شوراي اسلامي شهر يزد

سيدمحمدعلي پاك ن‍ژاد


رویکرد مثبت شورا در زمینه اجتماعی

رئیس کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی شورای شهر یزد بر ضرورت زیباسازی شهر تاکید کرد و افزود: شهرداری اقدامات قابل توجهی را برای زیباسازی شهر و توجه به زمینه های اجتماعی فرهنگی در دستور کار قرار داده است.

«سید محمدعلی پاکنژاد» عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد درباره فعالیت‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد گفت: شهرداری و شورای شهر با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر یزد در تمام مناسبت ها با همکاری ارگان های مختلف نسبت به برگزاری برنامه های فرهنگی اقدام کرده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های متنوع برای توسعه ورزش بین شهروندان یزدی افزود: به همین دلیل جلساتی با رئیس اداره ورزش و جوانان برگزار شده است.

عضو شورای شهر یزد ادامه داد:  با توجه به اینکه مداخله شورای شهر در مسائل فرهنگی مستقیم است، یکی از رویکردهای جدی شورای شهر در این دوره، توجه به مباحث و مسائل فرهنگی است.

پاکنژاد گفت:مسئولان استان نیز با توجه به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگ، باید در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی استان از اعضای شورای شهر نظر بگیرند.

این عضو کمیسیون فرهنگی به توجه شورای شهر به نظر متخصصان و صاحب نظران اشاره کرد و افزود:  اقدامات قابل قبولی در دوره پنجم شورای شهر در این زمینه صورت گرفته است.