ها‌وزيري وحيدري» ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4035-12/10/89 به شرح ذيل:
موضوع : فروش خاك اراضي سلك باف متعلق به شهرداري
توضيح : « احتراماً مدتي است املاك سلك باف شهرداري كه من غيرحق در اختيار تعاوني مسكن شهرداري قرار گرفته خاك ارزشمند آن توسط افرادي سودجو در شهرداري و تعاوني مربوطه و سكوت سؤال برانگيز پاره‌اي از مسئولين به كوره‌داران و ساير افراد به ثمن بخس فروخته مي‌شود پاره‌اي از اطلاعات حكايت از فروش روزانه قريب پانصد كاميون خاك حاصل‌خيز محل و جايگزيني آن با ريگ و رمل نموده و بعضاً گزارش مي‌رسد كه اين اقدام تا 16 متري عمق زمين ادامه خواهد يافت. فلذا پيشنهاد مي‌گردد از هم اكنون تا رسيدگي به وضعيت ايجاد شده فعلي از فروش وانتقال خاكهاي موجود مجدانه جلوگيري گردد تاشوراي اسلامي شهربه‌وظايف محرزوقانوني خوددراين زمينه قاطعانه ومجداً عمل‌نموده‌و ازحركت قبيح و زشت و غيرمسئولانه آنانكه با رانت موجود عمل مي‌نمايند به وظيفه قانوني‌خود عمل نمايد پرواضح است كوتاهي واغماض واهمال و تسامح ما در آينده چيزي جز آه وافسوس بجا نخواهد گذاشت.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد با توجه به ضرورت امر شهرداري با استفاده از كليه امكانات موجود و بهره‌گيري از عوامل نيروي انتظامي در اسرع وقت نسبت به جلوگيري از اين موضوع اقدامات لازم معمول و نتيجه را ظرف مدت سه روز به شورا گزارش نمايند.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
2- با عنايت به طرح پيشنهادي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2437-4/7/89 در خصوص تقدير و تشكر از تلاش چشمگير كليه عوامل و دست‌اندركاران پروژه تقاطع غيرهمسطح ميدان مهديه موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات ضمن تقدير و تشكر از آقاي ميروكيلي شهردار محترم به پاس زحمات و تلاش‌هاي بي‌وقفه ايشان با همكاري خوب سازمان عمران شهرداري بلحاظ اجرا و راه‌اندازي زودتر از زمان پيش بيني شده آن پروژه و همكاري خوب ساير دستگاههاي اجرايي استان مقرر گرديد شهردار محترم ليستي از افراد و دست‌اندركاران فعال در اين خصوص تلاش مضاعف نموده‌اند جهت تجليل و قدرداني به شورا ارائه نمايند.
 
      كوچه متروكه مجتمع ستاره
3- لايحه شماره 502/39147- 17/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3172- 18/8/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله باستحضار مي رساند با توجه به درخواست مجتمع تجاري ستاره ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به واگذاري كوچه متروكه كه در مجتمع ستاره ادغام گرديده است اقدام نمايد كه در اين خصوص صورتجلسه اي في مابين تنظيم كه ارزش كوچه متروكه بر اساس نظريه هيات ارزياب شهرداري و مصوبه بند يك صورتجلسه مورخ 13/6/84 آن شوراي محترم از قرار هر متر مربع پانزده ميليون ريال (000/000/15ريال) جمعاً مبلغ سه ميلياردو نهصدو يك ميليون و پانصد هزارريال (000/500/901/3ريال) برآورد و اعلام نظر گرديده است . با توجه به درخواست مجتمع ستاره به شماره 1978 مورخ 25/3/89 كه در نظر دارد در ازاي وجه كوچه متروكه ، واحدهاي شماره 2019 به متراژ 18/16 متر مربع و شماره 2301 به متراژ 14/13 متر مربع و شماره 2302 به متراژ 11/13 متر مربع و شماره 2015 به متراژ 03/25 متر مربع و طبق نظريه هيات كارشناسي رسمي و ارزياب شهرداري جمعا به ارزش سه ميلياردو پانصدو هفتادو نه ميليون و چهل هزارريال (000/040/579/3ريال) به شهرداري واگذار و مابه‌التفاوت آن به مبلغ سيصدو بيست و دو ميليون و چهارصدو شصت هزارريال (000/460/322ريال) توسط مجتمع ستاره تا پايان سال جاري در وجه شهرداري پرداخت نمايد و شهرداري پاسخ اداره ثبت اسناد در خصوص تجميع كوچه متروكه در پلاك مجتمع را صادر نمايد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي‌از‌برگ‌هاي ارزيابي مربوطه‌خواهشمنداست،موضوع درشوراي‌اسلامي‌شهرمطرح،اجازه‌فرماينداقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي‌قانع‌ به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي‌مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
      تخفيف نرخ توزيع قبوض نوسازي
4- لايحه شماره 200/47900- 11/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4007- 11/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پیرو لایحه شماره 204/37430-6/8/89 و با عنایت به بند 1 صورتجلسه مورخ 12/8/89 شورای محترم اسلامی شهر در رابطه با قرارداد چاپ و توزیع قبوض عوارض نوسازی سال 1389 فیمابین این شهرداری و اداره کل پست استان یزد ، با توجه به اینکه اداره کل پست با تخفیف 20% موافقت ننموده و بر اساس مذاکره انجام شده بین ریاست محترم شورای اسلامی شهر و مدیر عامل محترم اداره پست استان ، به ميزان 15% كاهش نسبت به قيمت پيشنهادي اداره پست توافق گرديده ، لذا خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت موافقت امر به ابلاغ فرمایید.
ضمناً ‌آقای‌دشتی به‌عنوان نمايندگان‌جهت‌ارائه‌ توضيحات بيشترمعرفي مي گردند. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       عوارض ديوارنويسي
5- لايحه شماره 230/47686- 9/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4005- 11/10/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه كه استحضار داريد طبق تبصره 1 بند 10-28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 89 ديوارنويسي مشمول عوارض مي باشد. لذا در جهت پاكسازي و زيباسازي سطح شهر پيشنهاد مي گردد، مؤدياني كه حداكثر ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ و يا اطلاع رساني عمومي نسبت به پاكسازي ديوار نويسي با هماهنگي و تأييد سازمان رفاهي وتفريحي اقدام نمايند مشمول عوارض نگردند. ضمناً آقاي محمدرضا دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       تملك پلاك در طرح خيابان فضيلت
6- لايحه شماره 502/47330- 7/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3950- 7/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره 4634 بخش 4 يزد واقع در طرح خيابان فضيلت و 18متري مسجد ابوذر كه متعلق به مسجد ابوذر مي‌باشد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده با احتساب عرصه و اعيان جمعاً مبلغ هفتصدو شصت و يك ميليون ريال (000/000/761ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديد با عنايت به اينكه ملك در اختيار مسجد داراي سند مالكيت نمي باشد و ملك فوق به صورت اهدايي در تصرف مسجد قرار گرفته است به منظور كمك به مسجد بابت قسمت در طرح مقرر شد مبلغ فوق پس از عقب نشيني در سمت خيابان فضيلت با رعايت پخي و قسمت در طرح 18 متري كه شامل شبستان و سرويس بهداشتي مي باشد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد در هنگام اجراي طرح بدون هيچگونه ادعايي تحويل شهرداري گردد ومبلغ فوق در وجه مسجد پرداخت گردد و مسجد موظف به انتقال قولنامه اي و تعهد محضري به نام شهرداري و تحويل ملك در مسير به نام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه محل پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمايند از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل به رديف 3010200147 تملك املاك واقعدر مسير طرحهاي عمراني اضافه واقدامات بعدي معمول گردد. ضمنا در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن موافقت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد مبلغ مورد نظر به حساب مسجد واريز گردد. ضمناً آقاي مطهريان بعنوان نماينده شورا جهت نظارت تعيين و انتخاب شدند.
 
      كارشناسي مغازه متعلق به شهرداري
7- لايحه شماره 502/32969- 10/7/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2597- 11/7/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست يك نسخه از تصوير نظريه كارشناسي رسمي مورخ 12/3/89 در خصوص تعيين اجاره بهاي ماهيانه سال 89 ده (10) باب مغازه متعلق به شهرداري واقع در خيابان مجاور مسجد ملااسماعيل جهت استحضار ارسال، نظر به اينكه مغازه‌هاي مذكور بالغ بر 20 سال    
متمادي در اختيار مستأجرين بوده و فعلاً در سال جاري امكان خلع يد و تخليه و برگزاري مزايده فروش نمي‌باشد.خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد شهرداري نسبت به انعقاد قرارداد اجاره بهاء بر اساس نظريه كارشناسي اخذ شده با مستأجرين فعلي اقدام نمايد. ضمناً آقاي ميرعلائي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن موافقت با انعقاد قرارداد اجاره تا پايان سال 1389 مقرر گرديد شهرداري كليه واحدهاي تجاري خود را كه به صورت اجاره واگذار نموده شناسايي و نسبت به برآورد هزينه‌هاي تخليه و خلع يد مستأجرين اقدام و هزينه مربوطه را در بودجه سال 90 پيش بيني تا در آن سال همزمان با خلع يد نسبت به فروش آنها از طريق مزايده اقدام نمايد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/20 خاتمه يافت.